Sunteți pe pagina 1din 25

Ghid de laborator

1. Capitalul social este 30.000 lei (doar salarii, materii prime si marfuri)
2. Datele firmei
Firma Prusin SRL
Adresa B-ul Muncii, Nr. 103-105, Cluj Napoca
e-mail Prusin@mis.utcluj.ro
CIF RO22223
CUI J87/1245/2000
Cont Bancar BTRL 3492 3972 0231 23xx

3. Misiune, viziune, valori ….. logo


4. Domeniu de activitate: Confectii metalice

1. Simulare activitate pentru comercializare de produse finte

5. Modul de organizare a sectiei


6. Întocmirea bilanțului inițial
- Capital social 30.000 lei

Bilant intial
Activ Pasiv
Cont la banca 30.000 Cpital social 30.000
Total active 30.000 Total pasiv 30.000

7. Aport la capital pentru utilaje


Utilaje A(+) → D
Capital social P(+) → C (1.1.)
D C
FCS Utilaje = Capital social 10.000 lei
MB A+x=P+X unde x= 10.000 lei
Bilant
Activ Pasiv
Cont la banca 30.000 Cpital social 40.000
Utilaje 10.000
Total activ: 40.000 Total pasiv: 40.000
8. Antecalculația
Firma: Prusin SRL Nr. Ord. Nume tehnolog Sectia Data
ANTECALCULATIE DE PRET 1 Daniel 1441 15.03.16
Beneficiar: Depozit produse finite C-da beneficiar
Denumirea produsului: SECURE C-da interna
Desfasuratorul de materiale Antecalculatia
Cons.
Denumirea materialelor U.M. specif. P.U. Valoare Pondere Valoare
Lemn ML 0.70 10.00 7.00
Tais Buc 1.00 10.00 10.00 Materii prime si materiale 20.10
Pana Buc 1.00 3.00 3.00 Retributii directe 2.3
Vopsea l 0.01 10.00 0.10 Contributii 21.50% 0.4945
0.00 Impozit 16% 0.368

Chelt. sectiei de fabricatie 50% 10.05

Cost de sectie 33.31


Chelt. generale ale firmei 20% 6.6625

Cost de productie 39.98


Beneficiu 200% 79.95
Pret de Vanzare

Desfasuratorul retributiei SEMNATURA


Intocmi
t
Denumirea operatiei Categ. Ore Tarif/ora Valoare Sef Atelier proectare Tehnolog preturi
Debitare 0.1 7 0.7
Asamblare 0.05 6 0.3
Vopsire 0.1 6 0.6 Acceptul beneficiarului
Ascutire 0.1 7 0.7
9. Planul de producție

10. Lansarea in producție

11. Necesarul de aprovizionare


12. Comercial – Comanda de aprovizionare
13. Financiar-Contabil - Factura
Furnizor: Dedeman Seria Cumparator: Prusin
si numarul:
C.U.I/C.I.F: RO75232 Nr.Reg.Com.: RO745
Sediul: Str Garii
Factura fiscala C.U.I
Judet: Cluj Sediu: B-ul Muncii
Contul: RO23 BTRL 0987 8908 09xx Nr.Facturii: 1
Banca: Banca Transilvania Data(ziua,luna,anu 16.03.16 Judet: Cluj
Nr. aviz insotirea marfi: Contul: RO27 BTRL 0987 890813xx
(daca este cazul) Banca: Banca Transilvania
COTA TVA : 20%
Pretul unitar Valoarea
Denumirea produselor sau a Valoarea -
Nr. Crt. U.M. Cantitatea (fara TVA) TVA -
serviciilor (lucrarilor) lei -
- lei - lei -
0 1 2 3 4 5 (3x4) 6
Lemn ML 14.00 10.00 140.00 28.00
Tais buc 20.00 10.00 200.00 40.00
Pana buc 20.00 3.00 60.00 12.00
Vopsea L 1.00 10.00 10.00 2.00

Semnatura si Date privind expeditia Total 410.00 82.00


stampila Numele deleg Dedeman din care:
furnizorului Identificat cu B.I./C.I./ Seria: accize
Nr.: Eliberat(a) de: Semnatura
Total de plata (col.5 + col.6)
Mijlocul de transport nr.: de primire
Expedierea s-a facut in prezenta noastra
la data: 492.00
ora: Semnaturi:

14. Financiar-Contabil - Avizul


15. Financiar - Contabilitate – Înregistrarea facturii/avizului
Furnizori P(+) → C
Materii prime A (+) → D (1.2.)
TVAd A (+) → D
D C
FCC % = Furnizori 492 lei
Materii prime 410 lei
TVAd 20% 82 lei
MB A+x=P+x unde x= 492 lei

16. Financiar-Contabil – Transfer de bani


Casa in lei A (+) → D
Cont la banca A(-) → C (1.3.)
D C
FCS Casa in lei = Cont la banca 492 lei
MB A+x–x=P unde x= 492 lei

17. Financiar-Contabil – Chitanța

Furnizor: Dedeman
C.U.I/C.I.F: RO75232
Sediul Str Garii
Judetul Cluj CHITANTA nr
Data 16.03.16

Am primit de la Prusin
Adresa B-ul Muncii
Suma de 492.00 adica

Reprezentand cva factura nr 1 din 16.03.16

Casier

18. Înregistrarea chitanței


Casa in lei A (-) → C
Furnizori P (-) → D (1.4.)
D C
FCS Furnizori = Casa in lei 492 lei
MB A-x=P-x unde x= 492 lei
19. Comercial - Recepția materiilor prime

20. Comercial - Evidenta stocurilor (cate o fisa pentru fiecare articol!!!)

Unitatea Preusin FIŞĂ DE MAGAZIE Pagina .....1.......

Magazia Materialul (produsul), sort, calitate, marcă, profil, dimensiune


DMP Lemn
U/M Preţ unitar
ML 10
Document
Intrări Ieşiri Stoc Data şi semnătura de control
Dată Număr Fel
16.03.16 1 Aviz 14 0 14
21. Darea in consum

22. Financiar - Contabil – înregistrarea consumurilor


301 Materii prime A (-) → C
601 Cheltuieli cu materii prime A (+) → D (1.5.)
D C
FCS Cheltuielile cu materia prima = Materii prime 410 lei
MB A+x–x=P unde x= 410 lei

23. Actualizarea fisei de magazie

Unitatea Preusin FIŞĂ DE MAGAZIE Pagina .....1.......

Magazia Materialul (produsul), sort, calitate, marcă, profil, dimensiune


DMP Lemn
U/M Preţ unitar
ML 10
Document
Intrări Ieşiri Stoc Data şi semnătura de control
Dată Număr Fel
16.03.16 1 Aviz 14 0 14
16.03.16 1 BC 0 14 0
24. Fisa de produs

25. Planificare pe utilaje

26. Grad de încărcare


27. Predarea de produse finite

28. Contabilitate – înregistrarea produselor finite


345 Produse finite A(+) → D
711 Variația stocurilor P (+) → C (1.6.)
D C
FCS Produse finite = Variația stocurilor 1600 lei
MB A +x =P + x unde x = 1600 lei

29. Evidența produselor pe stoc

Unitatea Preusin FIŞĂ DE MAGAZIE Pagina .....1.......

Magazia Materialul (produsul), sort, calitate, marcă, profil, dimensiune


DPP Secure
U/M Preţ unitar
ML 10
Document
Intrări Ieşiri Stoc Data şi semnătura de control
Dată Număr Fel
16.03.16 1 PPF 20 0 20
30. Vânzarea produselor
Furnizor: Prusin SRL Seria PR Cumparator: O alta firma simulata
si numarul: 1
C.U.I/C.I.F: Nr.Reg.Com.:
Sediul:
Factura fiscala C.U.I
Judet: Sediu:
Contul: Nr.Facturii: 1
Banca: Data(ziua,luna,anu 17.03.16 Judet:
Nr. aviz insotirea marfi: 01 Contul:
(daca este cazul) Banca:
COTA TVA : 20%
Pretul unitar Valoarea
Denumirea produselor sau a Valoarea -
Nr. Crt. U.M. Cantitatea (fara TVA) TVA -
serviciilor (lucrarilor) lei -
- lei - lei -
0 1 2 3 4 5 (3x4) 6
1 Secure BUC 20.00 80.00 1,600.00 320.00

Semnatura si Date privind expeditia Total 1,600.00 320.00


stampila Numele deleg Prusin SRL din care:
furnizorului Identificat cu B.I./C.I./ Seria: accize
Nr.: Eliberat(a) de: Semnatura
Total de plata (col.5 + col.6)
Mijlocul de transport nr.: de primire
Expedierea s-a facut in prezenta noastra
la data: 1,920.00
ora: Semnaturi:

31. Financiar - Contabilitate – Înregistrarea vânzării

Venituri din produse finite P (+) → C


Clienți A(+) → D (1.7.)
TVAc P (+) → C
D C
FCS Clienți = % 1920 lei.
Venituri produse finite 1600 lei
TVAc 320 lei
MB A+X=P+x unde x = 1920 lei
32. Actualizarea stocurilor

33. Contabilitate - Scoaterea produselor din gestiune


345 Produse finite A (- ) → C
711 Variația stocurilor P (-) → D (1.8.)
D C
FCS Variația stocurilor = Produsele finite 1600 lei
MB A – x = P- x unde x = 1600 lei

34. Financiar-Contabil - Chitanța


Furnizor: Prusin SRL
C.U.I/C.I.F: 0
Sediul 0
Judetul 0 CHITANTA nr
Data 17.03.16

Am primit de la
Adresa
Suma de 1,920.00 adica

Reprezentand cva factura nr 1 din 17.03.16

Casier
35. Înregistrarea chitanței
Casa in lei A(+) →D
Clienți A(-) → C (1.9.)
FCS D C
Casa in lei = Clienți 1920 lei
MB A+x–x=P unde x = 1920 lei

2. Simulare activitate de comercializare de marturi

Prețul: 500 lei

1. Comanda de aprovizionare
2. Primirea facturii si a avizului
Furnizor: O firma simulata Seria PR Cumparator: Prusin
si numarul: 1
C.U.I/C.I.F: Nr.Reg.Com.:
Sediul:
Factura fiscala C.U.I
Judet: Sediu:
Contul: Nr.Facturii: 1
Banca: Data(ziua,luna,anu 17.03.16 Judet:
Nr. aviz insotirea marfi: 01 Contul:
(daca este cazul) Banca:
COTA TVA : 20%
Pretul unitar Valoarea
Denumirea produselor sau a Valoarea -
Nr. Crt. U.M. Cantitatea (fara TVA) TVA -
serviciilor (lucrarilor) lei -
- lei - lei -
0 1 2 3 4 5 (3x4) 6
1 Masa BUC 5.00 500.00 2,500.00 500.00

Semnatura si Date privind expeditia Total 2,500.00 500.00


stampila Numele deleg O firma simulata din care:
furnizorului Identificat cu B.I./C.I./ Seria: accize
Nr.: Eliberat(a) de: Semnatura
Total de plata (col.5 + col.6)
Mijlocul de transport nr.: de primire
Expedierea s-a facut in prezenta noastra
la data: 3,000.00
ora: Semnaturi:
3. Înregistrarea contabila
371 Marfuri A (+) → D
401 Furnizor P(+) → C (2.1.)
TVAd A (+) → D
D C
FCC % = Furnizori 3000 lei
Marfuri 2500 lei
TVAd 500 lei
MB A+X=P+X unde x = 3000 lei

4. Plata facturii – Ordin de plata

5121 Cont la banca in lei A(-) - C


401 Furnizori P(-) – D (2.2.)
D C
FCS Furnizori = Cont la banca in lei 3000 lei
MB A-X=P-X unde x = 3000 lei

5. Recepția mărfii
6. Fisa de magazine

Unitatea Preusin FIŞĂ DE MAGAZIE Pagina .....1.......

Magazia Materialul (produsul), sort, calitate, marcă, profil, dimensiune

DPP Masa
U/M Preţ unitar
Buc 500
Document
Intrări Ieşiri Stoc Data şi semnătura de control
Dată Număr Fel
17.03.16 2 NIR 5 0 5
Se completeaza dupa realizarea facturii si
18. 03.116 2 AVIZ 0 5 0
avizului de vanzare

7. Vânzarea mărfurilor
Furnizor: Firma simulata Seria PR Cumparator: Prusin
si numarul: 1
C.U.I/C.I.F: Nr.Reg.Com.:
Sediul:
Factura fiscala C.U.I
Judet: Sediu:
Contul: Nr.Facturii: 2
Banca: Data(ziua,luna,anu 17.03.16 Judet:
Nr. aviz insotirea marfi: 01 Contul:
(daca este cazul) Banca:
COTA TVA : 20%
Pretul unitar Valoarea
Denumirea produselor sau a Valoarea -
Nr. Crt. U.M. Cantitatea (fara TVA) TVA -
serviciilor (lucrarilor) lei -
- lei - lei -
0 1 2 3 4 5 (3x4) 6
1 Masa BUC 5.00 600.00 3,000.00 600.00

Semnatura si Date privind expeditia Total 3,000.00 600.00


stampila Numele deleg Firma simulata din care:
furnizorului Identificat cu B.I./C.I./ Seria: accize
Nr.: Eliberat(a) de: Semnatura
Total de plata (col.5 + col.6)
Mijlocul de transport nr.: de primire
Expedierea s-a facut in prezenta noastra
la data: 3,600.00
ora: Semnaturi:
8. Înregistrarea contabila a vânzării mărfii
707 Venituri din vânzarea mărfurilor P(+) → C
411 Clienți A (+) → D (2.3.)
TVAc P(+) → C
D C
FCC Clienti = % 3600 lei
Vnituri din vanzari 3000 lei
TVAc 600 lei

9. Încasarea facturii
Furnizor: Firma simulata
C.U.I/C.I.F: 0
Sediul 0
Judetul 0 CHITANTA nr
Data 17.03.16

Am primit de la Prusin
Adresa
Suma de 3,600.00 adica

Reprezentand cva factura nr 1 din 17.03.16

Casier
10. Înregistrarea încasării
411 Clienți A(-) → C
5121 Casa in lei A (+) → D (2.4.)
D C
FCS Casa in lei = Clienți 3600 lei
MB A + x –x = P unde x = 3600 lei

11. Scoaterea mărfurilor din gestiune


371 Marfuri A(-) → C
607 Cheltuieli cu mărfurile A(+) →D (2.5.)
D C
FCS: Cheltuieli cu mărfurile = Marfuri 2500 lei
MB: A+x–x=P unde x = 2500 lei

12. Resurse umane – Salarii si contribuții la stat


STAT DE SALARII PE LUNA
NR NUMELE SI PRENUMELESALARIU SALARIUL CAS SOMAJ CONTRIB VENIT DEDUC VENIT IMPOZIT AVANS REST DE SEMN DE
CRT SALARIATULUI BRUT REALIZAT SALARIAT SALARIAT SANATATE NET PERS BAZA CALC. SALARIU PLATA PRIMIRE
1 Ion 1500 1637 172 8 90 1367 100 1267 203 1164
2
3
4
5
6
7
TOTAL 1637 172 8 90 1367 100 1267 203 0 1164

DIRECTOR INTOCMIT

CONTRIBUTII SALARIATI

SALARIUL CAS SAL SOMAJ SAL CASS IMPOZIT


REALIZAT 10.50% 0.50% 5.50% 16% Total 825
1637 172 8 90 203 Total CAS 431
CASS 175
CONTRIBUTII UNITATE SOMAJ 16
IMPOZIT 203
SALARIUL CAS CASS SOMAJ
REALIZAT 15.80% 5.20% 0.50%
1637 259 85 8

13. Înregistrarea contabila privind salariile


421 Personal – Salarii datorate P (+) → C
641 Cheltuieli cu salariile A (+) → D (3.1.)
D C
FCS Chel. cu salariile = Personal – Salarii datorate 1989 lei
MB A+X=P+X unde x = 1989
14. Înregistrarea contabila privind contribuțiile angajatului si angajatorului
421 Personal – Salarii datorate P (-) → D
4312 CAS P (+) → C
4314 CASS P(+) → C (3.2.)
4372 Șomaj P(+) → C
Impozit P(+) → C
D C
FCC Personal – Salarii = % 825 lei
CAS 431 lei
CASS 175 lei
Șomaj 16 lei
Impozit 203 lei
MB: A=P+x–x unde x = 825 lei

15. Plata contribuțiilor către stat


5121 Cont de la banca in lei A (-) → C
4312 CAS P (-) → D
4314 CASS P(-) → D (3.3.)
4372 Șomaj P(-) → D
Impozit P(-) → D
D C
FCC % = Contul la banca 825 lei
CAS 431 lei
CASS 175 lei
Somaj 16 lei
Impozit 203 lei
MB: A–x=P–x unde x= 825 lei
16. Plata angajatului
5121 Cont la banca in lei A (-) → C
421 Personal – Salarii datorate P(-) → D (3.4.)
D C
FCS Personal – Salarii datorate Cont la banca in lei 1164 lei
MB A–X=P–x unde x = 1164 lei
17. Transferarea banilor din casa in contul de la banca
Casa in lei A(-) → C
Cont la banca A(+) →D (3.5.)
D C
FCS: Cont la banca = Casa in lei 5520 lei
MB: A+x–x=P unde x = 5520 lei

3. Conturile
4. Regularizarea conturilor de TVA
4426 TVAd A(-) →C 582 lei
4427 TVAc P(-) →D 920 lei (4.1.)

4424 TVAp P(+)→C 338 lei (de plătit la stat)


D C
FCC: 4427 TVAc = % 920 lei
4426 TVAd 582 lei
4423 TVAp 338 lei
5. Plata către stat
4424 TVAp P(-)→D (4.2.)
5121 Cont la banca A(-)→C
D C
FCS 4424 TVAp = 5121 Cont la banca 338 lei

A
D(+) 5121 Cont la banca C(-)
SID 30000
(1.3.) 492
(2.2.) 3000
(3.3.) 825
(3.4.) 1164
(3.5.) 5520
(4.2.) 338

RD 5520 RC 5819
TSD 35520 TSC 5819
SID 29701