Sunteți pe pagina 1din 1

ANUNȚ PENTRU ANGAJARE ÎN BAZA NOTELOR DE LA CONCURSURILE DE TITULARIZARE DIN ANII

2017-2019 (MEDII ȘI NOTE >=5) ȘI 2014-2016 (MEDIE >=7)

Dosarele se vor depune la Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău – corpul de clădire pentru
laboratoare de informatică, lângă cantina școlii, în perioada 09-16.07.2020, interval orar 8.30-16.30,
exclusiv zilele de sâmbătă și duminică.

1. Cadrele didactice care au depus dosar la titularizare în ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019) vor
anexa la cererea de înscriere copii ale actelor de studii (însoțite de original) numai dacă
acestea nu au fost depuse în anii anteriori, restul documentelor prevăzute în cerere sunt
obligatorii.
2. Candidații care depun dosar și pentru titularizare vor depune pentru angajare în baza notelor
numai cererea completată pe care se va menționa „Dosar depus la titularizare”.
3. Candidații care vor depune la dosar în copie acte de studii vor prezenta originalele.
4. Candidații care au dobândit definitivatul/gradul II/gradul I, depun la dosar copii de pe aceste
documente.
5. Pe cererea de înscriere, în dreptul CNP-ului vor fi menționate obligatoriu numărul de
telefon personal și adresa de e-mail personală (pentru eventualitatea desfășurării ședințelor
de repartizare online).
6. Candidații care solicită ocuparea prin concurs a unor posturi/catedre la clase cu predare în
limbile minorităților naționale și care trebuie să susțină o probă orală eliminatorie, vor
depune o cerere în acest sens.
7. Dosarele incomplete sau cu cereri necompletate pe toate câmpurile, vor fi respinse.
8. În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV
– 2, ATENȚIE! VĂ INFORMĂM CĂ DOSARELE ȘI CERERILE NU SE COMPLETEAZĂ ÎN CENTRUL
DE ÎNSCRIERE.