Sunteți pe pagina 1din 3

Plan de lecţie

Şcoala: cu cls. I-VIII Filiaşi Teme şi obiective:


Clasa: a VI-a F 1. Alergarea de viteză- învăţarea pasului
Efectiv: alergător lansat de viteză;
Locul de desfăşurare: sală de sport 2. Blocarea mingilor aruncate spre poartă
Materiale şi instalaţii: mingi, marcaje -consolidare

Părţile Momente Conţinut Dozare Formaţii Obs.


lecţiei (Verigi) de lucru
-Adunarea şi alinierea colectivului de elevi; 20’ în linie pe
Veriga -Salutul; 10’ un rând;
I. -Anunţarea temelor de lecţie; 10’
Organizare -Verificarea prezenţei, stării de sănătate şi a 20’
a echipamentului;
colectivului -Ex. de front şi formaţii: la stânga, la dreapta, 1’
de elevi stânga-mprejur;
2’
Veriga -Mers în cadenţă; 1tură în coloană
II. -Mers pe vârfuri cu br. sus; 1L câte 1;
Pregatirea -Mers cu ridicarea alternativă a genunchilor 1L
organismul sus şi bătaia palmelor sub coapsă;
ui pt efort -Alergare uşoară; 1tură
6’ -Mers; 1 lăţ.
-Alergare cu joc de glezne; 1diag.
-Mers; 1 lăţ.
-Alergare cu pendularea gambelor înapoi; 1 diag.
-Mers; 1 lăţ.
-Alergare cu genunchii sus; 1 diag.
-Mers; 1 lăţ.
-Pas încrucişat cu latura stângă pe direcţia de 1 diag.
înaintare;
Partea -Mers; 1 lăţ.
pregătitoare -Pas încrucişat cu latura dreaptă pe direcţia de 1 diag.
15’ înaintare;
Veriga Ex. nr. 1 P.I. Stând 4x8t în
III. T1- ridicarea braţelor înainte; şah
Influentare T2-ducerea braţelor lateral;
a selectiva T3- ridicarea br. prin lateral sus;
a T4- revenire;
aparatului Ex. nr. 2 P. I. Stând 4x8t
locomotor T1- pas înainte cu piciorul stg. cu ridicarea br.
7’ înainte;
T2- revenire;
T3- pas înainte cu piciorul drept cu ridicarea br.
înainte;
T4- revenire;
T5- fandare lateral stg. cu ridicarea br. lateral;
T6- revenire;
T7- fandare lateral dreapta cu ridicarea br. lateral;
T8- revenire;
Ex. nr. 3 P.I. Stând depărtat 4x8t
T1, 2- Aplecarea trunchiului cu întinderea br.
lateral şi arcuire;
1
T3, 4- Extensia trunchiului cu ridicarea br. prin
înainte sus şi arcuire;
T5, 6- Îndoirea trunchiului cu întinderea br. şi în
arcuire; şah
T7, 8 - Idem T3,4;
Ex. nr. 4 Stând depărtat cu mâini 4x8t
pe şolduri
T1,2- Îndoirea trunchiului stg. cu ridicarea br.
drept prin lateral sus, br. stg. îndoit cu mâna
pe şold şi arcuire;
T3,4- Idem T1,2 dar, spre dreapta;
Ex. nr. 5 Stând depărtat cu mâini 4x8t
pe şolduri;
T1,2-răsucirea trunchiului stg. cu ridicarea br. stg.
lateral, br. drept îndoit cu mâna pe şold şi
arcuire;
T3,4-idem T1,2 dar, spre dreapta;
Ex. nr. 6 Stând cu mâini pe 4x8t
genunchi;
T1,2,3,4-rotarea genunchilor spre stânga;
T5,6,7,8-rotarea genunchilor spre dreapta;
Ex.nr.7 P.I. Stând
T1,2,3,4- sărituri pe ambele picioare;
T5-săritură în depărtat-lateral cu ridicarea br. prin
lateral sus;
T6-revenire;
T7- idem T5;
T8-revenire;
Ex. nr.8 P.I. Stând 4x8t
T1-ridicare pe vârfuri cu ridicarea br. prin lateral
sus şi inspiratie;
T2-revenire cu expiraţie;
T3- idem T1;
T4- idem T2.
Veriga Ex. nr. 1 2x în linie câte
IV Alergare accelerată în linie dreaptă cu atingerea PA mers 6
Alergarea vitezei maxime, urmată de o alergare liberă, din
de viteză- inerţie;
învăţarea Ex. nr. 2 2x
pasului Alergare cu accelerare pe o dist. de 20-30m cu PA mers -//-//-//-
alergător tempo de 4/4 şi menţinerea ei pe o dist. 10-15m;
lansat de Ex. nr. 3 2x 4 coloane
viteză; PP faţa în faţa
Partea
10’ Ştafete. 1’ două câte
tematică
două
30′
Veriga Ex. nr.1 3x În perechi
V Perechi de câte doi: sărituri de pe ambele picioare PP de 2
Blocarea cu atingerea palmelor în punctul de amplitudine 50″
mingilor maximă;
aruncate Ex. nr. 2 3x -//-//-//-
spre Exersarea blocarii mingilor prin sărituri cu braţele PP
poartă- sus, în perechi de câte 2(unul aruncă celălalt 50″
consolidare blochează);
15’ Ex. nr. 3 10’ 2 echipe
Joc bilateral.
-Mers cu inspiraţii şi expiraţii profunde, cu 1 tură
Partea de relaxarea braţelor şi picioarelor; în coloană
încheiere Revenirea - Alergare uşoară; 1 tură câte unul
5’ organismul - Mers; 1 lăţime
ui dupa
efort
3’
2
Concluzii - Aprecieri asupra lecţiei şi evidenţieri; 1’ în linie pe
şi aprecieri - Alinierea ; 30” un rând
2’ - Salutul. 30”