Sunteți pe pagina 1din 1

FUNDAŢIA WORLD VISION ROMANIA

Str. Rotasului nr. 7, Sector 1,


Bucuresti
Tel. 021/222.91.01
Fax 021/224.29.72

08.07.2020

Domnului Cojoc Constantin-Cosmin

Stimate domn,

Ca urmare a rezultatelor procesului de selecţie în care aţi participat, Fundaţia World


Vision România a decis să vă comunice prezenta ofertă de lucru, care conţine următoarele
detalii:
Funcția în cadrul Fundației World Vision Romania va fi Asistent tabară- Pedagog
social Cod COR 341202, în cadrul proiectului Alege şcoala – o şansă pentru viitor!
ID 106002”
Vă veţi desfăşura activitatea la punctul de lucru al Fundaţiei World Vision România
din Iaşi şi în zonele de implementare ale proiectului – taberele de creație jud. Vâlcea.
Superiorul dumneavoastră direct va fi: Costel Naclad - Manager de proiect.
Durata normală a muncii este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Repartizarea
programului de lucru se face de luni până joi, de la 8:30-17:00 şi vineri, de la 8:30-
14:30.
Contractul individual de muncă se va încheia pe durată determinată de 3 luni, pe
perioada cuprinsă între 20.07.2020-19.10.2020.
Perioada de probă este de 15 zile lucrătoare.
Perioada de preaviz este de 20 zile lucrătoare în cazul concedierii şi de 20 zile
lucratoare în cazul demisiei.
Durata concediului de odihnă este de 21 zile lucrătoare pe an calendaristic la care se
adaugă un număr de zile de concediu suplimentar în conformitate cu vechimea în
muncă.
Salariul brut de încadrare este de 6681 lei/luna.
Fundaţia se obligă să efectueze reţinerea şi virarea taxelor aferente salariului.
Salariul este plătit pe card Visa Electron, iar contul este deschis la Raiffeisen Bank.
Data plăţii salariului este de 10 a lunii următoare.

În cazul în care veţi accepta această ofertă, veţi începe activitatea la data de 20.07.2020
sub rezerva aprobării de către OIPOCUMEN a notificării de intrare a dumneavostră în
proiectul menţionat şi în funcţie de data de finalizare a aspectelor ce ţin de contractare.

Page 1 of 2 Created by HRD

S-ar putea să vă placă și