Sunteți pe pagina 1din 19

Jules Ar noud

SOLFEGII

Volumul al II-lea
©2014. Toate drepturile rezervate.
Copierea de orice fel se va efectua exclusiv
cu acordul scris al S.C. Casa de Editură GRAFOART.

Realizarea ilustraţiei copertei aparţine editurii.

În elaborarea prezentei ediţii s-au utilizat lucrările:


Jules Arnoud, 1600 Exercices gradués de lecture et de dictées musicales , Paris, 1866.
şi
Jules Arnoud, Curs de solfegii, Bucureşti, <1952>.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


ARNOUD, JULES
Solfegii / Jules Arnoud. - Bucureşti : Grafoart, 2014
2 vol.
ISBN 978-606-8486-97-0
Vol. 2. : 600 de solfegii. - 2014. - ISBN 978-606-8486-99-4
784.9

EDITURA MUZICALĂ GRAFOART


Bucureşti, str. Braşov nr. 20
LIBRĂRIA MUZICALĂ G. Enescu
Bucureşti, piaţa Sfinţii Voievozi nr. 1

TEL.: 0747 236 278 (07-GRAFOART); 021 315 07 12


E-MAIL: GRAFOART1991@GMAIL.COM
COMENZI ON-LINE: WWW.LIBRARIAMUZICALA.RO
Volumul al II-lea
600 DE SOLFEGII

-5-
-8-
Lecţii în Sol Major

- 19 -
Lecţii în Fa major

- 31 -
Lecţii în Si minor

- 40 -
Exerciţii pregătitoare de intonaţie

Lecţii în La Major

- 50 -
Tonalitatea Do minor
Exerciţii pregătitoare de intonaţie

Lecţii în Do minor

- 60 -
LECŢIE

Când avem de cântat cu trei diezi sau trei bemoli, putem cânta în toate
tonalităţile majore şi minore prin intermediul tonalităţilor omonime.
Se numesc tonalităţi omonime două tonalităţi care se scriu în acelaşi loc în
portativ, dar se regăsesc la un semiton superior sau inferior.
Exemplu:
Re major – Re bemol major;
Sol major – Sol bemol major;
Do major – Do diez major şa.
Numărul total al accidenţilor celor două game omonime este întotdeauna şapte.
Exemplu:
Do major nu are niciun accident la cheie şi gama omonimă, Do diez major, are 7
diezi la cheie, totalizând 7 accidenţi.
Mi bemol major are 3 bemoli la cheie şi g ama sa omonimă, Mi major, are 4 diezi
la cheie, totalizând 7 accidenţi.
Dacă tonalitatea propusă are diezi la cheie, tonalitatea omonimă are bemoli şi
invers.
Dacă luăm tonalitatea omonimă superioară, tot sistemul de accidenţi se
regăseşte mai sus cu un semiton cromatic.
Dublu-bemolii devin bemoli
Bemolii devin becari
Becarii devin diezi
Diezii devin dublu-diezi
Dacă luăm tonalitatea omonimă inferioară, tot sistemul de accidenţi se
regăseşte mai jos cu un semiton cromatic.
Dublu-diezii devin diezi
Diezii devin becari
Becarii devin bemoli
Bemolii devin dublu-bemoli
Acest pricipiu al omonimiei gamelor le permite elevilor să aleagă dintre cele 2
tonalităţi pe cea cu cei mai puţini accidenţi. Aceasta este o transpoziţie la un semi-ton
cromatic superior sau inferior.

- 63 -
Exerciţii pregătitoare

- 70 -
Lecţii cu diverse formule ritmice

Sextoletul de optimi, şaisprezecimi, treizecidoimi,


coroane şi punct de prelungire

- 74 -
Lecţii în Si bemol minor

- 91 -
Notele cu ornamente: apogiatura şi grupetul

- 102 -
Exerciţii cu combinaţii de chei
Cheia Sol şi cheia Fa pe linia a patra

Cele două chei Fa

Cele patru Chei Do

- 108 -
- 111 -
ACEASTĂ LUCRARE ESTE PROTEJATĂ
DE LEGEA DREPTULUI DE AUTOR !

VĂ MULŢUMIM DACĂ NU VEŢI FOTOCOPIA ACEASTĂ LUCRARE INTEGRAL SAU PARŢIAL !


RESPECTAŢI EFORTUL AUTORULUI ŞI AL ECHIPEI REDACŢIONALE
ŞI SUSŢINEŢI PUBLICAREA ALTOR LUCRĂRI SIMILARE !

PUTEŢI ACHIZIŢIONA LUCRĂRILE NOASTRE DIN


LIBRĂRIA MUZICALĂ G. Enescu
Bucureşti, piaţa Sfinţii Voievozi nr. 1
(lângă Liceul de muzică G. Enescu)

SAU

PUTEŢI COMANDA ONLINE VIZITÂND

WWW.LIBRARIAMUZICALA.RO

E-MAIL: GRAFOART1991@GMAIL.COM
TEL.: 0747 236 278 (07-GRAFOART)