Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI

Unitatea de învăţământ ………………………………………………………………………………….


Data …………………….. Ora …………………………………...
Clasa …………. Nr. elevi prezenţi ……… Nr. elevi absenţi ………
Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat ……………………………………………………….
Calificarea/ Gradul didactic ………….. Specialitatea/ specialităţile ……………………………………
Vechimea în învăţământ …………………. Vechimea în unitatea şcolară ……………………………..
Data ultimei inspecţii de specialitate ………………………. Aprecierea/ calificativul ………………...
Disciplina de învăţământ ……………………………………………
Tema lecţiei/ conţinutul activităţii ………………………………………………………………………
Calificativul acordat ………………………………………………...

Observaţii
F. B. Bine Satisf. Slab F. slab
I. CALITĂŢI PERSONALE ŞI PROFESIONALE
1. Raportul cu elevii
2. Atitudinea în clasă
3. Vocea
4. Cunoştinţe de specialitate
II. PLANIFICAREA LECŢIEI
1. Claritatea obiectivelor
2. Selectarea şi înlănţuirea materialului
3. Alegerea materialului auxiliar
4. Echilibrarea activităţilor
5. Anticiparea dificultăţilor
III. DESFĂŞURAREA LECŢIEI
1. Folosirea materialului
2. Capacitatea de a utiliza materialul auxiliar
3. Tehnici pentru întrebări şi răspunsuri
4. Claritatea explicaţiilor şi a instrucţiunilor
5. Ritmul şi încadrarea în timp
6. Realizarea obiectivelor
IV. MANAGEMENTUL CLASEI
1. Organizarea clasei
2. Implicarea elevilor
3. Organizarea activităţilor
4. Corectarea greşelilor
5. Monitorizarea lucrului
6. Timpul/ durata cât a vorbit profesorul
7. Gesturi şi mişcări ale profesorului
8. Capacitatea de a menţine disciplina
9. Evaluarea performanţelor elevilor
10. Altele

Director,
________________________

S-ar putea să vă placă și