Sunteți pe pagina 1din 9

Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii Nr.

ore / săptămână: 1 oră


Disciplina: CUNOAŞTEREA MEDIULUI
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ
Clasa I Anul şcolar
Nr. Unitatea de învăţare O.R. Conţinuturi Nr. Săptămâna Obs.
crt. ore
I. Mediul social şi 1.1,  Locuinţa mea 4 ore 1–4
cultural 3.1,  Şcoala în care învăţ
2.3.  Localitatea mea (1)
 Localitatea mea (2)
II. Plante şi animale 1.2,  Grădina de legume 13 ore 5 – 17
2.1,  Livada
3.1,  Plantele din câmp
1.3.  Pădurea
 Animale domestice
 Animale sălbatice
 Grădina şcolii şi “Colţul viu”
 Recapitulare
 Evaluare
III. Fenomene ale naturii 1.4,  Ploaia. Fulgerul şi tunetul 9 ore 1–9
1.5,  Ninsoare. Vântul
2.3,  Anotimpurile
1.3.  Calendarul naturii
 Toamna
 Roadele toamnei
 Iarna
 Bucuriile iernii
 Primăvara
 Activităţi de primăvară
 Vara
 Recoltele verii
IV Educaţie pentru 1.2,  Să ne păstrăm sanătate 3 ore 10 – 12
sănătate 2.1,  Ce mâncăm? Cum mâncăm?
2.2  Ce pot face într-o zi
V. Protejarea mediului 1.1,  Să protejăm natura 5 ore 13 - 17
Recapitulare finală 1.4,  Să ocrotim animalele
1.5,  Lectură: “Laudă pădurii”
2.2,  Recapitulare
2.3,  Evaluare
3.1,  Recapitulare finală
3.2.  Evaluare finală
 Lectură “Veveriţele”, “Şi
animalele se spală”
Cunoaşterea mediului
Proiectarea unităţilor de învăţare pe semestrul I
I. Unitatea: Mediul social şi cultural
CLASA I Nr. ore alocat: 4 Perioada: 16 IX – 7
X
Conţinuturi şi detalieri Ob. Activităţi de învăţare Resurse Nr.ore Evaluare
de conţinut ref. Data
1. Locuinţa mea 1.1,  descrierea locuinţei proprii (casă, vilă, -conversaţia 1 oră -observarea
3.1, apartament); -exerciţiul 16 IX sistematică
2.3.  conoaşterea utilităţii spaţiilor de locuit (hol, -muncă independentă -chestionare
bucătărie, dormitor, sufragerie, baie, etc); orală
 decuparea din reviste şi lipirea elementelor -reviste, foarfecă, lipici -probă practică
componente ale unei camere (la alegere –
dormitor, bucătărie, baie, etc)
2. Şcoala în care învăţ 1.1,  cunoaşterea şcolii, a spaţiilor şcolare, a -observarea sistematică 1 oră -observarea
1.2, denumirii lor şi utilităţii acestora: sala de clasă, -conversaţia 23 IX sistematică
-chestionare
2.1. clasele vecine, hol, grupuri sanitare, curtea -explicaţia orală
şcolii; -manual, planşe -autoevaluare
3. Localitatea mea (1) 1.1,  recunoaşterea în imagini a satului şi a -observarea sistematică 1oră -observarea
3.1, obiectivelor culturale şi sociale; -conversaţia 30 IX sistematică
-probe practice
2.3.  denumirea activităţilor specifice oamenilor de -explicaţia -chestionare
la sat. orală
4. Localitatea mea (1I) 1.1,  vizite în localitate; -observarea sistematică 1 oră -observarea
3.1,  discuţii cu oamenii angajaţi în insti tuţii sociale -conversaţia 7X sistematică
-probe practice
2.3. culturale pe care copiii le vizitează; -explicaţia -chestionare
 fotografierea instituţiilor vizitate; orală
 recunoaşterea (în imagini sau în -autoevaluare
realitate) şi denumirea unor obiective
sociale,culturale,religioase,economice,
istorice din mediul apropiat ( localita-
tea natală);
 comunicarea orală a observaţiilor şi
impresiile rezultate ca urmare a vizită-
5. Evaluare rii localităţii;

II. Unitatea: Plante şi animale

Nr. ore alocat: 13 Perioada: 14X – 27 I


Conţinuturi şi detalieri Ob. Activităţi de învăţare Resurse Nr.ore Evaluare
de conţinut ref. Data
1. Grădina de legume 1.1,  recunoaşterea şi denumirea părţilor componente -conversaţia 1 oră -observarea
2.1, ale unei plante (rădăcină, tulpină, frunze, fructe, -exerciţiul 14 X sistematică
3.1, flori) -muncă independentă -chestionare
1.3.  recunoaşterea şi colorarea unor legume; orală
 observarea unor plante din mediul apropiat al -planşe, creioane
copilului şi/sau de la colţul viu al clasei; colorate, legume
2. Livada 1.2,  recunoaşterea şi denumirea părţilor componente -conversaţia 1 oră -observarea
2.1, ale unui pom fructifer, -exerciţiul 21 X sistematică
-probe
3.1,  recunoaşterea şi denumirea părţilor componente -muncă independentă practice
1.3. ale unui fruct (coajă, pulpă, seminţe) -probă practică -chestionare
 confecţionarea din plastilină a fructelor -muncă individuală orală
preferate. -planşe, fructe, plastelină
Vacanţa de o săptămână
3. Plantele de câmp 1.2,  recunoaşterea şi denumirea părţilor componente -conversaţia 1 oră -observarea
2.1, ale unei plante (rădăcină, tulpină, frunze, flori, -exerciţiul 4 XI sistematică
-probe practice
3.1, fructe, seminţe); -muncă independentă -chestionare
1.3.  denumirea şi recunoaşterea unor plante -probă practică orală
cultivate de către om; -muncă individuală -autoevaluare
 Identificarea unor plante sălbatice; -planşe cu plante
 Recunoaşterea unor plante şi utilizarea lor de cultivate şi plante
către om. sălbatice
4. Pădurea 1.2,  recunoaşterea şi denumirea plantelor care cresc -conversaţia 2 oră -observarea
2.1, în pădure; -explicaţia 11 XI sistematică
-probe practice
3.1.  identificarea şi colorarea unor plante de pădure; -problematizarea 18 XI -chestionare
 evocarea importanţei plantelor pentru oameni; -muncă independentă orală
 îngrijirea şi întreţinerea zonelor verzi din -probă practică -autoevaluare
mediul în care trăim -muncă individuală
-planşe, imagini cu
plante sălbatice
-creioane colorate
Evaluare -fişe de evaluare 25 XI -evaluare
sumativă
5. Animale domestice 1.2,  observarea şi denumirea animalelor din -conversaţia 2 ore -observarea
2.1, imagini; -explicaţia 2 XII sistematică
-probe
3.1  exerciţii de recunoaştere a părţilor componente -problematizarea 9 XII practice
ale corpului unui animal. -muncă independentă -chestionare
orală
6. Animalele sălbatice 1.2,  recunoaşterea şi denumirea animalelor din -planşe, imagini cu 2 ore -observarea
2.1, imagini plante sălbatice 16 XII sistematică
-probe practice
3.1  exerciţii de recunoaştere a părţilor componente -fişe de lucru -chestionare
ale corpului unui animal -Atlas zoologic orală
 colorarea animalelor din fişe -autoevaluare
 lecturi ce cuprind curiozităţi despre animale
Vacanţa de Crăciun
7. Grădina şcolii şi 1.2,  alegerea în curtea şcolii a unui „colţ” al clasei şi -conversaţia 1 oră -observarea
„Colţul viu” 2.1, îngrijirea acestuia; -explicaţia 6I sistematică
-probe practice
3.1  evocarea importanţei îngrijirii unei plante; -problematizarea -chestionare
1.3. -muncă independentă orală
8. recapitulare  recunoaşterea adresei de domiciliu; -conversaţia 1 oră -observarea
 recunoaşterea adresei şcolii; -explicaţia 13 I sistematică
-probe practice
 denumirea obiectivelor socio-culturale ale -problematizarea 20 I -chestionare
localităţii locale -muncă independentă orală
 recunoaşterea şi identificarea plantelor şi -lucru individual şi pe -autoevaluare
animalelor învăţate. grupe
-fişe de lucru
9. Evaluare -fişe de evaluare 27 I -evaluare
sumativă
Vacanţa intersemestrială

III. Unitatea: Fenomene ale naturii


Nr. ore alocat: 9 ore Perioada: 10 II – 7 IV
Conţinuturi şi detalieri Ob. Activităţi de învăţare Resurse Nr.ore Evaluare
de conţinut ref. Data
1. Ploaia. Fulgerul şi 1.4,  observarea şi comentarea unor schimbări -conversaţia 1 oră -observarea
tunetul 1.5, meteorologice pe care elevii le pot identifica în -explicaţia 10 II sistematică
2.3, mediul înconjurător; -problematizarea -chestionare
1.3.  urmărirea unei zile ploioase: fulgerul şi tunetul -muncă independentă orală
–ordinea în care apar acestea;
 evocarea importanţei ploii pentru natură; -planşe didactice
-fişe de lucru
2. Ninsoarea. Vântul 1.4,  înregistrarea schimbărilor meteorologice -conversaţia 1 oră -observarea
1.5, utilizând simboluri/desene; -explicaţia 17 II sistematică
-probe practice
2.3,  Identificarea diferenţelor dintre cele două -jocul didactic -chestionare
1.3. fenomen: ninsoarea – ploaia; orală
 iomentarea activităţilor oamenilor în funcţie de -frontal, pe grupe
vreme şi anotimp -fişe de lucru
3. Anotimpurile 1.4,  enumirea şi recunoaşterea anotimpurilor după -conversaţia 1 oră -observarea
1.5, imagini; -lucrul individual, în 24 II sistematică
-probe practice
2.3,  identificarea anotimpului după imaginea unei grup -chestionare
1.3. plante (copac); -munca cu manualul orală
 recunoaşterea unor caracteristici ale -fişe de lucru, machete, -autoevaluare
anotimpurilor şi redarea şi redarea lor prin planşe
diverse mijloace (desene, lucrări din plastelină,
ghicitori, poezii, povestiri)
4. Calendarul naturii 1.4,  denumirea zilelor saptămânii -conversaţia 1 oră -observarea
1.5,  identificarea din planşe a vremii: zi de ploaie, zi -explicaţia 3 III sistematică
-probe practice
2.3, cu ploaie şi fulgere, zi cu vânt, zi cu soare, zi cu -problematizarea -chestionare
1.3. soare şi nori; -muncă independentă orală
 efectuarea unui calendar al naturii prin desenare -planşe didactice -autoevaluare
şi colorare. -fişe de lucru
5. Toamna. Roadele 1.5,  exerciţii de descriere a anotimpului; -conversaţia 1 oră -observarea
toamnei 2.2,  ex. de identificare şi memorizare a lunilor -explicaţia 10 III sistematică
-probe practice
3.1, anotimpului toamna -problematizarea -chestionare
2.1.  ex. de identificare şi caracterizarea fenomenelor -muncă independentă orală
specifice; -planşe didactice -autoevaluare
 exerciţiu-joc: Recunoaşte anotimpul! -fişe de lucru
 evocarea importanţei anotimpului;
 jocuri de identificare a legumelor, cerealelor,
fructelor care se recoltează toamna.
6. Iarna. Bucuriile iernii 1.5,  exerciţii de identificare şi memorizare a lunilor -conversaţia 1 oră -observarea
2.2, anotimpului iarna; -explicaţia 17 III sistematică
-probe practice
3.1,  ex. de descriere a anotimpului iarna; -problematizarea -chestionare
2.1.  identificarea semnelor specifice; -muncă independentă orală
 redarea prin desene a caracteristicilor -planşe didactice -autoevaluare
anotimpului iarna; -fişe de lucru, poezii,
 identificarea şi evocarea importanţei ghicitori, cântece
„Sărbătorilor de iarnă”
 ghicitori, poezii, cântece specifice anotimpului
iarna şi sărbătorilor acestui anotimp:
7. Primăvara. Activităţi 1.5,  descrierea anotimpului primăvara; -conversaţia 1 oră -observarea
de primăvară 2.2,  exerciţii de identificare şi descriere a -explicaţia 24 III sistematică
-probe
3.1, fenomenelor specifice primăverii; -problematizarea practice
2.1.  selectarea, decuparea şi aplicarea în casete date -muncă independentă -chestionare
1.1, a câtorva imagini specifice; -planşe didactice orală
1.3,  denumirea lunilor de primăvară;iniţierea unor -fişe de lucru, poezii, -autoevaluare
1.4, dialoguri despre primăvară; ghicitori, cântece
1.5,  memorarea unor versuri, ghicitori şi
2.3. interpretarea unor cântece de primăvară
8. Vara.Recoltele verii 1.1,  exerciţii de observare a imaginilor despre vară -convorbirea 1 oră -observarea
1.3, – formulare de propoziţii; -asaltul de idei 31 III sistematică
1.4,  denumirea lunilor de vară; -observarea dirijată -probe practice
-chestionare
1.5,  observarea unor fenomene în natură sau pe -elemente de orală
2.3, planşă; problematizare -autoevaluare
3.1.  completarea calendarului naturii pentru o -planşe didactice
săptămână; -fişe de lucru
 denumirea activităţilor oamenilor în timpul -frontal, individual
verii;
 jocuri de identificare a legumelor, cerealelor,
fructelor care se recoltează vara
9. Evaluare  1oră
7 IV
Vacanţa de Paşte

IV. Unitatea: Educaţie pentru sănătate

Nr. ore alocat: 3 ore Perioada: 21 IV – 5 V


Conţinuturi şi detalieri Ob. Activităţi de învăţare Resurse Nr.ore Evaluare
de conţinut ref. Data
1. Săne păstrăm 1.2,  exerciţii de evidenţiere a asemănărilor şi -observarea 1 oră -observarea
sănătatea 2.1, diferenţelor dintre sexe şi rase umane; -jocul didactic 21 IV sistematică
2.2,  exerciţii-joc de punere în valoare a regulilor de -convorbirea -chestionare
3.3. igienă personală; -asaltul de idei orală
 învăţarea şi corectarea poziţiei în barcă; -problematizarea
 denumirea unor activităţi desfăşurate în timpul -muncă independentă
zilei şi precizarea măsurilor ce trebuie luate -planşe didactice despre
pentru prevenirea accidentelor; corpul uman
-fişe de lucru
2. Ce mâncăm? Cum 1.2,  exerciţii de întocmire a unui meniu zilnic; -conversaţia 1 oră -observarea
mâncăm? 2.1,  exerciţii privind igiena alimentaţiei; -explicaţia 28 IV sistematică
-probe practice
2.2,  eleborarea unei povestiri pe tema : Cum ne -jocul didactic -chestionare
3.3. aşteptăm musafirii la masă? -convorbirea orală
 exerciţii de cunoaştere a regulilor de igienă -asaltul de idei -autoevaluare
alimentară -planşe didactice despre
corpul uman
-fişe de lucru
3. Ce pot face într-o zi? 1.2,  exerciţii de întocmire a programului zilnic al -observarea 1 oră -observarea
2.1, şcolarului; -jocul didactic 5V sistematică
-probe practice
2.2,  identificarea orelor importante dintr-o zi; -convorbirea -chestionare
3.3.  exerciţii de recunoaştere ale celor mai -asaltul de idei orală
importante evenimente dintr-o zi de lucru; -planşe didactuice -autoevaluare
 exerciţii de diferenţiere a timpului când lucrăm -fişe de lucru
şi când ne odihnim;
 descrierea prin cuvinte proprii a unor imagini
ce cuprind diverse activităţi;

V. Unitatea: Protejarea mediului

Nr. ore alocat: 5 ore Perioada: 12V – V


Conţinuturi şi detalieri Ob. Activităţi de învăţare Resurse Nr.ore Evaluare
de conţinut ref. Data
1. Să protejăm natura 1.1,  exerciţii de observare de imagini, planşe -observarea 1 oră -observarea
1.4, didactice şi formulare de enunţuri; -jocul didactic 12 V sistematică
-probe practice
1.5,  exerciţii de precizare a acţiunilor prin care copii -convorbirea -chestionare
2.2, pot contribui la protejarea mediului; -asaltul de idei orală
2.3,  cunoaşterea importanţei refolosirii deşeurilor; -problematizarea -autoevaluare
3.1,  elaborarea unui panou / afiş cu protejarea -muncă independentă
3.2. mediului; -planşe didactice despre
 emiterea propriilor judecăţi referitoare la felul corpul uman
cum au grijă de natură; -fişe de lucru
 cunoaşterea regulilor de comportare civilizată -panou/afiş – creioane
într-o excursie în Delta Dunării. colorate, lipici, imagini
decupate din reviste
2. Să ocrotim animalele 2.1,  exemplificare prin imagini a unor măsuri de -observarea 1 oră -observarea
3.1, protejare a animalelor; -jocul didactic 19 V sistematică
-probe practice
3.2,  prezentarea unor acţiuni ce au influenţe -convorbirea -chestionare
2.2, negative asupra animalelor; -asaltul de idei orală
 lecturarea unor poezii: „Căţeluşul şchiop”, -problematizarea -autoevaluare
Gândăcelul”, Motanul pedepsit” -Elena Farago - Poezii
3.Lectură: „Laudă 2.1,  memorizarea a două strofe din poezia „Laudă -convorbirea 1 oră -observarea
pădurii” 3.1, pădurii” de Passionaria Stoicescu -observarea 26 V sistematică
-probe practice
-importanţa pădurii 3.2,  exerciţii de identificare în poezie a cuvintelor comportamentului de -chestionare
2.2, care evidenţiază importanţa pădurii cititor şi ascultător orală
-lucrul cu manualul -autoevaluare

4. Recapitulare 1.1,  identificarea după imagini a anotimpurilor; -observarea 1 oră -observarea


1.4,  recunoaşterea anotimpurilor după -jocul didactic 2 VI sistematică
-probe practice
1.5, caracteristicile lor; -convorbirea -chestionare
2.2,  identificarea anotimpurilor după activităţile -asaltul de idei orală
2.3, desfăşurate de oameni: semănare, îngrijirea -problematizarea -autoevaluare
3.1, culturilor, recoltare, hibernare (fără utilizarea -muncă independentă
3.2. terminologiei); -planşe didactice
5 Evaluare -fişe de evaluare 1oră -evaluare
9 VI sumativă