Sunteți pe pagina 1din 1

SC REVINE IMPEX SRL

Nr inreg…………………

DECIZIE

In conformitate cu art.10 (1) din Legea Securitatii si Sanatatii in


Munca nr. 319/2006 se numeste ;
…………………………………care a fost instruit ca lucrator in
cadrul societatii (punct de lucru) care are obligatia;
-sa ia masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea
incendiilor si evacuarea lucratorilor
- de a stabili legaturile necesare cu serviciile specializate, in deosebi
in ceeea ce priveste primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si
pompieri.

Administrator

Ing. VASILCIUC CEZAR

S-ar putea să vă placă și