Sunteți pe pagina 1din 4

Calculul tensiunilor admisibile ale materialelor tehnice

Etape pentru calcul


1. Se acceseaza baza de date STEELNUMBER.COM, ca in figura de mai jos:

2. In casuta Grade ________ Search se introduce materialul tehnic (tabelul de


mai jos, coloanal 4), pentru diverse elemente componenete ale ale echipamentelor de
proces:

Marcă material
Denumire element
Nr. crt. Sinbolizarea veche Simbolizarea noua
component
STAS SR-EN
1 2 3 4
K410.2b P265GH
Manta, fund elipsoidal
Virolă cameră de distribuţie S235J2G3
1 Şicane frontale S235JR
Sport de rezemare tip şa - S275JR
Inel întărire S235J2
S275J2
2 Flanşă K460.2b P295GH
cu gât OLT35K P235GH
3 Racord
forjat K460.2b P295GH
4 Stuturi - P255GL
Organe de prezon 42MoCr11 21CrMoV5-7
5
asamblare piuliţă OLC45AS-K C45E
6 Fascicul tubular OLT35K P235GH
8 Ţevi, materiale tubulare - L360N

1
3. De exemplu pentru primul material din tabel, coloan 4, - P265GH - apare
fereastra (figura de mai jos) cu mesajul de mai jos, ceea ce confirma ca acest material a
fost identificat in baza de date a materialelor tehnice cautate:
EU (EN) : P265GH / 1.0425 - Chemical composition, equivalents and properties

4. Pentru primul material din tabel, coloan 4, - P265GH - apare fereastra (figura
de mai jos) ce contine date tehnice despre materialul ales printe altele, NUMBER,
DENSITY, STANDARD etc :

2
5. Tot pentru primul material din tabel, coloan 4, - P265GH - apare fereastra
(figura de mai jos) ce contine date tehnice despre materialul ales printe altele,
MECHANICAL PROPERTIES OF STEEL.

De aici se aleg urmatoarele valori, pentru materialul ales mai devreme, Tabelul 1.
Tabelul 1
Nr Denumire marime
Simbol marime Valoare U.M. Obs
crt mecanica
1 2 3 4 5 6
Limita de curgere
1 la temperatura de  ct σC20 ReH Rp0,2 265 N/mm2 Se alege din coloana “to 100”
20oC
Rezistenţa la 410- Se alege din coloana “to 16”
2
tracţiune
𝜎𝑟 Rm20 Rm
530
N/mm2
Se alege Rm = 410 N/mm2
3 Standardul SR-EN Etapa 4 - cel mai recent an calendaristic

6. Se calculeaza tensiune admisibila pentru primul material - P265GH – cu


ajutorul formulei, confrom P.T. - I.S.C.I.R. C4/1-2003 (Prescriptii Tehnice - Inspectia De
Stat Pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor Sub Presiune Si Instalatii De Ridicat C4,
partea 1, din anul 2003):
 at = min  at 1 ; at 2 , [N/mm2]
 a1
t
- reprezintă tensiunea admisibilă a materialului de bază în funcţie de stările limită de
curgere şi de iniţiere a ruperii, respectiv este acea tensiune admisibilă specifică solicitărilor de
scurtă durată (independente de factorul timp) şi se calculează cu relaţia;
 a2
t
- reprezintă tensiunea admisibilă a materialului specifică de baza, solicitărilor de
lunga durată, stabilită în funcţie de stările limită dezvoltate în condiţii de fluaj (ruperea sau
distrugerea prin fluaj) şi starea limită de deformaţie prin fluaj.
[  a2
t
= 0, - PENTRU ACEST LABORATOR ]
  r  ct 
 = min  ;  , [N/mm2]
t
a1
 cr cc 
  tf  dt 
 a2 = min  ;  , [N/mm2]
t

 c f cd 
3
unde:
 ct - este limita de curgere convenţională (tehnică) la temperatura de calcul, în N/mm2
 tf = R 1t /100000 este limita tehnică de fluaj, în N/mm2;
cr = 2,4 - coeficient global de siguranță față de rezistența la rupere a materialului;
cc = 1,5 - coeficient global de siguranță față de limita tehnică de curgere.

Deci pentru acest laborator se foloseste formula de mai jos:

  r  ct 
 a1
t
= min  ;  , [N/mm2] (1)
 cr cc 

7. Se obtine valoarea tensiunii admisibile,  a1


t
, pentru primul material - P265GH –
cu ajutorul formulei, confrom P.T. - I.S.C.I.R. C4/1-2003.

σr = 410...530 N/mm2
2
 ct = 265 N/mm

 410 265 
 a20 = min  ;  = 170.83N / mm2 = 170.83 106 N / m2
 2.4 1.5 

CERINTA LABORTORULUI
Tinand cont de cele 7 etape prezentate mai devreme sa se calculeze valorile tensiunilor
admisibile si pentru alte 9 materiale selectate la alegere, din cele 13 materiale ramase, in tabelul
de la inceputul acestui laborator.
Calculele vor fii facute pe hartie, cu numele fiecarui student, grupa, specializare notate,
dupa care vor fii facute poze la calcule si trimise pe mail la adresa:
bogdanromaniailie@yahoo.com
Calculele de pe hartie vor cuprinde urmatoarele informatii :
1. Denumirea materialului ales – etapa 2;
2. Tabelul 1 cu caracteristicile materialului ales – etapa 5;
3. Formula de calcul (1) utilizata – etapa 6, pagina 4 si
4. Valorile obtinute pentru fiecare material ales – etapa 7.

06.04.2020

S-ar putea să vă placă și