Sunteți pe pagina 1din 11

1. Ce este demografia?

(0,5 puncte)
“Demografia este o știință socială care are ca obiect studiul populațiilor umane, privite din
perspectiva dimensiunii lor numerice şi a schimbării de volum”.

2. Care este obiectul de studiu al demografiei? (0,5 puncte)


Obiectul Demografiei: Starea și mișcarea populației.

3. Definiţi conceptele de cohortă, generaţie, promoţie. (0,5 puncte)


O cohortă persoane care participa la un anumit eveniment.
Generația persoanele care s-au nascut in acelasi an sau intr-o perioada definita
Promoție- persoane căsătorite în același an sau perioadă de timp.

4. Definiţi conceptele de risc, moment (0,5 puncte)


Moment- an specificat sau perioada de timp
Risc- populatie supusa riscului la casatorie (populatie care poate participa la nuptialitate, masculin
18+ si feminin 16+)

5. Definiţi conceptele de rată şi probabilitate. (0,5 puncte)


rata -se raportează la populația medie
probabilitate -se raportează la populația inițială

6. Definiţi conceptele de populaţie medie şi populaţie iniţială. (0,5 puncte)


numărul medie al populaţiei (populaţia medie) nr populației la mijlocul anului
pop inițială nr pop la începutul anului

7. Când a apărut demografia ca ştiinţă şi cine este întemeietorul ei? (0,5 puncte)
Demografia ca știința s-a născut încă din 1662, întemeietor fiind considerat John Grant, negustor
din Londra.

8. Cine este cel mai cunoscut demograf? Care sunt ideile pentru care a rămas cunoscut ? (0,5 puncte)
Thomas Malthus- A rămas în istorie ca cel care a formulat prima dată o teorie privind dinamica
populației (necesitatea frânării creșterii demografice, prin limitarea numărului de nașteri).

9. Cum se definește populația ca sistem închis și populația ca sistem deschis? (0,5 puncte)
Populația ca sistem închis: intrările sunt date de nașteri și ieșirile de decese.
Populația ca sistem deschis: intrările sun date de nașteri și imigrări și ieșirile de decese și emigrări.

10. Care este utilitatea studierii demografiei? (0,5 puncte)


Descrierea numerică a populației
Înțelegerea mecanismelor de formare, reproducere, extincție a populației
Înțelegerea factorilor determinanți ai fenomenelor demografice (explicarea fenomenelor)
Înțelegerea consecințelor modificărilor fenomenelor demografice asupra vieții economice și
sociale
Prezentarea metodelor de analiză demografică dar și a modului de utilizare a lor
11. Care este dinamica populației globului pentru următorii 50 de ani? (0,5 puncte)
Crepusculul occidentului
Spor natural negativ
Îmbătrânire demografică accentuată, depopularea unor zone.
12. Care este dinamica populației României pentru următorii 50 de ani? (0,5 puncte)
Populatia Romaniei va scadea din cauza imbatranirii demografice in plin avant.

13. Când începe populația Europei să crească și de ce? (0,5 puncte)


Populația Europei începe să crească în 1800 datorita industrializării.

14. Care sunt cauzele creșterii populației pe glob? (0,5 puncte)


Speranta scazuta de viata a copiilor si standardele scazute.
Industrializarea și fiindca se dezvolta știința, medicina și tehnologia.

15. Care este soluția pentru stoparea creșterii populației (conform Hans Rosling) (0,5 puncte)
Soluția pentru stoparea creșterii populației conform lui Hans Rosling este prin creșterea
standardelor de viață a celor săraci și media de viață a copiilor până la 90%.

16. Ce se întâmplă la ora actuală în lume? Crește speranța de viață sau scade, rămâne la fel. Dinamica
acestui indicator este diferită în funcție de continente sau țări? (0,5 puncte)
Crește speranța de viață.

17. Care sunt indicatorii de măsurare a dinamicii populației? (0,5 puncte)


Creșterea populației, Ratele de creștere a populației, Indicii de creștere sau ritmurile de creștere a
populației.

18. Care sunt modelele de creștere a populației? (0,5 puncte)


Modelul linear de creștere, Modelul exponențial de creștere, Modelul logistic.

19. Care sunt elementele abordate de teoriile despre dinamica populației? (0,5 puncte)
Relația dintre populație și resursele naturale (antinataliste), relația dintre populație și dezvoltare
economică (populaționiste), teorii care consideră că populația dispune de mecanisme de reglare a
volumului populației pentru a ajunge la un echilibru.

20. Care sunt cele trei categorii de teorii despre dinamica populației și ce presupune fiecare categorie în
parte? (0,5 puncte)
I. Teorii care abordează relația dintre populație și resursele naturale (antinataliste)
II. Teorii care abordează relația dintre populație și dezvoltare economică
(populaționiste)
III. Teorii care consideră că populația dispune de mecanisme de reglare a volumului populației
pentru a ajunge la un echilibru
21. Care sunt diferențele dintre cele 3 tranziții demografice?

22. De ce România, Ukraina și Rusia au ritmul cel mai accelerat de imbătrânire a populației?
Îmbătrânirea populatiei este mai accentuaă in aceste țări pt ca sunt în curs de dezvoltare față de
țările deja dezvoltate.

23. Care sunt indicatorii de măsurare a procesului de îmbătrânire demografică?


Proporția persoanelor, Vârsta medie a populației, Vârsta mediană a populației, Indicele de
îmbătrânire, Coeficient de dependență.

24. Ce înseamnă fenomenul “baby boom”?


Perioada marcată printr-o semnificantă creștere a ratei nașterilor.
25. Definiţi conceptul de piramidă a vârstelor. Cum interpretaţi actuala piramidă a vârstelor pentru
România. Explicaţii.
O piramidã a vârstei este o afișare grafică ce reprezintã populaţia cu grupa de vârstã cea mai micã
în josul piramidei, partea femininã în stânga, iar partea masculinã în dreapta și fiecare categorie mai
mare de vârstã este așezatã succesiv mai sus decât celelalte. În actuala piramidă a vârstelor în
România numărul cel mai mare atât al bărbaților, cât și al femeilor este înregistrat în jurul vârstei de
50 de ani.

26. Care sunt indicatorii prin care se măsoară mortalitatea la nivelul unei populații? Descrieți fiecare
indicator în parte. Care sunt indicatorii care se regăsesc frecvent in baze de date?
Indicatorii care măsoară mortalitatea sunt: Rata brută de mortaliatate versus probabilitatea de
deces, Rata specifică de mortalitate, Rata standardizată de mortalitate, Indicele mortalității infantile,
Rata de mortalitate pe cauze de deces, Speranța de viață la naștere, Viața mediană sau probabilă,
Vârsta normală sau modală de deces.
Indicatorii care se regăsesc frecvent în bazele de date sunt: Rata brută de mortalitate, Indicele
mortațității infantile, speranța de viață la nastere.

27. De ce nu vă recomand să utilizați ratele brute pentru a face comparații între județe/țări. Ce
indicatori putem folosi in locul acestui indicator? Când putem utiliza ratele brute?

28. Cum a evoluat rata mortalității infantile în România în ultimii 10 ani? De ce avem încă valori mai
mari decât a celorlalte țări din UE?
În ultimii 10 ani în România, rata mortalității infantile a scăzut. Valori mai mari decât a
celorlalte tări avem din cauza bolilor aparatului respirator, al echipamentelor insuficiente din cadrul
spitalelor, iar moartea infantilă la copii are diferențe semnificative în funcție de nivelul de educație al
mamei.

29. Care sunt factorii care au dus de-a lungul timpului la o scădere a mortalității?
Factori: economici, medicali, legislativi, culturali, sociali, mediu, socio-demografici, biologici,
psihologici, socio-culturali.

30. Ce reprezintă “paradoxul speranţei de viaţă la un an?”


Daca copilul trece de varsta de 1 an, spreantele de viata cresc.

31. Ce reprezintă speranța de viață la naștere? Pe baza căror informații se calculează acest indicator?
Speranța de viață la naștere reprezintă numărul mediu de ani pe care îi are de trăit un nou-născut.
Acest indicator se calculează pe baza speranței de viață, numărul supraviețuitorilor, nr decedaților,
probabilitatea de supraviețuire.

32. Explicaţi conceptele de natalitate/fertilitate, fecunditate?


Natalitatea: fenomen demografic ce exprimă în esență, intensitatea nașterilor în cadrul unei
populații privită în ansamblul său.
Fertilitatea: fenomen demografic, exprimând intensitatea nașterilor în cadrul unei populații,
luându-se în considerare numai subpopulația care participă efectiv la producerea nașterilor.
Fecunditatea: capacitatea fiziologică a femeii, cuplului sau a unei subpopulații de a procrea, adică
de a naște copii vii.

33. Ce reprezintă sindromul celibatului?


Sindromul celibatului reprezintă faptul că tinerii încetează să mai aibă relații.
34. Care sunt indicatorii prin care se măsoară natalitatea la nivelul unei populații? Descrieți fiecare
indicator în parte. Care sunt indicatorii care se regăsesc frecvent in baze de date?
Indicatori: Rata brută de natalitate, Rata generală de fertilitate, Rata specifică de fertilitate, Rata
standardizată de fertilitate, Vârsta medie a mamei la naștere, Vârsta mediană a mamei la naștere,
Rangul mediu al născuților vii, Indicele conjunctural al fertilități, Descendența finală a unei generații
de femei, Descendența finală a unei promoții de căsătorii, Proporție a născuților vii nelegitimi, Raport
de feminitate.
Indicatori care se regăsesc frecvent: Rata brută de natalitate, Indicele conjugal al fertilității.

35. Care este relația natalității cu celelalte fenomene demografice?


Nupțialitatea- creste natalitatea prin casatorie
Divorțialitatea-
Tranziția demografică-
Îmbătrânirea demografică- scade populatia

36. Care sunt indicatorii prin care se măsoară nupțialitatea la nivelul unei populații? Descrieți fiecare
indicator în parte. Care sunt indicatorii care se regăsesc frecvent in baze de date?
Rata brută de nuptialitate (RBC) (depinde de structura populație supusă riscului la căsătorie) Ex:
1.6 la mie (numărul total de casatorii raportat la populația medie dintr-un an)
Rata generală de nupțialitate (RGC) (se raportează la persoanele supuse riscului la căsătorie)
Rata specifică de nupțialitate (cx)
Rata standardizata de nupțialitate
Rata de primo nupțialitate după vârsta (cx) (primele casatorii de o anumita vârsta raportat la total
populație de acea vârstă)
Rata totala de primo-nuptialitate (RTC)= indicele sintetic de nupțialitate=suma primelor casatorii
reduse (ex: 868,7 prime casatorii revin la 1000 persoane necăsătorite
Vârsta medie la prima căsătorie
Vârsta mediană la prima căsătorie
Vârsta modală la căsătorie
Frecvența celibatului definitiv (peste 50 de ani)

37. Care este relația nupțialității cu celelalte fenomene demografice?


Natalitatea
Divorțialitatea
Emigrația
Tranziția demografică
Îmbătrânirea demografică

38. Ce reprezintă conceptul de Living Apart Together?


Cupluri care sunt împreună, dar locuiesc separat- Living Apart Together

39. De ce în România rata nupțialității este mai mare comparativ cu alte țări din Europa?
Rata casatoriior e determinata de varsta frageda.

40. De ce în România rata divorțialității este mai mică comparativ cu alte țări din Europa?
Căsătoria în România își menține stabilitatea în mai mare măsură față de alte țări datorit culturii.

41. Care sunt țările care recunosc parteneriatele înregistrate? Dar cele care recunosc căsătoriile de
același sex?
• Parteneriatele înregistrate și uniunile consensuale
Bulgaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și România nu recunosc astfel de parteneriate
• Căsătoriile persoanelor de același sex
Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Islanda, Irlanda, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia,
Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie (fără Irlanda de nord) acceptă aceste căsătorii

42. Care sunt indicatorii prin care se măsoară divorțialitatea la nivelul unei populații? Descrieți fiecare
indicator în parte. Care sunt indicatorii care se regăsesc frecvent in baze de date?
Rata brută de divorțialitate (RBD) (depinde de structura populației căsătorite)
Rata generala de divorțialitate (raportată la populația căsătorită)
Rata de divorțialitate după vârstă
Indicele sintetic al divorțurilor
Rata divorțurilor după durata căsătoriei

43. Care este relația divorțialității cu celelalte fenomene demografice?


Natalitatea
Nupțialitatea
Emigrația

44. Care sunt categoriile de persoane care au riscul mai mare de a divorța? Care sunt etapele din viață
cu risc mare de divorț? Care ar fi principalele motive de divorț? Diferă ele în funcție de nivelul de
educație?
Persoanele cu studii superioare au rata cea mai mare de divorț și durata cea mai mică de căsătorie
Dacă soția are un nivel mai ridicat de studii atunci scade durata căsătoriei cu aproximativ 3 ani
Dacă soțul are un nivel mai ridicat de studii atunci durata căsătoriei crește cu aproximativ 3 ani
Persoanele care s-au căsătorit la vârste foarte fragede sunt cele mai expuse riscului de divorț

45. Care sunt cele trei valuri de emigrant din România? Care sunt țările de destinație și care este profilul
lor. Conform INSSE, care sunt țările de destinație ale românilor din ultimii 5 ani și care este profilul lor?
1 . Primul val de emigranți: 1990-1995
• caracter etnic: sașii, evreii, maghiarii, Italia, Ungaria, urmate de Austria şi SUA

2. Al doilea val de emigranți 1995-2002


• Vezi rata șomajului în România în această perioadă
• Forme noi de emigrație:
– emigrația prin burse de mobilitate pentru studenți;
– emigrația pentru muncă, emigrația pentru afaceri;
– exportul de “creiere”;
– migrația către alte țări foste comuniste , Italia, SUA, Canada urmate de Franţa, Israel,
Ungaria.
3. Al treilea val de emigranți: 2002-2007
• libera circulatie in UE
• euronavetismul
• Emigrația devine fenomen în masă: emigrația pentru munca
• Bărbați 88% , femei 12%, până în 2007 se ajunge la 55% femei și 45% bărbați
• Din 2002 românii încep să intre pe piața forței de munca legale, Canada, Germania urmate de
Italia şi SUA
Tari in ultimii 5 ani- Canada, Germania şi SUA

46. Care sunt sursele de informare în demografie? Faceți o scurtă caracterizare a fiecărei surse de
informare (1 punct)

1. Recensământul populației: informații privind numărul și structura populației; îndeplinește


funcția de fotografiere a populației la un moment dat.

2. Statistica stării civile și statistica migrației: funcția de constatare a fenomenelor în timp ce


se produc.

-buletine statistice
3.Ancheta demografica: se colectează informații de la un eșantion de persoane și are scopul
de identificare a cauzelor fenomenelor

4. Registrul de populație.

47. Care este diferența dintre o metropola și un megalopolis? Da-ți exemple de mari metropole ale lumii
și de megalopolisuri? Care sunt consecințele apariției megalopolisurilor asupra societății? (1 punct)
Diferența dintre metropola și megalopolis este că metropola este un centru urban de dimensiuni
mari, iar megalopolisul este o aglomerare urbană întinsă. Exemple de megalopolisuri: Boswash,
Tokaido, Megalopolisul Brazilian. Exemple de metropole: Tokio, Soeul, Mexico, New York.

48. Ce reprezintă procesul de îmbătrânire demografică? Care sunt cauzele acestui proces? Care sunt
cauzele specifice pentru România? (1 punct)
DEFINIȚIE: creșterea ponderei populației peste un prag care este considerat “bătrânețe” (de
regula peste 65 de ani) raportat la total populație.
Cauze: scaderea natalitatii, cresterea sperantei de viata, generatia baby-boom dupa cel de-al doilea
razbo mondial.

49. Care sunt factorii la nivel macro care au impact asupra divorțialității? Explicați impactul fiecărui factor
în parte. (1 punct)
Factori la nivel macro: Economici-prosperitatea, Legislativi- politici de susținere a familiei sau de
diminuare a celibatului, Socio-culturali- obiceiuri, religia , emanciparea femeii,cererea de educație,
revoluția sexuală, rata de ocupare a femeilor, schimbarea funcției familiei.

50. Care sunt teoriile de sorginte sociologică care explică procesul de migrație? (1 punct)
Teoria pull-push, Everett Lee (1966)
Teoria rețelelor sociale, W. J. Thomas şi F. Znaniecki (1918-1920)
Teoria tranziția mobilității, Wilbur Zelinsky(1971)

51. Care sunt factorii la nivel macro care au impact asupra natalității. Explicați impactul fiecărui factor în
parte. (1 punct)
Economici
Legislativi: politici pro/anti-nataliste; liberalizarea avortului, existența mijloacelor de control
Socio-culturali: obiceiuri/tradiții, religia, emanciparea femeii, cererea de educație, reducerea
funcției economice a copilului; rata divorțurilor, revoluția sexuală, rata de ocupare a femeilor,
fenomenul homosexualității

52. Ce reprezintă o politică antinatalistă? Care sunt obiectivele ei și cum vedem care este impactul ei?
Descrie-ți măsurile legislative adoptate de China pentru a stopa natalitatea. (1 punct)
UN SET DE MĂSURI LUATE DE STAT PENTRU DIMINUARE POPULAȚIEI. Aceste masuri nu acorda
ajutor social familiilor. Obiectivele unei politici antinataliste:

1. Creșterea inegalității pe verticală

2. Creșterea inegalității pe orizontală

3. Nu sunt ajutate persoanele în creșterea copiilor, sunt masuri pentru întoarcerea în câmpul
muncii
Rata de fertilitate, publicul țintă.

Masurile antinataliste luate de Guvernul Chinez

1. Incurajarea casatoriilor tarzii ce va duce la o descendenta mai mica

2. Se ofera concediu de maternitate doar la prima nastere

3. Se ofera alocatii doar pentru primul copil nascut

4. Se ofera concediu medical 14 zile pentru femeile care avorteaza si 30 de zile pentru femeile
care se supun voit sterilizarii

5. Abandonarea sau avortul urmasilor de sex feminin

6. Punerea la dispozitia populatiei de materiale contraceptive subventionate de catre stat.

53. Care sunt consecințele procesului de îmbătrânire demografică asupra societății? (2 puncte)
Impactul acestui proces va fi mai mare în țările mai mici care pierd un procent semnificativ din
populație, scăderea Pib-ului potential prin diminuarea contributiei fortei de munca, dar si a
capitalului, creșterea costului serviciilor de sănătate, presiune asupra bugetului de stat prin afectarea
creșterii economice, prin majorarea cheltuielilor pentru as. soc. și sănătate.

54. Care sunt teoriile antinataliste? Faceți o scurta descriere a fiecărei teorii în parte. Mai sunt valide
acestea în prezent? (2 puncte)
Eugenia-Margaret Sanger, 1870-1966- interzicerea reproducerii persoanelor insuficient înzestrate sau
care nu își pot permite creșterea copiilor și reglementarea reproducerii pentru ceilalți

Thomas Malthus (1766-1834)- Malthus credea ca paturile sociale sarace, neavind acces la ideile din eseul
sau, nu vor reusi sa se abtina de la a procrea in continuare, mai ales in conditiile in care erau incurajati prin
lege sa o faca.

Teorii neo maltusiene-mijloacele de stopare a cresterii populatiei difera ( avort, mijloace

contraceptive). Ecologismul

Prin 1970 apare acest curent: creșterea populației duce la distrugerea mediului înconjurător.

Protejarea mediului înconjurător, creștere zero a populației, exploatarea responsabilă a resurselor naturale
dezvoltare durabilă,Declararea de arii protejate, parcuri nationale.

55. Care sunt teoriile populaționiste? Faceți o scurta descriere a fiecărei teorii în parte. Mai sunt valide
acestea în prezent? (2 puncte)
Karl Marx (1818-1883) Volumul populației, consideră că nivelul de dezvoltare economică și prograsul
tehnic influențează condițiile de recuperare a mijloacelor de subzistență.
Alfred Sauvy (1898-1990) Creșterea volumului de populație, afirmă că perspectiva asupra populației
trebuie analizată pe fiecare caz în parte.
Ester Boserup (1910-1999)- modalitati de a creste productia de mancare. Susține că, cunoscând noi
modalități de a crește producția de mâncare se ajunge la bogăție. Deci se ajunge la o creștere a
populației.
56. Care sunt teoriile care consideră că populația dispune de mecanisme de reglare a volumului
populației pentru a ajunge la un echilibru? Mai sunt valide acestea în prezent? (2 puncte)
Teoria tranzactiei demografice sau revoluția demografică. Apare prima dată în Franța. Tranzacția
demogr. face ca populația să treacă de la regimul democratic vechi, la regimul demografic modern, cu
natalitate și mortalitate scăzute. Această teorie are 3 etape: prima tranzacție demografică, a doua și a
3 a tranzacție.
Teoria optimului demografic
Optimizarea creșterii economice+Rata optimă de creștere a populației
-argumente (Franța, Marea Britanie-sec XIV ciuma neagră)
3. Teoria populației staționare- cand populația are rata de creștere 0.

57. Ce reprezintă o politică pronatalistă? Care sunt obiectivele ei și cum vedem care este impactul ei?
Descrie-ți măsurile legislative adoptate de România pentru a stimula natalitatea. Comparați aceste
măsuri cu cele din altă țară Franta/Suedia/ Marea Britanie . (2 puncte)
POLITICI PRO NATALISTE- UN SET DE MĂSURI LUATE DE STAT PENTRU CREȘTEREA POPULAȚIEI

Obiectivele unei politici pronataliste:

1. Reducerea inegalității pe verticală

2. Reducerea inegalității pe orizontală

3. Oferirea de suport social/financiar persoanelor în vederea alegerii unui loc de munca


adecvat
pentru posibilitatea creșterii copiilor

58. Care sunt teoriile de sorginte economică care explică procesul de migrație? (2 puncte)

Teoria neoclasică
Noua economie a migrațiilor
Teoria dublei piețe
Teoria sistemelor mondiale
I. Teorii de sorginte economicâ
1. Teoria neoclasicâ
In migra|:ie de (1962), Harfis(19T0) Todaro
" é4 T»i
Punct de pornire: Teoria clasicâ economica (Adam Smith); se
pune accent pe conditiile zonei de plecare si a celei de sosire
Abordare macro+micro
Pune accent pe actiunea individului

2. Noua economie a migra$iilor


• Stark Taylor (1989), Stark (1991), Muse et al. (1993).
• Diversificarea surselor de venit; se pune accent pe conditiile
zonei de plecare si a celei de sosire
Abordare macro+micro
• Pune accent pe acbunea grupului familial
Nu se urmâreste Tn mod deosebit maximizarea venitului ci mai
degrabâ diversificarea lui
3. Teoria dublei piete a muncii
• Michael Piore (1979)
Abordare macro; se ooncentreazâ pe caracteristicile zonei de

Segmentare a pietei muncii In tara de sosire, existénd trâsâturi


specifice fiecârui segment (conditii de muncâ, salarizare,
posibilitâti de promovare etc)
Valabilitatea teoriei
1. Migratia popula ei din zonele rurale in zonele urbane
2. Migratia ilegalâ. a. migratia masivâ din Romania Tn
Italia, Spania, Fran! a (1995-200/)

4. Teoria sistemelor mondiale


Aplicatâ Tn migratie de Petras (1981), Sassen (1989,
1991) §i Portes (1995)
Abordare la nivel macro
Perspectiva mondialâ este daté de conceptia neomarxistâ
Wodd She They- Imanuel Vallerstein: târi
centrale, e i e si peri nce
Relatii economice + relatii culturale/ istorice
(fostele coIonii}/proximitate spatialâ etc
Valabilitatea teoriei
1. O parte din migratia populatiei la nivel mondial din rile
subdezvoltate Tn cele dezvoltate

S-ar putea să vă placă și