Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. REVINE IMPEX S.R.L.

SUCEAVA jud. SUCEAVA

Nr. 14din 15.01.2011

CATRE,

Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava

In atentia ing. VIRVONI ECATERINA,


ing. BALAN GHEORGHE

Va informam ca au fost remediate deficientele constatate si realizate


masurile stabilite conform Proces verbal de control nr.108251/2010 dupa
cum urmeaza;

1.) S-au instruit personalul de activitatea Balastiera Dumbraveni privind


obligativitatea utilizarii EIP din dotare.

2.) S-au elaborat instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca


pentru activitatea de alimentare cu carburani.

3.) Au fost instruite persoanele care au fost numiti sa aplice masurile de


prim ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.

4.) S-a intocmit Program de revizii si reparatii pentru statia de sortare.

5.) S-a reactualizat contractul cu medicul de medicina muncii find in


desfasurare controlul medical periodic.

Director general,

Ing.VASILCIUC CEZAR

S-ar putea să vă placă și