Sunteți pe pagina 1din 1

TEMATICA INTRODUCTIV

VALTECH GENERALAIN DOMENIUL


Pagina : 1/1
TRADING SECURITATE SI SANATATE IN
MUNCA

TEMATICA DE INSTRUIRE INTRODUCTIV GENERALA IN DOMENIUL


SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

1. Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca;


2. HG 1425/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca 319/2006;
3. HG 1048/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie;
4. HG 971/2006 - privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
sanatate la locul de munca
5. HG 1091/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate la locul de
munca;

Aprobat:
Administrator
SC HEBASERV MOTORS SRL Balteanu Beatrice

Intocmit:
Inspector SSM SU Stan Nicolae

S-ar putea să vă placă și