Sunteți pe pagina 1din 1

FUNCŢIA DE OPTIMIZARE A POTENŢIALULUI BIOLOGIC.

FUNCŢIA
DEOPTIMIZARE A POTENŢI ALULUI BIOLOGIC (FUNCŢIA DE
PERFECŢIONAREA DEZVOLTĂRII FIZICE ) face parte din categoria funcţiilor
specifice şi are rol prioritar,mai ales în educaţia fizică a tinerei generaţii.
Dezvoltarea fizica asigura: cresterea corpului  proces complex, biologic, cantitativ
si calitativ al organismului. Este dinamic si are loc prininsumarea tuturor
proceselor biologice, enzimatice si hormonale, la nivel tisular, celularducand la
marirea dimensionala a corpului dupa anumite legi si intr-o
anumitasuccesiune.Rolul p ozitiv al dezvoltării fizice/corporale armo-nioase, al
unor indici superiori pe plan somatic/morfologic şi pe cel funcţional/fiziologic,
pentru viaţa şi activitatea oamenilorde toate vârstele si pentru activitatea sportiva
este cunoscut şi recunoscut, nef  iind contestat. Amplificarea acestei funcţii
specifice a educaţiei fizice şi sportului - mai ales în etapa actu-alăşi în
perspectivă - se justifică şi prin unele influenţe negative asupra
dezvoltăriifizice/corporale a oamenilor, consecinţe ale unor cuceriri ale ştiinţei şi
tehnici contemporane (automatizare, mecanizare).