Sunteți pe pagina 1din 55

2007

SANEX S.A. Birou de vânz`ri Bucure[ti:


Str. Beiu[ului Nr. 1 Bd. Preciziei Nr. 1, sector 6
400394 Cluj-Napoca 062202 Bucure[ti, România
Tel. +40264 415 200 Tel. +4021 318 38 32
Fax. +40264 415 210 Fax. +4021 318 38 40
e-mail: office@sanex.ro
www.sanex.ro
Caracteristici Valori admise - SR EN 14411 Valori medii obţinute Metoda de determinare
Characteristics Anexa L,Grupa B III Actual average values Test method
Admissible values - SR EN 14411
Annex L,Group B III
A.Dimensiuni şi calitatea suprafeţei
Dimensions and surface quality
1.Lungimea şi lăţimea [%]
Abaterea dimensiunii medii pe placă, l ≤12 cm ± 0,75 ± 0,5 SR EN ISO 10545-2
raportată la dimensiunea de fabricaţie l >12 cm ± 0,5 ± 0,3
Deviation of the average size of each tile
2.Grosimea [%]
Abaterea grosimii medii pe placă
raportată la dimensiunea de fabricaţie ± 10 ± 10 SR EN ISO 10545-2
Deviation of the average thickness of each
tile
3.Rectangularitatea [%] ± 0,5 ± 0,4 SR EN ISO 10545-2
Rectangularity
4.Curbura la centru [%] + 0,5 / - 0,3 + 0,4 / - 0,2 SR EN ISO 10545-2
Centre curvature
min. 95% din plăci trebuie min 95% din plăci trebuie să
să nu prezinte defecte nu prezinte defecte vizibile,
5.Calitatea suprafeţei vizibile, susceptibile să susceptibile să afecteze
Surface quality afecteze aspectul pe o zonă aspectul pe o zonă importantă SR EN ISO 10545-2
importantă a suprafeţei a suprafeţei placate/ min 95% of
placate/ min 95% of tiles shall tiles shall be free of visible defects
be free of visible defects
B.Proprietăţi fizice
Physical properties

1.Absorbţia de apă [%] media/average: > 10 10 - 18 SR EN ISO 10545-3


Water absorbtion
2.Rezistenţa la încovoiere [N/mm2]
Modulus of rupture min 15 18 SR EN ISO 10545-4
a) grosime/thickness ≥ 7,5 mm min 12 18
b) grosime/thickness < 7,5 mm
3.Coeficient de dilatare termică liniară există metodă de testare max 8 x 10-6 SR EN ISO 10545-8
[K-1] test method available
Coefficient of linear thermal expansion
4.Rezistenţa la şoc termic există metodă de testare rezistă SR EN ISO 10545-9
Thermal shock resistance test method available resisting
5.Rezistenţa la harisare se cere rezistă SR EN ISO 10545-11
Crazing rezistance required resisting
C. Proprietăţi chimice
Chemical properties
1.Rezistenţa la produse chimice
menajere şi la săruri pentru piscină min clasa GB clasa GA SR EN ISO 10545-13
Resistance to household chemicals and min class GB class GA
swimming pool salts
2.Rezistenţa la acizi şi baze de
concentraţii mici există metodă de testare clasa GLA SR EN ISO 10545-13
Resistance to low concentrations of acids test method available class GLA
and alkalis
3.Rezistenţa la acizi şi baze de
concentraţii mari există metodă de testare clasa GHA SR EN ISO 10545-13
Resistance to high concentrations of acids test method available class GHA
and alkalis
4.Rezistenţa la pătare min clasa 3 clasa 5 SR EN ISO 10545-14
Rezistance to staining min class 3 class 5
5.Emisia de plumb şi cadmiu există metodă de testare Pb - max 0,019 mg/dm2 SR EN ISO 10545-15
Lead and cadmium release test method available Cd - urme/traces
Caracteristici Valori admise - SR EN 14411 Valori medii obţinute Metoda de determinare
Characteristics Anexa J, Grupa B IIa Actual average values Test method
Admisssible values - SR EN
14411 Annex J, Group B IIa
A.Dimensiuni şi calitatea suprafeţei
Dimensions and surface quality
1.Latura [%]
Abaterea dimensiunii medii pe placă ± 0,6 ± 0,3 SR EN ISO 10545-2
raportată la dimensiunea de fabricaţie
Deviation of the average size of each tile
2.Grosimea [%]
Abaterea grosimii medii pe placă
raportată la dimensiunea de fabricaţie ±5 ±5 SR EN ISO 10545-2
Deviation of the average thickness of each
tile
3.Rectangularitatea [%] ± 0,6 ± 0,3 SR EN ISO 10545-2
Rectangularity
4.Curbura la centru [%] ± 0,5 + 0,3 SR EN ISO 10545-2
Centre curvature
min. 95% din plăci trebuie min 95% din plăci trebuie să
să nu prezinte defecte nu prezinte defecte vizibile,
5.Calitatea suprafeţei vizibile, susceptibile să susceptibile să afecteze
Surface quality afecteze aspectul pe o zonă aspectul pe o zonă importantă SR EN ISO 10545-2
importantă a suprafeţei a suprafeţei placate / min 95%
placate / min 95% of tiles shall of tiles shall be free of visible
be free of visible defects defects
B.Proprietăţi fizice
Physical properties
1.Absorbţia de apă, E [%] 3<E≤6 3<E≤6 SR EN ISO 10545-3
Water absorbtion
2.Rezistenţa la încovoiere [N/mm2] min 22 30 SR EN ISO 10545-4
Modulus of rupture individual: min 20
3.Rezistenţa la abraziune se declară clasele 2-4 SR EN ISO 10545-7
Abrasion resistance to declare classes 2-4
4.Coeficient de dilatare termică liniară există metodă de testare max 8 x 10-6 SR EN ISO 10545-8
[K-1] test method available
Coefficient of linear thermal expansion
5.Rezistenţa la şoc termic există metodă de testare rezistă SR EN ISO 10545-9
Thermal shock resistance test method available resisting
6.Rezistenţa la harisare se cere rezistă SR EN ISO 10545-11
Crazing rezistance required resisting
C. Proprietăţi chimice
Chemical properties
1.Rezistenţa la produse chimice menajere
şi la săruri pentru piscină min clasa GB clasa GA SR EN ISO 10545-13
Resistance to household chemicals and min class GB class GA
swimming pool salts
2.Rezistenţa la acizi şi baze de
concentraţii mici se declară clasa clasa GLA SR EN ISO 10545-13
Resistance to low concentrations of acids to declare classification class GLA
and alkalis
3.Rezistenţa la acizi şi baze de
concentraţii mari există metodă de testare clasa GHA SR EN ISO 10545-13
Resistance to high concentrations of acids test method available class GHA
and alkalis
4.Rezistenţa la pătare min clasa 3 clasa 5 SR EN ISO 10545-14
Rezistance to staining min class 3 class 5
5.Emisia de plumb şi cadmiu există metodă de testare Pb - max 0,014 mg/dm2 SR EN ISO 10545-15
Lead and cadmium release test method available Cd - urme/traces
2007

SANEX S.A. Birou de vânz`ri Bucure[ti:


Str. Beiu[ului Nr. 1 Bd. Preciziei Nr. 1, sector 6
400394 Cluj-Napoca 062202 Bucure[ti, România
Tel. +40264 415 200 Tel. +4021 318 38 32
Fax. +40264 415 210 Fax. +4021 318 38 40
e-mail: office@sanex.ro
www.sanex.ro