Sunteți pe pagina 1din 6

Planificare anuală la geografie / 2015-2016

Profesor CREŢU VIOREL


Disciplina GEOGRAFIE
Clasa a VII-a
Număr de ore din trunchiul comun: 2 ore săptămânal

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ


Geografia continentelor extraeuropene

Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Săptă- Observaţii/


învăţare ore mâna Evaluare
SEMESTRUL I
1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite  Asia – poziţia geografică, 2 1–8
1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază Test iniţial
1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi limitele, întinderea
1.4. Construirea unui text coerent utilizând termeni geografici
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea realităţii  Relief 2
geografice a continentelor extraeuropene
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice geografiei continentelor  Climă 2
extraeuropene
3.3. Prezentarea structurată a componentelor geografice ale continentelor  Ape 2
extraeuropene, a regiunilor şi ţărilor acestora
1. Asia – 3.4. Analiza comparativă a elementelor din realitatea geografică extraeuropeană după 2
 Vegetaţie, faună, soluri
caracteristici caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri
generale 3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar 2
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra caracteristicilor geografice ale  Populaţie şi aşezările Evaluare orală
continentelor şi ţărilor extraeuropene
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe umane 2
hărţi ale continentelor extraeuropene
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale  Harta politică. Tipuri de
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale
continentelor extraeuropene state
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple pentru ilustrarea elementelor de 2
geografie a continentelor extraeuropene  Resursele naturale şi Test de
4.5. Utilizarea sistemului de coordonate geografice în localizarea elementelor şi evaluare
fenomenelor pe continentele extraeuropene economie
5.1. Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic referitoare la continentele
extraeuropene, la regiunile şi ţările acestora, din baze de date accesibile prin internet
6.1. Explicarea importanţei mediului geografic din continentele extraeuropene pentru
om şi societate
6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a continentelor extraeuropene
1
Planificare anuală la geografie / 2015-2016

realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare


7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de
clasificare: cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea unor elemente, fenomene şi procese după un algoritm dat
7.6. Explicarea unor elemente, fenomene şi procese observate (direct sau indirect)
7.7. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale mediului 16
geografic
8.1. Identificarea unor soluţii de protecţie a mediului geografic extraeuropean
1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi  Asia de Vest şi Sud-Vest 2
2.1. Recunoaşterea denumirilor şi termenilor din geografia ţărilor extraeuropene în 9 – 14
(Orientul Apropiat şi
limbi străine
2.2. Citirea corectă a denumirilor şi termenilor geografici în limbi străine Mijlociu) : elemente
2. Asia – regiuni şi 3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice geografiei continentelor
specific - Israel
ţări extraeuropene Evaluare orală
3.3. Prezentarea structurată a componentelor geografice ale continentelor  Turcia 2
extraeuropene, a regiunilor şi ţărilor acestora
3.4. Analiza comparativă a elementelor din realitatea geografică extraeuropeană după  India 2
caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri  China 2
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe 2
hărţi ale continentelor extraeuropene  Japonia
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale 2
 Recapitulare
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale
continentelor extraeuropene
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple pentru ilustrarea elementelor de
geografie a continentelor extraeuropene Test de
4.6. Realizarea reprezentărilor grafice simple, pe baza unor date ofertate evaluare
5.1. Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic referitoare la continentele
extraeuropene, la regiunile şi ţările acestora, din baze de date accesibile prin internet
5.2. Prezentarea caracteristicilor geografice ale ţărilor pe baza unor date accesate prin
internet
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare)
7.3. Prelucrarea informaţiei: analizarea datelor din tabele, interpretarea unei diagrame
simple
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de 12
clasificare: cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea unor elemente, fenomene şi procese după un algoritm dat
7.6. Explicarea unor elemente, fenomene şi procese observate (direct sau indirect)
7.7. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale mediului
geografic
7.8. Analizarea unor elemente din realitatea continentelor şi ţărilor extraeuropene
2
Planificare anuală la geografie / 2015-2016

observată (direct sau indirect)

1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi  Test de evaluare 2 15
2. Asia – regiuni şi 2.1. Recunoaşterea denumirilor şi termenilor din geografia ţărilor extraeuropene în
ţări limbi străine
2.2. Citirea corectă a denumirilor şi termenilor geografici în limbi străine
1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite 16 – 20
1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază
1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi  Poziţie geografică, limite 2 Evaluare orală
1.4. Construirea unui text coerent utilizând termeni geografici
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea realităţii şi întindere. Relief
3. Africa geografice a continentelor extraeuropene 2
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice geografiei continentelor  Climă
extraeuropene
3.3. Prezentarea structurată a componentelor geografice ale continentelor  Hidrografie 2
extraeuropene, a regiunilor şi ţărilor acestora Test de
3.4. Analiza comparativă a elementelor din realitatea geografică extraeuropeană după  Vegetaţie, faună şi soluri 2 evaluare
caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri
3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar 2
 Populaţie. Aşezări umane
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra caracteristicilor geografice ale
continentelor şi ţărilor extraeuropene
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe
hărţi ale continentelor extraeuropene
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale
continentelor extraeuropene
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple pentru ilustrarea elementelor de
geografie a continentelor extraeuropene
4.5. Utilizarea sistemului de coordonate geografice în localizarea elementelor şi
fenomenelor pe continentele extraeuropene
5.1. Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic referitoare la continentele
extraeuropene, la regiunile şi ţările acestora, din baze de date accesibile prin internet
6.1. Explicarea importanţei mediului geografic din continentele extraeuropene pentru
om şi societate
6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a continentelor extraeuropene
realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare) 10
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de
clasificare: cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea unor elemente, fenomene şi procese după un algoritm dat
3
Planificare anuală la geografie / 2015-2016

7.6. Explicarea unor elemente, fenomene şi procese observate (direct sau indirect)
7.7. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale mediului
geografic
8.1. Identificarea unor soluţii de protecţie a mediului geografic extraeuropean
1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite
1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază
1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi
1.4. Construirea unui text coerent utilizând termeni geografici
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea realităţii
 Poziţie geografică, limite
geografice a continentelor extraeuropene 2 21
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice geografiei continentelor şi întindere
extraeuropene 2 22
4. America 3.3. Prezentarea structurată a componentelor geografice ale continentelor  Relief
extraeuropene, a regiunilor şi ţărilor acestora  Climă 2 23 Evaluare orală
3.4. Analiza comparativă a elementelor din realitatea geografică extraeuropeană după
caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri  Hidrografie 2 24
3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar  Vegetaţie, faună, soluri 2 25
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra caracteristicilor geografice ale
continentelor şi ţărilor extraeuropene  Populaţie şi aşezările 2 27 Test de
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe evaluare
umane
hărţi ale continentelor extraeuropene
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale
continentelor extraeuropene
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple pentru ilustrarea elementelor de
geografie a continentelor extraeuropene
4.5. Utilizarea sistemului de coordonate geografice în localizarea elementelor şi
fenomenelor pe continentele extraeuropene
5.1. Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic referitoare la continentele
extraeuropene, la regiunile şi ţările acestora, din baze de date accesibile prin internet
6.1. Explicarea importanţei mediului geografic din continentele extraeuropene pentru
om şi societate
6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a continentelor extraeuropene
realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
7.3. Prelucrarea informaţiei: analizarea datelor din tabele, interpretarea unei diagrame
simple
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de
clasificare: cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale 12
7.5. Caracterizarea unor elemente, fenomene şi procese după un algoritm dat
7.6. Explicarea unor elemente, fenomene şi procese observate (direct sau indirect)
7.7. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale mediului
geografic
4
Planificare anuală la geografie / 2015-2016

8.1. Identificarea unor soluţii de protecţie a mediului geografic extraeuropean


1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi
2.1. Recunoaşterea denumirilor şi termenilor din geografia ţărilor extraeuropene în
limbi străine
5. America de 2.2. Citirea corectă a denumirilor şi termenilor geografici în limbi străine
Nord şi Centrală 3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice geografiei continentelor Evaluare orală
extraeuropene
 Statele Unite ale Americii
America de Sud 3.3. Prezentarea structurată a componentelor geografice ale continentelor 2 28 – 31
extraeuropene, a regiunilor şi ţărilor acestora  Canada 2 Test de
3.4. Analiza comparativă a elementelor din realitatea geografică extraeuropeană după evaluare
caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri  Mexic 2
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe  Brazilia 2
hărţi ale continentelor extraeuropene
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale
continentelor extraeuropene
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple pentru ilustrarea elementelor de
geografie a continentelor extraeuropene
4.6. Realizarea reprezentărilor grafice simple, pe baza unor date ofertate
5.1. Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic referitoare la continentele
extraeuropene, la regiunile şi ţările acestora, din baze de date accesibile prin internet
5.2. Prezentarea caracteristicilor geografice ale ţărilor pe baza unor date accesate prin
internet
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare)
7.3. Prelucrarea informaţiei: analizarea datelor din tabele, interpretarea unei diagrame
simple
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de
clasificare: cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea unor elemente, fenomene şi procese după un algoritm dat
7.6. Explicarea unor elemente, fenomene şi procese observate (direct sau indirect) 8
7.7. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale mediului
geografic
7.8. Analizarea unor elemente din realitatea continentelor şi ţărilor extraeuropene
observată (direct sau indirect)
1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi
2.1. Recunoaşterea denumirilor şi termenilor din geografia ţărilor extraeuropene în
6. Australia limbi străine  Australia - caracteristici 2
Oceania 2.2. Citirea corectă a denumirilor şi termenilor geografici în limbi străine geografice 32 - 34 Evaluare orală
Antarctica 3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice geografiei continentelor  Antarctica – caracteristici 2
extraeuropene geografice
3.3. Prezentarea structurată a componentelor geografice ale continentelor  Test de evaluare 2
5
Planificare anuală la geografie / 2015-2016

extraeuropene, a regiunilor şi ţărilor acestora Test de


3.4. Analiza comparativă a elementelor din realitatea geografică extraeuropeană după evaluare
caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe
hărţi ale continentelor extraeuropene
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale
continentelor extraeuropene
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple pentru ilustrarea elementelor de
geografie a continentelor extraeuropene
4.6. Realizarea reprezentărilor grafice simple, pe baza unor date ofertate
5.1. Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic referitoare la continentele
extraeuropene, la regiunile şi ţările acestora, din baze de date accesibile prin internet
5.2. Prezentarea caracteristicilor geografice ale ţărilor pe baza unor date accesate prin
internet
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare)
7.3. Prelucrarea informaţiei: analizarea datelor din tabele, interpretarea unei diagrame
simple
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de
clasificare: cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea unor elemente, fenomene şi procese după un algoritm dat
7.6. Explicarea unor elemente, fenomene şi procese observate (direct sau indirect)
7.7. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale mediului
geografic
7.8. Analizarea unor elemente din realitatea continentelor şi ţărilor extraeuropene 6
observată (direct sau indirect)
Geografia 1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite Recapitulare 2 35 -36 Evaluare
Continentelor 8.1. Identificarea unor soluţii de protecţie a mediului geografic extraeuropean Sinteză 2 finală
extraeuropene 4

S-ar putea să vă placă și