Sunteți pe pagina 1din 31

DE CE I.U.D.R.?

RESPONSABIL SPECIALIZARE
Ș. L. DR. ING. CADAR RODICA DORINA
DE CE I.U.D.R.?
REALIZAT PREZENTARE
Ș. L. DR. ING. MELANIA ROZALIA BOITOR
I.U.D.R.
INGINERIE URBANA SI DEZVOLTARE REGIONALA
DATE DESPRE PROGRAM
Institutia de invatamint superior
• Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Facultatea de Constructii
Departamentul C.F.D.P.
Domeniul de studii
• Inginerie civila
Ciclul de studii
• Licenta
Programul de studii/Calificarea
• Inginerie urbana si dezvoltare regionala
Forma de invatamint
• IF-invatamint cu frecventa, 240 credite ECTS
Capacitatea de școlarizare
• 60 studenți

I.U.D.R. 4
DATE DESPRE PROGRAM

CALIFICAREA I.U.D.R.
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

Domenii:
Programul de studii este în concordanță cu Managementul activităţii administrațiilor locale,
Cadrul Național al Calificărilor (CNC)
Sfera proiectării, construcţiei, exploatării şi
Absolvenții obțin calificare universitară întreţinerii infrastructurii urbane de transport
corespunzătoare Nivelului 6 de calificare din şi a construcţiilor civile,
Cadrul European al Calificărilor (CEC)
Gestiunea serviciilor publice, traficului și
Calificarea absolvenţilor are denumirea siguranței circulaţiei rutiere
Inginerie urbană şi dezvoltare regională şi
codul RO/06/0732/024, conform înscrierii în
Registrul Național al Calificărilor din
Învățământul Superior (RNCIS) INGINER LICENȚIAT
Ocupațiile vizate (COR) sunt 2142 - Ingineri
constructori, 2164 - Proiectanţi în domeniul INGINER DIPLOMAT – PROGRAM MASTER
urbanismului şi de sistematizare a traficului
DOCTORAND – STUDII DOCTORALE
I.U.D.R. 5
ALTE OPORTUNITĂȚI ÎN VIITOR ...

DIRIGENȚIE DE ȘANTIER
COD DOMENIU 6 – CONSTRUCȚII EDILITARE
ȘI DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUȚIA


LUCRĂRILOR

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

I.U.D.R. 6
ALTE OPORTUNITĂȚI ÎN VIITOR ...

AUDITOR SIGURANȚĂ RUTIERĂ

SPECIALIST ATESTAT RUR DOMENIU G7 –


CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORTURI
DREPT DE SEMNĂTURĂ PRIVIND
ELABORAREA PĂRŢILOR DIN
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
DOCUMENTAŢIILE DE AMENAJAREA
I.U.D.R. TERITORIULUI ŞI URBANISM
7
DISCIPLINE STUDIATE
Asigură dobândirea unei sfere largi de cunoștințe tocmai pentru a completa
cunoștințele fundamentale de inginerie civilă dobândite în primii doi ani și pentru
a dezvolta gândirea holistică a inginerului constructor cu profilul acestei
specializări

www.hotnews.ro

1901 2008 2020


STRADA GHEORHE DOJA STRADA REGELE FERDINAND

I.U.D.R. 8
DISCIPLINE STUDIATE
Asigură dobândirea unei sfere largi de cunoștințe tocmai pentru a completa
cunoștințele fundamentale de inginerie civilă dobândite în primii doi ani și pentru
a dezvolta gândirea holistică a inginerului constructor cu profilul acestei
specializări

I.U.D.R. 9
ANUL 3

SEMESTRUL 1 SEMESTRUL 2
Beton armat și precomprimat II Clădiri
Căi de comunicații Întreținere infrastructură urbană de transport

Statică și stabilitatea construcțiilor II Proiectarea străzilor și autostrăzilor urbane

Sisteme informatice de management al Urbanism și amenajarea teritoriului


activității urbane (Baze de date și GIS) Lucrări de artă urbană
Elemente de proiectarea a podurilor Managementul eficienței energetice pentru
iluminatul urban
Cadastru urban
Sisteme de transport urban
Amenajarea, organizarea și exploatarea
parcărilor Sisteme de alimentare cu apă și canalizare

I.U.D.R. 10
ANUL 4

SEMESTRUL 1 SEMESTRUL 2
Management urban Ambientare urbană
Structuri de beton Construcții metalice urbane
Tehnologie și mecanizarea lucrărilor de Politici și strategii de dezvoltare urbană și
construcții regională
Fundații Mobilitate și formă urbană
Proiectarea infrastructura tramvai, metrou Evaluări imobiliare
Trafic și siguranța circulației Dezvoltare durabilă și protecția mediului
Managementul deșeurilor Elaborarea proiectului de diplomă

I.U.D.R. 11
EXEMPLE LUCRĂRI DE DIPLOMĂ Reamenajarea unei microzone din cartierul
Măraști - TOȘA CRISTIAN
Reconversia unei arii urbane si sporirea
accesibilitatii prin constructia unei pasarele –
TEME 1 ECHIPARE EDILITARĂ GUȚIU ȘTEFAN, BOITOR ROZALIA MELANIA
Reconversie stradala pentru reamenajarea
statiilor de transport public pe str.
Echipare Edilitara, str Mihail Kogãlniceanu Cluj- Memorandumului Cluj-Napoca - TOȘA CRISTIAN
Napoca - IACOB MIHAI Grupare rezidentiala urbana - arh. RACU MIHAI
Parcaj subteran - BINDEA MIHAI Bloc Locuințe S+P+3E –PALACEAN SEBASTIAN
Sisteme de colectare subterană - solutia Studiul circulației pasive din municipiul Baia Mare
modernă pentru un oras curat –BECA ILINCA și reconversia unei arii destinate acesteia –
MIRELA BOITOR ROZALIA MELANIA
Proiectarea dotarilor autostrazilor - CADAR
RODICA DORINA
Propunere de amenajare a unei staţii de transfer TEME 2 URBANISM & CIVILE
in municipiul Bistriţa – BECA ILINCA MIRELA

I.U.D.R. 12
Studiu de oportunitate a implementarii unei linii
EXEMPLE LUCRĂRI DE DIPLOMĂ de metrou pe ruta Cluj-Napoca – Floresti -
CADAR RODICA DORINA
Sistem Integrat de Management al Transportului
Public in Zona Metropolitana Cluj - CADAR
TEME 3 INFRASTRUCTURA DE RODICA DORINA
TRANSPORT Studiul mobilitatii urbane in municipiul Zalau -
BOITOR ROZALIA MELANIA
Reabilitarea șoselei de centură a Municipiului Piste de biciclete pentru imbunatatirea
Baia Mare –CLITAN ANDREI FLORIN cicloturismului in Zona Metropolitana Cluj -
Îndrumător CADAR RODICA DORINA
Studiu privind caracteristicile tehnice ale unor
străzi din municipiul Bistrița - CADAR RODICA Analiza accesibilitatii la obiectivele turistice de
interes public de pe teritoriul judetului Salaj,
Modernizarea str. Mihai Eminescu si Closca - având ca punct de plecare comun orasul Jibou -
CLITAN ANDREI FLORIN CADAR RODICA
Modernizare strazi in orasul Seini - CADAR
RODICA DORINA
TEME 4 MOBILITATE &
Reabilitare DJ 704 – CLITAN ANDREI FLORIN
ACCESIBILITATE
Linie verde de tramvai – CIOTLĂUS MĂDĂLINA

I.U.D.R. 13
ACTIVITATE PRACTICĂ ȘI DE CERCETARE - SUPORT

SISTEM INTEGRAT PENTRU LABORATORUL DE DRUMURI


MANAGEMENTUL INTELIGENT
AL TRAFICULUI RUTIER
CERC ȘTIINȚIFIC STUDENȚESC
LABORATOR DE TRAFIC
„SALT ÎN CUNOAȘTERE”
(PREMII LA SNCSS)
GRUP DE CERCETARE ÎN
DOMENIUL SISTEMELOR DE
TRANSPORT

I.U.D.R. 14
VIZITE ÎN PRACTICA TEHNOLOGICĂ ȘI DE CERCETARE

CENTRU DE MANAGEMENT AL SEARCH CORPORATION


TRAFICULUI – ADMINISTRATIA BUCURESTI
STRAZILOR BUCURESTI

I.U.D.R. 15
VIZITE ÎN PRACTICA TEHNOLOGICĂ ȘI DE CERCETARE

SEARCH CORPORATION
AEROPORTUL AVRAM IANCU BUCURESTI
CLUJ-NAPOCA

I.U.D.R. 16
VIZITE ÎN PRACTICA TEHNOLOGICĂ ȘI DE CERCETARE

REABILITARE LINIE DE TRAMVAI


COMPANIA DE TRANSPORT CLUJ-NAPOCA
PUBLIC CLUJ-NAPOCA

I.U.D.R. 17
VIZITE ÎN PRACTICA TEHNOLOGICĂ ȘI DE CERCETARE

MUZEUL APEI CLUJ-NAPOCA


COMPANIA DE APĂ SOMEȘ

I.U.D.R. 18
VIZITE ÎN PRACTICA TEHNOLOGICĂ ȘI DE CERCETARE

STAȚIA DE ASFALT APAHIDA


CARIERA POIENI

I.U.D.R. 19
VIZITE ÎN PRACTICA TEHNOLOGICĂ ȘI DE CERCETARE

ȘCOALA DE VARĂ „PLANIFICARE ALTE INVESTIGAȚII PE TEREN


URBANĂ” - UNGARIA

I.U.D.R. 20
PROIECTE

STUDII DE TRAFIC

PISTOL SONOMETRU
RADAR

Foto dupa Proiect arhitectură arh. Rusu Vlad

I.U.D.R. 21
PROIECTE

PLANIFICAREA TRANSPORTULUI

PUG

I.U.D.R. 22
PROIECTE

PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII DURABILE PMUD

I.U.D.R. 23
PROIECTE

SISTEM WYM DE INVESTIGARE


PISTOL RADAR
TRAFIC

TRACK GPS
PERFORMANCE BOX

ROATA
METRICĂ

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

I.U.D.R. 24
PROIECTE

SISTEM WYM DE INVESTIGARE


PISTOL RADAR
TRAFIC

GIS ANALIZE GIS

I.U.D.R. 25
PROIECTE

SONOMETRU
ANALIZE EMISII

I.U.D.R. 26
PROIECTE

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI SONOMETRU


POLUARE FONICĂ

I.U.D.R. 27
PROIECTE

ZONE VULNERABILE (ROȘU)


SIGURANȚA RUTIERĂ

I.U.D.R. 28
PROIECTE

SISTEM WYM DE INVESTIGARE


TRAFIC

STAREA TEHNICA DRUMURI ȘI STRĂZI

I.U.D.R. 29
PROIECTE

SISTEM WIM ANALIZE DE TRANSPORT PUBLIC

I.U.D.R. 30
VĂ AȘTEPTĂM!
RODICA.CADAR@CFDP.UTCLUJ.RO

HTTPS://IIT.UTCLUJ.RO/