Sunteți pe pagina 1din 4

PLANUL CALENDARISTIC

Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

Şcoala: Şcoala Gimnazială Nr. 192


Anul şcolar: 2018 – 2019
Cadrul didactic: CIOCIOI Alexandru-Florin

CLASA a VI-a A – Semestrul I


Competen Număr de Măsuri
ţe Unitatea de învăţare Conţinuturi lecţii Săptămâna de
specifice alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Utilizarea efectelor Operarea cu indicatorii fiziologici de
favorabile ale educaţiei bază ai stării de sănătate specifici permanent permanent
fizice şi sportului în vârstei şi genului
practicarea constantă a Aplicarea, pe parcursul activităţilor
exercițiilor fizice, pentru de educaţie fizică, a măsurilor de
optimizarea stării de permanent permanent
prevenire a influenţelor nocive ale
sănătate factorilor de mediu
Utilizarea termenilor specifici
permanent permanent
1.1. dezvoltării fizice armonioase
1.2. Utilizarea achiziţiilor Caracterizarea generală a propriei
permanent permanent
2.1. specifice educaţiei fizice dezvoltări fizice
2.2. şi sportului în vederea Efectuarea exerciţiilor simple pentru
2.3. propriei dezvoltări fizice dezvoltarea calităţilor motrice de permanent permanent
2.4. armonioase şi a bază
3.1. capacităţii motrice Executarea de procedee tehnice în
3.2. structuri motrice specifice permanent permanent
3.3.
disciplinelor sportive studiate
Îndeplinirea de sarcini de organizare
Demonstrarea unui în efectuarea unor elemente de permanent permanent
comportament adecvat gimnastică
regulilor specifice, pe Aplicarea pe parcursul activităţilor a
parcursul organizării,
practicării şi participării prevederilor regulamentare, în permanent permanent
ca spectator la activităţile condiţiile adaptării acestora
de educaţie fizică şi sport Evaluarea propriului randament în
permanent permanent
activităţile sportive
trecerea din coloană câte unu în
coloană câte doi, câte trei şi câte permanent permanent
Organizare a activităţilor patru, şi revenire în formaţia iniţială
1.
motrice trecerea din linie pe un rând, în linie
pe 2-3 rânduri şi revenire în formaţia permanent permanent
iniţială

1
Competen Număr de Măsuri
Unitatea de
ţe Conţinuturi lecţii Săptămâna de
învăţare
specifice alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
postura corectă în poziţiile de bază şi
permanent permanent
în acţiuni motrice variate
reflexul de postură corectă permanent permanent
tonicitatea şi troficitatea musculaturii:
membrelor superioare; toracelui; permanent permanent
abdomenului; membrelor inferioare
mobilitate şi stabilitate articulară permanent permanent
complexe de exerciţii pentru
dezvoltare fizică armonioasă (libere,
permanent permanent
cu obiecte portative, cu/fără fond
Dezvoltare fizică
2. muzical, cu partener)
armonioasă
posturi deficiente frecvente permanent permanent
determinări şi înregistrări în jurnalul
personal ale indicilor morfologici şi
permanent permanent
funcţionali şi comparări cu valori de
referinţă specifice vârstei şi genului
cunoştinţe despre:
- abaterile frecvente de la atitudinea
corporală corectă; cauzele care le permanent permanent
produc şi mijloacele de prevenire a
instalării acestora
Viteză 12 2-7
Cap. Coordinative - -
Calităţi Rezistenţă - -
motrice Forţă 12 8-13
Calităţi motrice combinate (viteză-
- -
MOTRICĂTECAPACITA

coordonare)
Mersul 18 8-11; 14-15; 16-18
Alergarea 18 8-11; 14-15; 16-18
Deprinderi Săritura 18 8-11; 14-15; 16-18
3. de Escaladarea 5 8-9; 18
locomoţie Tracţiunea 3 8-9
combinate Căţărarea-coborârea 9 9-11; 14-15; 16
10-11; 14-15; 17;
Târârea 10
18
Deprinderi Tip propulsie 3 16; 17
de
Tip absorbţie 2 16; 17
manipulare
Deprinderi De tip axial - -
de
Posturi statice sau dinamice - -
stabilitate
DISCIPLINE SPORTIVE

Alergare de viteză - -
Atletism Alergare de rezistenţă - -
Aruncarea mingii de oină - -
Sărituri la aparate - -
Gimnastică
Acrobatică 14 12-18
4. Baschet 12 2-7

Joc sportiv
Fotbal - -

7
 Viteză
13
5. EVALUARE  Forţă 3
18
 Acrobatică

2
PLANUL CALENDARISTIC
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

Şcoala: Şcoala Gimnazială Nr. 192


Anul şcolar: 2018 – 2019
Cadrul didactic: CIOCIOI Alexandru-Florin

CLASA a VI-a A – Semestrul al II-lea


Competen Număr de Măsuri
ţe Unitatea de învăţare Conţinuturi lecţii Săptămâna de
specifice alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Utilizarea efectelor Operarea cu indicatorii fiziologici de
favorabile ale educaţiei bază ai stării de sănătate specifici permanent permanent
fizice şi sportului în vârstei şi genului
practicarea constantă a Aplicarea, pe parcursul activităţilor
exercițiilor fizice, pentru de educaţie fizică, a măsurilor de
optimizarea stării de permanent permanent
prevenire a influenţelor nocive ale
sănătate factorilor de mediu
Utilizarea termenilor specifici
permanent permanent
1.1. dezvoltării fizice armonioase
1.2. Utilizarea achiziţiilor Caracterizarea generală a propriei
permanent permanent
2.1. specifice educaţiei fizice dezvoltări fizice
2.2. şi sportului în vederea Efectuarea exerciţiilor simple pentru
2.3. propriei dezvoltări fizice dezvoltarea calităţilor motrice de permanent permanent
2.4. armonioase şi a bază
3.1. capacităţii motrice Executarea de procedee tehnice în
3.2. structuri motrice specifice permanent permanent
3.3.
disciplinelor sportive studiate
Îndeplinirea de sarcini de organizare
Demonstrarea unui în efectuarea unor elemente de permanent permanent
comportament adecvat gimnastică
regulilor specifice, pe Aplicarea pe parcursul activităţilor a
parcursul organizării,
practicării şi participării prevederilor regulamentare, în permanent permanent
ca spectator la activităţile condiţiile adaptării acestora
de educaţie fizică şi sport Evaluarea propriului randament în
permanent permanent
activităţile sportive
trecerea din coloană câte unu în
coloană câte doi, câte trei şi câte permanent permanent
Organizare a activităţilor patru, şi revenire în formaţia iniţială
1.
motrice trecerea din linie pe un rând, în linie
pe 2-3 rânduri şi revenire în formaţia permanent permanent
iniţială

3
Măsuri
Competenţe Unitatea de Număr de lecţii
Conţinuturi Săptămâna de
specifice învăţare alocate
reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
postura corectă în poziţiile de bază şi
permanent permanent
în acţiuni motrice variate
reflexul de postură corectă permanent permanent
tonicitatea şi troficitatea musculaturii:
membrelor superioare; toracelui; permanent permanent
abdomenului; membrelor inferioare
mobilitate şi stabilitate articulară permanent permanent
complexe de exerciţii pentru
dezvoltare fizică armonioasă (libere,
permanent permanent
Dezvoltare cu obiecte portative, cu/fără fond
2. fizică muzical, cu partener)
armonioasă posturi deficiente frecvente permanent permanent
determinări şi înregistrări în jurnalul
personal ale indicilor morfologici şi
permanent permanent
funcţionali şi comparări cu valori de
referinţă specifice vârstei şi genului
cunoştinţe despre:
- abaterile frecvente de la atitudinea
corporală corectă; cauzele care le permanent permanent
produc şi mijloacele de prevenire a
instalării acestora
Viteză - -
Cap. Coordinative 9 19-23
Calităţi Rezistenţă 8 24-27
motrice Forţă - -
Calităţi motrice combinate (viteză-
6 32-34
MOTRICĂTECAPACITA

coordonare)
Mersul 3 19-20
Alergarea 3 19-20
Deprinderi
Săritura 3 19-20
3. de
Escaladarea - -
locomoţie
Tracţiunea - -
combinate
Căţărarea-coborârea - -
Târârea - -
Deprinderi Tip propulsie - -
de
Tip absorbţie 1 20
manipulare
Deprinderi De tip axial 3 19-20
de
Posturi statice sau dinamice 3 19-20
stabilitate
SPORTIVE DISCIPLINE

Alergare de viteză 6 25-27


Atletism Alergare de rezistenţă 6 29-31
Aruncarea mingii de oină 6 32-34
Sărituri la aparate 9 19-23
Gimnastică
4. Acrobatică - -
Baschet 12 29-34

Joc sportiv
Fotbal - -

23
 Sărituri la aparate
27
5. EVALUARE  Alergare de viteză 3
34
 Aruncarea mingii de oină