Sunteți pe pagina 1din 1

Atribuţiile comisiei de colectare selectivă a deșeurilor:

 organizează colectarea selectivă a deşeurilor în unitate;


 se ocupă de predarea deşeurilor colectate selectiv în funcţie de ritmul de
umplere a recipientelor;
 efectuează instruirea personalului responsabil cu efectuarea curăţeniei în ceea
ce priveşte golirea recipientelor din clase, holuri, birouri şi cele de la intrare în
containerele de depozitare din afara clădirilor;
 ţine evidenţa cantităţilor de deşeuri colectate selectiv în registrul de evidenţă
întocmit conform modelului din Legea 132/2010.