Sunteți pe pagina 1din 12

SCOALA CU CLASELE I-VIII STALPU

JUDETUL BUZAU

AN SCOLAR 2015-2016

CLASA a VIII-a

1
TIPUL OPTIONALULUI : Transcurricular

ARII CURRICULARE : Limba si comunicare


Om si societate
Matematica si stiinte ale naturii
Arte
Educatie fizica si sport
Tehnologii

SCOALA : Scoala cu clasele I-VIII Stalpu


CLASA : a VIII -a
NR. ORE SAPTAMANAL : 1
PROFESOR : CRETU VIOREL

2
ARGUMENT

Din oferta de opţionale pentru anul şcolar 2015-2016 elevii şi


părinţii clasei au optat pentru opţionalul ,,Călători şi călătorii”
deoarece au considerat că vizează un domeniu larg de cunoaştere şi
oferă copiilor posibilitatea să pătrundă atât în orizontul apropiat cat
si in cel indepartat.
Elevii vor fi calatori si cu ajutorul meu , vor face o calatorie
in timp si spatiu pentru a descoperi misterele lumii. Vor strabate
cararile comunei natale Stâlpu, ajungand in cele din urma in
municipiul Buzău. Vor calatori cu ajutorul imaginatiei pe toate
continentele planetei si vor poposi in lumea întreagă.
Ne asteapta o incursiune in trecut, prezent dar si in viitor.
Cursul promovează valori, atitudini şi comportamente precum:
- Coerenţă şi rigoare în gândire şi acţiune
- Gândire critică şi flexibilă
- Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi
- Respectarea drepturilor fundamentale ale omului
- Dezvoltarea atitudinilor proactive în viaţa personal şi cea social
- Antrenarea gândirii prostective prin înţelegerea rolului
geografiei în viaţa prezentă şi ca afctor de predicţia a
schimbărilor naturale şi antropice a peisajului geographic
general.

3
COMPETENŢE GENERALE

1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii


geografice
2. Utilizarea corectă a numelor proprii şi a termenilor în limbi străine
3. Transferarea unor elemente din matematică ştiinţe şi tehnologie în
studierea mediului terestru
4. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic
5. Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea
permanentă
6. Respectarea normelor de protecţie a mediului înconjurător

ATITUDINI ŞI VALORI

• Atitudinea pozitivă faţă de educaţie, cunoaştere, societate, cultură, civilizaţie


• Interes pentru cunoaşterea României, a Europei şi a lumii contemporane
• Respectul pentru diversitatea naturală şi umană a lumii contemporane
• Conservarea şi ocrotirea mediului de viaţă din România, din Europa şi
din lume
• Disponibilitatea pentru învăţarea permanentă

4
CONTINUTURI

1. Monografia comunei, monografia scolii (localizare , drumetii ,


planul comunei , vizite in institutii importante , intalniri cu
batranii din comuna, intalniri cu veterani de razboi ,
cunoasterea traditiilor si a obiceiurilor , expozitie , jurnal de
calatorie).

2. Sa cunoastem municipiul si judetul Buzau! (localizare , limite ,


vecini , institutii importante , excursie)

3. România – caracterizare fitico-geografică şi economică

4. Europa - Uniunea Europeana

5. Turismul românesc şi mondial

6. Aspecte generale privind proctecţia mediului înconjurător

5
COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI
1.1 Sa identifice caracteristicile  Prezentarea localitatii (forme de
elementelor geografice specifice locului relief,obiective
natal economice,culturale,institutii)
 Planul comunei
 Judeţul Buzău
 România
1.2 Sa localizeze elemente ale spatiului  Orientari pe harta:a lumii, a tarii, a
istoric si geografic judetului
 Localizarea in timp a marilor
descoperiri epocale
2.1 Sa valorizeze informatiile istorice ,  Colectarea si prelucrarea unor materiale
geografice, culturale obtinute din documentare, referitoare la marii
diverse surse . descoperitori ai lumii, continente, tara de
origine.
 Colecatrea si prelucrarea unor
informatii referitoare la comuna natala,
judeţ şi ţară
2.2 Sa foloseasca in comunicare date  Europa - Uniunea Europeana
geografice, termeni istorici si culturali  Turismul românesc şi mondial
3.1 Sa explice unele legaturi vizibile  Judeţul Buzău
intre realitatile lumii inconjuratoare  România – caracterizare fitico-
geografică şi economic
 Europa - Uniunea Europeana
 Turismul românesc şi mondial
 Aspecte generale privind proctecţia
mediului înconjurător
4.1 Utilizarea unor semne convenţionale  Judeţul Buzău
 România – caracterizare fitico-
geografică şi economic
 Europa - Uniunea Europeana
 Turismul românesc şi mondial
5.1 Aplicarea cunoştinţelor şi  Judeţul Buzău
deprinderilor învăţate  România – caracterizare fitico-
geografică şi economic
 Europa - Uniunea Europeana
 Turismul românesc şi mondial
 Aspecte generale privind proctecţia
mediului înconjurător
5.2. Utilizarea metodelor simple de  Judeţul Buzău
investigare (observare, analiză,  România – caracterizare fitico-
interpretare) geografică şi economic
 Europa - Uniunea Europeana
 Turismul românesc şi mondial
 Aspecte generale privind proctecţia
mediului înconjurător

6
5.3 Descrierea elementelor, fenomenelor  Judeţul Buzău
şi proceselor observate (direct sau  România – caracterizare fitico-
indirect) geografică şi economic
 Europa - Uniunea Europeana
 Turismul românesc şi mondial
 Aspecte generale privind proctecţia
mediului înconjurător
6.1 Identificarea soluţiilor de protecţie a  Efectele activităţilor umane asupra
mediului geografic din orizontul local mediului.
sau îndepărtat  Planeta în transformare.

7
MODALITATI DE EVALUARE

 Probe scrise

 completarea unor rebusuri

 fise de munca independenta

 Probe orale
 jocuri didactice ;

 povestiri , dezbateri ;

 alcatuirea unor texte orale.

 Probe practice
 realizarea unor afise ,
 postere,
 jurnal de calatorie ,
 monografia

 Probe alternative
 portofoliul

8
BIBLIOGRAFIE

1. Bennett , Martin , Bennett, Julie – ,,Descoperiti minunile lumii”-


Ed. Reader’s Digest Ghidul celor mai spectaculoase peisaje ,
2005

2. Craciun, Daniela , Craciun , Boris - ,,Calatorii extraordinare” ,


Ed. Portile orientului , colectia 2007

3. Craciun , Daniela , Craciun , Boris - ,,Faimosi inventatori si


descoperirile lor epocale” Ed. Portile Orientului – colectia
2007

4. Iancu , Mihai - ,,Elevi , sa ne cunoastem patria!”, E.D.P.


Bucuresti , 1998

9
Planificarea unităţilor de învăţare
Opţional Călători şi călătorii
Clasa a VIII-a

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Activităţi de învăţare Nr. ore Săpt.


specifice
Comuna Stâlpu – 1.1 1.2 2.1 Asezarea si localizarea Identificarea principalelor caracteristici 2 I-II
aspecte complex- comunei geografice ale comunei
geografice Relieful, clima, vegetatia si Exercitii de folosire a termenilor specifici
hidrografia comunei
Populatia si economia
localitatii
Evaluare orala
România în lume 1.1 2.2 4.1 România în Europa şi în lume Identificarea principalelor caracteristici 2 III-IV
Poziţia geografică şi geografice ale ţării
matematică Exercitii de folosire a termenilor specifici
Exerciţii de orientare pe hartă şi glob
Expediţii şi călători 5.2, 5.3 Expediţii şi călători de refeinţă Selectarea şi prezentarea din diverse surse a 4 V- VIII
ce au marcat dezvoltarea şi marilor expediţii geografice
lărgrea orizotului geografic la Exercitii de folosire a termenilor specifici
nivel naţional şi planetar Exerciţii de orientare pe harta
Paleogeografia 3.1 Incursiune în orogenezele ce au Eplicarea orogenezei c aproces geologic 2 XIX-X
României dus la apariţia ustaturilor în care duce la naşterea munţilor
Europe şi România Explicarea acţiunii agenţilor externi asupra
spaţiilor terestre
Cadru politic mondial 1.2, 2.1, 5.1 Organisme şi organizaţii Explicarea necesităţii apariţiei şi 3 XI-XIII

10
europene şi mondiale identificarea lor
România în organizaţii Prezentarea importanţei şi rolul lor
europene şi mondiale.
Rolul şi locul ei
Poluarea 5.3 Poluarea – fenomen negativ Explicarea poluării ca fenomen negativ 7 XIV-XX
crucial pentru destinul ţării generat de om
Tipuri de poluare Selectare şi prezentarea din diverse surse a
Realităţi la nivel mondial ale diferitelor informaţii despre poluarea apei,
poluării aerului, apei şi solului. aerului, solului
Corelaţii între acest proces
negativ şi responsabilitatea
individuală şi generală
Omul, societate şi mediul –
inercondiţionări
Poluarea – proces anropic
negativ al României de azi
Clima 2.2 5.3 Omul şi evoluţia climei – Explicarea corelaţiei dintre evoluţia climei 4 XXI-XXIV
dependenţă şi independenţă şi activităţile umane
Aspecte climatice actuale în Explicarea cauzalităţii activităţi umane –
România climă
Corelaţii între intervenţia
omului şi comportamentul
mediului geografic
Energia 3.1, 5.1 Surse noi de energie la nivel Selectarea şi prezentarea din diverse surse a 3 XXIV-
naţional. Identificare, informaţiilor despre sursele noi de energie XXVI
exploatări, cauze şi localizări Explicarea necesităţii utilizării lor în prezent
şi viitor
Economia Trasături prezente ale industriei Explicarea trăsăturilor actuale ale economiei 3 XXVII-
şi agriculturii româneşti - româneşti XXIX

11
perspective Explicarea necesităţii apariţiei unor agenţi
economici sustenabili bazaţi pe exploaterea
materiilor prime naţionale
Populaţia 5.2 5.3 Nivel de trai, nivel de Explicarea raportului dintre resursele 2 XXX-
dezvoltare, contraste dintre pământului şi cererea progresivă a XXXII
state la nivel mondial populaţiei
Raport între resursele naturale Explicrarea necesităţii exploatării raţionale
planetare şi cerere a resurselor planetare
Dinamica populaţiei globului
Consecinţe
Planeta în pericol 3.1 5.1 Ameninţări naturale şi Identificarea ameninţărilor naturale şi 2 XXXIII-
antropice la nivel planetar antropice XXXV
Consecinţele producerii lor
Prezentarea unor măsuri de diminuare a
efectelor lor

12

S-ar putea să vă placă și