Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI


SPECIALIZAREA P.Î.P.P
FILIALA SLATINA
ANUL III

PORTOFOLIU

LA

CUNOAŞTEREA MEDIULUI ŞTIINŢELOR ŞI METODICA

Profesor : Conf. univ. dr. Gabriela Petruţa

Student: Mărgărit Iuliana

1
PROIECT DE LECŢIE

Student: Mărgărit Iuliana


Clasa: a III-a C
Şcoala: Şcoala gimnazială “Ştefan Protopopescu”

Obiectul: Ştiinţe ale naturii


Subiectul: Apa, aerul, solul-importanţa lor pentru vieţuitoare
Tipul lecţiei: predare/consolidarea noţiunilor referitoare la importanţa apei, aerului, solului pentru vieţuitoare;

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să:

*să redea importanţa Apei,aerului,solului pentru vieţuitoare;


*să scrie însuşirile apei şi pe cele ale aerului;
*să să descrie unele situaţii privind efectele intervenţiei omului în natură;
*să explice factorii poluării apei,aerului,solului;
*să formuleze enunţuri simple, dar elocvente, pro sau contra, în rezolvarea unor situaţii/problemă;

Metode didactice:conversaţia,problematizarea,exercitiul,observatia,explicaţia

2
Momentele Conţinut ştiinţific Metode Material Forme Evaluare
lecţiei didactice didactic de
organizare
Captarea şi Ghicitori: Conversaţia Frontal
orientare *Într-un pahar stau la răcoare Proba orală
atenţiei Nu am gust,miros,culoare.(Apa)
*Peste tot mă găseşti
Numai că nu mă zăreşti.(Aerul)
*Am substanţe hrănitoare
Dau plantelor multă savoare.(Solul)
Anunţarea Observaţia
temei noi Se anunţă tema lecţiei: „Apa,aerul,solul.”
Se scrie pe tablă titlul lecţiei.

Dirijarea
învăţării O1 Ce este AERUL?( Aerul este un corp gazos, transparent,
incolor, fără gust şi fără cloare.) Frontal

O2 Ce este SOLUL? (este un corp de culoare brună sau Conversaţia Individual


neagră alcătuit din componente minerale:
nisip,argilă,piatra etc.) Explicaţia

Cum ati defini APA? (este un corp lichid, taransparent,


fără culoare, fără gust, fără miros. Se află in stare lichidă,
solidă si gazoasă)
Se scriu ideile principalele pe tablă.
O3 Problematizarea
Imaginaţi-vă ca într-o zi nu am avea apă. Ce credeţi s-ar Conversaţia
întâmpla?
Frontal

3
Fixarea Probă scrisă
cunoştinţe- Video-
lor proiector
Pentru fixarea cunoştinţelor se va prezenta un filmuleţ,
privind importanţa apei, solului si aerului.
Feedback/O
bţinerea Fişe
performanţei O4 Exerciţiul
O5 Se va face printr-o fisă de lucru (anexa)
Supraveghez întregul demers şi intervin cu explicaţii Individual
acolo unde este cazul.
Evaluarea

Conversaţia
Se vor face aprecieri colective şi individuale privind Frontal
modul de participare în timpul activităţii.

4
Fişă de lucru

1. De ce planeta noastră este numită “planeta albastră”?


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Imaginează-ţi că eşti o floare. Menţionează cel putin două motive,care să redea importanţa aerului, solului şi a apei
pentru tine ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

3. Uneşte cu linii de culoari diferite animalele care trăiesc în aer,în apă,pe pământ şi sub pământ.

AER LEU
BALENĂ
APĂ COCOŞ
CÂRTIŢĂ
RÂMĂ
PE PÂMĂNT ALBINĂ
CAL
SUB PĂMÂNT CANGUR
PEŞTE
RÂNDUNICĂ
PELICAN

5
6