Sunteți pe pagina 1din 1

Ziua de 20 martie este Ziua Internaţionalǎ a Francofoniei şi meritǎ sǎ ne amintim, cu

aceastǎ ocazie, cît de mult ne-au influienţat, pe noi, românii, Franţa şi cultura
francezǎ. A existat o lungǎ perioadă în istoria Europei cînd Franţa a fost "laboratorul"
ei de idei. Limba franceză era limba diplomaţiei şi a claselor cultivate şi se impusese în
secolul al XVII-lea ca singura limbǎ naturalǎ a circulaţiei ideilor în Europa, preluînd o
misiune pe care o avusese timp de o mie de ani limba latină.

Parisul i-a făcut să viseze pe milioane de sudenţi, de artişti, de oameni cu gust, de călători şi de
iubitori ai frumosului. Franţa a jucat un rol de "inspiratoare" a umanităţii, a inventat un stil de viaţă,
a ştiut să atragă pe teritoriul ei şi mai ales la Paris energiile creatoare ale Europei dar şi ale lumii.
După primul rǎzboi mondial unii scriitori americani veneau la Paris nu numai pentru a scăpa de un
anume "provincialism" pe care îl resimţeau în ţara lor, dar şi pentru a-şi publica în Franţa pagini care
le erau cenzurate la ei acasǎ.

 La Francophonie - une fenêtre ouverte ?