Sunteți pe pagina 1din 5

Nume și prenume: Auței Maria Georgeta Programul de studii: Licență

Specializarea: AP Anul: III Grupa: Grupa 1

PLANUL DE ELABORARE A LUCRĂRII DE ABSOLVIRE

1. Titlul lucrării:
2. Domeniul în care se încadrează:
3. Concepte cheie cu care se operează:
4. Introducere în problematica aleasă spre analiză

4.1. Importanța și semnificația temei alese/ relevanța: (0,3 – 0,5 pag)


4.2. Motivația în alegerea temei: (0,3 pag)
4.3. Obiectivele (generale și particulare): (0,5 pag)
4.4. Formularea unor întrebări sau/și a unor ipoteze de cercetare: (0,3 – 0,5 pag)
4.5. Prezentarea reperelor principale ale dezbaterii științifice asupra temei: (0,5 pag)
4.6. Configurarea capitolelor componente ale lucrării și prezentarea unui scurt rezumat a
ceea ce vor urma să conțină: (0,5- 1 pag)

5. Elaborarea cadrului teoretic (prezentarea principalelor lucrări scrise pe tema aleasă): (1 - 2


pag)
6. Elaborarea cadrului metodologic al cercetării:
6.1. Tipul de metodă aleasă pentru elaborarea lucrării: Abordarea explorativă, Abordarea
descriptivă, Abordarea empirică, etc și contextualizarea acesteia: (0,5 - 1 pag)
6.2. Prezentarea instrumentelor de cercetare: (0,5 - 1 pag)
7. Prezentarea cadrului empiric/ aplicativ (Analiza datelor obținute și prezentarea
rezultatelor): Nu se solicită în această fază!
8. Prezentarea concluziilor (raportarea la cercetări similare, relevanța și, dacă este cazul,
limitele rezultatelor obținute): Nu se solicită în această fază!
9. Referințele bibliografice (Materialele consultate vor fi prezentate după sistemul Chicago)
(0,5 - 1 pag)
1 Raspunderea administrativa a functionarilor publici
2 Dreptul administrativ
3 Răspundere juridică, răspundere administrativă, răspundere disciplinară, raportul
de serviciu, statutul funcționarului public, regimul de muncă.
4.1 importanta si semnificatia temei
Răspunderea poate îmbrăca multe forme, indiferent de cariera profesională sau de
meseria pe care cineva o alege , mereu vor exista repercusiuni pentru acțiunile sale
. Acest lucru se aplică inclusiv funcționarilor publici din administrația publică.
Răspunderea administrativă a funcționarilor publici este o tema de actualitate , care
a fost masiv documentată de-a lungul timpului. Tipurile de răspundere
administrativă sunt clar precizate și definite , existența lor asigură conduita
profesională a funcționarilor publici .
De asemenea, mai poate fi precizat faptul ca , funcționarii publici reprezinta
administratția publică, ei reprezintă modul de comunicare dintre administrație si
cetățeni.

4.2 motivatia
Tema lucrării mele de licentă se intitulează ,, Răspunderea administrativă a
funcționarilor publici,, și este rezultatul unei curiozități intelectuale și al unei
provocari. Motivul alegerii acestei teme derivă din dorința de documentare cu
privire la această problematică. In calitate de viitoare angajată a administrației
publice consider ca, este esential sa fiu constienta de ceea ce pot sa fac si ceea ce
nu pot. Această curiozitate intelectuală s-a format de-a lungul celor aproape trei
ani de studentie . Pe toata aceasta perioadă , cadrele didactice din cadrul acestei
Universitati , au pus mare accent pe atributiile si integritatea unui functioar public.
4.3 obiectivele
Un prim obiectiv principal al redactarii si documentarii acestei teme , ar fi
delimitarea tipurilor de raspundere administrativa.
Un al doilea obiectiv ar fi descrierea si exemplificarea importantei raspunderii
administrative .
In al treilea radn imi propun sa fac o delimitare intre ceea ce inseamna raspunderea
administrativa a regimului de munca si raspunderea administrativa a raportului de
serviciu.
Ca si ultim obiectiv imi propun ca arat importanta raspunderii administrativ-
disciplinare si care sunt consecintele in cazul nerespectarii atributiilor aferente
functionarului public.
4.4 Ipoteze de cercetare .
cu cat pedepsele aferente raspumderii disciplinare sunr mai aspre cu atat
functionarii publici vor ezita sa incalce regulile.
dintre toate formele de raspundere, cea administrativ disciplinara este cea mai
importanta.
Exista diferente intre raspunderea administrativa a regimului de munca si
raspunderea administrativa a raportului de serviciu.
4.5 Unul din principalele repere stiintifice ale lucrarii este reprezentat de
raspunderea juridica ce se prezinta sunt doua forme respectiv : raspunderea
administrativa si raspunderea administrativ disciplinara . Alt reper principal este
dat de statutul functionarului public. Functionarul public joaca un rol esential in
aceasta lucrare deoarece , lui i se adreseaza principala forma de raspundere
respectiv , cea administrativ disciplinara.

4.6 Capitolele cheie componente sunt :


I Introducerea – in cadrul acestui capitol voi elabora importanta temei alese cat si
motivatia . De asemenea voi detalia obiectivele si ipotezele cercetarii.
II Elaborarea cadrului teoretic – in acest punct al lucrarii voi enumera si voi definii
raspunderea juridica si formele sale. De semenea , voi analiza statutul
functionarului public atat in legea 188/1999 (Statul functionarului public), cat si in
noul Cod Administrativ.
III Cadrul metodologic – acest capitol va avea rol edificator cu privirea la metoda
si instrumentele de cercetare alese.
IV Studiul de caz – in acest ultim capitol imi propun sa prezint un caz real pe baza
temei licentei.
5. O prima lucrare cu care am ales sa incep se intituleaza ” Drept administrativ
roman’’ redactata de catre profesorul universitar Dumitru Brezoianu . In aceasta
lucrare autorul defineste raspunderea juridica astfel ’’raspunderea juridica poate fi
utilizata fie in acceptiunea de asamblu de norme juridice care reglementeaza
relatiile sociale in cazul incalcarii normelor juridice , fie de situatia juridica in care
se afla persoana care a incalcat normele juridice.”
De asemenea tot in aceasta lucrare este definita functia publica „ in general, poate
fi definita ca fiind postul prevazut de lege , ocupat de o persoana in cadrul unui
organ de stat. Persoana cxare ocupa o ftunctie in cadrul organelor de stat poarta
denumirea de functionar public.’’
O a doua lucrare foarte importanta se numeste ’’Tratat de drept administrativ’’
redactata de Antonie Iorgovan , in a carui carte vorbeste pe larg despre formele de
raspundere juridica a functionarilor publici.
Acesta analizeaza forme de raspundere juridica precum : raspunderea penala ,
raspunderea administrativa , raspunderea disciplinara , raspunderea materiala si
raspunderea civila.
De asemenea detaliaza abaterile disciplinare existente in lege , acestea sunt in
numar de 11 , iar printre cele mai importante se numara : intarzierea sistematica in
efectuarea lucrarilor ; neglijenta repetata in efectuarea lucrarilor, absente
nemotivate de la serviciu etc.
Un al treilea material de referinta al carui autor este tot domnul Antonie Iorgovan
trateaza tema raspunderii administrativ-disciplinare pe care o defineste astfel
„raspunderea administrativ-disciplinara este situatia juridica care consta in
complexul de drepturi si obligatii conexe, continut al raporturilor juridice
sanctionarii, stabilite, de regula, intre un organ al administratiei publice sau, dupa
caz ,un functionar public, si autorul unei abateri administrative (organ de stat,
fuctionar public structura nestatala , persoana fizica) ce nu este
contraventionalizata.
Iar in cele din urma, ca susrsa subsidiara de informare am utilizat datele din carte
intitulata „Drept administrativ” scrisa de catre Mihaela Carausan si Sorin Bucur. In
acesta se detaliaza pe larg tema responsabilitatii si raspunderii.’’Sunt inca autori
care fac distinsctie intre notiunile de raspundere si responsabilitate , plecand de la
delimitarea care se face in tezele de filosofie,sociologie ,etc. Intre raspunderea
sociala si responsabilitate sociala . S-a ajuns astfel, in stiinta dreptului
administrativ, sa se trateze raspunderea si responsanilitatea cu referire la
autoritatile administratiei publice ,la functionarii publici , ca si la raspunderea si
responsabilitatea cetatenilor resprezinta felul de a fi si scopul existei lor sociale.

6.1 In elaborarea acestei lucrarii am dorit sa aleg abordarea empirica. Este un tip
de cercetare orientat puternic spre colectarea de date si fapte direct observabile,
aşadar această abordare se centrează prioritar pe o relevanţă practică şi pe
testarea empirică a unor teze sau a unui model teoretic.
Pentru o mai buna intelegere a formelor de raspundere juridica si a consecintelor
neideplinirii atributiilor de catre functionarii publici , mi-am propus sa realizez un
studiu de caz . In acest studiu de caz voi urmarii un eveniment din viata reala in
care un functionar public nu si-a dus la indeplinire atributiile de serviciu.
6.2 Pentru acest tip de abordarea , respectiv cea empirica , in ceea ce priveste
intrumentele de cercetare pentru care am optat acestea sunt : observatia si
analiza documentelor.
Cele doua intrumente de cercetare vor fluidiza procesu de colectare a datelor si
vor permite o mai buna intelegere a cazului .

S-ar putea să vă placă și