Sunteți pe pagina 1din 7

Cod: PTE - 001

Exemplar nr.:

Data intrării în vigoare: 26.08.2001

1. SCOP

Procedura prezinta principiile pentru executarea lucrarilor de armare în constructii cu otel rotund
neted, periodic si plase sudate, precum si responsabilitatile personalului de executie implicat în
aceasta activitate.

2. DOMENIUL

Procedura se aplica la executia lucrarilor de armare la cladiri de locuit, social-culturale, industriale


si agro-zootehnice.

3. DOCUMENTATIE DE REFERINTA

3.1. Manualul Calitatii cod MC – 01;

3.2. C-140/1986 – Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat;

3.3. P59/1986 – “Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase sudate a
elementelor de beton”;

3.4. C28/1983 – “Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel beton”

3.5. STAS 438/1/1989 – “Produse de otel pentru armarea betonului. Marci si conditii de calitate”;

3.6. STAS 438/3/1989 – “Produse din otel pentru armarea betonului. Plase sudate”;

3.7. C56/1985 – “Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si


instalatii aferente”;

4. TERMINOLOGIE SI PRESCURTARI

4.1 Conform SR ISO 8402 : 1995 – “Managementul Calitatii si Asigurarea Calitatii – Vocabular”

4.2 Conform Manualului Calitatii cod MC –01

5. RESPONSABILITATI

5.1. Responsabil lucrare

5.1.1. Organizeaza si conduce nemijlocit lucrarile de armare, verifica si receptioneaza conformitatea


cu proiectele de executie, caietele de sarcini, etc.;

5.1.2. Verifica certificatele de calitate pentru otelul beton aprovizionat ca atare sau sub forma de
subansamble;
FORMULAR COD: F - 4.5 -03, Rev. 1 Pag. 1 Din: 7
Cod: PTE - 001
Exemplar nr.:

Data intrării în vigoare: 26.08.2001

5.1.3. Asigura depozitarea si conservarea otelului beton sau subansamblelor aprovizionate la lucrare

5.1.4. Întocmeste documentele si înregistrarile de calitate împreuna cu dirigintele de santier;

5.2. Responsabil AQ/CQ

5.2.1. Efectueaza controlul de calitate prin sondaj;


5.2.2. Confirma si verifica înregistrarile de calitate întocmite;
5.2.3. Verifica rezolvarea neconformitatilor depistate;

5.3. Responsabil tehnic cu executia atestat

5.3.1. Întocmeste planul de control a calitatii pentru lucrarea de care raspunde si îl prezinta pentru
aprobare, Responsabilului AQ/CQ;

5.3.2. Verifica existenta la lucrare, numai a planselor si detaliilor de executie aprobate de specialisti,
verificatori de proiecte atestati;

5.3.3. Participa împreuna cu seful de lucrare si dirigintele de santier la validarea lucrarilor;

5.4. Sef santier

5.4.1. Raspunde de realizarea controlului pe faze de executie;

5.4.2. Stabileste masuri imediate si eficiente pentru executarea lucrarilor în conformitate cu


cerintele de asigurarea calitatii, cât si pentru rezolvarea neconformitatilor;

5.4.3. Asigura executarea lucrarilor de armare cu forta de lucru calificata, pregatita si instruita,
precum si dotarea punctului de lucru cu utilaje, sculele si materialele necesare;

6. DESCRIEREA PROCEDURII

6.1. Operatiuni pregatitoare

Inainte de inceperea lucrarilor de armare se verifica conditiile de mediu care trebuie sa se incadreze
în urmatoarele intervale:

- fasonarea otelului beton se face la temperaturi pozitive;


- sudurile, fara preîncalzire a barelor de sudat la 40-50C, nu se executa la temperaturi sub -5C
pentru otel OB si 0C pentru otel PC;
- nu se admite sudarea în locuri neacoperite pe timp de ploaie, furtuna sau ninsoare;

FORMULAR COD: F - 4.5 -03, Rev. 1 Pag. 2 Din: 7


Cod: PTE - 001
Exemplar nr.:

Data intrării în vigoare: 26.08.2001

6.2. Scule, dispozitive si utilaje folosite

6.2.1. Pentru manipulare si transport local:


- cabluri (sufe) pentru legat si agatat cârligul macaralei;
- dispozitive de manevrat plase sudate;
- automacara

6.2.2. Pentru receptia calitativa a otelului beton:

- calibru, micrometru si subler pentru diametre;


- metru, ruleta pentru lungimi;

6.2.3. Pentru îndepartarea ruginii:


- ciocan si perie de sârma;

6.2.4. Pentru montarea armaturii:


- clesti pentru taiat bare si plase sudate;
- cleste patent pentru legat otelul beton;
- aparat de sudura cu arc electric;
- metru dulgher;

6.3. Materiale consumabile

- electrozi;
- sârma neagra de 1-1.5 mm diametru;

6.4. Etapele executiei lucrarii

6.4.1. Receptia calitativa a otelului beton si plaselor sudate si marcarea pozitiei armaturilor;

6.4.2. Montarea armaturilor bara cu bara, flotante


6.4.2.1. La executarea fundatiilor, pe stratul de beton de egalizare, se aseaza barele fasonate,
legându-se între ele si montând distantierii pentru asigurarea stratului de acoperire cu beton.

Se introduc mustatile pentru stâlpi sau pereti si se leaga de armatura fundatiei.

6.4.2.2. Radierele se realizeaza prin introducerea întâi a barelor plasei inferioare (drepte sau
ridicate) pe pozitiile marcate, peste ele se aseaza barele pe directia perpendiculara si se leaga.

Se aseaza capetele de rezemare a plasei superioare si se fixeaza, se monteaza barele plasei


superioare mai întâi pe o directie si apoi pe cealalta, legându-se la incrucisarea lor.

La sfârsit se introduc distantierii pentru realizarea stratului de acoperire cu beton.

FORMULAR COD: F - 4.5 -03, Rev. 1 Pag. 3 Din: 7


Cod: PTE - 001
Exemplar nr.:

Data intrării în vigoare: 26.08.2001

6.4.2.3. Stâlpii se armeaza dupa cum urmeaza:

- se introduc barele verticale si se leaga de mustati;


- se ridica etrierii si se leaga de sus în jos la distantele prevazute;
- se verifica verticalitatea carcasei executate si se ancoreaza pâna la montarea cofrajului;

6.4.2.4. Grinzile se monteaza dupa executia stâlpilor:

- se marcheaza pe marginea cofrajului pozitia etrierilor;


- se introduc etrierii în cofraj cu latura deschisa în sus;
- se monteaza si se leaga barele drepte de la partea inferioara a grinzii;
- se aseaza si se leaga barele celelalte;
- se închid etrierii si se leaga de barele superioare cu sârma;

6.4.2.5. Placile se monteaza în urmatoarea ordine:

- se aseaza barele drepte si se leaga de armatura grinzilor sau centurilor;


- se monteaza barele ridicate;
- se realizeaza deasupra armatura de repartitie sau al doilea rând de armaturi la placile armate pe
ambele directii si se leaga;
- se monteaza calaretii;
- se pun distantieri pentru primul rând de armaturi si capre pentru cel de-al doilea.

6.4.3. Montarea carcaselor se face cu mijloace mecanice de ridicat dotate cu dispozitive care asigura
sa nu se deformeze sau deterioreze.

6.4.3.1. Operatiuni pregatitoare:

- verificarea dimensiunilor geometrice ale cofrajului;


- curatarea cofrajului:

6.4.3.2. Montarea propriu zisa a carcaselor comporta:

- ridicarea si transportul lor spre locul de montaj;


- asezarea carcasei pe pozitia prevazuta si legarea ei de mustatile lasate special în acest scop.

6.4.4. Montarea plaselor sudate

6.4.4.1. Operatiuni pregatitoare


-remedierea defectelor constatate la pct. 6.4.1.;
-prelucrarea propriuzisa prin taieri, decupari sau legari de bare suplimentare;

6.4.4.2. Montarea directa de cofraj, plasa cu plasa, asigurându-se mentinerea


pozitiei lor în timpul betonarii si realizarea grosimii stratului de acoperire cu
beton.
FORMULAR COD: F - 4.5 -03, Rev. 1 Pag. 4 Din: 7
Cod: PTE - 001
Exemplar nr.:

Data intrării în vigoare: 26.08.2001

6.5. Receptia calitativa

Dupa terminarea lucrarilor de armare se face receptia calitativa si consemnarea în procesul verbal a
constatarilor rezultate în urma verificarilor, efectuate cu privire la:

- numarul, diametrul si pozitia armaturilor în diferite sectiuni transversale ale elementelor de


constructii;
- distantele dintre etrieri, diametrul si modul lor de fixare;
- lungimile portiunilor de bare care depasesc reazemele sau care urmeaza a fi înglobate în
elementele ce se toarna ulterior;
- pozitia inadirilor si lungimile de petrecere a barelor;
- calitatea sudurilor;
- dispozitivele de mentinere a armaturilor pe durata executiei si în timpul betonarii;
- modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton si dimensiunile acestuia;
- pozitia si dimensiunile golurilor tehnologice;

În cazul constatarii unor neconformitati, acestea vor fi tratate imediat , iar unde este cazul, tratarea
defectelor se va face pe baza solutiilor tehnice date de proiectant cu avizul investitorului.

Dupa executarea lucrarilor de remediere se va proceda la o noua verificare si încheierea unor noi
procese verbale de lucrari ascunse si de receptia calitativa.

Nu se considera valabile procesele verbale încheiate numai de constructor.

6.6. Criterii de acceptare

6.6.1. Receptia calitativa a otelului consta din:

6.6.1.1. Examinarea datelor înscrise în certificatul sau declaratia de conformitate, la fiecare lot
aprovizionat.

6.6.1.2. Verificarea dimensiunilor, sectiunii si a profilului la 2% din numarul colacilor sau barelor,
dar nu mai putin de dou colaci sau legaturi de bare.

6.6.1.3. Examinarea aspectului si calitatea suprafetei idem punctul 6.1.1.2.

6.6.1.4. Verificarea prin îndoire la rece pe dorn, idem punctul 6.1.1.2.

6.6.2. Controlul plaselor sudate comporta:

6.6.2.1. Examinarea datelor înscrise în certificatul sau declaratia de conformitate la fiecare lot
aprovizionat.

6.6.2.2. Verificarea aspectului la 3% din lot, dar cel putin trei plase.
FORMULAR COD: F - 4.5 -03, Rev. 1 Pag. 5 Din: 7
Cod: PTE - 001
Exemplar nr.:

Data intrării în vigoare: 26.08.2001

6.6.2.3. Verificarea dimensiunilor idem punctul 6.6.2.2.

6.6.3. Abateri limita la montare armaturi în mm:

Elementul de Distanta intre Grosime strat Lungimi Lungimea de Pozitia


constructie axele barelor acoperire 0-1 m 1-10m >10m petrecere la inaltimii
inadiri
Fundatii 10 10 5 20 30 3d +50
Pereti 5 3 5 20 30 3d +50
Stâlpi/grinzi 3 3 5 20 30 3d +50
Placi 5 2 5 20 30 3d +50

6.6.4. Înadirile barelor si plaselor sudate prin suprapunere fara sudura se fac numai conform
prevederilor proiectului atât în privinta lungimilor de petrecere cât si a sectiunilor în care se pot face.

Daca în proiect nu sunt prevazute astfel de situatii, se va solicita proiectantului de rezistenta, solutia
în scris de rezolvare sau se va proceda la executia de înadiri prin suprapunere si cu eclise sudate
manual cu arc electric. În acest ultim caz, dimensiunile înadirilor sunt:

 ptr. OB 37 8d – cusatura pe o parte


4d – cusatura pe ambele parti
 ptr. PC 52 10d – cusatura pe o parte
5d – cusatura pe ambele parti
6.6.5. Legarea armaturilor la încrucisarea barelor se face prin legaturi cu doua fire de sârma neagra
de 1-1.5 mm diametru sau sudura electrica prin puncte.

La stâlpi si grinzi, vor fi legate toate încrucisarile barelor armaturii cu colturile etrierilor sau
ciocurile agrafelor. Restul încrucisarilor acestor bare cu laturile etrierilor se vor lega în sah.

Barele înclinate se leaga obligatoriu pe primii etrieri cu care se încruciseaza.


Retelele de armaturi din pereti si placi vor avea legate în mod obligatoriu doua rânduri de
încrucisari marginile pe întreg conturul, celelalte din mijloc vor fi legate din doua în doua în ambele
sensuri (sah).

6.6.6. Mentinerea pozitiei armaturilor în timpul turnarii betonului, se va realiza prin prevederea a
cel putin:

- 2 distantieri pe fiecare mp de placa sau perete;


- 1 distantier la fiecare metru liniar de grinda sau stâlpi;
- 1 distantier între rândurile de armaturi la fiecare doi metri liniari de grinda în zonele cu armaturi
pe doua rânduri;
- capre de otel beton dispuse între ele la o distanta de maximum 1 m (1 buc./mp) pentru
armaturile de la partea superioara a placilor rezemate pe contur, respectiv de maximum 0.5 m (4
buc/mp) în zonele consolelor

FORMULAR COD: F - 4.5 -03, Rev. 1 Pag. 6 Din: 7


Cod: PTE - 001
Exemplar nr.:

Data intrării în vigoare: 26.08.2001

7. ÎNREGISTRARI

7.1. Proces verbal de receptie calitativa,


7.2. Proces verbal de lucrari ascunse.

FORMULAR COD: F - 4.5 -03, Rev. 1 Pag. 7 Din: 7