Sunteți pe pagina 1din 2

Proces verbal,

Încheiat azi, 21 ianuarie 2019, cu ocazia desfăşurării activităţii Comisiei


metodice a învăţătorilor si educatoarelor din comuna Urmeniş, jud. Bistriţa-
Năsăud. Activitatea se desfăşoară la Şcoala Gimnazială Urmeniș.. Participă toţi
membrii comisiei . Ordinea de zi:
1. Susţinerea lecţiei demonstrative la cls.a III-a de către doamna
învăţătoare Negrusa Silvia Liliana;
2. Discuţii;

1. D-na învăţătoare Negrusa Silvia Liliana susţine o lecţie demonstrativă


la clasa a III-a,la disciplina Limba romana ,cu tema” Substantivul ”.Tipul lecției
este de consolidare și sistematizare a cunoștințelor,forma de realizare : activitate
integrata.
2.Discutii
Analiza lectiei s-a realizat impreuna cu profesorii de la ciclul gimnazial,la
sugestia doamnei director.
D-na învăţătoare Negrusa Silvia Liliana a realizat autoevaluarea activităţii
obiectiv, considerând că şi-a atins obiectivele propuse şi lecţia s-a desfăşurat
într-un cadru optim.
Doamna director Cozma Mihaiela apreciază activitatea desfășurată ca
foarte bună,competențele demonstrate de elevi:cunoștințe,deprinderi,aptitudini
fiind la nivelul programei școlare și a disciplinei.
D-na educatoare Popsor Monica apreciază modul de lucru cu elevii,
apropierea afectivă de aceştia, activizarea şi menţinerea constantă a atenţiei
copiilor. O felicită pe d-na învăţătoare.
D-na învăţătoare Silveșan Daniela apreciază buna pregătire a d-nei
învăţătoare, profesionalismul acesteia şi modul în care a interacţionat cu elevii.
Explicațiile au fost clare,activitățile de învățare diverse și eficiente,mijloacele
de învățământ corect selectate și bine utilizate.Elevii au rezolvat sarcinile de
lucru cu responsabilitate,având,în general,o atitudine pozitivă față de
învățătură.Relațiile învățător-elev,elev-elev se bazează pe colaborare,încurajare.
În încheiere, d-na înv.Oltean Ileana ia cuvântul pentru a aprecia întreaga
activitate, capacitatea de organizare a doamnei învăţătoare, atmosfera destinsă
în care s-a desfăşurat lecţia şi punctează elementele care pot fi învăţate şi
utilizate şi de ceilalţi membrii ai comisiei.De asemenea,consideră că activitățile
integrate sunt de o reală importanță în eficiența actului didactic.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Responsabil comisie metodică,

înv. Oltean Ileana

S-ar putea să vă placă și