Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

ACTELE NECESARE PENTRU PARTICIPAREA ÎN


CONCURSUL DE ADMITERE 2020 (ONLINE)

 27 iulie – 4 august 2020 - depunerea online a Dosarului de concurs:


completarea formularului online pe pagina web www.usefs.md, cu
atașarea actelor scanate:
a) actul de studii (cu anexă)
b) buletinul de identitate
 Anunțarea rezultatelor intermediare: 07 august 2020
 Depunerea Dosarul de concurs în original - 08-18 august 2020:

a) actul de studii, în original, cu anexa respectivă;


b) buletinul de identitate (2 copii)
c) 4 fotografii 3x4 cm;
d) bonul de înscriere - chitanţa de plată a taxei de înscriere de 30 lei.

 Anunțarea rezultatelor finale: 20 august 2020

S-ar putea să vă placă și