Sunteți pe pagina 1din 2

Ecuaţii în mulţimea Z

1. Uniţi cu o săgeată expresia din prima coloană cu expresia echivalentă ei din


coloana a doua.

−3 x+2 x−8 x ⋅¿ ¿
−x−4 x+10 x ⋅¿ ¿ x−2
−( 5−x−3 ) ⋅¿ ¿ −9 x
−x+2
−( 5+x+3 ) ⋅¿ ¿ −x−8
−3 x+4+2 x−2 ⋅¿ ¿ x−8
−3 (−x+1 ) ⋅¿ ¿ 5x

Proprietăţi ale egalităţilor numerice

Dacă a, b, c ,∈ Z şi a=b , atunci :


¿ a+c=b+c
¿ a−c=b−c
¿ a⋅c=b⋅c
¿ a :c=b :c , c≠0

Activitate de descoperire
Rezolvaţi în Z ecuaţia:

I metodă II metodă
2 x +16=−7 x−20 |−16 2 x +16=−7 x−20
Observăm
2 x +16−16=−7 x−20−16
2 x +7 x=−20−16
2 x =−7 x−20 | +7 x 9 x=−36
2 x +7 x=−7 x +7 x−20−16 x=−36 :9
9 x=−36 x=−4
x=−4 S= {− 4 }
S= {− 4 }
Important!
Dacă trecem un termen dintr-o parte în alta a ecuaţiei cu semnul
schimbat , ecuaţia obţinută are aceeaşi mulţime de soluţii ca şi
ecuaţia iniţială.

Reţineţi :
¿ O egalitate cu o singură necunoscută x se numeşte ecuaţie cu necunoscuta x
¿ Valoarea necunoscutei care transformă ecuaţia într-o propoziţie adevărată
se numeşte soluţie a ecuaţiei.
¿ A rezolva o ecuaţie în mulţimea Z înseamnă a determina mulţimea
soluţiilor întregi a ei.
2. Care dintre numerele 1; -1; 0; -2; 2 este soluţie a ecuaţiei 5 ( 2 x +3 )=35

3. Completaţi fiecare ecuaţie cu un număr astfel încît să admită soluţia indicată

Ecuaţia Soluţia
−3 x=2 x+. .. -2
2 x =−x+. . . 3
−5 x+3=−x +.. . . -1
2 x +4=−x+. . . 0

4. Rezolvaţi ecuaţiile:
I. a) −4 x =8 ; b) −3 x+1=10 ;

II a) −7 x−8=3 x +12 b) 3 ( 2 x−4 )−( x−3 )=x −1


c) −3 x+4=2 x −1 d) −( 2 x +3 ) =1−4 ( 2 x−8 )
e) −2 ( x+1 )=−2 x−2 f) −2 ( x +1 )=−2 x+2

5. Alcătuiţi o ecuaţie mulţimea de soluţii a căreia este:


a) {−2 } ; b) 0 c) Z

6. Mesajul secret
Soluţiile ecuaţiilor de mai jos determină un mesaj secret . Descifraţi mesajul
scriind soluţiile ecuaţiilor în casetele libere.

1. −2x =−4 5. −√ 4 x+2−x=−√25 x+6


2. −x+2=−5 6. −6 ( x+2 )=3 x−12
3. −2 x −8=−10 7. −2 ( x−4 )=3 ( 1−x ) +2 x +5
4. −2 x +3 x−7 x=0 8. −( 2 x −4 )+3=3 ( x−4 ) −26

1 2 3 4 5 6 7 8

7. Pentru care valori ale lui x,


perimetrul dreptunghiului este
egal cu perimetrul triunghiului
echilateral? 5
x

S-ar putea să vă placă și