Sunteți pe pagina 1din 4

Planificare calendaristică anuală / 2015-2016

Profesor CREŢU VIOREL


Disciplina GEOGRAFIE
Clasa a V-a
Număr de ore din trunchiul comun: 2 ore săptămânal

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


Geografie generală – elemente introductive

Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Săptă- Observaţii /


învăţare ore mâna Evaluare
1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite 1–5
1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază  Pământul – corp cosmic 2
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe în domeniul geografiei, pentru  Reprezentarea suprafeţei 2 Test iniţial
1. Pământul ca înţelegerea şi descrierea caracteristicilor planetei ca întreg Pământului
planetă 3.2. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese observabile  Harta geografică 2
3.3. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivelul orizontului local şi al  Reprezentarea orizontului 2 Evaluare orală
planetei local
3.4. Prezentarea structurată a componentelor naturale ale planetei ca întreg şi ale orizontului  Recapitulare 2
local
4.2. Utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice specifice
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple
7.5. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de clasificare:
cantitative, calitative şi teritoriale
7.6. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm dat 10
7.8. Descrierea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct sau indirect)
1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite  Relieful – caracteristici 1+1 6 – 11
2. Relieful 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază generale
Pământului 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi  Forme majore ale 1+1 Test de
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe în domeniul geografiei, pentru reliefului terestru evaluare
înţelegerea şi descrierea caracteristicilor planetei ca întreg  Bazine oceanice şi 1+1
3.2. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese observabile continente
3.3. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivelul orizontului local şi al  Ţărmurile: golfuri, insule
planetei şi peninsule
3.4. Prezentarea structurată a componentelor naturale ale planetei ca întreg şi ale orizontului  Relieful major al
local continentelor 1+1
3.5. Explicarea legăturilor dintre realitatea observată şi fenomene din domeniul ştiinţelor  Relieful orizontului local 1+1
naturii  Recapitulare 1+1
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe un
suport cartografic
1
Planificare calendaristică anuală / 2015-2016

4.2. Utilizarea semnelor convenţionale 12


4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice specifice
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date accesibile prin internet
7.5. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de clasificare:
cantitative, calitative şi teritoriale
7.6. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm dat
7.8. Descrierea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct sau indirect)
7.9. Reprezentarea prin desen schematic a elementelor şi fenomenelor învăţate

1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite  Atmosfera 1+1 12 - 14


3. Atmosfera 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază Test de
1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi  Temperatura aerului şi 1+1 evaluare
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe în domeniul geografiei, pentru precipitaţiile
înţelegerea şi descrierea caracteristicilor planetei ca întreg
3.2. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese observabile  Vremea şi clima 1+1
3.3. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivelul orizontului local şi al orizontului local şi
planetei
3.4. Prezentarea structurată a componentelor naturale ale planetei ca întreg şi ale orizontului apropiat
local  Evaluare 1+1 Evaluare
3.5. Explicarea legăturilor dintre realitatea observată şi fenomene din domeniul ştiinţelor semestrială
naturii
4.2. Utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice specific
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date accesibile prin internet
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare)
7.4. Prelucrarea informaţiei: completarea unui tabel cu date extrase din alte surse
7.8. Descrierea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct sau indirect)
8.1. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din orizontul local sau 8
îndepărtat
3. Atmosfera 7.8. Descrierea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct sau indirect) 2 15 Evaluare
8.1. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din orizontul local sau
îndepărtat
1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite
4. Hidrosfera 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază  Hidrosfera – caracteristici 1+1 16 – 19 Test de
1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi generale evaluare
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe în domeniul geografiei, pentru  Oceanele şi mările 1+1
înţelegerea şi descrierea caracteristicilor planetei ca întreg  Râuri şi lacuri 1+1
3.2. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese observabile  Elemente de hidrografie a 1+1
3.3. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivelul orizontului local şi al orizontului local
planetei
2
Planificare calendaristică anuală / 2015-2016

3.4. Prezentarea structurată a componentelor naturale ale planetei ca întreg şi ale orizontului
local 8
3.5. Explicarea legăturilor dintre realitatea observată şi fenomene din domeniul ştiinţelor
naturii
4.2. Utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice specifice
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date accesibile prin internet
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare)
7.4. Prelucrarea informaţiei: completarea unui tabel cu date extrase din alte surse
7.6. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm dat
7.7. Compararea elementelor, fenomenelor şi proceselor după caracteristicile geografice
7.8. Descrierea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct sau indirect)
8.1. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din orizontul local sau
îndepărtat
1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite 20 – 23
5. Biosfera şi 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază  Biosfera – caracteristici 1+1
pedosfera 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi generale Evaluare orală
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe în domeniul geografiei, pentru  Domeniile de viaţă ale 1+1
înţelegerea şi descrierea caracteristicilor planetei ca întreg Terrei
3.2. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese observabile  Vegetaţia şi animalele din 1+1
3.3. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivelul orizontului local şi al orizontul local şi apropiat
planetei  Solul – caracteristici 1+1
3.4. Prezentarea structurată a componentelor naturale ale planetei ca întreg şi ale orizontului generale
local
3.5. Explicarea legăturilor dintre realitatea observată şi fenomene din domeniul ştiinţelor
naturii
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice specifice
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date accesibile prin internet
6.1. Explicarea importanţei mediului geografic pentru om şi societate
6.2. Explicarea diversităţii naturale şi umane a lumii realizând corelaţii cu informaţiile
dobândite la alte discipline şcolare
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare)
7.4. Prelucrarea informaţiei: completarea unui tabel cu date extrase din alte surse
7.6. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm dat
7.7. Compararea elementelor, fenomenelor şi proceselor după caracteristicile geografice
7.8. Descrierea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct sau indirect)
8.1. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din orizontul local sau 8
îndepărtat
1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite  Numărul locuitorilor şi 1+1 24
6. Geografia 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază răspândirea populaţiei pe
3
Planificare calendaristică anuală / 2015-2016

populaţiei şi 1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici Terra Test de
aşezărilor 2.1. Recunoaşterea denumirilor şi termenilor geografici în limbi străine  Dinamica populaţiei 1+1 25 evaluare
omeneşti 3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe în domeniul geografiei, pentru  Aşezări rurale şi urbane 1+1 27
înţelegerea şi descrierea caracteristicilor planetei ca întreg
3.2. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese observabile
3.6. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe un
suport cartografic
4.2. Utilizarea semnelor convenţionale
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date accesibile prin internet
6.2. Explicarea diversităţii naturale şi umane a lumii realizând corelaţii cu informaţiile
dobândite la alte discipline şcolare 6
7.3. Identificarea reperelor observabile de timp
7.7. Compararea elementelor, fenomenelor şi proceselor după caracteristicile geografice
1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază  Resursele naturale: 1+1
7. Resursele 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi Caracterizare generală
naturale şi 3.2. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese observabile  Agricultura: caracteristici 1+1 28 – 34 Test de
activităţile 3.5. Explicarea legăturilor dintre realitatea observată şi fenomene din domeniul ştiinţelor generale evaluare
economice naturii  Industria: caracteristici 1+1
4.2. Utilizarea semnelor convenţionale generale
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice specifice  Ramurile industriei 1+1
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate  Căile de comunicaţii 1+1
7.4. Prelucrarea informaţiei: completarea unui tabel cu date extrase din alte surse  Turismul
7.5. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de clasificare:  Activităţi economice în
cantitative, calitative şi teritoriale localitatea natală şi în 1+1
8.1. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din orizontul local sau orizontul apropiat 1+1
îndepărtat

14

Sinteză şi Recapitulare  Geografie generală – 2+2 35 – 36 Evaluare


evaluare 1.1Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite elemente introductive (4) finală

S-ar putea să vă placă și