Sunteți pe pagina 1din 1

Cotidian independent regional al Olteniei

ANUL XXX
Nr. 7636
14 iulie Mesajul lui Borza în pandemie: Eu nu sunt medic,
dar așa se explică și multe dintre decese
2020,
12 pagini
1 LEU
str. Păcii, nr.1 BIS
ISSN 1220-9031
„Eu nu sunt medic, dar, câtă „Noi avem o speranță medie lația la mai mult discernă-
ISSN-L 1220-9031 vreme nu avem un vaccin, de viață de 75 de ani, față de mânt, la mai multă responsa-
probabil o să-l avem peste 81 de ani la nivel european. bilitate. Dar nici să nu ducem
Cuprins: un an sau doi ani, oricum du- Sunt populații mult mai în extrem măsurile restricti-
Pag. 2-3-4-5-6-7: Știri lo- rează cel puțin un an până să îmbătrânite în Italia, Fran- ve”, în opinia deputatului.
cale/regionale/ naționale fie utilizat pe scară largă, nu ța, Marea Britanie, chiar și
Mh-Gj-Ot-Vl-Dj avem o altă alternativă decât America, nu mai vorbesc „Din punctul meu de vede-
Pag.8: Sport să mergem pe o imunizare în despre obezitatea foarte re, al unui om care vine din
Pag.9Horoscop; Eugen masă. Altfel, o să ne demora- mare din SUA. Așa se expli- economie, măsurile luate
Dulbaba lizeze pe toți”, a spus Remus că și multe dintre decese”, a de Guvernul Orban în fe-
Pag 10: Pagina Interac- Borza în cadrul unui interviu spus Remus Borza. bruarie-martie au fost foar-
tivă acordat DCNews. te bune”, a adăugat Remus
Pag. 11: Întreruperi pro- „Indiscutabil, îndemn popu- Borza.
gramate DEO /
Pag. 12: Vremea regi-
onală: Dr. Tr. Severin,
Craiova, Slatina, Tg. Jiu,
PLANUL pe față al Guvernului Orban. Borza: DA!
Vâlcea ~ 2 zile Oricum, va fi dublu! Și mai e un aspect psihologic
Externe:
Andrzej Duda, preşedinte- Planul de relansare economi- statului 11 miliar-
le conservator al Poloniei, că, prezentat de Guvern, pre- de euro, păi nu o să
şi-a asigurat cel de-al doilea vede 20 de obiective pentru reușim în zece ani
mandat în fruntea acestei ţări, cinci, zece ani, dar și 3.400 să punem 100 mili-
după ce a câştigat turul doi al de kilometri de autostradă, arde euro pentru in-
alegerilor prezidenţiale de du- 3.000 km de cale ferată, 3 vestiții?! Evident că
minică, cu un scor destul de spitale regionale, 2.488 de da”, a spus Remus
strâns.
unităţi şcolare modernizate, Borza în cadrul unui
Potrivit Reuters, Germania 180 grădiniţe noi, 12 com- interviu acordat DC-
va face un împrumut masiv. plexuri sportive, 8 bazine News.
Este vorba despre suma de olimpice, 5 săli polivalente, ultimii ani tocmai acest lu-
95 miliarde de euro, ca parte 250 săli de sport şcolare, 45 „Și mai e un aspect psiho- cru acuzam, discriminarea la
a eforturilor lor de majorare a bazine didactice și 400 de logic: e bine să ridici șta- care companiile și capitalul
cheltuielilor pentru contraca- baze sportive. cheta cât mai sus, dacă vrei românesc au fost supuse de
rarea efectelor pandemiei de să atingi un anumit nivel de către însăși statul român. În
coronavirus asupra economi- „Planul e pe zece ani, ceea ce performanță. Și dacă se va ultimii 30 de ani, statul ro-
ei, citează Agerpres.
e foarte bine, pentru că avem realiza jumătate din acest mân a fost mai degrabă ciu-
Ungaria a decis noi restricţii o proiecție pe un orizont de plan, oricum va fi dublu față mă pentru companiile româ-
în ce priveşte trecerea frontie- timp. Din păcate, după anii de cât s-a făcut până acum”, nești și capitalul românesc și
relor, care vor intra în vigoare 90, noi nu am fost în stare să a subliniat deputatul. mumă pentru capitalul stră-
de miercuri, informează Reu- venim cu un proiect de țară și in”, a precizat Remus Borza.
ters, citată de agerpres. să trasăm niște linii directoa- „Prin acest plan sunt struc-
Curs BNR: re de dezvoltare economică
pe anumite sectoare conside-
turate măsuri pe domenii,
fiind enunțate niște principii
„E bine să susținem și com-
paniile românești. În vremuri
1 EURO = 4.8423 Lei rate prioritate, cum ar fi in- după care trebuie să alocăm de criză sau pandemie, ca-
1 USD = 4.2788 Lei frastructura de transport sau finanțele statului. Vorbim, în pitalul românesc nu migrea-
1 LIRA = 5.3932 Lei agricultura. Prin acest plan primul rând, de întărirea ca- ză, rămâne aici și creează în
1 CHF (Franc Elvețian) se trasează direcții și prio- pitalului autohton și crește- continuare locuri de muncă”,
= 4.5427 Lei rități. Dacă în 2020, un an rea competitivității firmelor a mai spus deputatul.
complicat, un an pandemic, românești.
1 Gram de aur un an electoral, ne permitem
= 248.9131 Lei să asigurăm de la bugetul În discursul meu public din Deputat Av. Dr. Remus Borza