Sunteți pe pagina 1din 1

După Psalmul 50, glas T


S 
la 
vă 
Ta 
tă
lui şi Fi u
lui şi Sfâ 
ân
tu lui Duh 

P 
en tru ru gă ciu ni le A pos to li lor Tă ăi Mi i los ti

ve
cu 
 ră 1  gre
ţeş te mul ţi mea  şea  tre
a le lor noas 

Ş      


i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor. A min

P    
en tru ru gă ciu ni le Năs că toa rei de Dum ne ze eu Mi


i los ti ve
cu 
 ră 1 
ţeş te mul ţi mea gre
şea  tre.
a le lor noas

Idiomela Învierii glas T



M T
i 
lu 
ieş 
te 333
mă Dum ne ze u le du pă ma


re mi la Ta 333
şi du pă mul ţi mea în du ră ri lor

T

Ta a le 
cu 3
ră ţe 
e 
e eş te e fă ră!S
de ee 
le 


e gea a a
mea. 

Î 
n vi i 
ind
I i su 
u 
us din
mo or
mâ 
ânt 
pre cum a zi

isma
a aaiî 
na isi 
i in
te  
ne-a dă ru i !
i itS


vi i a a asaţă
ve e
e 
eş 
niii
i că  
şi 
ma zas!a

ree 
e e 
miis 
i i
lă ă 
ă ă ă

www.stavropoleos.ro Macarie ierom., Anastasimatar