Sunteți pe pagina 1din 12

Şezătoare matematică

OBIECTUL:Matematica

SUBIECTUL: Probleme care se rezozovă prin metoda figurativă

TIPUL LECŢIEI: consolidare

Varianta de lecţie:consolidare cu suport transdisciplinar

OBIECTIV FUNDAMENTAL: consolidarea priceperilor şi deprinderilor dobândite de elevi în lecţiile de predare-învăţare


referitoare la tehnica de rezolvare a unor probleme;

- Dezvoltarea operaţiilor gândirii:analiza, sinteza, precum şi a calităţilor gândirii: mobilitatea, rapiditatea;

- Stimularea interesului pentru matematică prin organizarea lecţiei pe un suport transdisciplinar, de stimulare

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: În timpul lectiei elevii vor trebui să fie capabili:


O1: - Să efectueze exerciţii care cuprind operaţii cu împărţiri ale numerelor naturale în intervalul 0-100;

O2: - Să conştientizeze terminologia specifică în rezolvarea problemelor;

O3: - Să utilizeze limbajul matematic în prezentarea răspunsurilor sau pentru a cere eventuale lămuriri;

O4: - Să resolve problem diverse, utilizând metoda grafică;

O5: - să compună problem după un grafic dat;

O6: - Să participe cu plăcere şi interes la activităţi.

Tipul de strategie didactică: - consolidare integrată în şezătoare

Metode şi procedee: conversaţia euristică, exerciţiul, explicaţia, munca independentă, elemente de transdisciplinaritate, joc de
rol

Mijloace de învăţământ: planşe, fişe pentru evaluare,

Modul de abordare a învăţării: muncă independentă prin exerciţii şi prin rezolvarea de probleme,

Forme de activitate cu elevii: frontală, individuală, independentă, diferenţiată

Material bibliografic: ***Curriculum Naţional-programa şcolară pentru matematică, clasa a IV-a

Pădureanu, Victoria, Matematică- manual pentru clasa IV-a, E.D.P., R.A., Bucureşti, 2005
EVENIMENTE DOZARE OBIECTIVE CONŢINUTURILE STRATEGII EVALUARE
LE
TIMP OPERAŢIO ÎNVĂŢĂRII DIDACTICE
LECŢIEI NALE

1.Moment 2' O6 ORGANIZAREA ELEVILOR PENTRU conversaţia


organizatoric ŞEZĂTOARE:

Clasa va fi decorata cu obiecte artizanale, de factura


ţărănească: oale, căni din lut, linguri din lemn, ştergare,
coşuri împletite etc., totul pentru a crea o atmosfera
specifica şezătorii de la sate.

Scaunele copiilor vor fi aranjate în forma de


semicerc, în fata lor fiind mesele încărcate cu cele
enumerate mai sus.

2. Captarea 3' DESCHIDEREA ŞEZĂTORII: conversaţia


atenţiei
Şezătoarea se va deschide printr-un cuvânt scurt al explicaţia
învăţătorului, prin care se precizează scopul şezătorii şi
subliniază importanţa momentului, orientând totodată exerciţiul
atenţia elevilor printr-o motivaţie succinta.

3’
EXPLICAREA REGULILOR DE DESFĂŞURARE A
ŞEZĂTORII
3.Anunţarea
subiectului Antrenarea elevilor într-un joc de rol
temei şi
enunţarea unor
Cop.: -Ia uitaţi, stăm de vorbă de atâta timp aici şi Păcală
obiective
nu a venit. Oare cât sa-l mai aşteptăm?
Joc de rol
În faţa clasei îşi face prezenţa Păcală:

“Iată-mă-s la voi, copii!

Plină-i tolba mea de glume,

Ghicitori şi ce-aţi mai vrea.

Adunaţi-vă în juru-mi,

Scoateţi una câte una,

Şi ghiciţi de veţi putea!”

Cop.: -Da’ bine, măi, Păcală,cât îţi trebuie ca să ajungi


pâna la noi? Doar ştiai ca ţi-am pregătit ceva frumos!

Pacala: Ei, da, ştiam, dar pe drum m-am mai oprit si eu


de-am mai păcălit nişte oameni. Deh! vorba
românului: “Năravul din fire, n-are lecuire!”

Cop.: -Da, şi acuma ai venit sa ne păcăleşti şi pe noi.

Pacala: Nu, nu-i adevărat. Nu v-am spus?! Am venit cu


ghicitori, cu glume…Împăratul din Ţinutul Păcălelilor

vrea sa premieze pe copiii cei mai isteti.

Cop.: -Da? Hai, spune-ne ce trebuie să facem!

Pacala: Voi va trebui sa scoateţi câte un bileţel din evaluare


trăistuta asta fermecată şi, ce va zice-ntr-însul, aia sa
faceti. Ce ziceti, vă încumetati? individuală

Toti: -Bine, măi, Păcală!

Se vor scoate pe rând biletele :

Biletul 1:

La a noastră şezătoare

Este bună şi-o cântare


evaluare orală
Copiii vor interpreta cântecul: Invăţăm şi ne distrăm
4.Reactualizare 2’
a cunoştinţelor Biletul nr.2(învăţătoarea)
anterioare
La a noastră şezătoare
O1
Vă spun eu o ghicitoare
O2 Una, două sau mai multe
Toţi copii să le-asculte
O3 Cine ştie dintre voi
Să dezlege ghicitori?
O6

a) de conştientizare a limbajului matematic:

- Cum se numesc numerele care se adună/se scad/se


înmulţesc/se împart?
- Cum se numeşte rezultatul
adunării/scăderii/înmulţirii/ împărţirii?
- Dă exemple de 3 numere consecutive( ce înseamnă
numere consecutive?)
- Prin ce operaţie se află numărul:
o cu 7 mai mare decât 28?
o cu 7 mai mic decât 28?
o de 7 ori mai mic decât 28?
o de 7 ori mai mare decât 4?
o cu cât este mai mare 28 decât 7?
o cu cât este mai mic 7decât 28?
o de câte ori este mai mare 28decât 7?
o de câte ori este mai mic 7 decât 28?
b) exerciţii de calcul rapid:
o produsul numerelor 6 şi 7: Calculează
o câtul numerelor 72 şi 9? respectând
o suma numerelor 7 şi 6? cerinţele date
o diferenţa numerelor 21 şi 3?

5. Dirijarea 25’ O2 Care este sfertul numerelor:24; 40; conversaţia evaluare orală
învăţării frontală
O3  Fiecare echipaj va primi câte o fişã ce conține explicaţia
coevaluare
O4 aceleaşi exerciții şi probleme. Vor rezolva în echipã
cerințele, iar liderii vor ieşi la tablã pentru a scrie rezolvă
problema cu
rezultatele la care au ajuns.
ajutorul
 Joc didactic: „Scãrița”(Anexa 5) graficului

Elevii vor primi o fişă de tip „scara”cu exerciţii în care


primul număr al fiecărei operaţii este rezultatul obţinut
anterior

Probleme distractive
BULINE CU BUCLUC

Oana are o rochie roşie cu 11 buline albe, iar cele


trei ciuperci culese de ea au respectiv 7,5 şi 6 buline
albe.

Câte buline albe au mai rămas nespălate, dacă


mama ei le-a spălat cu detergent ?

(Au rămas tot cele 7+5+6=18 buline albe de la ciuperci,


deoarece mama Oanei a spălat cu detergent numai
rochia, nu şi ciupercile )

LA ZOO

La Zoo există o şopârlă cenuşie, un şarpe


de casă, o viperă, o broască ţestoasă de uscat şi un
crocodil. Câte membre au ei în total?

(Şopârla are 4 membre, broasca are 4 membre,


crocodilul 4membre, iar şarpele de casă şi vipera nu au
picioare.)

Albă-ca-Zăpada le-a pregătit piticilor micul


dejun. Ea ştie că un ou fierbe în 3 minute. A pus la fiert
într-un vas 7 ouă. În cât timp au fiert cele 7 ouă?

Rezolvare: tot în 3 minu


1 598
măsuţe 23 ……… 63

rezolvă
problema cu
ajutorul
graficului

6. Feed-back-ul 5’ fişe de lucru


7 Evaluarea
activităţii 3’

Evaluare orală
8. Asigurarea 2’ Tema pentru acasă
retenţiei şi
transferului de
cunoştinţe