Sunteți pe pagina 1din 1

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE ADMITERE MASTERAT –

Domeniul Drept

Programele de studii: DREPTUL EUROPEAN AL AFACERILOR

COMBATEREA CRIMINALITĂŢII INFORMATICE

1. Actul juridic civil


- Noțiune și clasificare
- Condiții de validitate
- Modalitățile actului juridic civil

Bibliografie: Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Curs de drept civil. Partea
generală, ediția a 2-a revizuită și adăugită, București, Editura Hamangiu. 2012

2. Răspunderea penala

Bibliografie: Gheorghe Ivan, Mari-Claudia Ivan, Drept penal. Partea generală conform
noului Cod penal, ediția 3, revizuită și adăugită, Editura C.H. Beck, București, 2017, p. 65-
88, 193-210.

Tematica și bibliografie pentru examenul de admitere la MASTER


Domeniul Ştiinţe Administrative
Programul de studii GUVERNANŢĂ ŞI COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ÎN
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

Tematica
1. Funcţia publică şi funcţionarul public
2. Cariera funcţionarilor publici
3. Răspunderea funcţionarilor publici.

Bibliografie
Verginia Vedinaş – Drept administrativ, Ediţia a VIII-a revăzută şi actualizată, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2014.