Sunteți pe pagina 1din 6

SUPORT SEMINAR

PIEŢE FINANCIARE ŞI GESTIUNEA PORTFOLIILOR

Conf. univ.dr. Laura Raisa Miloş

(Masterat, Specializarea:
Expertiză contabilă şi evaluarea firmei)
GESTIONAREA UNUI PORTOFOLIU DE ACŢIUNI

Alcătuiţi un portofoliu de acţiuni pe care îl veţi gestiona şi căruia îi


veţi studia evoluţia. Suma de care dispuneţi iniţial pentru a vă forma
portofoliul de acţiuni este egală cu 10.000 RON, pe care o investiţi integral
în aceste titluri. Portofoliul va fi alcătuit din acţiuni aparţinând unui număr
de 10 companii listate la BVB (categoria I sau II) şi va avea o structură
omogenă (ponderea valorii acţiunilor fiecărei companii în valoarea totală a
portofoliului va fi aproximativ egală).
Aveţi de realizat următoarele puncte:

1. Structura portofoliului la data constituirii, 1.03.2015

Se va face un tabel, de tipul:

% după
Număr % după
Societatea emitentă Simbol Preţ/Acţiune Valoare nr.
acţiuni valoare
acţiuni

TOTAL 72784 30000 100% 100.00%

Se va realiza un grafic de tip piechart după structura portfoliului.


Se vor prezenta de asemenea în linii mari societăţile emitente.

2. Evoluţia portofoliului până la data scadentă, 01.02.2010

Societatea Val. Modif. Modif.


Număr Preţ/Acţiune Preţ/Acţiune Val. Portof.
emitentă Portof. Preţului preului
acţiuni 1.03.2015 scadenţă scadenţă
(simbol) 1.03.2015 (absolută) (relativă)

TOTAL xyz 10.000

1
3. Modificări în structura portofoliului

Societatea Val. Ponderea Val. Ponderea


Număr Preţ/Acţiune Preţ/Acţiune
emitentă Portof. acţiunii I la Portof. acţiunii i la
acţiuni 1.03.2015 scadenţă
(simbol) 1.03.2015 1.03.2015 scadenţă scadenţă

TOTAL xyz 10.000 100.00% 100.00%

4. Calculul rentabilităţii săptămânale a titlurilor şi determinarea ratei


medie a rentabilităţii fiecărei titlu, prezentarea grafică a evoluţiei
acţiunilor pentru perioada studiată.

Rentabilitatea săptămânală a titlurilor este calculată pe baza datelor


istorice, extrapolarea statistică a rentabilităţii anterioare.

Formula folosită pentru calcularea speranţei de rentabilitate este:

1 T
E ( R ) = ⋅ ∑ Ri
T i =1
Acţiunea i
Rata rentabilităţii
Data Preţ/acţiune
săptămânale
01.03.2015
02.03.2015
..
Rata medie

5. Calculul rentabilităţii portofoliului

Rata de rentabilitate Ponderea iniţială în portofoliu


Societatea
(Ri) (% după valoare)

Rentabilitatea medie a
portofoliului 0.47

2
6. Studiul evoluţiei pieţei bursiere

Evoluţia pieţei bursiere se evidenţiează prin analiza evoluţiei unui indice


bursier ( ex.BET-C),
Se va face un tabel, de tipul:

Rata de
2
Data Valoarea indicelui rentabilitate RM - E(RM) [RM - E(RM)]
(RM)
01.03.2015
Rata de rentabilitate medie E(RM)

Se va calcula, după datele din tabel, rata de renatbilitatea medie a


pieţei bursiere, apoi se va evidenţia riscul asociat pieţei bursiere prin calculul
dispersiei şi abterii medii pătratice.

Dispersia pieţei bursiere este:

σ2(R) = (R1-Rm)2 + (R2-Rm)2 + …(RT-Rm)2 / T-1


Abaterea mediei pătratice al pieţei este:

σ(R) = √σ2(R)

Rentabilitatea sperată a pieţei bursiere în perioada următoare va avea cea


mai mare probabilitate de a fi egală cu media +/- abaterea medie pătratică:
E(R) = Rm± σ .

7. Riscul şi volatilitatea titlurilor gestionate

Se va analiza pentru fiecare societate deţinută în portofoliu riscul asociat


prin calculul dispersiei şi abaterii medii pătratice.
Volatilitatea titlului, prin calculul coeficientului de volatilitate β:
- aceasta se determină pe baza observaţiilor săptămânale privind titlurile
deţinute şi portofoliul de piaţă (indicele bursier, M). Se calculează prin
raportarea covariaţiei între rentabilitatea titlului i şi rentabilitatea
portofoliului pieţei (σiM) la riscul total (dispersia rentabilităţii portofoliului
pieţei σ2M).

σ iM
βi = 2
σ M
3
Intensitatea corelaţiei dintre rentabilităţile fiecărui titlu şi rentabilitatea
pieţei, prin calculul coeficientului de corelaţie. Coeficientul de corelaţie
(ρiM) dintre Ri şi RM exprimă gradul de determinare a rentabilităţii titlului
“i” de către rentabilitatea pieţei bursiere “M” şi măsoară intensitatea
determinării variaţiilor Ri de către variabilitatea RM şi invers (corelaţie
biunivocă).
Se calculează după formula:

ρiM = σiM / σi * σM
Se va realiza, pentru fiecare acţiune i deţinută în portfoliu, un tabel de tipul:

Rata de
2 [Ri-E(Ri)] *
Data rentabilitate Ri-E(Ri) [Ri-E(Ri)]
[RM-E(RM)]
(Ri)

8. Modificarea portofoliului iniţial

Refaceţi portfoliul, menţinând doar 2 tipuri de acţiuni dintre cele deţinute


anterior, care au cel mai mic raport Risc (Dispersie)/Rentabilitate.
În cazul acestui nou portofoliu de acţiuni, calculaţi:
• Coeficientul de corelaţie dintre titluri;
• Ponderea optima x( a titlului I în protfoliul cu varianţă minimă
absolută PVMA.

4
Societate Risc (Dispersie) Rentabilitate (Ri) Risc/Rentabilitate

(RX – ERX)*
Data Rx RX – ERX (Rx – ERX)2 Ry Ry – ERY (RY – ERY)2
(Ry – ERY)

σ2p = x2 σ2i + y2 σ2j + 2xy σij

Ponderea optimă x* a titlului x în PVMA


x* = (σ2j - σij) / (σ2i + σ2j - 2 σij)