Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

DATA: 21.01.2015
GRĂDINŢA: Gradinita cu Program Prelungit “Licurici”-Fălticeni
PROPUNATOR: PROF. DĂNILĂ DANIELA-IONELA
GRUPA/NIVELUL: MIJLOCIE “NĂZDRĂVANII” (niv. I)
TEMA ANUALĂ DE STUDIU:”Cu ce exprimăm ceea ce simţim?”
TEMA SAPTAMANALĂ: “Copil ca tine sunt si eu ”
CATEGORIA DE ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE: D.L.C
TEMA: ” Povestea unei familii fericite”-
MIJLOC DE REALIZARE : povestirea educatoarei
TIPUL ACTIVITĂŢII : transmitere de cunoștințe, priceperi şi deprinderi

SCOP: Folosirea comunicării verbale și nonverbale adecvată situațiilor de


învățare pentru exprimarea corectă și creativă a conținuturilor vehiculate prin
intermediul povestirii.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 sa asculte cu atentie povestea expusă de educatoare,
 să denumeasca personajele ce apar în poveste
 să povesteasca continutul povestii, respectand succesiunea evenimentelor
 să se manifeste emotional potrivit vârstei în legătură cu starea/întâmplările
personajului
 să emită idei pentru schimbarea finalului povestirii

STRATEGII DIDACTICE:
-METODE ŞI PROCEDEE:. : povestirea, observatia, demonstratia, conversatia,
explicatia, problematizarea, exemplul

MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: planşe suport , textul scris, , calculator


FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual

DURATA: 20-25 minute

1
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

 Silvia Borţeanu, Rodica Brănişteanu Silvia Breben, Mihaela Fulga,


Filofteia Grama Roxana Haiden, Eugenia Ignat, Liana Mânzu Gabriela
Necula, Irinela Nicolae, Carmela Popescu Daniela Răileanu -
„Curriculum pentru învăţământul preşcolar” – aprobat O.M. Nr.5233 din
1.09.2008
 Damsă I. si colaboratorii, Dezvoltarea vorbirii in gradinita de copii si
clasele I-II-Ghid metodic, EdituraPRA, Bucuresti, 1996.
 Breben S., Gongea E., Ruiu G., Fulga M., Metode interactive de grup-
Ghid metodic, Editura Arves, 2002.
 Dulama M., Metode, strategii si tehnici didactice activizate, Editura
Clusium, 2002
 Stanciu Mihai – Didactica postmodernă, Editura Ştefan cel Mare,
Suceava, 2003
 Mateiaş A. - Pedagogie pentru învăţământul preprimar, E.D.P,RA, 2008
 Druţă, G. şi Jurcău, M.- Jocul în cadrul activităţilor complementare, Ed.
Print, Arad, 2000.

2
STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
Metode Mijloace de (indicatori și TIPUL DE
EVENIMEN CONTINUTUL ȘTIINȚIFIC și procedee învățământ instrumente) INTELIGENȚĂ
TE ACTIVAT
DIDACTICE

CAPTAREA Orientarea şi concentrarea atenției Conversația Observarea Inteligenţa


ȘI copiilor se realizează prin intonarea Observatia povestire text directă a lingvistică
ORIENTAR cântecului “Familia mea” şi . planese, mar comportamentelor
EA prezentarea elementului surpriză, un Gradul de Inteligenţa
ATENȚIEI măr Se activează astfel motivaţia, manifestare a emoţională
starile afective și interesul copiilor prin interesului pentru
intensitatea stimulilor şi noutatea temă/material
situaţiei initial și secvențial, pe măsura
desfășurării povestirii.
ENUNŢARE . Se poartă o conversație referitoare la
A TEMEI importanţa familiei, a relatiilor Conversația de Inteligența
SI A armonioase , reactualizându-se o parte Conversaţia verificare lingvistică
OBIECTIVE din cunoștințele însușite anterior. examinatoare Capacitatea de
- Se anunţa titlul povestirii:”Povestea Expunerea reactualizare a
LOR unei familii fericite”, autor Leon cunoștințelor
Magdan şi sarcinile copiilor: de a
asculta povestea pentru ca să o poată
repovesti.

PREZENTA Se va face prezentarea personajelor


REA principale și a spaţiului (undeva la Povestirea planşe Proba orală
NOULUI tara) în care se va realiza povestirea. Expunerea -Creativitatea
CONȚINUT Copiii audiază expunerea povestirii imagini verbală în citirea
ȘI realizată în mod plastic și expresiv de Explicația imaginilor
DIRIJAREA către educatoare, scoțându-se în siluetele Inteligența
INVAȚĂRII evidență următoarele: Modularea vocii personajelor Observarea Lingvistică
- Familia era numeroasă. directa a
- Neîncrederea vecinului singur Surpriza comportamentului
- Siguranţa tatalui în ceea ce copiilor
priveste unitatea dintre - atitudinea față de Inteligența
membri expunerea poveștii Interpersonală
-capacitatea de
- Fiecare membru din familie ascultare a poveștii
ofera marul . până la final
- Marul ajunge inevitabil din - ascultarea activă Inteligența
nou la capul familie la tata. emoțională
- Vecinul uimit de sentimentele
poyitive din acea familie se
hotaraste sa-i
răsplăteasca pentru bunătatea lor şi
pentru exemplul oferit.

Se vor explica anumite expresii literare explicația


în scopul creșterii gradului de
înțelegere a povestiri cât și a
îmbogățirii vocabularului copiilor:
- ”Să dea o lecţie”
- ”Răutăcios”
- ”Familie unită”
- ”..a merita ”

3
Proba orală:
În scopul fixării momentelor principale Conversația - capacitatea de a Inteligența
OBTINERE ale povestirii, copiii vor fi îndrumați să Planşe povesti anumite lingvistică
A reproducă secvențele semnificative ale Mânuirea fragmente cu
PERFORMA povestirii cu cuvintele proprii. În materialelor propriile cuvinte
NTEI același timp se expun plansele in - Inteligența
ordinea cronologică -redarea unor alte Vizual-spațială
Se mimează de către toți copiii Exemplul variante ale
acțiunile caracteristice personajelor din Exerciţiul Oglinda povestirii, create de
poveste la un moment dat cât și stările copii
sufletești ale personajelor. Observarea direct Inteligenţa
jocul a interpersonală
comportamentului
-Relaţionarea în
cadrul grupului
prin comunicare şi Inteligenţa
Se solicit copiilor găsirea unui sfârșit acţiune emoţională
diferit povestirii ascultate. Problemati- -expresivitatea
zarea facială şi gesturi, în
redarea unor stări
emoţionale

EVALUARE Copiii sunt îndrumați să discute liber în Observarea Inteligenta


A grupuri mici, imaginându-și că erau în Conversatia directă a Emotională
situaţia fiecarui personaj. Explicaţia textul cu comportamentului
În încheiere se reamintește titlul povestea -interrelaționarea Inteligența
poveștii, iar educatoarea apreciază de grup interpresonală
modul în care s- au comportat și au -prezența unor
ascultat povestea. elemente de Inteligenţa
Se părăsește sala de grupă intonându-se empatie față de muzical-ritmică
cantecul:”Familia mea” situația
personajelor din
poveste, a familiei
Aprecierea verbală