Sunteți pe pagina 1din 2

1

Iată Mirele, glas T


  

I 
a 
tă,
Mi 
 rele
vi 
 neîn
mie
zul nop 
ţii 
şife 
ri cit 
 este
ro

  vaa 
bul pe ca re-l fla a 
a a  
a pri i 
vee
 e   
ghind; dar ne


vred nic es te ia răşi pe  vaa
ca re-l fla a 
a a 
 a le enee e


vind. 
Ve ezi 
dar, 
su 
fle
te
al
meu, cu som 
nul să nu u
te
în gre


u iezi  
ca să ă 
nu 
 te 
dai!S
mo o or
ţii 
  
şi a a
fa 
ră ă de


Îm pă ră ţi 
 i e 
să te în cui; 
ci i 
 te deş 
teaa
a


a 
ap tă 
ă stri
i 
 !S
gând; Sfâ ânt,
Sfâ!S
ânt, 
Sfânt
eşti
Dum ne ze 
e u


ul 
no  
o os 
tru;  
pen 
tru 
Năs 
că toa 
rea
de 
Dum ne zeu 
mi 


i i lu u ieş 
te
ene 
Slavă... asemenea: 

L  !
a zi ua în fri co şă toa re gîn dind su u fle e te a al


meu  
pri
ve ghea 
ză 
a prin zân du-ţi can de la  
cu unt


de  
le emn lu 
u
mi i nân 
duu
o 
 
că nu 
şti
ii cînd va ve ni


la ti ne gla sul ce va zi i
ceIa 
 a tă 
ă Mi 
 ree
le 
 
ve ezi


dar 
su 
fle
te
al  mi
meu să nu dor tezi   
că
vei ră mâ 
ne a fa

a ră
bă tând ca 
ce  
le   fe e 
ci inci cioa aa
re   
ci 
în 
pri


ve ghe re aş teap
tă
ca să în tâm 
pini
pe 
Hris tos
 
cu unt de

www.stavropoleos.ro
2

 
 dee 
le emn un 
gee 
re 
 şi-ţi
 va da 
că 
ma ra dum ne ze ias că


a sla 
 a ve ei
Sa aa
le.  Şi acum... asemenea: 

P     


e ti ne zi 
i dul ne bi ru it în tă ri rea mâ ân tu

u 
i 
i i 
rii  
Năs că toa a 
re  
de Dum ne 
zeu 
Fe cioa
 a ră

ă !
te ru u 
găm   ri
si peş 
te 
sfa tu
ri le po s 
triv ni


ci lor  
în toar ce în tris ta rea po po o 
ru
lui
tău în


bu 
 u cu u 
ri i i 
e 
 
ţa ra ta o a 
pă
ră
şi
o a ju

tă 
pen tru pa cea lu mii
te e roa aa
gă 
 
că tuu 
Năs


că toa 
re   ne
de Dum zeu 
eşti 
nă
de 
 ej deaa
noaa
as
tră.

www.stavropoleos.ro