Sunteți pe pagina 1din 1

CĂTRE,

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII – SĂLAJ


Subsemnatul (a) ___________________________________ , domiciliat în
localitatea________________,str.________________,nr._____,bl.____,ap.______Având
dosarul de pensie nr.______________, vă rog a-mi elibera o adeverință cu pensia aferentă
lunii/intervalului ________________________________________ deoarece aceasta îmi este
necesară la ________________________________.

Menționez faptul că cuponul:

- l-am folosit _________________________________________________


- nu l-am primit
Vă mulțumesc anticipat!

Data: Semnătura

CĂTRE,
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII – SĂLAJ
Subsemnatul (a) ___________________________________ , domiciliat în
localitatea________________,str.________________,nr._____,bl.____,ap.______Având
dosarul de pensie nr.______________, vă rog a-mi elibera o adeverință cu pensia aferentă
lunii/intervalului ________________________________________ deoarece aceasta îmi este
necesară la ________________________________.

Menționez faptul că cuponul:

- l-am folosit _________________________________________________


- nu l-am primit
Vă mulțumesc anticipat!

Data: Semnătura