Sunteți pe pagina 1din 1

Dosar penal nr.

: 4225/330/2019
Termen: 20.05.2020
Sala 1, Complet 3 Penal

DOMNULUI PREȘEDINTE
AL JUDECĂTORIEI SLOBOZIA

Subsemnatul avocat ȘTEFĂNESCU MARIAN, din cadrul Consiliului


Barourilor Europene, U.N.B.R., Baroul București, tel.: 0767.771.279, e-mail:
marian.stefanescuav@gmail.com, în calitate de avocat ales inculpatei DUMITRU
MARIANA domiciliată în Com. GRINDU, Str. STADIONULUI, nr.2, Jud. Ialomita,
prin prezent vă aduc la cunoștință următoarele:
Am reziliat contractul de asistență juridică și reprezenarea a inculpatei mai
sus menționată, în legătură cu dosarul penal nr. 4225/330/2019 pentru
NEACHITAREA ONORARIULUI DE AVOCAT în condițiile Legii 51/1995 și a
Statutului Avocatului .
La termenul din data de 20.05.2020 oricum nu mă puteam prezenta
datorită interdicțiilor generate de PANDEMIA COVID 19, deoarece nu circulă
mijloace de transport în comun, autobuze înspre și dinspre SLOBOZIA spre
București.
Față de cele arătate mai sus vă rog respectos să dispuneți măsurile legale.

Data: 19.05.2020 Cu stimă și respect,