Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI, MINISTRY OF EDUCATION,

CULTURII ŞI CERCETĂRII CULTURE AND RESEARCH OF


AL REPUBLICII MOLDOVA THE REPUBLIC OF MOLDOVA

GRĂDINA BOTANICĂ NAŢIONALĂ ’’ALEXANDRU CIUBOTARU”


(INSTITUT) NATIONAL BOTANICAL GARDEN
’’ALEXANDRU CIUBOTARU” (INSTITUTE)

ORDIN
ORDER

Nr. S l ___________

din 2020

Cu privire
la instituirea unor restricţii pentru vizitatori pe teritoriul
Grădinii Botanice Naţionale (Institut) ’’Alexandru Ciubotaru”

în conformitate cu prevederile art. 12 (Restricţiile asupra activităţilor în cadrul Grădinilor


Botanice) al Legii nr. 105 din 02.06.2005 ”Cu privire la Grădinile Botanice” a Republicii Moldova,
ţinând cont de sfera activităţii ştiinţifice şi de inovare a Grădinii Botanice Naţionale (Institut)
’’Alexandru Ciubotaru”, care având un teritoriu vast şi bogat în specii unice, a aspectului de
conservare a biodiversităţii conform Strategiei naţionale în domeniul conservării diversităţii
biologice, întru menţinerea ordinii publice şi curăţeniei pe întreg teritoriu, în zona de protecţie
(teritoriul GBNI),
ORDON:
1. Sunt interzise pentru vizitatori efectuarea următoarelor activităţi pe teritoriul GBNI, sub
sancţiunea răspunderii juridice conform legislaţiei în vigoare:

- Vânatul, capturarea păsărilor şi animalelor sălbatice, pescuitul în lacuri;


- Distrugerea muşuroaielor de furnici, vizuinilor, cuiburilor, ascunzişurilor, altor sălaşe de
animale;
- Distrugerea şi/sau deteriorarea arborilor, puieţilor, lăstărişului sau a seminţişului;
- Culegerea şi colectarea neautorizată a plantelor medicinale, a florilor, fructelor,
pomuşoarelor, ciupercilor, seminţelor, frunzelor;
Circulaţia cu bicicleta a persoanelor cu vârsta mai mare de 10 ani după orele 10—;
- Deplasarea cu mijloacele de transport în afara drumurilor publice sau a terenurilor special
amenajate;
- Spălarea mijloacelor de transport;
Deplasarea fără autorizaţie a persoanelor străine în zonele interzise;
- Deplasarea pe teritoriul GBNI cu animale de companie (câini, pisici etc.), indiferent de
mărimea şi vârsta animalului;
- Alte activităţi care contravin regimului special de protecţie şi celui de pază.

2 . Executarea prezentului ordin se pune în sarcina directorului adjunct pe gospodărie şi şefului


Serviciului Pază.
.
3 Controlul executării prezeni

Director
doctor în ştiinţe biologic Ion ROŞCA

Ex: Andrei GARŞTEA

S-ar putea să vă placă și