Sunteți pe pagina 1din 1

Cotidian independent regional al Olteniei

ANUL XXX
Nr. 7633
9 iulie Fonduri europene de câte 2-6 milioane Euro
2020,
12 pagini
1 LEU
F irmele mici și mijlocii din
România se pregătesc să
acceseze fondurile europene de
clienți, 10% au confinanțat pro-
iectele din surse proprii, 90%,
din surse bancare” - mai spune
etapele vânzării
Această linie de finanțare re-
prezintă o oportunitate nu doar
str. Păcii, nr.1 BIS câte 2-6 milioane de euro din consultantul TDP Partners. pentru IMM-urile beneficiare
ISSN 1220-9031 noua schemă de finanțare POR de fonduri europene, ci și pen-
ISSN-L 1220-9031 2.2-IMM, care vor genera chel- Domeniile de investiții princi- tru furnizorii de echipamente și
Cuprins: tuieli de câte 3-9 milioane de
euro în echipamente și servicii
pale POR 2.2-IMM
Lista de coduri CAEN eligibi-
servicii pentru companii (B2B).
Pag. 2-3-4-5-6-7: Știri lo- business-to-business. „Acesta le este foarte generoasă, însă , „Acesta este momentul în care
cale/regionale/ naționale este momentul în care un fur- din practică, firmele cu șanse un furnizor poate să-și găsească
Mh-Gj-Ot-Vl-Dj nizor poate să-și găsească po- mai mari să facă aceste proiecte potențialii clienți și să planteze
Pag.8: Sport tențialii clienți”, spune Marian sunt din câteva domenii, potri- semințele pentru procedurile
Pag.9Horoscop; Eugen Dobrilă, consultant pentru fi- vit lui Marian Dobrilă. Așadar, viitoare, adică echipamentele
Dulbaba nanțări nerambursabile, într-un și furnizorii de echipamente lui, fluxurile lui tehnologice să
Pag 10: Pagina Interac- interviu acordat StartupCafe.ro. trebuie să se aștepte la clienți fie luate în calcul de către bene-
IMM din următoarele sectoare: ficiari, ca soluții tehnice, să fie
tivă Noua schemă de finanțare POR prinse în proiecte. E un moment
Pag. 11: Întreruperi pro- 2.2-IMM, lansată de Ministerul Construcții. „Ne așteptăm la bun”, spune Marian Dobrilă,
gramate DEO / Dezvoltării în dezbatere publi- un val mare de proiecte pe consultant pentru finanțări ne-
Pag. 12: Vremea regi- că în luna mai, cu un buget de construcții, pentru achiziția de rambursabile.
onală: Dr. Tr. Severin, 150 de milioane de euro, în pri- utilaje de construcții, pentru
Craiova, Slatina, Tg. Jiu, ma fază, se apropie de lansare. că se anticipează lucrări de in- El a descris etapele principale
Vâlcea ~ 2 zile frastructură substanțială în ur- (în mare) ale alegerii furnizoru-
„Ne așteptăm ca pe 20 iulie să mătorii ani”. lui de echipamente în proiectele
Externe:
Purtătoarea de cuvânt a execu-
avem un ghid final publicat și
lansarea să fie pe 1 august, op-
Prelucrarea lemnului. „E un
domeniu care merge încă, dar
europene:
tivului catalan, Meritxell Budo timist, sau, realist, poate câteva depinde foarte mult de evoluția „La momentul depunerii cererii
a anunțat că regiunea spaniolă zile mai târziu”, spune Marian pieței internaționale, pentru că de finațare, beneficiarul își face
Catalonia va introduce obliga- Dobrilă, consultant de finanțări foarte mult se exportă”. o prospectare a pieței, în ceea
tivitatea purtării măştii în spaţii nerambursabile. Domeniul IT. „La valorile aces- ce privește echipamentele, dar
deschise, ca urmare a creşterii
numărului de cazuri de CO- tea, mai greu să atingi o investi- și în privința constructorului, a
VID-19, informează AFP şi De data aceasta vor fi acordate ție în IT de 3 milioane de euro, softului și are obligația ca cel
dpa, citate de agerpres. granturi nerambursabile de câte mai ales că în IT au scăzut foar- puțin 2 oferte pentru fiecare
2 - 6 milioane de euro fiecare, te mult cheltuielile cu hardul și element achiziționat să le pună
Comisia Europeană va prezen- deci fiecare firmă mică sau mij- cu softul, iar cheltuieile sala- la dosarul de proiect.
ta o strategie în privința stimu- locie va face proiecte de câte riale nu sunt eligibile pe POR Acum e un moment esențial,
lării acestei industrii în cursul 3 - 9 milioane de euro, valoare 2.2”. pentru că alegerea a ceea ce
zilei de miercuri. Cu toate că eligibilă. Pragul înalt de finan- Industrie. „Industria de orice vrei să achizițonezi prin inves-
este scumpă, tehnologia hidro- țare va fi un impediment pentru fel are prioritate și ca punctaj. tiție, chiar dacă în prima fază
genului verde este asociată cu firmele care nu dispun de lichi- Și am avut construcții metali- e doar o prospectare a pieței,
cele mai mici emisii de carbon dități, pentru că și ele trebuie să ce, producție de componente firma beneficiară face mai mult
și are un potențial foarte mare
de creștere consideră repre- aibă o contribuție proprie care pentru industria auto, am avut decât o prospectare: alege niș-
zentanții Comisiei. O strategie variază de la minimum 30% la tot felul de industrii inclusiv te caracteristici tehnice pentru
destinată creşterii producţiei de minimum 55% din cheltuielile prin soluții inovatoare, care au echipamente, desenează un flux
hidrogen şi reducerii costurilor eligibile, în funcție de categoria punctaj bun”. tehnologic care în 90% din ca-
va fi prezentată miercuri de Co- de întreprindere și de regiunea HoReCa. „Se mai poate vor- zuri trebuie respectat prin pro-
misia Europeană, în ideea de a în care se face investiția (Bu- bi de HoReCa (în ciuda crizei iect. Și atunci beneficiarii își
stimula o industrie care va ajuta curești-Ilfov este exclusă de la prin care trece domeniul acum), gândesc foarte bine investiția:
regiunea să ajungă la neutralita- finanțare). Aceasta înseamnă unde există investiții pe termen unii se duc la târguri internați-
te climatică în 2050, transmite un aport propriu de cel puțin lung și mari. Complexele hote- onale pentru a vedea cele mai
Bloomberg, conform Agerpres. 800.000 de euro. liere sunt mari”. noi echipamente, alții își iau în
Curs BNR: „Estimarea mea este că vor fi
Textile. „Domeniul textilelor
încă mai merge”.
calcul investițiile făcute de con-
curență, unii studiază evoluția
1 EURO = 4.8397 Lei finanțate 200-300 de proiecte Domeniul medical. „E la mare pieței și văd ce adaptări să mai
1 USD = 4.2964 Lei depuse de întreprinderi mijlo- căutare acum și probabil că facă la produs și de acolo se mai
cii, cu peste 50 de salariați, sau vor fi câteva proiecte inclusiv duc și caută furnizori internați-
1 LIRA = 5.3548 Lei de întreprinderi mici cu 30-40 în contextul acestei pandemii, onali.
1 CHF (Franc Elvețian) de salariați fiecare. Iar cofinan- care să sprijine crearea de capa-
țările proprii vor fi în majoritate cități de producție a materiale- Reamintim că bugetul alocat
= 4.5479 Lei din credite de investiții care se lor sanitare”. pentru POR 2.2-IMM acum va
1 Gram de aur vor întinde pe mai mai mulți fi de 150 de milioane de euro,
ani. La bănci e speranța majo- Ce trebuie să facă acum fur- cu posibilitate de extindere la
= 245.3126 Lei rității. Din portofoliul meu de nizorii de echipamente B2B - 550 de milioane de euro.