Sunteți pe pagina 1din 2

Referitor la dosarul Penal nr. 976/267/2020/a1.

2
Sectia Penala
DOMNULUI PREȘEDINTE
AL JUDECATORIEI NOVACI,
Subsemnatul Avocat Ștefănescu Marian din cadrul U.N.B.R. Baroul
București, Telefon: 0767.771.279, , e-mail: marian.stefanescuav@gmail.com, în
calitate de apărător ales al INCULPATULUI-INTIMAT BUJDEI GHEORGHE, cu
domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet de Avocat
STEFĂNESCU MARIAN, sediul București, Str. Biserica Amzei, nr. 16-18, et. 1, ap.
8, sector 1, prin prezenta va aduce la cunostinta urmatoarele:
Rugam respectos sa ne permiteti studiul si fotocopierea de pe inscrisurile
aflate la dosarul cauzei in vederea pregatirii unei aparari corespunzatoare,
temeinice si legale in conditiile legislatiei in vigoare.
Va mai supun atentiei faptul ca prin prezenta cu respect va instiintam ca
este posibil ca in data de 03.07.2020 sau luni 06.07.2020 avocat ales al
incupatului mai sus mentionat DL. Av. Stefanescu Marian sa se prezinte la sediul
Judecatoria Novaci – Arhiva pentru studiul si fotocopierea inscrisurilor de la
dosar.
Fata de cele aratate mai sus va rugam sa dispuneti masurile legale.
In drept invoc prev. Art. 10, 92, 94 C.P.P. , art. 3 si 40 din Legea 51/1995,
art. 21 din Constitutia Romaniei si Art. 6 din Conventia Europeana privind accesul
liber la infaptuirea justitiei si orice alta norma de drept incidenta.
Data: 02.07.2020 Cu stimă și respect,

1
2