Sunteți pe pagina 1din 5

De ce căsătoria homosexuală este dăunătoare

şi de ce trebuie să ne opunem acesteia

1. Nu este căsătorie

Dacă numim ceva căsătorie, aceasta nu înseamnă că acel lucru este căsătorie. Căsătoria a fost,
dintotdeauna, un acord între un bărbat şi o femeie, acord care, prin natura sa, este rânduit către
procrearea şi educarea copiilor şi unitatea şi bunăstarea soţilor.
Cei ce promovează căsătoria între persoane de acelaşi sex propun ceva cu totul diferit. Ei propun
unirea dintre doi bărbaţi sau două femei. Acest lucru neagă diferenţele biologice, fiziologice şi
psihologice, care sunt evidente, între bărbaţi şi femei, diferenţe care îşi află completarea în
căsătorie. De asemenea, ei neagă scopul principal, specific, al căsătoriei: perpetuarea rasei umane şi
creşterea copiilor. Două lucruri care sunt total diferite nu pot fi considerate ca fiind unul şi acelaşi
lucru.

2. Încalcă legea naturală

Comportamentul homosexual nu este înnăscut. Pentru a obţine susţinere, activiştii homosexuali


exploatează mitul existenţei unei gene gay; în consecinţă, comportamentul homosexual ar fi
inevitabil şi de neschimbat. Studii cărora mijloacele de comunicare în masă le-au făcut reclamă şi
care dau impresia că ar exista o genă gay nu au fost confirmate de comunitatea ştiinţifică şi înşişi
cercetătorii au declarat că studiile lor nu sunt concludente. Dovezile disponibile în prezent
sugerează că identitatea sexuală este determinată de influenţe de mediu, familie şi factori personali.
Căsătoria nu este un contract social între două fiinţe umane. Este o relaţie care îşi are rădăcinile în
natura umană şi, în consecinţă, este guvernată de legea naturală.
Preceptul cel mai elementar al legii naturale este că binele trebuie făcut şi urmărit, iar răul trebuie
evitat. Prin raţiunea sa naturală, omul poate să-şi dea seama de ceea ce este bine sau rău din punct
de vedere moral. În consecinţă, poate să cunoască finalitatea sau scopul fiecărui act al său şi să-şi
dea seama că, din punct de vedere moral, este rău să transforme mijloacele care îl ajută să
îndeplinească un act în scopul acelui act.
Orice situaţie care instituţionalizează ocolirea prin înşelăciune a scopului actului sexual încalcă
legea naturală şi norma obiectivă a moralităţii.
Având în vedere că îşi are rădăcina în natura umană, legea naturală este universală şi
neschimbătoare. Ea se aplică întregii rase umane, în mod egal. Sfântul Pavel afirmă, în epistola sa
către romani, că legea naturală este înscrisă în inima fiecărui om (Rom. 2:14-15).
3. Îi refuză copilului fie un tată, fie o mamă

Literalmente, sute de studii arată că este în interesul suprem al copilului să fie crescut de tatăl şi de
mama sa, părinţii lui naturali. Am învăţat, văzând urmările divorţului, că guvernul nu poate să
creeze niciodată suficiente programe sociale care să compenseze lipsa mamei sau a tatălui.
Situaţia nefericită a acestor copii ar deveni normă pentru toţi copiii crescuţi de două persoane de
acelaşi sex. Un copil aflat într-o astfel de căsătorie va fi întotdeauna lipsit fie de mama naturală, fie
de tatăl natural. Va fi crescut de o parte care nu are nici o legătură de sânge cu el. Va fi întotdeauna
lipsit de un model a ceea ce înseamnă să fi mamă sau tată.
Căsătoria între părinţi de acelaşi sex ignoră interesul copilului.

4. Validează şi promovează homosexualitatea ca stil de viaţă

În numele „familiei”, căsătoria între parteneri de acelaşi sex serveşte la validarea nu numai a unor
asemenea uniuni, dar şi a modului de viaţă homosexual în totalitatea sa, în toate variantele sale
bisexuale şi transsexuale.
Legile civile sunt principii care dau structură vieţii omului în societate. În această calitate, ele joacă
un rol foarte important şi, uneori, decisiv în influenţarea şabloanelor de gândire şi comportament.
Ele modelează viaţa societăţii în plan exterior, dar, de asemenea, modifică profund percepţia tuturor
şi evaluarea modului de comportare.
Recunoaşterea legală a căsătoriei între parteneri de acelaşi sex ar crea, în mod evident, confuzie în
privinţa anumitor valori morale fundamentale, ar scădea valoarea căsătoriei tradiţionale şi ar slăbi
moralitatea publică.

5. Ar transforma un rău moral într-un drept civil

Activiştii homosexuali prezintă argumentul în favoarea căsătoriei între persoane de acelaşi sex ca pe
o problemă de drepturi civile, asemănătoare cu lupta pentru egalitate rasială din perioada anilor
1960. Acest argument este fals.
În primul rând, comportamentul sexual şi rasa sunt realităţi diferite prin esenţa lor. Un bărbat şi o
femeie care doresc să se căsătorească pot să fie diferiţi în privinţa caracteristicilor lor: unul poate să
fie negru şi celălalt alb; unul poate să fie bogat şi celalalt sărac; sau unul înalt şi celălalt scund. Nici
una dintre aceste diferenţe nu constituie un obstacol insurmontabil în calea căsătoriei. Cele două
persoane continuă să fie un bărbat şi o femeie şi, astfel, cerinţele naturii sunt respectate.
Căsătoria între două persoane de acelaşi sex se opune naturii. Două persoane de acelaşi sex,
indiferent de rasa, averea, poziţia, educaţia sau faima lor, nu vor fi niciodată capabile să se
căsătorească, din cauza unei imposibilităţi biologice de netrecut.
În al doilea rând, trăsăturile rasiale moştenite şi care nu pot fi schimbate nu pot fi comparate cu un
comportament care nu este genetic şi care poate fi schimbat. Pur şi simplu, nu există o analogie
între căsătoria între un bărbat şi o femeie de rase diferite şi căsătoria între două persoane de acelaşi
sex.

2
6. Nu creează o familie, ci o uniune care e inerent sterilă

Căsătoria tradiţională este de obicei atât de fecundă încât cei care ar dori să-i împiedice scopul
trebuie să înşele natura pentru a împiedica naşterea de copii, folosind contracepţia. Această
căsătorie tinde în mod natural să creeze familii.
În opoziţie cu aceasta, căsătoria între persoane de acelaşi sex este sterilă. Dacă „soţii” vor un copil,
ei trebuie să ocolească natura folosind mijloace artificiale sau un înlocuitor. Tendinţa naturală a
unei astfel de însoţiri nu este să creeze familii.
De aceea, nu putem să numim căsătorie uniunea dintre persoane de acelaşi sex şi să-i acordăm
drepturile sociale rezervate adevăratei căsătorii.

7. Anulează scopul statului de a acorda drepturi sociale căsătoriei

Unul dintre motivele principale pentru care statul acorda căsătoriei numeroase drepturi sociale este
acela că, prin însăşi natura şi configuraţia ei, căsătoria creează condiţiile normale pentru o atmosferă
stabilă, afectuoasă şi morală benefică creşterii copiilor – toţi rezultat al afecţiunii reciproce dintre
părinţi. Aceasta ajută la perpetuarea şi întărirea societăţii, în interesul evident al statului.
Căsătoria homosexuală nu oferă astfel de condiţii. Scopul ei principal, vorbind în mod obiectiv, este
satisfacţia personală a două persoane a căror uniune este sterilă prin natura sa. De aceea, nu are
dreptul la protecţia pe care statul o acordă căsătoriei.

8. Impune acceptarea de către întreaga societate

Prin legalizarea căsătoriei, statul devine promotorul oficial şi activ al acesteia. Statul le cere
oficialităţilor publice să oficieze noile ceremonii civile, ordonă şcolilor să le predea copiilor
„normalitatea” acestei căsătorii şi pedepseşte pe orice funcţionar public care îşi exprimă
dezaprobarea.
În sfera privată, părinţii care obiectează îşi vor vedea copiii expuşi mai mult ca niciodată acestei noi
„moralităţi”, firmele care oferă servicii pentru nunţi vor fi forţate să le pună la dispoziţia uniunilor
de acelaşi sex iar proprietarii care închiriază apartamente vor trebui să accepte cupluri de acelaşi sex
drept chiriaşi. În caz contrar, toţi vor fi acţionaţi în instanţă pentru discriminare. În anul 2005,
compania Tarom a fost amendată de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării pentru că
nu a acordat avantajele unei oferte de Ziua Îndrăgostiţilor unei perechi de homosexuali.
În orice situaţie în care căsătoria interferează cu societatea, statul va pretinde ca toţi cetăţenii să-şi
trădeze conştiinţa, trecând cu vederea, prin tăcere sau prin faptă, un atac la adresa ordinii naturale şi
a moralităţii creştine.

9. Legalizarea căsătoriilor homosexuale deschide uşa legalizării altor


comportamente aberante

Aceleaşi argumente folosite pentru a justifica recunoaşterea căsătoriei între persoane de acelaşi sex
pot fi folosite pentru a justifica protecţia legală pentru orice practici sexuale sau forme de căsătorie
unde există consens. Dacă definiţia heterosexuală a căsătoriei este abandonată, vor rămâne foarte
3
puţine motive pentru care să se refuze statutul de căsătorie în cazul poligamiei, al relaţiilor
incestuoase sau pedofile, sau al oricărui alt mod de „legătura de iubire” pe care ar alege-o unii.
În unele ţări occidentale, există deja un curent în favoarea normalizării pedofiliei, curent care
urmează o cale asemănătoare pentru legitimizare ca şi în cazul homosexualităţii. Includerea uniunii
homosexuale în definiţia căsătoriei nu numai că va degrada această instituţie care a durat de-a
lungul vremurilor, dar o va şi goli de conţinut.

10. Este o insultă la adresa lui Dumnezeu

Acesta este motivul cel mai important. Ori de câte ori este încălcată ordinea morală naturală
stabilită de Dumnezeu, persoana păcătuieşte şi îl insultă pe Dumnezeu. Este exact ceea ce face
căsătoria între persoane de acelaşi sex. În consecinţă, oricine declară că îl iubeşte pe Dumnezeu
trebuie să i se opună.
Căsătoria nu este creaţia nici unui stat, ci ea a fost instituită de Dumnezeu în Rai, pentru primii
oameni, Adam şi Eva. Aşa cum citim în Facerea 1:27-28: „A făcut Dumnezeu pe om după chipul
Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat,
zicând: ‘Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi’.”
Acelaşi lucru a fost propovăduit şi de Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos: „De la începutul
făpturii, bărbat şi femeie i-a făcut Dumnezeu. De aceea va lăsa omul pe tatăl sau şi pe mama sa şi se
va lipi de femeia sa.” (Marcu 10:6-7)
Cartea Facerii ne învaţă, de asemenea, cum Dumnezeu a pedepsit Sodoma şi Gomora pentru
păcatul homosexualităţii: „Atunci Domnul a slobozit peste Sodoma şi Gomora ploaie de pucioasă şi
foc din cer de la Domnul. Şi a stricat cetăţile acestea, toate împrejurimile lor, pe toţi locuitorii
cetăţilor şi toate plantele ţinutului aceluia.” (Facerea 19:24-25)

O poziţie principială, nu una personală

Scriind acest material, nu avem nici o intenţie să atacăm sau să denigrăm pe cineva.
Faptul că cineva se opune căsătoriei între persoane de acelaşi sex nu înseamnă că este habotnică sau
extremistă. Nu trebuie să se pună semnul egal între refuzul de a accepta homosexualitatea şi
ostilitatea la adresa persoanelor homosexuale. Putem să ne opunem comportamentului unei
persoane şi, în acelaşi timp, să acceptăm persoana. Toate persoanele merită să fie respectate, dar
anumite comportamente nu trebuie încurajate.
În calitate de creştini, avem compasiune şi ne rugăm pentru cei ce se luptă cu ispita şi păcatul
homosexualităţii. Ne rugăm pentru cei care cad în acest păcat din cauza slăbiciunii omeneşti, pentru
ca Dumnezeu să-i ajute cu harul Său.
Observăm diferenţele care există între aceste persoane care se luptă cu slăbiciunea lor şi care
încearcă să o învingă şi cei care transformă păcatul într-un motiv de mândrie şi încearcă să impună
stilul lor de viaţă asupra restului societăţii, în opoziţie cu legea naturală.
Afirmăm adevărul despre homosexualitate, despre soluţiile care există pentru cei ce vor să elimine
atracţiile homosexuale din viaţa lor (www.homosexualitate.ro) şi facem aceasta în baza drepturile
noastre constituţionale la libertatea de exprimare, fără a ţine cont de etichetele pe care ni le-ar putea
pune cei ce au o altă opinie asupra acestor lucruri.

4
Ne opunem argumentelor cu argumente. Argumentelor în favoarea homosexualităţii şi căsătoriei
între persoane de acelaşi sex le răspundem cu argumente bazate pe bunul simţ, pe legea naturală şi
pe învăţătura creştină.
Viitorul aparţine acelor persoane şi societăţi care sunt profund angajate în favoarea ideilor ancorate
în natura umană: bărbaţii şi femeile nu sunt elemente permutabile, sexul are un rost care depăşeşte
plăcerea imediată, societatea are nevoie de copii, copiii au nevoie de mame şi de taţi, căsătoria este
un cuvânt pentru modul în care ne unim, bărbaţi şi femei, pentru a face din viitor o realitate.

Un material alcătuit de
Alianţa Familiilor din România. O asociaţie pentru familii adevărate şi puternice
www.alianta-familiilor.ro
www.homosexualitate.ro