Sunteți pe pagina 1din 34

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

Str. Edgar Quinet, nr. 7, tel. 314.35.08, 314.89.65

Prima medie/ultima medie: Specializarea A Engleză Franceză Germană Rusă Italiană Spaniolă Portugheză
Prima medie/ultima medie:
Specializarea A
Engleză
Franceză
Germană
Rusă
Italiană
Spaniolă
Portugheză
Filologie clasică
Japoneză
Chineză
Arabă
Sârbă
Slovacă
Ucraineană
Maghiară
Turcă
Bulgară
Cehă
Croată
Polonă
Limbi moderne aplicate –
Engleză-Franceză
Limbi moderne aplicate –
Engleză-Italiană
Limbi moderne aplicate –
Engleză-Spaniolă
Limbi moderne aplicate –
Engleză-Germană
Studii americane
Traducători
2004
2003
2002
2001
2000
9,34/8,10
9,45/7,72
9,23/7,58
9,48/6,93
9,26/7,69
9,60/7,97
9,53/7,95
9,67/7,77
9,45/6,51
9,43/7,33
9,42/7,81
10,00/6,96
9,06/7,34
9,42/6,87
9,03/5,26
9,72/9,24
10,00/9,48
8,97/5,75
8,47/5,95
9,55/7,39
9,18/6,93
9,40/6,91
9,28/5,96
9,01/6,98
9,52/7,19
9,03/6,60
8,72/6,50
8,89/5,45
8,38/5,61
9,03/6,84
9,23/7,61
9,22/7,16
8,87/5,32
7,82/7,46
10,00/9,69
10,00/9,35
10,00/9,34
9,80/5,00
8,63/5,04
9,53/8,23
9,36/8,14
9,47/7,67
8,36/7,16
9,21/8,33
9,33/6,48
9,07/6,55
9,45/6,55
8,30/6,98
8,08/7,34
9,07/7,55
8,81/7,59
8,85/7,17
9,14/5,35
8,46/7,52
9,86/9,33
9,77/9,38
9,95/9,66
10,00/9,41
9,80/9,24
9,64/9,26
10,00/9,26
9,76/8,86
9,76/9,29
9,98/9,08
9,85/9,57
9,36/8,79
9,73/9,37
9,68/9,03
9,76/9,10
9,97/9,55
9,82/9,14
9,92/9,61
9,89/9,24
10,00/9,06
10,00/9,30
9,91/9,53
9,56/8,84
9,08/7,30
Concurenţa în anii anteriori (candidaţi/loc):
A
2001
2002
2003
2004
2001
2002
2003
2004

Engleză

2,37

3,38

4,5

5,96

Arabă

1,67

2,86

3,85

3,87

Franceză

1,60

3,58

5,09

4,16

Bulgară

3,73

Germană

1,58

2,06

1,91

2,40

Polonă

4,53

Rusă

0,88

7,53

4,10

5,80

Sârbă

7,13

Italiană

1,56

2,25

2,52

3,13

Slovacă

7,66

Spaniolă

1,28

2,15

2,52

3,87

Cehă

4,73

40

Portugheză

1,29

2,53

2,87

2,60

Croată

4,00

Filologie

0,40

5,90

3,10

3,07

Turcă

11,93

clasică

LMA

1,78

4,98

4,12

3,15/5

Ucraineană

6,13

Japoneză

2,53

2,73

3,80

3,93

Maghiară

5,53

3,07

2,47

Chineză

1,07

2,00

1,73

2,20

Studii

7,70

 

americane

Traducători

3,43

NOTĂ: Pentru limbile: rusă, sârbă, croată, slovacă, ucraineană, maghiară, turcă – ca specializare A şi pentru secţiile Filologie clasică şi Limbi moderne aplicate, admiterea s-a făcut în baza selecţiei de dosare.

Proba scrisă la Limba engleză (subiect tip A) Subiectul 1. Translate into Romanian: In the
Proba scrisă la Limba engleză (subiect tip A)
Subiectul 1. Translate into Romanian:
In the hours of her night watch she had gone over and over the possibilities before her. They were few. If she tried to
sell out and return to Charleston, the little money she could hope to realize from the farm in such bad times, when buyers
would be scarce, could hardly support her for long. She would, after a point, have to attach herself to friends of her father's
in some kind of parasitic relationship. That or marry. And the thought of returning to Charleston as some desperate spinster
was appalling to her. She could imagine the scenes. Spending much of what money she had on suitable wardrobe and then
negotiating matrimony with the kind of aging persons of a certain level of Charleston society when all the men
approximately her age were off to war.
Subiectul 2. Translate into English:
Marosin a trebuit să coboare de pe deal şi să se strecoare printre crengi în căutarea casei care nu se zărea deloc de
acolo. Gândurile-i fugiseră şi le aduna cu greu. Căuta să-şi repete cu exactitate ce avea de spus când va găsi casa şi când are
s-o revadă pe Fibula pe care n-o mai întâlnise de ani şi ani. Va să zică
dar de ce să-i vorbească? Îi va înmâna scrisoarea
pur şi simplu, e mai bine, deşi nu-i era adresată ei. N-ar fi o impoliteţe? Scrisoarea îi era adresată lui, Generalului Marosin.
Nu-l va bănui de grosolănie voită Fibula, dacă i-ar da o scrisoare care nu-i aparţine ei? Nu, îi va vorbi abia după ce îşi va
confirma spusele cu scrisoarea de zece pagini primită de la bătrân.
Subiectul 3.1. Write out the sentences, using the most logical form of the verbs in brackets:
When Peter (arrive) at London Airport yesterday, he (be) without luggage. A revolution (break out) in the country in
which he (work) for four years, and he (advise) to leave as quickly as he could. They told him he (be) in great trouble
otherwise.
Subiectul 3.2. Rewrite the following sentences into Indirect Speech, beginning as shown:
1. "He went out at 10 o'clock yesterday morning and nobody's seen him since then."
She explained that
2. "Don't come back too late!"
Mother asked Jim
3. "If I could help you, I would. I'm not in a position to do so at the moment."
Mary told
Jim
that
Subiectul 3.3. Finish each sentence in such a way that it means exactly the same as the sentence above it:
1. When did they move to Edinburgh?
How long is…
2. He has written nineteen novels and will write one more before he retires.
By the time…
3. As soon as they arrived home, they started fighting.
No sooner…
Subiectul 3.4. Find the mistake in each of the following sentences and correct it:
1. She couldn't refuse him so she lended him the money he needed.

2.

3. The moment they will find out our secret, we will be in big trouble.

Mary is a too nice person to say such a thing.

Subiectul 4. A. "Comrades!" cried Squealer, making little nervous skips, "a most terrible thing has been discovered. Snowball has sold himself to Frederick of Pinchfield Farm, who is even now plotting to take our farm away from us! Snowball is to attack as his guide when the attack begins. But there is worse than that. We had thought that Snowball's rebellion was caused by his vanity and ambition. But we were wrong, comrades. Do you know what the real reason was? Snowball was in league with Jones from the very start! He was Jones' secret agent all the time. It has all been proved by documents which he left behind him and which we have only just discovered. To my mind this explains a great deal, comrades. Did we not see for ourselves how he attempted -fortunately without success - to get us defeated and destroyed at the Battle of the Cowshed?" (George Orwell, Animal Farm)

41

Consider Squealer's position in front of his "comrades". Discuss the ways in which the "real reason" of Snowball's rebellion is presented to the audience. (Do not write more than 200 words). Subiectul 4. B. "The red-nosed boy has again insulted me in Court. I do not blame him. He was told that he ought to insult me. Until lately he was quite a nice boy, but the others have got hold of him." (E. M. Forster, A Passage to India) Discuss who "the others" may be and what their role is in shaping the attitude of a British boy in colonial India. (Do not write more than 100 words)

Barem de corectare

Fiecare subiect este notat cu note de la 1 la 9. Se acordă un punct din oficiu. Subiectul 1. Se notează corectitudinea şi acurateţea exprimării în limba română, redarea adecvată a sensului textului în limba engleză. Se depunctează cu un punct abaterile grave de la sensul textului, distorsionarea totală a înţelesului ca şi exprimarea confuză în limba română. Se apreciază eleganţa exprimării în limba română, găsirea de soluţii cât mai aproape de sensul textului englezesc. Se pot puncta cu un bonus de 0,50 p. până la 1 p. soluţiile ingenioase de traducere. Subiectul 2. Se notează traducerea corectă a structurilor gramaticale, fluenţa textului în limba engleză, cunoaşterea vocabularului implicat de traducerea textului. Se depunctează cu 0,50 p. folosirea greşită sau formarea greşită a timpurilor verbale, a verbelor modale şi a diatezei pasive, nerespectarea regulilor de concordanţă a timpurilor, folosirea greşită a infinitivului ca şi a gerundului sau a participiului. Se depunctează cu 0,25 p. formele greşite de plural, folosirea necorespunzătoare a principalelor prepoziţii din limba engleză, greşelile de topică. Se consideră că cinci greşeli de ortografie se vor depuncta cu 0,10 p. Se pot puncta cu un bonus între 0,50 p. şi 1 p. soluţiile deosebit de originale pentru unele structuri mai dificile

Subiectul 3. Primul subpunct din cele patru ale subiectului 3 este notat cu 3 p.,
Subiectul 3.
Primul subpunct din cele patru ale subiectului 3 este notat cu 3 p., subpunctul 2 se notează cu 3 p., subpunctul 3 se
notează cu 1,50 p., iar subpunctul 4 cu 1,50 p., după cum urmează:
3.1. 0,50 p. x 6; 3.2. 1 p. x 3;
3.3. 0,50 p. x 3;
3.4. 0,50 p. x 3.
Subiectul 4.
Se acorda câte 4,5 p. pentru fiecare subpunct.
Se vor deduce 0,25 p. pentru fiecare 10 cuvinte peste numărul recomandat de cuvinte. Se apreciază: exprimarea
corectă, coerenţa şi concizia răspunsului, claritatea şi consecvenţa, încadrarea în limitele cerinţei, precum şi
capacitatea candidatului de a structura argumentaţia. Se acordă un bonus de 0,5 p. până la un p. pentru idei originale şi
exprimare nuanţată.
Proba scrisă la Limba Franceză (subiect tip A)
Subiectul 1. Traduisez en français:
Mă întâlnesc cu J., nepotul Doamnei Sen, venit aici pentru afaceri. E cel dintâi cunoscut pe care-l văd în Singapore. Îl
invit la masă şi, după a treia ţigară, el îmi spune privindu-mă în ochi, serios:
- Allan, ştii că Maitreyi te-a iubit foarte mult? A aflat toată lumea de dragostea aceasta
Am încercat să-1 opresc, căci dacă îmi place să întâlnesc câteodată oameni din acele locuri, mi-e peste putinţă să-i
ascult compătimindu-mă sau comentând dragostea noastră. Ştiam că s-au aflat multe. Dar la ce bun dacă s-au aflat?
- Nu, nu, stărui el, am să-ţi spun lucruri triste.
- Nu cumva a murit? mă înspăimântai eu. (Deşi nu puteam crede în moartea ei, căci ştiam că am să simt ceasul acela,
dacă se va întâmpla ca Maitreyi să moară înainte de mine.)
Ar fi fost mai bine să moară, adaugă J. Dar a făcut un lucru nebunesc. S-a lăsat sedusă de vânzătorul de fructe.
Îmi venea să urlu. Simţeam că dacă nu mă apuc bine de masă, îmi pierd cunoştinţa. Eram sigur că a făcut-o pentru
mine. Dacă aş fi citit scrisorile aduse de Khokha! J. observă schimbarea mea şi încercă să mă consoleze.

- A fost o lovitură grea pentru noi toţi. Mătuşa e aproape nebună de durere.

Subiectul 2. Traduisez en roumain:

Cependant, M.Ruban, qui avait reçu les dépositions des élèves de troisième B, manifestait une certaine nervosité.

N'ayant aucun diplôme, il détestait M.Jourdin qui parsemait ses propos de provocantes citations latines. Comme Salignon s'était laissé tomber sur son banc, écrasé par la sentence du principal, M.Ruban prit la parole avec déférence.

- Monsieur le principal, il me semble qu'en l'occasion la bonne foi de M.Jourdin s'est laissé surprendre par certaines

apparences. D'abord, je ne crois pas qu'une punition collective des élèves de B soit de bonne justice puisque leur professeur les avait autorisés à sortir. D'autre part, il semble que M.Jourdin se soit un peu pressé d'accuser Salignon -Permettez, dit M.Jourdin, je suis seul juge -Mais une pareille erreur, s'il faut parler d'erreur lorsque -Monsieur, je ne vous autorise pas à apprécier ma conduite, et je vous invite à plus de réserve.

42

Les deux hommes s'étaient rapprochés; sans égard à la présence de M.Cugnon, le principal, ils s'interpellaient avec violence. Subiectul 3.

A. Mettez au discours indirect. Commencez par : La vieille dame racontait qu'ils

La vieille dame racontait l'aventure de la maison: "Ils sont venus, ils reviendront, c'est pour cela que je voulais une aide, quelqu'un comme vous, pour m'aider. Je voulais une jeune fille, je pensais que ça serait mieux, il y en a deux qui sont venues ici, elles ont regardé la maison, elles m'ont dit poliment au revoir, et je ne les ai jamais revues. Elles avaient peur, elles ne voulaient pas rester ici. Je les comprends, même si tout a l'air tranquille maintenant, je sais qu'ils reviendront, ils

viendront la nuit, et ils taperont sur les volets avec leurs barres de fer, et ils lanceront des cailloux, et ils pousseront leurs cris sauvages."

B. Remplacez les séquences soulignées par les pronoms qui conviennent en plaçant correctement ces substituts dans

les phrases:

1. Ils adressent des reproches à leur compagnon.

2. Va porter ces fruits à ta grand-mère. C. 3. Va conduire ton camarade à
2. Va porter ces fruits à ta grand-mère.
C.
3. Va conduire ton camarade à l'aéroport.
Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé, en faisant attention à toutes les modifications qui s'imposent:
Françoise: Comment tu (s'y prendre)?
Alice, la prof: Je (rester) d'abord sans voix. Je (avaler) ma salive, je lui (dire): Francine, je te demande pardon. Tu me
(répliquer) grossièrement, ce n'était pas une raison pour te frapper. Elle ne (montrer) d'abord aucune réaction. Alors, je (se
tourner) vers les autres, en leur disant: moi qui vous demande toujours de ne pas vous disputer, je vous (donner) un bien
mauvais exemple. Je vous présente mes excuses. Les élèves (applaudir). Si c'était ou non un peu démagogique, je ne me le
(se demander) jamais.
Subiectul 4. Le fait de vivre dans une société nous ôte-t-il le droit de la critiquer? (35 - 40 lignes)
Barem de corectare
Fiecare subiect se notează cu 9 puncte. Se adaugă un punct din oficiu.
Pentru traduceri:
Greşelile se vor depuncta astfel:
la traducerile în limba franceză
0,50 p. - 1,00 p.: contrasensurile, în funcţie de gravitate;
0,40 p: greşeli de sintaxă de tipul: interogaţie directă şi indirectă, concordanţa timpurilor, folosirea modurilor, SI
condiţional;
0,25 p: greşeli de morfosintaxă de tipul: acordul în număr şi/sau gen, acordul participiului trecut, genul substantivelor,
flexiunea verbului, negaţiile, elementele de relaţie, folosirea prenumelor sau a articolelor;
0,15 p.: greşeli de lexic;
0,05 p.: greşeli de grafie.
la traducerile în limba română
0,50 p. - 1,00 p.: greşelile de ortografie sau de gramatică a limbii române, în funcţie de gravitate;
0,40 p.: necunoaşterea unui cuvânt, contrasensurile;
0,20 p.: exprimările forţate, calcurile, nerespectarea topicii specifice limbii române;
0,15 p.: inadecvările stilistice.
Soluţiile elegante vor fi premiate cu 0,25 p. - 0,50 p.
Pentru proba de gramatică franceză:
Se acordă pentru subiectul 3.A. - 3,50 p.; subiectul 3.B. - 3 p.; subiectul 3.C. - 2,50 p.
Greşelile de gramatică se sancţionează conform baremului de la probele de traducere.
Pentru proba de redactare: Greşelile se vor depuncta astfel:

2,00 p. - 4,00 p.: absenţa structurii de bază (introducere, dezvoltare, concluzie), greşeli de logică şi argumentare. 1,00 p. - 2,00 p.: absenţa sau folosirea incorectă a exemplelor. 2,00 p. - 8,00 p.: abaterea de la subiect, în funcţie de gravitate. Astfel, un eseu perfect redactat din punct de vedere retoric şi lingvistic, dar pe alte teme decât cea cerută (chiar dacă există o anumită apropiere), va fi notat cu 1. 1,00 p.: nerespectarea dimensiunilor indicate. Greşelile grave de lexic şi de gramatică se sancţionează conform baremului de la probele de traducere. Se punctează pozitiv: 1,00 p. pentru originalitate.

Proba scrisă la Limba germană (subiect tip A)

Subiectul 1. Übersetzen Sie den folgenden Text ins Rumänische:

Sie trägt einen Rock, den kann man nicht beschreiben, denn schon ein einziges Wort wäre zu lang. Ihr Schal dagegen ähnelt einer Doppelschleppe: lässig um den Hals geworfen, fällt er in ganzer Breite über das Bein. Am liebsten hätte sie

43

einen Schal, an dem mindestens drei Großmütter zweieinhalb Jahre gestrickt haben - eine Art Niagarafall aus Wolle. Ich glaube, von einem solchen Schal würde sie behaupten, dass er genau ihrem Lebensgefühl entspricht. Doch wer hat vor zweieinhalb Jahren wissen können, dass solche Schals heute Mode sein würden. (nach Reiner Kunze, Fünfzehn) Subiectul 2. Übersetzen Sie den folgenden Text ins Deutsche:

La fel aş spune că un om există în măsura în care trăieşte, se bucură, suferă, iubeşte şi a învăţat să preţuiască sau să

regrete fructele pământului. Un om fără această dorinţă e ca un oraş fără scări. El s-a născut, dar n-are nici o şansă de a ajunge undeva. Va muri în acelaşi punct în care a apărut pe lume fără să adauge nimic istoriei inimii omeneşti. (Octavian Paler, Scrisori imaginare) Subiectul 3. Ergänzen Sie die Geschichte mit den angegebenen Ausdrücken. Schreiben Sie die passende Nummer in den Text:

1). wegen seines Äußeren; 2) der schimpfenden Frau; 3) ihm gegenüber; 4) in der Hand; 5) auf die Jugend; 6) von den Mitfahrenden; 7) auf einen freien Platz; 8) wegen des Schwarzfahrens; 9) an der nächsten Station.

In Berlin steigt ein Punker in die U-Bahn und setzt sich ruhig Eine Frau und
In Berlin steigt ein Punker in die U-Bahn und setzt sich ruhig
Eine Frau
und
insbesondere laut zu schimpfen. Schließlich beleidigt sie ihn
fängt an, allgemein
Der Punker bleibt ganz
sieht er, wie ein Kontrolleur einsteigt. Bevor sie kontrolliert werden, ergreift er hastig die Fahrkarte
und isst sie
will dann keiner bestätigen, dass die Frau vorher eine Fahrkarte
hatte. Sie
muss Strafe
bezahlen.
Subiectul 4. Schreiben Sie die Geschichte zu Ende: (ca 150 Wörter/1 Seite)
Ich träumte, dass ich auf dem Bahnsteig stand, um eine wichtige Reise ins Ausland zu machen. Plötzlich fiel mir ein,
dass ich Pass und Geld zu Hause auf dem Küchentisch hatte liegen lassen. Aufgeregt rannte ich zurück in meine Straße,
oder war sie es gar nicht? Ich hatte den Straßennamen und meine Hausnummer vergessen
Notă: Tratarea tuturor subiectelor este obligatorie.
Barem de corectare
Pentru Subiectul 1. (Traducere) şi Subiectul 2. (Retroversiune) se procedează în felul următor:
Se apreciază cu punctaj maxim (9 p.) redarea fidelă a sensului textului, forma lingvistică îngrijită şi corectă.
Se acordă 1 p. din oficiu.
Nu se ţine cont de variantele indicate de candidat în paranteze.
Se depunctează:
1 p. devierea gravă de sens;
0,25 p. orice eroare lexicală sau gramaticală;
0,25 p. orice omisiune sau element adăugat;
0,10 p. orice eroare de ortografie sau punctuaţie.
Subiectul 3. Gramatică
Se acordă 9 puncte, respectiv câte 1 p. pentru rezolvarea corectă a problemelor.
Se acordă 1 punct din oficiu.
Subiectul 4. Redactare
Se acordă 9 puncte pentru tratarea tuturor aspectelor solicitate, dublate de coerenţă, corectitudine lingvistică şi
cursivitatea exprimării.
Se acordă 1 punct din oficiu.
Se depunctează:
0,50 p. fiecare incoerenţă a afirmaţiilor şi pentru lipsa de fluiditate a textului;
0,05 p. orice greşeală de ortografie şi/sau punctuaţie;
0,10 p. fiecare element gramatical neadecvat, respectiv greşeală gramaticală.

Proba scrisă la Limba italiană (subiect tip A)

Subiectul 1. Tradurre in romeno:

Il treno era affollato ancora più di quello della mattina; e tuttavia Mara, non appena trovò un posticino nel corridoio tra una donna e un uomo anziano, respirò di sollievo. E quando il treno si mosse e sparì la vista dei binari e dei vagoni merci e dopo che furono passate le case e il treno entrò in aperta campagna, si sentì ancor meglio. Al di là del folto d'alberi spuntava il campanile di una chiesa. Finalmente era cominciato il viaggio che l'avrebbe ricondotta a casa. Quando, non lo sapeva; sapeva solo che fino a Firenze non aveva da cambiar treno. Glielo aveva detto il ferroviere forandole il biglietto. L'avevano invitata ad andare in sala d'aspetto, per starci più comoda, ma lei s'era stretta nelle spalle ed era rimasta ad aspettare in piedi. Alla prima stazione uscì una persona dallo scompartimento accanto a lei e se si fosse sbrigata avrebbe potuto mettersi a sedere; ma come al solito la assalì quel senso di profondo imbarazzo che provava sempre tra i forestieri. Subiectul 2. Tradurre in italiano:

44

Fata se îndreptă spre fereastră, o deschise şi se aşeză pe un fotoliu, tăcută. „Cred că ai aflat ceva despre mătuşa mea şi

nu vrei să-mi spui nimic despre asta. Mă dezamăgeşti“, îmi mărturisi ea în şoaptă. Am încercat s-o fac să priceapă că

era imposibil ca o fiinţă umană să fi supravieţuit în acele condiţii, fără hrană şi fără căldură. Şi dacă aş fi avut noutăţi nesperate, evident că i le-aş fi comunicat.

Subiectul 3. a) Completare in una maniera logica e grammaticalmente corretta le seguenti frasi:

1. Loro volevano che tu…………………

2. Ti avrei chiamata subito, se…………….

3. Andiamocene, prima che………………

b) Volgere le seguenti frasi al plurale (nomi, aggettivi, pronomi, verbi inclusi):

1. E' stato un attore a riconoscerla.

2. Ammirò molto lo stile di quello scrittore antico.

3. Mi fece un esempio analogo.

4. Stavo leggendo un annuncio pubblicitario sul giornale. 5. C'era allo sportello un uomo ubriaco.
4. Stavo leggendo un annuncio pubblicitario sul giornale.
5. C'era allo sportello un uomo ubriaco.
6. Alzasti il braccio per chiedere perdono al dio di quella terra greca.
Subiectul 4. Dopo la lettura attenta del seguente testo,
a. fatene il riassunto in non più di 70 parole;
b. trovatene un titolo adatto;
c. formulate almeno tre informazioni nuove che vi sono fornite dai testo;
d. spiegate in italiano il significato delle parole o dei sintagmi sottolineati.
Seguire le richieste del proprio orologio biologico è vitale, ma non tutti ne conoscono l'importanza, tanto che le
malattie del sonno sono diffusissime: oggi un italiano su tre dorme male, fatica ad addormentarsi, si sveglia troppo presto o
più volte durante la notte o soffre di insonnia cronica. Rispetto a un secolo fa si dorme un'ora e mezzo di meno per notte. I
colpevoli? Dalla scoperta della lampadina in poi, tutte le innovazioni tecnologiche: computer, turni di lavoro notturni, tv o
internet, voli transcontinentali con salti di fuso orario. Quello che manca è un'ecologia del sonno. Non si fa nulla per dormire
bene, cioè senza rumori, stress, inutili sollecitazioni. Le ultime ore di veglia dovrebbero essere le più tranquille. Oggi invece
molti vanno in palestra dopo cena, oppure lavorano, giocano con i video-games: tutte attività che mantengono alto il livello
di attenzione del cervello, impedendogli di rilassarsi. Le ricadute immediate della carenza di sonno si fanno sentire sulla
memoria a breve termine, sulla capacità di concentrazione, il tempo di reazione e l'attenzione. Circa un terzo degli incidenti
mortali causati dai camion sono dovuti a stanchezza o colpo di sonno del conducente. Che un buon sonno allunghi la vita e
fuori di dubbio. Se la natura ci impone di trascorrere un terzo della nostra esistenza dormendo, il sonno dev'essere di sicuro
funzionale alla sopravvivenza.
Barem de corectare
Subiectul 1. (9 p.)
Subiectul 2 (9 p.)
Subiectul 3. (9 p.)
Subiectul 3.a.
(3 p.)
Subiectul 3.b.
(6 p.)
Subiectul 4. (9 p.)
Subiectul 4.a.
(3 p.)
Subiectul 4.b.
(1 p.)
Subiectul 4.c.
(2 p.)
Subiectul 4.d. (0,50 p. pentru fiecare sintagmă/cuvânt explicat) (3 p.)
Nota fiecărui corector reprezintă media notelor celor patru subiecte.
La toate subiectele se depunctează fiecare greşeală după cum urmează:

0,05 p. greşeli de grafie; 0,10 p. greşeli de lexic (confuzii, folosire improprie a termenilor); 0,25 p. contrasensuri, confuzii lexicale grave; 0,30 p. greşeli de morfologie; 0,50 p. greşeli de sintaxă; 1 p. schimbări grave de sens; răsturnări de frază.

Proba scrisă la Limba spaniolă (subiect tip A)

Subiectul 1. A partir del fragmente siguiente:

a. realice el retrato de Laszlo Malamüd describiendo su relación con la lengua y el drama personal que está viviendo;

b. resalte los parámetros de la narración y la relación entre narrador, autor y protagonista.

Renzi estaba ya contando otro capítulo de su vida.

45

Cuando era estudiante y vivía en La Plata enseñando español a los derechistas checos, polacos y croatas a los que el avance de la historia había expulsado de sus territorios. En general vivían en un viejo barrio de Berisso llamado el Imperio Austro-Húngaro donde desde finales del siglo XIX se habían asentado los inmigrantes del centro de Europa. Alquilaban una pieza en las manzanas de chapa y madera de la zona y trabajaban en los mataderos mientras buscaban algo mejor. El Congreso por la Libertad de la Cultura, una organizacion de apoyo a los anticomunistas de Europa del Este los protegía y hacía lo que podía por ayudarlos. En La Plata habían hecho un acuerdo con la Universidad y contrataban estudiantes de literatura para enseñarles un poco de gramática española. Conocí muchos casos patéticos durante estos años, pero ninguna historia tan triste como la de Laszlo Malamüd. Había sido un crítico famoso y profesor de literatura en la universidad de Budapest y era el mayor experto centroeuropeo en la obra de José Hernández. Su traducción del Martin Fierro al húngaro había recibido el premio anual de la Asociación Internacional de Traductores en París, 1949. Era marxista e integró el circulo Petöfi y sobrevivió a los nazis, pero acabó por escaparse en 1956 cuando entraron los tanques rusos en Hungría, porque no pudo soportar que lo masacraran aquéllos en quienes había depositado su esperanza y su ilusión de toda la vida. Aquí lo rodearon los derechistas con sus frustraciones ruidosas y para salir de este círculo buscó el contacto de los grupos intelectuales, a los que se dio a conocer como traductor de Hernández. Leía correctamente el español, pero no podía hablarlo. Llevaba una extraña carga del silencio engendrada por haber presenciado el horror. Se sabía el Martín Fierro de memoria y este era su vocabulario básico. Había venido acá con la ilusión de conseguir un cargo en la universidad y para obtenerlo sólo tenía que ser capaz de enseñar en español. Le habían pedido que dictara una conferencia en la Facultad de Humanidades, donde estaba Hector Aceves, y de esta conferencia dependía su futuro. La fecha se acercaba y estaba paralizado de terror. Nos vimos por primera vez a mediados de diciembre y la conferencia estaba anunciada para el 15 de

marzo. Recuerdo que tomaba el tranvía 12 y así llegaba a la casa de Laszlo,
marzo. Recuerdo que tomaba el tranvía 12 y así llegaba a la casa de Laszlo, en la parte baja de Berisso. Nos sentábamos los
dos en la cama, poníamos una silla como mesa y empezábamos a trabajar con el libro de Andrés Bello. La universidad me
pagaba diez pesos por mes y yo tenía que llevar una especie de planificación con la firma de Malamüd garantizando la
asistencia. Lo veía tres veces por semana. Hablaba conmigo en un idioma imaginario lleno de erres guturales y de
interjecciones gauchescas. A media palabra trataba de explicarme la desesperación que le producía verse condenado a
expresarse como un chico de tres años. La inminencia de la conferencia lo tenía sumido en tal pánico, que no lograba
avanzar más allá de los verbos de la primera conjugación. Estaba tan abatido que una tarde, después de un largísimo silencio
me ofrecí leer en su lugar lo que él quisiera decir y entonces el pobre Laszlo tragó una risa que parecía un graznido para
mostrarme que no había perdido su sentido del ridículo pese a la desesperación de la situación. ¿Cómo iba yo a leer si era él
quien tenía que dar la clase? Era cómico, es cómico ver a alguien que no sabe hablar y que, sin embargo, trata de explicarse
con palabras, y no deja de confiar en las palabras porque las palabras son lo único que tiene en el mundo.
Una tarde lo encontré sentado de cara a la ventana, sin fuerzas ya, decidido a desistir.
- No más, dijo. Una vida desgraciada. Yo no merece tanta humillación. Viene primero el furor después la melancolía.
Vierten lágrimas los ojos, pero su pena no alivia. No trabajar entonces muerto de esta pena extraordinaria.
Ricardo Piglia, La ciudad ausente
Subiectul 2. Tradúzcase al rumano:
Cuando Barceló regresó arrastrando una sonrisa felina en la comisura de los labios habían pasado dos horas que a mí
me habían sabido a dos minutos. Durante todo este tiempo había deambulado en aquel laberinto de estanterías que olía a
papei viejo, a polvo y magia. Había dejado que mi mano rozase las largas avenidas de libros expuestos, tentando mi
elección. Vislumbraba con emoción, entre los títulos desdibujados por el tiempo, palabras en lenguas que reconocía y
decenas de otras que era incapaz de catalogar. De repente me había asaltado la idea de que aquellos centenares de tomos
parecían saber más acerca de mí que yo de ellos. Detrás de los muros de la librería el mundo dejaba pasar la vida en tardes
de fútbol y seriales de radio, satisfecho con ver hasta allí donde alcanza su nariz y poco más.
El librero me tendió el libro:
- Míralo bien, que luego no quiero que me vengas con que te lo he cambiado.
- Me fio de usted.
- Valiente bobada. Al último que me vino con eso (turista yanqui, él) le vendí un Fuenteovejuna firmado por Lope de
Vega a bolígrafo, fijate tú, así que ándate con ojo, que en este negocio de libros no te puedes fiar ni de Dios.
(Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento)
Subiectul 3. Tradúzcase al español:

Nici astăzi n-am ieşit din casă. Mi-a fost frică. Până acum câtva timp crezusem că teama n-ar avea alt motiv decât golul care se cască din când în când în viaţa oricărui om. Fiecare e obligat de împrejurări să constate că are slăbiciuni, zile proaste. Dar mi-am dat seama curând că nu e numai asta. Acum câteva ore încercasem să cred că frica se va îndepărta aşa cum apăruse, fără motiv aparent. „Nu trebuie să las să treacă această clipă“, mi-am zis. Am ieşit, am traversat curtea cu un

fel de neastâmpăr, ca la începutul unei călătorii la capătul lumii. /

dată, iarba şi florile. Pe trotuar, printre crăpăturile vechi ale pavajului crescuse o iarbă cu tulpini înalte, drepte, ţepene, care

stăteau nemişcate în bătaia soarelui. Pe dedesubtul oraşului, câmpia părea să se fi apropiat nevăzută şi acum sălta pietrele ca să-şi arate iarba. Am închis din nou poarta. Până atunci fusese pentru mine un lucru obişnuit să văd mereu, din primăvară până-n toamnă, cum creşte iarba sub pietrele adormite ale oraşului. Dar acum mă gândeam că vegetaţia asta a început să ne cuprindă, să ne acopere. (Ştefan Bănulescu, Memorial de amiază) Subiectul 4. 1. En cada una de las oraciones siguientes hay un error. Señálese y corríjase:

Atunci am observat, de parcă ar fi fost pentru prima

/.

- Es un lector apasionado, lee más de cuatrocientos páginas a la semana.

46

- En su infancia pasó mucho hambre.

- Juan debe de acabar el proyecto en una semana, se lo prometió a su jefe.

2. Transfórmense las estructuras subrayadas en una subordinada con el verbo en un modo personal, sin cambiar el

significado global del enunciado:

Nada más salir a la calle, notó que había cambios en el aspecto de la gente. Para tener tanto dinero, Juan viaja poco. Me gustaba su hablar ameno.

3. En las oraciones siguientes, sustituya el verbo HABER por otro verbo y haga las debidas adaptaciones de forma:

a. En otoño, hay muchas lluvias.

b. Hay mucho camino hasta la ciudad.

c. Antes, en esta parte de la montaña, había oro.

d. En la antesala hay un desconocido que pide ayuda.

e. Mañana habrá un encuentro entre los dos ministros.

Barem de corectare Pentru fiecare dintre subiecte se acordă câte 1 p. din oficiu la
Barem de corectare
Pentru fiecare dintre subiecte se acordă câte 1 p. din oficiu la care se adaugă 9 p. pentru îndeplinirea corectă a
cerinţelor, astfel:
Subiectul 1.
1 p. pentru înţelegerea subiectului;
1 p. pentru existenţa unui plan al expunerii şi respectarea părţilor sale componente (introducere, cuprins, concluzii);
4 p. pentru selectarea informaţiilor potrivite subiectului formulat (semnalarea trăsăturilor definitorii ale modului discursiv
pe care îl ilustrează textul propus; semnalarea instanţelor creatoarea ale discursului: autor, narator personaj; a coordonatelor
reflectării experienţei: perspectivă, spaţiu, timp; semnalarea resurselor expresive ale textului), pentru prezentarea logică a
argumentelor, pentru calitatea şi originalitatea comentariului;
1 p. pentru folosirea unor argumente şi realizarea unor analogii sub formă de parafrază, citat, trimitere la opere literare,
texte critice etc;
1 p pentru corectitudinea şi proprietatea limbii;
1 p. pentru originalitate.
Pentru fiecare dintre Subiectele 2. şi 3. se poate acorda 1 p. pentru găsirea unor soluţii originale.
Subiectul 4. Se acordă câte 3 p. pentru fiecare dintre subpuncte.
În toată lucrarea, greşelile de limbă se vor depuncta astfel:
0,10 p.: semne diacritice greşite sau omise, greşeli de ortografie;
0,25 p.: distorsiuni lexicale şi frazeologice, contextualizare improprie;
0,30 p.: greşeli de morfosintaxă (forme verbale şi nominale, conectori, acord);
0,50 p.: folosirea greşită a verbelor ser şi estar, selecţia greşită a modurilor şi timpurilor verbale în subordonată;
0,5 p. - 1 p.: calcuri, lacune, distorsiuni semantice grave la nivelul frazei.
Proba scrisă la Limba japoneză (subiect tip A)
Subiectul 1. Traduceţi următorul text în limba română:
Subiectul 1. Traduceţi următorul text în limba română: împrejur ă rile / situa ţ ia. 111

împrejurările / situaţia.

111 Subiectul 2. a. Completaţi cu particulele potrivite (acolo unde este necesar):

ţ i cu particulele potrivite (acolo unde este necesar): b. Traduce ţ i ş i scrie

b. Traduceţi şi scrieţi denumirile următoarelor ţări în limba japoneză:

47

1. Spania; 2. Anglia; 3. România; 4. Franţa; 5. Germania. c. Puneţi verbele din paranteză la forma potrivită:

Pune ţ i verbele din parantez ă la forma potrivit ă : d. Nota ţ i

d. Notaţi citirile următoarelor cuvinte scrise în kanji:

ţ i citirile urm ă toarelor cuvinte scrise în kanji : e. Scrie ţ i urm

e. Scrieţi următoarele cuvinte în kanji:

Subiectul 3. Traduceţi în limba japoneză următoarele fraze: 1. Se pare că azi nu plouă.
Subiectul 3. Traduceţi în limba japoneză următoarele fraze:
1. Se pare că azi nu plouă.
2. Tatăl meu mi-a cumpărat un aparat de radio nou.
3. Deşi e răcoare, multă lume a plecat la mare.
4. Am pus-o pe menajeră să facă ordine.
5. Tocmai i-am scris mamei mele o scrisoare.
6. Cutia aceasta este prea grea.
7. Probabil o să vină şi prietenul meu.
8. Dacă nu e linişte, nu pot învăţa.
9. Spunei că nu are de gând să meargă la film mâine.
Subiectul 4. Scrieţi o compunere de aproximativ o jumătate de pagină cu titlul:
Barem de corectare

Subiectul 1. 10 p. (9 p. + 1 p. din oficiu) traducerea greşită a unei construcţii gramaticale se depunctează cu 0,20 p.; traducerea greşită a unui cuvânt se depunctează cu 0,10 p.; lipsa traducerii unei construcţii gramaticale se depunctează cu 0,25 p.; exprimările incorecte în limba română se depunctează cu 0,05 p.; utilizarea nenaturală a limbii române se depunctează cu 0,10 p. pentru fiecare construcţie de acest tip. Subiectul 2. 10 p. (9 p. + 1 p. din oficiu) 2.a. 2 p. (4 x 0,50 p.) (pentru fiecare particulă corectă se acordă 0,50 p.); 2.b. 1 p. (5 x 0,20 p.) (pentru fiecare exemplu corect se acordă 0,20 p.); 2.c. 2 p. (5x 0,40 p.) (pentru fiecare formă verbală corectă se acordă 0,40 p.); 2.d. 2 p. (5 x 0,40 p.) (pentru fiecare cuvânt scris corect se acordă 0,40 p.; pentru scriere parţial corectă se acordă numai 0,15 p.; pentru fiecare semn scris neinteligibil, neregulamentar sau neîngrijit se scad 0,10 p.); 2.e. 2 p. (5 x 0,40 p.) (pentru fiecare cuvânt scris corect se acordă 0,40 p.; pentru scriere parţial corectă se acordă numai 0,15 p.; pentru fiecare semn scris neinteligibil, neregulamentar sau neîngrijit se scad 0,10 p.) Subiectul 3: 10 p. (9 p. + 1 p. din oficiu) traducerea greşită a unei construcţii gramaticale se depunctează cu 0,25 p.; traducerea greşită a unui cuvânt se depunctează cu 0,15 p.; lipsa traducerii unei construcţii gramaticale se depunctează cu 0,45 p.; lipsa traducerii unui cuvânt se depunctează cu 0,20 p.; exprimarea nenaturală în limba japoneză se depunctează cu 0,05 p. pentru fiecare construcţie de acest tip. Subiectul 4: 10 p. (9 p. + 1 p. din oficiu) lipsa legăturii între titlu şi conţinutul lucrării se depunctează cu 2 - 5 p.; fiecare greşeală de gramatică se depunctează cu 0,25 pe.; fiecare greşeală de lexic se depunctează cu 0,10 p.; scrierea greşită a unui kanji se depunctează cu 0,05 p.; exprimările greşite, nenaturale ori neadecvate se depunctează cu 0,10 p. Bonificaţii:

pentru lexic bogat şi expresiv: 0,5 - 1,5 p.; Kanji folosiţi extensiv: 0,5 - 1,5 p.; structuri gramaticale avansate: 0,5 - 1,5 p.; scriere caligrafică: 0,5 p - 1 p.

48

Proba scrisă la Limba chineză (subiect tip A)

Subiectul 1. Traduceţi în limba chineză:

1. Când a intrat în clasă, profesorul a văzut că studenţii tocmai citeau textul cu multă atenţie.

2. Această fustă este la fel de scumpă ca aceea, dar e ceva mai scurtă.

3. Eu încă nu am învăţat să merg pe bicicletă. Trebuie să exersez mai mult în fiecare zi.

4. Mama mi-a făcut o bluză din mătasea cumpărată de tine anul trecut.

5. El nu ştia cum se ajunge la universitate şi de aceea s-a urcat greşit în autobuz.

6. Toate geamurile sunt deschise. Roagă-l pe fratele tău să le închidă. Mi se pare că este frig aici.

7. Textul a fost tradus de către studenţi frază cu frază în limba franceză.

8. Valiza este la mine acasă. Dacă îţi trebuie, mă duc să o aduc imediat.

9. Masa aceasta este foarte grea. N-ai să o poţi muta singur. Mă duc să-l chem pe prietenul tău să te ajute.

Subiectul 2. Construiţi câte 3 fraze în care să folosiţi următoarele elemente complementare: de direcţie complexă, de posibilitate, de durată (total 9 fraze). Subiectul 3. Alcătuiţi o compoziţie cu titlul:

Subiectul 4. Traduceţi în limba română: Barem de corectare Subiectul 1. Se acordă câte 1
Subiectul 4. Traduceţi în limba română:
Barem de corectare
Subiectul 1. Se acordă câte 1 p. pentru fiecare din cele 9 fraze traduse corect. (9 p.)
Subiectul 2. Se acordă câte 1 p. pentru fiecare frază alcătuită corect. (9 p.)
Subiectul 3. Se acordă 9 p. după cum urmează:
4 p. pentru exprimarea corectă din punct de vedere gramatical;
2 p. pentru gradul de complexitate al formulărilor;
2 p. pentru modul în care se valorifică lexicul şi informaţiile furnizate de manual pe tema propusă;
1 p. pentru stil, apreciindu-se coerenţa compoziţiei, claritatea exprimării, originalitate.
Subiectul 4. Se acordă 7 p. pentru traducerea corectă a textului şi 2 p. pentru exprimarea îngrijită în limba română. (9 p.)
Se penalizează cu:

0,05 p. o greşeală de scriere (caracter scris greşit sau lipsă); 0,15 p. pentru o greşeală de lexic (cuvânt greşit sau lipsă); 0,20 - 0,50 p. pentru o greşeală de gramatică (în funcţie de gravitate).

Proba scrisă la Limba arabă (subiect tip A)

Subiectul 1. Vocalizaţi integral următorul text

de gravitate). Proba scris ă la Limba arab ă (subiect tip A) Subiectul 1. Vocaliza ţ

49

Subiectul 2: Traduceţi în limba română textul de mai sus. Subiectul 3: Analizaţi morfologic şi
Subiectul 2: Traduceţi în limba română textul de mai sus.
Subiectul 3: Analizaţi morfologic şi sintactic cuvintele şi îmbinările de cuvinte sublimate în textul de mai sus
Subiectul 4: Traduceţi în limba arabă următoarele fraze:
1. Această carte a fost frumoasă.
2. Băieţii au plecat ieri din capitală şi se vor întoarce peste două săptămâni.
3. Am citit un ziar libanez nou.
4. Prietenul meu sosise, când am venit eu.
Barem de corectare
Subiectul 1. Se penalizează:
0,2 p. vocalizarea greşită a consoanei finale a cuvântului;
0,1 p. vocalizarea greşită în interiorul cuvântului şi/sau absenţa vocalei şi a saddei în interiorul cuvântului;
0,3 p. vocalizarea incompetentă a unui cuvânt.
Subiectul 2. Se penealizează:
0,2 p. alegerea greşită a unui cuvânt şi netraducerea unui cuvânt;
0,5 p. lipsa de logică în traducerea unei propoziţii;
0,2 p. greşelile de redactare în limba română;
1 p. netraducerea unei fraze.
Subiectul 3. Se penalizează:
0,5 p. confuziile între nume şi verbe;
0,2
p. analizele incomplete;
1 p. neanalizarea unuia din cuvintele subliniate.
Subiectul 4: Se penealizează:
0,3 p. alegerea nepotrivită a cuvântului arab;
0,2 p. greşelile de acord între substantiv şi adjectiv, verb şi subiect;
0,2 p. alte greşeli gramaticale;
1 p. netraducerea unei fraze.
Probă scrisă la Limba portugheză (subiect tip A)

Subiectul 1. Comente o texto:

A palavra autorizada é, entre Espanha e Portugal, a palavra irmãos. Palavra-símbolo, mas extremamente perigosa pelo seu gume cortante. No processo vital profundamente vivido por cada um de nós, irmão quer dizer rival, muito mais do que amigo. Subiectul 2. Traduza para romeno:

Há na gente nova um sentimento adequado à época, a parte todos os outros que se concertam com a natureza de cada um. Hoje, trata-se de um precoce receio da senilidade; todas as instituições parecem um cerco feito à liberdade que se traduz como idade da infância, com a sua coreografia própria, movimento desordenado e silvestre. Entretanto, nós vemos que a sociedade se tornou tumultuosa e sem coreografia. Todos correm e dizem «não posso

quando se trata de uma forma sedentária de vida. Ao acabarem as profissões sedentárias - sapateiros,

alfaiates, escritores, mulheres de casa - acaba a arte da narrativa. Eles recolhiam a história local, transmitindo-a como

viver assim

»

50

folclore; a precisão dos movimentos que se repetem sugere à mente que se confie ao acontecimento na sua minúcia, descobrindo nele o conceito. Subiectul 3. Traduza para português:

De câte ori mă gândeam la prietenia noastră, mă întrebam dacă există cu adevărat motive pentru îndepărtarea care s-a petrecut între noi în ultimele luni. Dacă aş putea schimba ceva aş face-o; poate m-aş întoarce în trecut ca un călător în timp şi le-aş cere zeilor binecuvântarea pentru a şterge din cartea orelor ultima noastră întâlnire, aruncând-o în gunoiul memoriei. Dar de ce, pentru ce? Răul este făcut, nu e nimic de schimbat. Unii spun că toate astea sunt greşite, că e periculos să te laşi

prins în trecut; în el sunt vârtejuri care înghit sufletul, şi omul, când se trezeşte, vede că e făcut din acelaşi cristal ca visele lui. Subiectul 4. Exercicios:

a. Preencha os espaços em branco com as preposições adequadas:

Andava

Tinha uma grande paixão

Juntava

olhos postos sempre

o chão.

os livros e um ódio igual

o chão.

a natureza.

mão os bagos derramados

a satisfação ter um herdeiro a coroa, o soberano chamou o filho si, apertou-o o
a satisfação
ter um herdeiro
a coroa, o soberano chamou o filho
si, apertou-o
o peito e desatou
chorar.
b. Utilize as formas verbais convenientes:
Telefonei ao João para que
(ser)
o primeiro a saber a notícia.
Tenho pena que não
(estar) presente ontem na reunião.
Por mais que
(desejar), não conseguiram enriquecer.
Talvez
(ficar) neste hotel se não
Tinhas-me prometido que quando
(ser) tão barulhento.
(ter) um carro me
(deixar) conduzí-lo.
Ele não vem, mas se
(vir),
Ele vem amanhã a menos que
(poder) falar com ele.
(surgir) algo de imprevisto.
Barem de corectare
Pentru fiecare dintre subiecte se acordă câte 1 p. din oficiu la care se adaugă 9 p. pentru îndeplinirea corectă a
cerinţelor, astfel:
Subiectul 1
1 p. pentru înţelegerea subiectului;
1 p. pentru existenţa unui plan al expunerii şi respectarea părţilor sale componente;
4 p. pentru selectarea informaţiilor potrivite subiectului formulat;
1 p. pentru folosirea unor argumente şi realizarea unor analogii adecvate;
1 p. pentru corectitudinea şi proprietatea limbii;
1 p. pentru originalitate.
Pentru fiecare dintre Subiectele 2. şi 3. se poate acorda 1 p. pentru găsirea unor soluţii originale.
Subiectul 4 Se acordă câte un punct pentru fiecare formă corectă (total 9 p.)
În toată lucrarea se vor depuncta greşelile de limbă:
0,10 p.: semne diacritice greşite sau omise, greşeli de ortografie;
0,25 p.: distorsiuni lexicale şi frazeologice, contextualizare improprie;
0,30 p.: greşeli de morfosintaxă;
0,50 p.: selecţia greşită a modurilor şi timpurilor în subordonate;
0,50 - 1 p.: calcuri, lacune, distorsiuni semantice grave la nivelul frazei.
Probă scrisă la Limba latină (subiect tip A)
Subiectul 1. Traduceţi textul următor:

Afranii Petreique amici haec pleniora atque uberiora Romam ad suos perscribebant. Rumores quoque multa affingebant, ut bellum paene confectum videretur. His litteris nuntiisque Romam perlatis, magni concursus Afranii domum magnaeque gratulationes fiebant. Multi ex Italia ad Cn. Pompeium proficiscebantur, ut primi talem nuntium attulisse viderentur.

fiebant), arătând

natura propoziţiilor şi relaţiile lor. Subiectul 3. Motive predilecte şi artă a expresiei în lirica lui Catul. Subiectul 4. Dintre cele trei variante latineşti - |a| |b| |c| - ale frazei româneşti, alegeţi-o pe cea corectă şi marcaţi-o cu |x|. Acestea odată înţelese, gândeşte-te că cel pe care îl numeşti sclavul tău s-a născut din aceleaşi elemente ca şi tine, se bucură de acelaşi cer, respiră la fel, trăieşte la fel, moare la fel. Purtaţi-vă blând cu sclavii! |a| His autem intellectis, cogitate istum, quem servum tuum vocatis, ex iisdem seminibus ortum esse, eodem frui caelo,

aeque spirare, aeque vivere, aeque mori. Vivite clementer cum servis! |b| His autem intellectis, cogita istum, quem servum tuum vocas, ex iisdem seminibus ortum esse, eodem frui caelo, aeque spirare, aeque vivere, aeque mori. Vivite clementer cum servis!

Subiectul 2. Faceţi schema sintactică a frazelor a doua şi a treia din textul de mai sus (Rumores

51

|c| His autem intellectis, cogita istos, quos servos tuos vocas, ex iisdem seminibus oriri, eodem frui caelo, aeque

spirare, aeque vivere, aeque mori. Cum servis clementer vivas!

N.B. Candidaţii pot folosi Dicţionarul Latin-Român.

Barem de corectare

Se acordă o notă (între 1 şi 10) pentru rezolvarea corectă a fiecăruia dintre cele patru subiecte. La fiecare dintre cele patru notări se acordă câte 1 punct din oficiu. Nota finală rezultă din media celor patru note parţiale. Din aceste valori maxime se vor scădea câte 0,10 - 0,50 p. pentru greşelile de morfologie, sintaxă sau lexic, în funcţie de gravitatea lor (e.g.: se consideră mai gravă neidentificarea unui ablativ absolut sau a unui acuzativ cu infinitiv decât o confuzie de timp sau de caz). Neînţelegerea textului se taxează cu 2-3 p., după întinderea şi profunzimea erorii.

La literatură, se iau în considerare atât corectitudinea şi bogăţia informaţiei, cât şi capacitatea de sintetizare şi eleganţa de expresie a candidatului.

O teză care impresionează prin corectitudine, prin demonstrarea obiceiului traducerii şi prin amploarea cunoştinţelor
O teză care impresionează prin corectitudine, prin demonstrarea obiceiului traducerii şi prin amploarea cunoştinţelor
de literatură va putea fi recompensată cu un punct în plus.
Se vor sancţiona drastic greşelile de limba română.
Proba scrisă la Limba română (subiect tip B)
Subiectul 1.
1. Care din cuvintele de mai jos se caracterizează prin flexiune?
ceva – cineva – amândoi – celălalt – anume – asemenea – care – orice
2.
Explicaţi diferenţa gramaticală dintre cele două apariţii ale formei lui în exemplele de mai jos:
E
casa lui. E casa lui Dan.
3.
Menţionaţi patru funcţii sintactice ale pronumelui interogativ ce şi ilustraţi-le prin enunţuri.
4.
Secvenţa subliniată poate fi interpretată în mai multe feluri din punct de vedere gramatical? Construiţi contexte care
să o dezambiguizeze.
Dan ar fi plecat în Spania.
5.
Subordonata de mai jos este o circumstanţială de cauză sau de scop?
A
lipsit ieri ca nu cumva să capete o notă mică.
6.
Care este diferenţa dintre cele două forme subliniate?
„Aproapele ne este cel mai departe“ - adică cel mai greu de perceput, tocmai pentru că ne este atât de aproape.
7. Explicaţi ce problemă de acord ridică exemplul de mai jos:
Fiecare dintre dumneavoastră puteţi să alegeţi.
Subiectul 2. Se dau textele:
a. Este interesant că atunci când ne dedăm, zilnic, acestui exerciţiu de contemplare, când în călătoria noastră inspectăm
fiecare bucăţică din tot ce ne iese în cale, de la fiecare pietricică a drumului şi până la formaţiunile nemaiîntâlnite care ne taie
respiraţia şi ne fac să scoatem la tot pasul mici ţipete de admiraţie, suntem îmbrăcaţi identic, aproape într-o „uniformă de
lucru“ pe care fiecare a creat-o ad-hoc, pornind de la ideea că trupul trebuie să fie liber şi mişcările lejere, pentru a putea păşi
mai lesne pe acest alt tărâm.
b. Toate acestea mi-au trecut prin minte în urmă cu câteva ore, corect ar fi să spun că le-am văzut, prins într-o
dedublare suspectă, pe care trecerea timpului o operase în mine şi din care ieşeam bulversat şi nedumerit, meditând rară
speranţă la esenţa elementului schimbări.
1. Extrageţi propoziţiile subiective din textul a. (Nu este necesară calificarea după scopul comunicării şi după structură).
2. Caracterizaţi morfosintactic cuvintele subliniate din textul a.
3. Indicaţi modurile şi timpurile verbelor din textul b.
4. Extrageţi formele neaccentuate ale pronumelor personale în acuzativ din textul b.
Subiectul 3.

1.

2. Identificaţi triftongii în: aievea, leoarcă, fanteziei, inimioară, miei, copiii, tăiai.

3. Identificaţi în lista de mai jos cuvintele care aparţin familiei lexicale a verbului a bate: bătător, baterie, străbătut,

Indicaţi poziţia accentului în cuvintele următoare: înfiinţare, anecdotă, decembrie, superior, deja.

bătătură, dezbatere, abate.

4. Găsiţi cinci cuvinte formate în limba română cu sufixul -eală.

5. Indicaţi şi ilustraţi prin exemple patru sensuri diferite ale verbului a sta.

6. Explicaţi şi corectaţi folosirea improprie a cuvântului subliniat:

„N. spune că avionul a rămas la sol «din cauza comportamentului suspicios al unor pasageri»“.

7. Explicaţi modul de formare şi valoarea stilistică a cuvintelor subliniate:

a. S-a îngrăşat binişor.

b. Şi-au mai construit nişte viluţe din banii publici.

Subiectul 4.

52

1.

Fragmentul de mai jos este redactat în stil direct, indirect, sau indirect liber? Argumentaţi pe scurt:

„A ajuns în staţie, tramvaiu nu se vede, mai bine să-şi potrivească ea, dinainte, banii. Să-şi scoată portofelu din ţoaşcă,

Tot bâjbâie în ţoaşcă după portofel, şi tot se

Lua-le-ar dracu, la ce s-o mai fi încurcat şi cu ele, portofelu, asta e

Unde poate fi portofelu? I s-a muiat şi mai rău picioarele, şi simte gheaţă la inimă şi pe

să numere dooşcinci de bani, clasa a doua, să ţie banii în palmă pân-se suie

împiedică în afurisitele astea de pungi goale de plastic

ce-i trebuie ei

portofelu, unde-o fi

spinare

“.

2. Identificaţi în fragmentul de mai jos două folosiri metaforice ale cuvintelor.

„Alteori, poetul era de o directeţe plată ca o labă de gâscă călcată de tramvai. În acest caz, te străduiai să-l extragi din

amorţeală, din asfalt, din lipsa crasă de talent, din lipsa lui de chef artistic, din impotenţa lipsei de inspiraţie, din borhotul originar al minţii lui îngălate. O injecţie cu adrenalina epitetului falnic şi imediat începeam să tremur beethovenian cu mâna pe clapa metaforei, în timp ce diezi şi bemoli mozarţieni se strecurau în pauzele de respiraţie“.

3. Transpuneţi enunţurile de mai jos în limbaj standard:

- „Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici din Guvernul României girează "chichiţa" care fentează statutul“.

- „După ce s-au bălăcărit, şefii LPF şi FRF au bătut palma ieri la Casa
- „După ce s-au bălăcărit, şefii LPF şi FRF au bătut palma ieri la Casa Fotbalului“.
Barem de corectare
Fiecare subiect este notat de la 1 la 10 (se acordă câte 1 p. din oficiu).
Orice greşeală de ortografie făcută de candidat pe parcursul rezolvării unui subiect este penalizată cu un punct: acesta
se scade din totalul notei pentru subiectul respectiv (putând astfel anula punctajul obţinut la o cerinţă a subiectului, rezolvată
în rest corect).
Subiectul 1.
1. Se acordă câte 0,25 p. pentru fiecare răspuns corect (cineva - amândoi - celălalt - care); din total se scad câte 0,25 p.
pentru orice alt cuvânt indicat greşit (total: 1 p.)
2. Se acordă câte 0,50 p. pentru identificarea şi caracterizarea fiecăruia dintre celor două elemente (pronume personal
m. sg. în G; Atribut pron. / articol hot. m. sg., G, proclitic cu nume proprii masculine) (total: 1 p.)
3. Se acordă câte 0,25 p. pentru fiecare funcţie indicată corect (subiect, nume predicativ, complement direct,
complement indirect, circumstanţiale de diferite tipuri), şi câte 0,25 p. pentru fiecare exemplu corect. Nu se iau în
considerare funcţii şi exemple în plus faţă de numărul cerut (total: 2 p.)
4. Se acordă 1 p. pentru identificarea ambiguităţii (predicat nominal: verb copulativ la cond. prez. + participiu adj. /
predicat verbal - verb la condiţional perfect - exprimând dorinţa în trecut sau relatarea unei informaţii incerte) şi 1 p. pentru
construirea contextelor dezambiguizante (total: 2 p.)
5. Se acordă 1 p. pentru identificare: scop. (total: 1 p.)
6. Se acordă câte 0,50 p. pentru identificarea fiecărei forme: substantiv articulat, provenit din adv. / adverb. (total: 1 p.)
7. Se acordă 1 p. pentru explicarea ca acord în persoană "după înţeles" şi/sau "prin atracţie" (după atributul la pers. a II-
a al pronumelui nehotărât cu funcţia de subiect). (total: 1 p.)
Subiectul 2.
1. Se acordă câte 1 p. pentru identificarea şi delimitarea fiecărei propoziţii subiective, repartizat astfel: 0,50 p. pentru
identificare + 0,50 p. pentru delimitare corectă. a. /că atunci /
/ suntem îmbrăcaţi identic, aproape într-o „uniformă de lucru“;
b. /trupul /
/ să fie liber /; c. /şi mişcările lejere, pentru a putea păşi mai lesne pe acest alt tărâm/. (Se admite includerea
secvenţei cursive şi în b.) (total: 3 p.)
2. Se acordă câte 1 p. pentru fiecare element, repartizat astfel: la exerciţiu, câte 0,25 p. pentru identificarea funcţiei (CI),
cazului (D), genului (n.), numărului (sg.); la fiecare, câte 0,25 p. pentru informaţiile: Sb., pronume neh., caz N., sg.; la mai
lesne. 0, 50 p. pentru funcţie (CCM) şi câte 0,25 p. pentru: adv., comparativ de superioritate. (total: 3 p.)
3. Se acordă 0,25 p. pentru caracterizarea corectă a fiecărui verb (ind. p.c. / cond. prez. / conj. prez./ ind. p.c. / part. /
ind. m.m.c.p. / ind. imp. / ger.). (total: 2 p.)
4. Se acordă câte 0,50 p. pentru fiecare formă: le; o. (total: 1 p.)
Subiectul 3.
1. Se acordă câte 0,20 p. pentru fiecare accent corect indicat (înfiinţáre, anecdótă, decémbrie, superiór, dejá) (total: 1 p.)

2.

Se acordă câte 0,25 p. pentru fiecare triftong corect indicat: leoarcă, inimioară, miei, tăiai, din total se scad câte 0,25

p. pentru orice altă secvenţă indicată greşit drept triftong (total: 1 p.)

3. Se acordă câte 0,25 p. pentru fiecare cuvânt corect indicat: bătător, străbătut, bătătură, dezbatere; din total se scad

câte 0,25 p. pentru orice alt cuvânt indicat greşit ca făcând parte din familia lexicală (total: 1 p.)

4. Se acordă câte 0,20 p. pentru fiecare cuvânt corect indicat; din total se scad câte 0,20 p. pentru orice cuvânt indicat

greşit. (total: 1 p.)

5. Se acordă câte 0,25 p. pentru fiecare sens diferit şi câte 0,25 p. pentru fiecare exemplu care ilustrează corect sensul

respectiv. (total: 2 p.)

6. Se acordă 0,50 p. pentru corectare (suspect) şi 0,50 p. pentru explicare (confuzie paronimică). (total: 1 p.)

7. Se acordă 1 p. pentru explicarea modului de formare (baza + suf. diminutival) şi 1 p. pentru explicarea valorii

stilistice (atenuare ironică, minimalizare ironică). (total: 2 p.)

Subiectul 4.

53

1.

Se acordă 1 p. pentru diagnosticarea stilului indirect liber şi 4 p. pentru furnizarea de argumente din text (enunţuri la

pas. a IlI-a, dar cu mărci de oralitate populară şi familiară: în pronunţie, morfologie, sintaxă, lexic; discontinuităţi, repetiţii, elemente afective, exclamaţii şi interogaţii, imprecaţii) şi pentru calităţile expunerii. (total: 5 p.)

2. Se acordă câte 0,50 p. pentru identificarea a două folosiri metaforice („să-l extragi

din asfalt”, „borhotul

minţii

îngălate”, „adrenalina epitetului”, „clapa metaforei” etc. şi câte 0,50 p. pentru explicarea dezvoltării sensurilor metaforice din cele curente. (total: 2 p.)

3. Se acordă câte 1 p. pentru fiecare citat, pentru formularea în registru standard care nu se depărtează inutil de text.

(total: 2 p.)

Proba scrisă la Limba engleză (subiect tip B)

Subiectul 1. Translate into Romanian:

He remained standing with his two companions, listening idly to their talk or to the bursts of applause in the theatre. She was sitting there among the others perhaps waiting for him to appear. He tried to recall her appearance but could not. He could remember only that she had worn a shawl about her head and that her dark eyes had invited and unnerved him. He wondered whether he had been in her thoughts as she had been in his. Then in the dark and unseen by the other two he rested the fingers of one hand upon the palm of the other hand, scarcely touching it and yet pressing upon it lightly. But the pressure of her fingers had been lighter and steadier: and suddenly the memory of their touch traversed his brain and body like an invisible warm wave. Subiectul 2. Translate into English:

Dar plecând Lică, Ana-l întrebase pe Ghiţă despre cele petrecute şi el îi spusese că
Dar plecând Lică, Ana-l întrebase pe Ghiţă despre cele petrecute şi el îi spusese că n-a fost nimic, că ce putea sa fie?!
Şi că Lică e omul lui. De aceea, Ana tăcuse atunci, şi de atunci tăcea mereu şi privea numai din când în când furişat la Lică,
zicând în sine: „Trebuie să fie un om rău şi primejdios.“
Zilele treceau însă, şi precum ele treceau, Ana se simţea tot mai părăsită. De când se împrietenise cu Lică, Ghiţă parcă
fugea de dânsa, parcă-i ascundea ceva şi se ferea să nu rămâie singur cu dânsa.
- Ghiţă, ce ai tu cu omul ăsta? Îl întrebă ea într-una din zile după plecarea lui Lică.
- Eu?! îi zise el cam speriat. Ce să am? Nimic! Ceea ce am cu toţi drumeţii: vine, stă de vorbă, mănâncă, bea şi
plăteşte.
Subiectul 3.1. Write out the sentences, using the most logical form of the verbs in brackets:
Harry went back to the camp the following morning but it was in some confusion. Soldiers (wander) around carrying
equipment from one place to another, but there (not seem) to be any purpose to what they (do). Harry (never be) in an army
camp before, but it (not take) a genius to realise that most of the officers (take) the first opportunity to abandon men and
head for safety.
Subiectul 3.2. Show the difference in meaning between the following sentences in pairs:
a. They must be watching a movie. / They must watch a movie.
b. I recommend you to buy their dictionary. / I recommend buying their dictionary.
Subiectul 3.3. Finish each sentence in such a way that it means exactly the same as the sentence above it:
a. You have until Monday to complete this report.
The report ………….
b. I have been driving since the age of eighteen.
I learned …………….
Subiectul 3.4. Find the mistake in each of the following sentences and correct it:
a. We have been together since we have first met.
b. The King Lear's three daughters did not love him equally.

Subiectul 4. A. "For having lived in Westminster - how many years now? over twenty - one feels even in the midst of the traffic, or waking at night, Clarissa was positive, a particular hush or solemnity; an indescribable; a suspense (but that might be her heart, affected, they said, by influenza) before Big Ben strikes. There! Out it boomed. First a warning, musical; then the hour, irrevocable. The leaden circles dissolved in the air. Such fools we are, she thought, crossing Victoria Street. For heavens only knows why one loves it so, how one sees it so, making it up, building it round one, tumbling it, creating it every moment afresh; but the veriest frumps, the most dejected of miseries sitting on doorsteps (drink their downfall) do the same; can 't be dealt with, she felt positive, by Acts of Parliament for that very reason: they love life. In people 's eyes, in the swing, tramp, and trudge; in the bellow and uproar; the carriages, motor cars, omnibuses, vans, sandwich men shuffling and swinging; brass bands; barrel organs; in the triumph and the jingle and the strange high singing of some aeroplane overhead was what she loved; life; London; this moment of June." (Virginia Woolf, Mrs Dalloway) Explore the ways in which Clarissa's perceptions and viewpoint of "London; this moment of June" are communicated to the reader. (Do not write more than 200 words) Subiectul 4. B. "The spectral, half-compounded, aqueous light which pervaded the open mead impressed them with a feeling of isolation, as if they were Adam and Eve." (Thomas Hardy, Tess of the d'Urbervilles) Discuss the importance of the landscape in shaping the destiny of Tess and Clare. (Do not write more than 100 words)

54

Barem de corectare

Fiecare subiect este notat cu note de la 1 la 9. Se acordă un punct din oficiu.

Subiectul 1. Se notează traducerea corectă a structurilor gramaticale, fluenţa textului în limba engleză, cunoaşterea vocabularului implicat de traducerea textului. Se depunctează cu 0,50 p. folosirea greşită sau formarea greşită a timpurilor verbale, a verbelor modale şi a diatezei pasive, nerespectarea regulilor de concordanţă a timpurilor, folosirea greşită a infinitivului ca şi a gerundului sau a participiului. Se depunctează cu 0,25 p. formele greşite de plural, folosirea necorespunzătoare a principalelor prepoziţii din limba engleză, greşelile de topică. Se consideră că cinci greşeli de ortografie se vor depuncta cu 0,10 p. Se pot puncta cu un bonus între 0,50 p. şi 1 p. soluţiile deosebit de originale pentru unele structuri mai dificile. Subiectul 2. Se notează corectitudinea şi acurateţea exprimării în limba română, redarea adecvată a sensului textului în limba engleză. Se depunctează cu un punct abaterile grave de la sensul textului, distorsionarea totală a înţelesului ca şi exprimarea confuză în limba română. Se apreciază eleganţa exprimării în limba română, găsirea de soluţii cât mai aproape de sensul textului englezesc. Se pot puncta cu un bonus de 0,50 p. până la 1 p. soluţiile ingenioase de traducere. Subiectul 3. Primul subpunct din cele patru ale subiectului 3 este notat cu 3 p., subpunctul 2 se notează cu 2 p., subpunctul 3 se notează cu 2 p., iar subpunctul 4 cu 2 p., după cum urmează:

3.1. 0,50 p. x 6; 3.2. 1 p. x 2; 3.3. 1 p. x 2;
3.1. 0,50 p. x 6; 3.2. 1 p. x 2;
3.3. 1 p. x 2;
3.4. 1 p. x 2.
Subiectul 4.
Se acorda câte 4,5 p. pentru fiecare subpunct.
Se vor deduce 0,25 p. pentru fiecare 10 cuvinte peste numărul recomandat de cuvinte. Se apreciază: exprimarea
corectă, coerenţa şi concizia răspunsului, claritatea şi consecvenţa, încadrarea în limitele cerinţei, precum şi
capacitatea candidatului de a structura argumentaţia. Se acordă un bonus de 0,5 p. până la un p. pentru idei originale şi
exprimare nuanţată.
Proba scrisă la Limba franceză (subiect tip B)
Subiectul 1. Traduisez en français:
În clipa aceea la capătul aleii apăru un băiat cu ochelari şi îmi dădui imediat seama că era Iacob. L-am strigat, căci el
mergea cu capul în pământ.
- Hello, Iacob, ţi-am dat un telefon azi dimineaţă. Te-a informat sora ta?
Înălţă capul şi nu păru deloc surprins că mă vede cu băieţii aceia.
- Ce mai faci? l-am întrebat.
- Mulţumesc, bine, zise. Tu ce mai faci?
- Ăştia vor să mă ducă în pădure, i-am spus. Trebuia neapărat să atac problema, Iacob părea să fie pe altă lume, complet.
Derbedeii tăceau, nu ştiam deloc ce le trece prin cap în momentele acelea, dar mă ţineau strâns de braţe; deşi Iacob era
destul de voinic, cu puţin efort i-ar fi doborât pe toţi patru.
- Iacob, i-am spus, n-am nici un chef să merg în pădure.
- Dacă n-ai nici un chef, de ce te duci?
- Nu mă duc eu, Iacob, uită-te mai bine, tot nu înţelegi?
- Nu-nţeleg nimic, zise, şi mă grăbesc. La revedere.
Subiectul 2. Traduisez en roumain:
Le professeur leva les yeux au plafond, passa la main sur son crâne chauve et murmura pour lui-même:
-À la vérité, je ne crois pas que l'on puisse comprendre Racine avant l'âge de vingt-cinq ans
Certes, j'aurais aimé

aborder Racine dans un esprit de véritable humanisme; j'aurais souhaité m'attarder à la cadence du vers; mesurer ce que le rythme, la syntaxe même doivent aux anciens. Cette étude généreuse, la seule qui porte des fruits durables, je pourrais m'y livrer avec mes élèves de A que leur connaissance du latin met en mesure de suivre ces aspects. Hélas! la fusion au cours de français des classes de troisième A et de troisième B, imposée par le règlement, me réduit à des considérations d'un ordre moins élevé. Mais je ne veux pas, en m'attardant sur les conséquences de ce système, infliger de stériles regrets aux élèves de troisième B

Subiectul 3.

A. Complétez par les pronoms relatifs qui conviennent.

- Les Anglais apprécient le cinéma français, …… ils connaissent les grands noms: Godard, Truffaut, Malle.

- Dans leurs discours, quelques hommes politiques parlent encore de "la grandeur nationale de la France", ce à ………. peu de Français sont sensibles.

- Je vais te préseter un ami .……… j'ai beaucoup parlé de toi.

B. Faites dépendre chacune des phrases interrogatives ci-dessous du verbe principal indiqué entre parenthèses:

- Que puis-je vous dire de plus? (J'ignore .…)

- Où ont-ils trouvé ces vieux livres? (J'aimerais savoir

- Qui attend-il? (Je ne sais pas ….)

C. Récrivez au passé le texte suivant:

)

55

Elle pense qu'il faudra qu'elle demande à son mari s'il a remarqué l'inquiétude qui se lit sur le visage de leur fils quand quelqu'un s'approche de lui. Subiectul 4. L'amour peut-il justifier l'infidélité? Donnez votre avis en argumentant (30 - 35 lignes).

Barem de corectare

Fiecare subiect se notează cu 9 puncte. Se adaugă un punct din oficiu. Pentru traduceri:

Greşelile se vor depuncta astfel:

la traducerile în limba franceză 0,50 p. - 1,00 p.: contra sensurile, în funcţie de gravitate; 0,40 p: greşeli de sintaxă de tipul: interogaţie directă şi indirectă, concordanţa timpurilor, folosirea modurilor, SI condiţional; 0,25 p: greşeli de morfosintaxă de tipul: acordul în număr şi/sau gen, acordul participiului trecut, genul substantivelor, flexiunea verbului, negaţiile, elementele de relaţie, folosirea prenumelor sau a articolelor; 0,15 p.: greşeli de lexic; 0,05 p.: greşeli de grafie. la traducerile în limba română 0,50 p. - 1,00 p.: greşelile de ortografie sau de gramatică a limbii române, în funcţie de gravitate; 0,40 p.: necunoaşterea unui cuvânt, contrasensurile; 0,20 p.: exprimările forţate, calcurile, nerespectarea topicii specifice limbii române; 0,15 p.: inadecvările stilistice. Soluţiile elegante vor fi premiate cu 0,25 p. - 0,50 p. Pentru proba de gramatică franceză:

Se acordă pentru subiectul 3.A. - 3 p.; subiectul 3.B. - 3 p.; subiectul 3.C.
Se acordă pentru subiectul 3.A. - 3 p.; subiectul 3.B. - 3 p.; subiectul 3.C. - 3 p.
Greşelile de gramatică se sancţionează conform baremului de la probele de traducere.
Pentru proba de redactare: Greşelile se vor depuncta astfel:
2,00 p. - 4,00 p.: absenţa structurii de bază (introducere, dezvoltare, concluzie), greşeli de logică şi argumentare.
1,00 p. - 2,00 p.: absenţa sau folosirea incorectă a exemplelor.
2,00 p. - 8,00 p.: abaterea de la subiect, în funcţie de gravitate. Astfel, un eseu perfect redactat din punct de vedere retoric
şi lingvistic, dar pe alte teme decât cea cerută (chiar dacă există o anumită apropiere), va fi notat cu 1.
1,00 p.: nerespectarea dimensiunilor indicate.
Greşelile grave de lexic şi de gramatică se sancţionează conform baremului de la probele de traducere.
Se punctează pozitiv: 1,00 p. pentru originalitate.
Proba scrisă la Limba germană (subiect tip B)
Subiectul 1. Übersetzen Sie den folgenden Text ins Rumänische:
Sie hatte einen wilden pechschwarzen Lockenkopf, der so aussah, als ob er noch nie mit einem Kamm oder einer
Schere in Berührung gekommen wäre. Sie hatte sehr große wunderschöne und ebenfalls pechschwarze Augen und Füße
von der gleichen Farbe, denn sie lief fast immer barfuß. Nur im Winter trug sie manchmal Schuhe, aber es waren zwei
verschiedene, die nicht zusammenpassten und ihr außerdem viel zu groß waren. Das kam daher, dass Momo eben nichts
besaß, als was sie irgendwo fand oder geschenkt bekam. (M. Ende, Momo)
Subiectul 2. Übersetzen Sie din folgenden Text ins Deutsche:
Ne rămân, desigur, orice s-ar întâmpla, cărţile. Ele nu ne părăsesc niciodată şi sunt întotdeauna gata să atenueze
lacunele care ne dor. Dar putem trăi numai între cărţi? E drept că au fost clipe când aş fi răspuns „da“. Acum nu mai sunt
sigur

Au existat totuşi oameni care şi-au imaginat paradisul în forma unei biblioteci. (Octavian Paler, Scrisori imaginare) Subiectul 3. Setzen Sie die passenden Konjunktionen in den folgenden Text ein:

(um

a. ……. mehr Arbeit und Wohlstand …

b. …… es im Süden zu wenig Platz gab, musste man den Nordosten entwickeln.

c. ……. baute man dort neue Hotels.

d. Die Palmen verschwanden im Meer und ……. man den Strand zu schützen versuchte, wurde schon nach zwei

zu,

deshalb, darum, weil, damit, da)

haben, wollte man mehr Touristen auf die Insel holen.

Jahren das erste Hotel zerstört.

e. ……. setzte man Betonblöcke ins Meer, …… die Wellen nicht mehr an den Strand kamen.

Subiectul 4. Schreiben Sie eine Geschichte mit folgendem Ende (ca 150 Wörter/1 Seite):

Ich wollte noch mehr erfahren und hielt ihn am Arm fest; aber er machte sich ohne Anstrengung los, indem er mir seinen Arm zurückließ und immer höher in die Luft stieg, bis ich ihn nicht mehr sah.

56

Notă: Tratarea tuturor subiectelor este obligatorie.

Barem de corectare

Pentru Subiectul 1. (Traducere) şi Subiectul 2. (Retroversiune) se procedează în felul următor:

Se apreciază cu punctaj maxim (9 p.) redarea fidelă a sensului textului, forma lingvistică îngrijită şi corectă. Se acordă 1 p. din oficiu. Nu se ţine cont de variantele indicate de candidat în paranteze. Se depunctează:

1 p. devierea gravă de sens; 0,25 p. orice eroare lexicală sau gramaticală; 0,25 p. orice omisiune sau element adăugat; 0,10 p. orice eroare de ortografie sau punctuaţie. Subiectul 3. Gramatică Se acordă 9 puncte, respectiv câte 1,5 p. pentru rezolvarea corectă a problemelor. Se acordă 1 punct din oficiu. Subiectul 4. Redactare Se acordă 9 puncte pentru tratarea tuturor aspectelor solicitate, dublate de coerenţă, corectitudine lingvistică şi cursivitatea exprimării. Se acordă 1 punct din oficiu. Se depunctează:

0,50 p. fiecare incoerenţă a afirmaţiilor şi pentru lipsa de fluiditate a textului; 0,05 p.
0,50 p. fiecare incoerenţă a afirmaţiilor şi pentru lipsa de fluiditate a textului;
0,05 p. orice greşeală de ortografie şi/sau punctuaţie;
0,10 p. fiecare element gramatical neadecvate, respectiv greşeală gramaticală.
Proba scrisă la Limba rusă (subiect tip B)
Subiectul 1. УПРАЖНЕНИЯ:
1.1. Вместо точек вставьте глаголы пойти или поехать в нужной форме:
Я захотел есть и
в столовую. Вчера мы решили посмотреть новый фильм и
вокзал. Студенты сдали экзамены и
на практику в другой город. Она взяла сумку и
в кино. Он взял такси и
в магазин за покупками.
на
После свадьбы они
к родственникам в Сибирь. Отец оделся, позавтракал и
на работу. Спортсмены
на
стадион и начали тренироваться. Он попрощался с нами и
1.2. Вставьте подходящий глагол в нужной форме:
домой.
Они часто
друг другу по телефону (звонить-позвонить). От волнения девушка
(краснеть-по краснеть).
Они редко
в парке, потому что у них мало свободного времени (собирамься-собрамься). Мама любит
праздничные обеды (готовить-приготовить). Вчера я
письмо от отца (получать-получить). По субботам мы
в городском парке (гулять-погулять). Этот большой роман я
быстро, за два дня (читать-прочитать). Сестра
письмо подруге и пошла на почту послать его (писать-написать). Ученик долго
задачу по математике
(решить-решать).
Subiectul 2. ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУМЫНСКИЙ ЯЗЫК:
Первые румынские переводы из произведений Пушкина появились в 1837 году, в год смерти великого
русского поэта. Но ещё задолго до появления первых переводов имя Пушкина и многие его произведения были
знакомы румынской общественности, как в Молдове, так и в Валахии, причём главная заслуга в этом
принадлежит первым его почитателлям и переводчикам К. Стамати, К. Негруцци и А. Доничу. О первом
румынском переводе поэмы Цыганы, сделланном Доничем, Александр Хаждеу положительно пишет ещё в 1853
году в журнале «Телескоп», то есть за два года до её появления в печати.
Subiectul 3. ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК:

Cea mai importantă galerie de artă rusă din Moscova şi din Rusia este Galeria Tretiakov. In cele cincizeci şi cinci de săli sunt adunate numeroase tablouri, portrete, desene, sculpturi, icoane ale marilor pictori şi sculptori ruşi din diferite perioade. În sălile de expoziţie ale galeriei sunt prezentate capodoperele artei ruse din domeniul peisajului, în principal tablouri ale lui Levitan, Şişkin şi ale lui Repin. Unul dintre cei mai mari pieton ruşi este Ilia Repin. Este greu să-ţi imaginezi arta rusă fără Repin, aşa cum nu-ţi poţi imagina muzica rusă fără creaţia lui P.I. Ceaikovski. Subiectul 4. НАПИШИТЕ СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ: «место сергея есенина в русской литературе» (сочинение должно быть не более 2 страниц).

Barem de corectare

Fiecare din cele patru subiecte se va nota cu câte o notă între 1 şi 9. Se acordă un punct din oficiu. Subiectul 1 (9 p.) Subiectul 1.1 este punctat cu 4,5 p Pentru fiecare construcţie greşită se scad 0,50 p

57

Subiectul 1.2 este punctat cu 4,5 p Pentru fiecare construcţie greşită se scad 0,50 p Subiectul 2 (9 p.)

Se notează corectitudinea şi acurateţea exprimării în limba română, redarea adecvată a textului din limba rusă. Se pot

puncta soluţiile deosebit de originale pentru unele structuri mai dificile.

Se scad:

0,75 p. pentru fiecare propoziţie netradusă, pentru deviere gravă de sens a unei întregi fraze sau propoziţii;

0,50 p. pentru omisiune sau element adăugat; 0,20 p. pentru fiecare greşeală de echivalare lexicală; 0,005 p. pentru fiecare greşeală de ortografie.

Subiectul 3 (9 p.) Se notează traducerea corectă a structurilor gramaticale, fluenţa textului în limba rusă, cunoaşterea vocabularului implicat de traducerea textului.

Se

pot puncta soluţiile deosebit de originale pentru unele structuri mai dificile. scad:

Se 0,50 p. pentru fiecare echivalare incorectă a structurilor gramaticale fundamentale; 0,30 p. pentru fiecare
Se
0,50 p. pentru fiecare echivalare incorectă a structurilor gramaticale fundamentale;
0,30 p. pentru fiecare greşeală de gramatică (recţiune verbală, terminaţii substantivale, adjectivale, pronominale, verbale
etc.);
0,20 p. pentru fiecare greşeală de echivalare lexicală.
Subiectul 4
Se acordă 9 p. pentru o compoziţie închegată, corectă din punct de vedere al informaţiei, care se încadrează în temă şi
tratează subiectul într-o formă îngrijită, fără greşeli de gramatică şi lexic.
Se
poate puncta suplimentar (după caz) originalitatea abordării temei.
Se
scad:
până la 5 p. pentru tratarea eronată a temei;
0,50 p. pentru fiecare greşeală gravă de exprimare, care face textul ininteligibil;
0,20 p. pentru fiecare greşeală gramaticală şi/sau lexicală;
0,10 p. pentru două greşeli de ortografie şi/sau punctuaţie.
Proba scrisă la Limba italiană (subiect tip B)
Subiectul 1. Tradurre in romeno:
Ritornando a casa, giunta quasi davanti al suo vialetto, lei, alia luce dei fari, vide per un lampo una pelliccia bianca e
una coda folta fuggire nell'oscurità da dietro il suo bidone della spazzatura. Allora era un gatto che la notte precedente aveva
fatto tanto chiasso!
Uscita dalla macchina, entrò in casa. Le luci erano accese; ultimamente, chissà perché non si sentiva più tranquilla a
vivere sola; forse stava invecchiando. Tra poco avrebbe avuto trent'anni e l'età dell'ottimismo, del "niente, mi può accadere"
forse era passata definitivamente. Appese la giacca nello stanzino guardaroba, poi si lasciò cadere nel bianco e
modernissimo divano in soggiorno. Di fronte aveva il grande camino di pietra in cui giaceva ancora un tronco carbonizzato.
Lo sovrastava un quadro che aveva dipinto quando era quindicenne, una grande marina che le infondeva sempre un senso
di profonda calma.
Subiectul 2. Tradurre in italiano:
Auzi pe cineva apropiindu-se şi se sperie, ca şi cum acea persoană ar fi putut să-i citească gândurile. Era chiar fata
brunetă pe care o întâlnise cu o jumătate de oră în urmă în staţia de metrou. Coborâse să vadă de ce se strânsese atâta lume
în piaţă şi se întoarse de acolo în fugă, foarte tulburată. „N-aş fi crezut niciodată că aceste lucruri chiar pot să se întâmple“.
Subiectul 3. Volgere il verbo fra parentesi al modo e al tempo grammaticalmente e logicamente richiesto:
1. Mi aveva promesso che il giorno dopo (tornare).
2. Domani loro (venire) a prendervi.
3. C'era anche lui, ma io non (accorgersi) prima.
4. Non so nemmeno chi (essere) voi.

5. I due (sposarsi) due giorni fa.

6. Un giorno prima (capitare) una disgrazia.

7. (Avvicinarsi), signore!

8. (Avvicinarsi) tutti voi!

9. Ci dispiace, non glielo (sapere) dire.

Subiectul 4. Dopo la lettura attenta del seguente testo,

a.

fatene il riassunto in non più di 70 parole;

b.

trovatene un titolo adatto;

c.

formulate almeno tre informazioni nuove che vi sono fornite dai testo;

d.

spiegate in italiano ii significato delle parole o dei sintagmi sottolineati.

II

giorno 24 agosto del 79 d.C. si annunciò con uno splendido sole e i pompeiani non sapevano che quel sole

meraviglioso lo avrebbero visto per l'ultima volta. Poche ore dopo, descrive Plinio il Giovane in due sue lettere, una nube in

58

forma di pino si levò dal Vesuvio, fino ad allora ritenuto un monte florido. Continue e prolungate scosse della terra quasi quasi strappavano le abitazioni dalle fondamenta. Il tappo di lava che copriva la sommità del vulcano fu spezzato da una notevole pressione di gas tossici. Il boato fu assordante e al tempo stesso terrificante. Seguì una lunga pioggia di sassi, completata da una caduta di cenere che si depositò per un raggio di circa 70 km. con uno spessore di quattro metri. La caduta di materiale vulcanico durò ben quattro giorni, durante i quali frequenti scosse di terremoto provocarono crolli di edifici e scarse possibilità di scampo per gli abitanti che dovevano essere circa 10.000. Prima dei seppellimenti e dei crolli la morte dei pompeiani fu provocata dalia esalazione di gas velenoso. Da Napoli fino a Stabia ogni forma di vita era stata cancellata. La gente cercò rifugio altrove, abbandonando per sempre le località colpite dall'eruzione che per lunghi secoli furono dimenticate. Appena nel 1748 il ricordo del sito romano tornò alla luce, quando, durante i lavori di bonifica nella valle del fiume Sarno, furono trovati alcuni edifici con pareti decorate. Molti anni dopo, la città sepolta ritrova la sua identità grazie ad un'iscrizione trovata durante gli scavi archeologici.

Barem de corectare

Subiectul 1. (9 p.) Subiectul 2 (9 p.) Subiectul 3. (1 p. pentru fiecare frază)
Subiectul 1. (9 p.)
Subiectul 2 (9 p.)
Subiectul 3. (1 p. pentru fiecare frază) (9 p.)
Subiectul 4. (9 p.)
Subiectul 4.a.
(3 p.)
Subiectul 4.b.
(1 p.)
Subiectul 4.c.
(2 p.)
Subiectul 4.d. (0,50 p. pentru fiecare sintagmă/cuvânt explicat) (3 p.)
Nota fiecărui corector reprezintă media notelor celor patru subiecte.
La toate subiectele se depunctează fiecare greşeală după cum urmează:
0,05 p. greşeli de grafie;
0,10 p. greşeli de lexic (confuzii, folosire improprie a termenilor);
0,25 p. contrasensuri, confuzii lexicale grave;
0,30 p. greşeli de morfologie;
0,50 p. greşeli de sintaxă;
1 p. schimbări grave de sens; răsturnări de frază.
Proba scrisă la Limba spaniolă (subiect tip B)
Subiectul 1. Emil Cioran decía que la admiración que probamos por determinadas personas constituye un progreso en
la construcción de la propia personalidad. ¿Cuáles son los actos, rasgos de personalidad o personas que suscitan su
admiración y por qué? ¿Piensa que es necesario probar admiración por alguien? Realice un ensayo titulado Ejercicios de
admiración. Se recomienda que su trabajo tenga una extensión maxima de 40 renglones.
Subiectul 2. Tradúzcase al rumano:
Al volver al salón, apagué la luz y me senté en el viejo butacón de mi padre. No tenía sueño, ni ganas de atraparlo. Me
acerqué al balcón y me asomé hasta ver el reluz vaporoso que vertían las farolas en la puerta de la catedral. La figura que me
observaba se recortaba en un retazo de sombra tendido sobre el empedrado de la calle, inerte. El tenue parpadeo ámbar de la
brasa de un cigarrillo se reflejaba en sus ojos. Vestía de oscuro, una mano enfundada en el bolsillo de la chaqueta, la otra
acompañando al cigarro que tejía una telaraña de humo azul entorno a su perfil. Me observaba en silencio, el rostro oculto a
medias, a la contraluz del alumbrado de la calle. Permaneció allí por espacio de casi un minuto, la mirada fija en la mía. Al
escucharse las campanadas de medianoche, la figura hizo un leve asentimiento con la cabeza, un saludo tras el cual intuí una
sonrisa que no pude ver. Quise corresponder, pero me había quedado paralizado. (C. Ruiz Zafón, La sombra del viento)
Subiectul 3. Tradúzcase al español:

Între timp, se înnorase puţin, astfel încât cerul părea înăbuşit sub o pânză care oprea razele soarelui. Am auzit atunci, dintr-o direcţie care nu putea fi decât vag localizată, un zgomot ciudat, un bâzâit ca de albine uriaşe. Zgomotul dens şi îndepărtat la început a devenit mai lămurit, metalic, aşa cum ştiam că e sunetul care însoţeşte apariţia pe cer a avioanelor americane. După amploarea acustică trebuie să fi fost o escadrilă (= la escuadra) de câteva zeci. Care le fusese ţinta? In după-amiaza aceleiaşi zile am aflat că Braşovul fusese grav lovit. Victimele se aleseseră cu precădere dintre cei care, ignorând primejdia, îşi căutaseră adăpost prin pădurile de la marginea oraşului. Veştile despre dezastru mă făcură să nu mai ies prin sat vreo câteva zile. De Braşov mă legau multe aduceri aminte, din adolescenţă şi de mai târziu. Aş fi dorit să ghicesc de departe ce anume părţi ale oraşului fuseseră zdrobite. Cel mai supărător era faptul că intuiam că din acel moment voi căuta orice pretext sau prilej de a pleca la Braşov, cu toate că oamenii vorbeau că ar fi riscant să călătoreşti într-un vehicul atât de lent cum este carul cu boi. (Lucian Blaga, Luntrea lui Caron) Subiectul 4. 4.1. Sustitúyase el verbo DAR con un sinónimo y háganse las debidas adaptaciones formales:

Me pidió el libro y yo se lo di, después de todo, era su libro. La secretaria le dio la carta que acababa de llegar.

59

En la empresa le dieron un buen empleo.

4.2. Exprésense en estilo indirecto las oraciones subrayadas:

Nadie le dijo: Cuídate, que pronto acabarás agotado.

María pensaba: Nunca hubo tanta agitación en la calle. Su madre le amenazó: Mañana iré a hablar con tu maestra.

4.3. En cada uno de los enunciados siguientes hay un error. Señálese y corríjase:

No tengo ninguna idea de como debería solucionar este problema. Barcelona tiene muchos más habitantes que Pamplona. El malo es que, al irse, se olvidó de cerrar la puerta.

4.4. Pónganse las preposiciones convenientes en los sitios indicados:

Juan llegará ……

las siete, pero la hora exacta no te la puedo decir. En verano sólo trabajo ……… lunes ………

la prensa, entre otras

jueves. ………. más de dos años no ha hecho sino divertirse. Me enteré de sus preferencias …… cosas, de que le gustaba pasear ………. la lluvia.

Barem de corectare Pentru fiecare dintre subiecte se acordă câte 1 p. din oficiu la
Barem de corectare
Pentru fiecare dintre subiecte se acordă câte 1 p. din oficiu la care se adaugă 9 p. pentru îndeplinirea corectă a
cerinţelor, astfel:
Subiectul 1.
1 p. pentru înţelegerea temei pe care o propune subiectul;
1 p. pentru existenţa unui plan al expunerii şi respectarea părţilor sale componente (introducere, cuprins, încheiere);
3 p. pentru selectarea unui ansamblu de argumente adecvate temei, pentru coerenţă logică şi eleganţă a expunerii;
2 p. pentru utilizarea unor exemple sub formă de parafraze, citate, trimiteri la poziţii asumate de autori şi opere cunoscute;
1 p. pentru alegerea unui registru lingvistic adecvat temei, pentru proprietatea şi adecvarea termenilor;
1 p. pentru originalitate.
Pentru fiecare dintre Subiectele 2. şi 3. se poate acorda 1 p. pentru găsirea unor soluţii originale.
Subiectul 4. Se acordă câte 2,25 p. pentru fiecare dintre subpuncte.
În toată lucrarea, greşelile de limbă se vor depuncta astfel:
0,10 p.: semne diacritice greşite sau omise, greşeli de ortografie;
0,25 p.: distorsiuni lexicale şi frazeologice, contextualizare improprie;
0,30 p.: greşeli de morfosintaxă (forme verbale şi nominale, conectori, acord);
0,50 p.: folosirea greşită a verbelor ser şi estar, selecţia greşită a modurilor şi timpurilor verbale în subordonată;
0,5 p. - 1 p.: calcuri, lacune, distorsiuni semantice grave la nivelul frazei.
Proba scrisă la Limba latină (subiect tip B)
Subiectul 1. Traduceţi textul următor:
Accidit etiam repentinum incommodum biduo, quo haec gesta sunt. Tanta enim tempestas cooritur, ut numqum illis
locis maiores aquas fuisse constaret. Tum autem ex omnibus montibus nix proluit et ripas fluminis superavit pontesque
ambos, quos C. Fabius fecerat, uno die interrupit.
Subiectul 2. Faceţi schema sintactică a frazelor din textul de mai sus, arătând natura propoziţiilor şi relaţiile lor.
Subiectul 3. Caracterizaţi succint activitatea oratorică a lui Cicero.
Subiectul 4. Dintre cele trei variante latineşti – a b c – ale frazei româneşti, alegeţi-o pe cea corectă şi marcaţi-o cu x.
Eu, poetul Ovidius Naso, cântăreţul gingaşelor iubiri, zac aici, sub lespedea cea grea. Am pierit din pricina talentului
meu. Trecătorule, spune “Odihnească-i-se în pace osemintele!”
a Ego, Ovidius Naso poeta, teneri lusor amoris, hic iacebo, sub gravi lapide. Ingenio meo perii. Viator, dic „molliter
ossa cubarent"!
b

Ego, Ovidius Naso poeta, tenerorum lusor amorum, hic iacueram, sub gravibus lapidibus. Ingenio meo perieram. Viator, dic „molliter ossa cubent!"

c Ego, Ovidius Naso poeta, tenerorum lusor amorum, hic iaceo, sub gravi lapide. Ingenio meo perii. Viator, dic „molliter ossa cubent!" Notă: Candidaţii pot folosi Dicţionarul Latin-Român.

Barem de corectare

Se acordă o notă (între 1 şi 10) pentru rezolvarea corectă a fiecăruia dintre cele patru subiecte. La fiecare dintre cele patru notări se acordă câte 1 punct din oficiu. Nota finală rezultă din media celor patru note parţiale. Din aceste valori maxime se vor scădea câte 0,10 - 0,50 p. pentru greşelile de morfologie, sintaxă sau lexic, în funcţie de gravitatea lor (e.g.: se consideră mai gravă neidentificarea unui ablativ absolut sau a unui acuzativ cu infinitiv decât o confuzie de timp sau de caz). Neînţelegerea textului se taxează cu 2-3 p., după întinderea şi profunzimea erorii.

60

La literatură, se iau în considerare atât corectitudinea şi bogăţia informaţiei, cât şi capacitatea de sintetizare şi eleganţa de expresie a candidatului.

O teză care impresionează prin corectitudine, prin demonstrarea obiceiului traducerii şi prin amploarea cunoştinţelor

de literatură va putea fi recompensată cu un punct în plus.

Se vor sancţiona drastic greşelile de limba română.

Proba scrisă la Limba română (pentru specializările B la care examenul s-a susţinut prin Limba română)

Subiectul 1.

1. Ce părţi de vorbire au flexiune în funcţie de categoria morfologică a persoanei?

2. Explicaţi diferenţa gramaticală dintre cele două apariţii ale formei ne în exemplele de mai jos:

Nu ne aşteptam la aşa ceva, nu? Nu trebuie să ne analizăm în continuu.

3. Menţionaţi două funcţii sintactice ale verbului la supin şi ilustraţi-le prin câte un exemplu.
3. Menţionaţi două funcţii sintactice ale verbului la supin şi ilustraţi-le prin câte un exemplu.
4. Comparaţi pe scurt conjuncţiile subordonatoare şi pronumele relative, indicând asemănările şi deosebirile generale
dintre cele două clase.
5. Explicaţi cum se realizează acordul pronumelui relativ în exemplul:
A adoptat o idee care i se pare genială şi ale cărei prime consecinţe nu le întrevede.
6. Ce este a în exemplele de mai jos?
a. Nu e uşor a pleca acum. b. A treia nu merge. c. Cine a venit? d. Îmi sună a ameninţare. e. Am citit cronicile a doi
critici. i. Casa era a Mariei. g. A scris pe zid un „a“ de tipar. h. A, tu erai?
Subiectul 2. Se dau textele:
a. „Nu e întâmplător că Cioran povesteşte cum îşi detesta tatăl când, copil fiind, dimineaţă de dimineaţă, trebuia să-l
asculte relatând nevesti-sii ce visase noaptea.”
b. Tânărul se pare că nu va mai fi chemat la inteviu, fiind preferat un alt candidat, cel despre care v-am vorbit ieri, pe
care chiar voiau să-1 angajeze.
1. Extrageţi propoziţiile subordonate din fraza a. şi indicaţi pe scurt felul lor. (Nu este necesară calificarea după scopul
comunicării şi după structură).
2. Identificaţi felul şi rolul elementului de relaţie ce din fraza a.
3. Indicaţi modurile şi timpurile verbelor din textul a.
4. Arătaţi care sunt subiectele gramaticale ale verbelor din fraza b.
5. Analizaţi morfosintactic cuvintele subliniate în fraza b.
Subiectul 3.
1. Marcaţi accentul în cuvintele următoare: fuseseră, plumburiu, instantaneu, acvariu, constant.
2. Identificaţi vocalele în hiat în: noutate, plouase, eroi, trebuia, a intui.
3. Identificaţi în lista de mai jos cuvintele care aparţin familiei lexicale a adjectivului mic:
nimic, micime, micro, micuţ, micolog, miceliu, micţiune.
4. Găsiţi cinci adjective formate în limba română cu sufixul -esc.
5. Indicaţi şi ilustraţi prin exemple patru sensuri diferite ale verbului a apuca.
6. Rescrieţi fragmentul de scrisoare de mai jos, corectând toate greşelile de punctuaţie, ortografie, gramatică şi
construcţie (coeziune) a textului.
Scumpul meo soţ în primul rând îţi scriu că suntem sănătoş dar nu ştim de tine de când ai plecat de acasă şi Marine
să şti că am săpat porumbul şi Marine să şti că acum începem la secere dar ceom mai face nuştiu şi Marine să şti că sandu
şi oiţa sunt sănătoşi Marine să şti că boi sunt sănătoşi dar oduc cam rău cuei că nu am notreţ Marine să şti că aluat ăla
bătrânu o jumătate de trifoi şi mia dat şi mie un sfert şi Marine să şti că dela finăto a venti mereu scrisori dela el.
Subiectul 4.
1. Se dă textul:

„Mult ar fi rămas Iovănuţ pe gânduri, cugetând la cele rostite de înţeleaptă doamnă Potoţki, dacă în clipele acelea somptuoasele uşi de Lipsca ale salonului gazdei nu s-ar fi deschis cu sfială, lăsând să apară în cadrul lor - cine? întrebăm noi, atenţi la retorica suspansului, despre care noua critică a scris pagini strălucite, şi ţine de onestitatea şi datoria noastră, a povestitorilor contemporani, să amintim câteva nume de la care nu puţin am învăţat: A.J. Greimas, Michel Foucault, Mia Kristeva, Alain Brassier, Wayne C. Boom, Igor Vitowski, Philippe Lejeune, A. Blaimberg şi alţii - tocmai, bat-o vina, perechea în jurul căreia se învârtea întreaga conversaţie: Zbigniew şi Malgorzata. Frumoşi tineri! El, înalt, cu mustăcioară, bine legat, având pe chip una din acele expresiuni nobile ce trezesc consideraţiune “

Identificaţi mijloacele lingvistice care produc contraste de registru stilistic şi explicaţi efectul acestora.

2. Identificaţi două trăsături specifice oralităţii în replica:

- Las 'că-nţeleg io! Înţeleg io, ce nici pân cap nu-ţi trece că înţeleg! Da mai bine zi dân scrisoare

3. Transpuneţi fragmentul de mai jos în limbaj standard, eliminând trăsăturile colocviale:

Păi dacă ăia care ne controlează sânt paraleli cu finanţele, cum să fim noi, ăştilalţi, perpendiculari? Iaca, mai greşim şi noi, că n-o fi foc!

61

Barem de corectare

Fiecare subiect este notat de la 1 la 10 (se acordă câte 1 punct din oficiu). Orice greşeală de ortografie făcută de candidat pe parcursul rezolvării unui subiect este penalizată cu 1 punct: acesta se scade din totalul notei pentru subiectul respectiv (putând astfel anula punctajul obţinut la o cerinţă a subiectului, rezolvată în rest corect). Subiectul 1.

1. Se acordă câte 0,50 p. pentru fiecare răspuns corect (pronume, verb); din total se scad câte 0,50 p. pentru orice altă

parte de vorbire indicată greşit (total: 1 p.)

2. Se acordă câte 0,50 p. pentru identificarea celor două valori (pronume reflexiv obligatoriu, care intră în componenţa

verbului; pronume reflexiv cu funcţia de complement direct) (total: 1 p.)

3. Se acordă câte 0,25 p. pentru fiecare funcţie indicată corect (dintre: subiect, nume predicativ, complement direct,

complement indirect, circumstanţiale de diferite tipuri, atribut), şi câte 0,25 p. pentru fiecare exemplu corect. Nu se iau în considerare funcţii şi exemple în plus faţă de numărul cerut (total: 1 p.)

4. Se acordă 1 p. pentru punerea în evidenţă a rolului comun de elemente de
4. Se acordă 1 p. pentru punerea în evidenţă a rolului comun de elemente de relaţie în frază şi 1 p. pentru menţionarea
principalei diferenţe (conjuncţiile subordonatoare nu au şi funcţie sintactică în propoziţia subordonată). În acordarea
punctajului maxim contează şi logica expunerii, calitatea exprimării. (total: 2 p.)
5. Se acordă câte 1 p. pentru explicarea completă a acordului fiecărui element: articolul posesiv - în gen şi număr cu
substantivul determinat de pronumele relativ (consecinţe); pronumele relativ - în gen şi număr cu substantivul din regentă
determinat de propoziţia atributivă (idee). (total: 2 p.)
6. Se acordă câte 0,25 p. pentru identificarea fiecărei valori (a. prepoziţie în componenţa infinitivului; b. articol în
componenţa numeralului ordinal; c. formă de pers. III sg. a auxiliarului a avea; d. prepoziţie; e. prepoziţie; f. articol posesiv-
genitival; g. numele literei, substantivizat; h. interjecţie) (total: 2 p.)
Subiectul 2.
1. Se acordă câte 0,20 p. pentru delimitarea corectă a fiecărei propoziţii şi câte 0,20 p. pentru caracterizare (subiectivă,
completivă directă, circumstanţială de timp sau circumstanţială cauzală, subiectivă, completivă directă).
"- Nu e întâmplător ¹/ că Cioran povesteşte 2 / cum îşi detesta tatăl ³/ când, copil fiind, 4 /dimineaţă de dimineaţă, 5 /
trebuia 4 / să-l asculte relatând nevesti-sii 5 / ce visase noaptea. 6 / (total: 2 p.)
2. Se acordă 0,50 p. pentru calificarea drept pronume relativ în Ac. şi 0,50 p. pentru rolul de a stabili legătura între
fraze şi funcţia sintactică de CD. (total: 1 p.)
3. Se acordă 0,25 p. pentru caracterizarea corectă a fiecărui verb (ind. prez. / ind. prez. / ind. imp. / ger. / ind. imp. /
conj. prez. / ger. / ind. m.m.c.p.). (total: 2 p.)
4. Se acordă câte 0,40 p. pentru identificarea corectă a fiecărui subiect: subiectivă, tânărul, un candidat, inclus,
subînţeles (nedeterminat) (total: 2 p.)
5. Se acordă câte 0,50 p. pentru caracterizarea părţiior de vorbire (adj. pron. nehotărât, acordat în gen, nr., caz;
pronume demonstrativ, masc. sg., N) şi câte 0,50 p. pentru indicarea funcţiilor (atribut adjectival, apoziţie). (total: 2 p.)
Subiectul 3.
1. Se acordă câte 0,20 p. pentru fiecare accent corect indicat (fuséseră, plumburíu, instantanéu, acváriu, constánt)
(total: 1 p.)
2. Se acordă câte 0,50 p. pentru fiecare hiat corect indicat: noutate, plouase, eroi, trebuia, a intui; din total se scad câte
0,50 p. pentru orice altă secvenţă indicată greşit drept hiat (total: 1 p.)
3. Se acordă câte 0,50 p. pentru fiecare cuvânt corect indicat: micime, micuţ; din total se scad câte 0,50 p. pentru orice
alt cuvânt indicat greşit ca făcând parte din familia lexicală (total: 1 p.)
4. Se acordă câte 0,20 p. pentru fiecare cuvânt corect indicat; din total se scad câte 0,20 p. pentru orice cuvânt indicat
greşit. (total: 1 punct)
5. Se acordă câte 0,25 p. pentru fiecare sens diferit şi câte 0,25 p. pentru fiecare exemplu care ilustrează corect sensul
respectiv (total: 2 p.)
6. Se acordă punctajul maxim (3 p.) pentru o rescriere corectă care nu se îndepărtează inutil de textul dat (dar renunţă,
de exemplu, la unele repetiţii inutile). Se penalizează cu 0,25 p. fiecare greşeală necorectată (scriere cu majusculă, absenţa
virgulei necesare, a punctului, ortografierea cuvintelor). (total: 3 p.)

Subiectul 4.

1. Se acordă punctajul maxim pentru furnizarea de argumente din text (exemple de lexic şi sintaxă arhaizante,

solemne, dar şi cu elemente populare - în contrast cu terminologia modernă, de specialitate, stilul de articol teoretic) şi

pentru calităţile expunerii. (total: 5 p.)

2. Se acordă câte 1 p. pentru fiecare trăsătură din cele două cerute (care pot fi: repetiţia; abateri de la pronunţia

standard; intonaţie exclamativă, implicare afectivă etc.)

3. Se acordă punctajul maxim pentru o formulare în registru standard care nu se depărtează inutil de text. (total: 2 p.)

Specializarea „Studii Americane“ (A)

62

Probă scrisă la Limba engleză

Subiectul 1. Translate into Romanian:

On that occasion, much of the room was in darkness, and the two gentlemen were sitting side by side midway down the table - it being much too broad to allow them to sit facing one another - within the pool of light cast by the candles on the table and the crackling fire opposite. I decided to minimize my presence by standing in the shadows much further away from the table than I might usually have done. Of course, this strategy had a distinct disadvantage in that each time I moved towards the light to serve the gentlemen, my advancing footsteps would echo long and loud before I reached the table, drawing attention to my arrival in the most ostentatious manner; but it did have the great merit of making my person only partially visible while I remained stationary. Subiectul 2. Translate into English:

Îi era foame, se simţea neodihnit şi nu ştia ce vrea să facă. Se gândise că va sta de vorbă cu Gavrilă, pe care-1 preţuia, îi va explica ce înseamnă vremurile care vin, îl va ruga să fie primar, pentru că activitatea democratică în sat să înceapă oarecum sub pavăza acestui nume respectat de toţi, chiar de cei care nu-1 iubeau, sau îl invidiau. Ştia că o să aibă mult de

furcă cu Mitru când se vor întâlni, dar nu-şi închipuise că acesta i-o va lua
furcă cu Mitru când se vor întâlni, dar nu-şi închipuise că acesta i-o va lua înainte şi lucrul se întâmplase de două ori
Şi mai
erau în el, ca un spin, cuvintele lui Mitru de atunci, de la culesul porumbului
se silise să nu se gândească niciodată la ele,
dar nu era vorba atât de cuvinte cât de realitatea dură din dosul lor: el avea pământ, Mitru era argatul lui.
Subiectul 3.1. Write out the sentences, using the most logical form of the verbs in brackets:
Susan went to call an ambulance, but not before he (catch) her deeply sympathetic glance: she had a feeling that this
young man, who was deeply tanned and well-muscled, (die) no matter what they did. He (be) just as dead even if their
ambulance already (park) out front with the motor idling when the patient (bring) in. It somehow (seem) useless!
Subiectul 3.2. Rewrite the following sentences into Indirect Speech, beginning as shown:
1. "Would you mind telling me if a man named Jones was here an hour ago?"
She asked me
2. "Where do you think that book is?"
He wondered
3. "You must do as I say!"
She demanded
Subiectul 3.3. Finish each sentence in such a way that it means exactly the same as the sentence above it:
a. It took him twenty minutes to cycle to work.
He cycled
b. He stopped eating meat ages ago.
He hasn't
c. She left for Italy before I received her letter.
By the time
Subiectul 3.4. Find the mistake in each of the following sentences and correct it:
a. There isn't any money in the drawer, is it?
b. Hardly had they come in that the lights were switched on.
c. He is reported to win a prize at the local fair.
Subiectul 4.
A. "The old man looked carefully in the glimpse of vision that he had. Then he took two turns of the harpoon line
around the bitt in the bow and laid his head on his hands.
'Keep my head clear,' he said against the wood of the bow. 'I am a tired old man. But I have killed this fish which is my
brother and now I must do the slave work.'
Now I must prepare the nooses and the rope to lash him alongside, he thought. Even if we were two and swamped her
to load him and bailed her out, this skiff would never hold him. I must prepare everything, then bring him in lash him well
and step the mast and set sail for home ". (Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea)
Place the fragment in context. Consider the old man's vision of the sea world and discuss the perspective from which
he relates to "this fish which is my brother". (Do not write more than 200 words)
B. "If personality is an unbroken series of successful gestures, then there was something gorgeous about him, some

heightened sensitivity to the promises of life, as if he were related to one of those intricate machines that register earthquakes

ten thousand miles away. " (F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby) Discuss this description of Gatsby. What does the "heightened sensitivity to the promises of life" refer to? (Do not write more than 100 words)

Barem de corectare

Fiecare subiect este notat cu note de la 1 la 9. Se acordă un punct din oficiu. Subiectul 1. Se notează traducerea corectă a structurilor gramaticale, fluenţa textului în limba engleză, cunoaşterea vocabularului implicat de traducerea textului. Se depunctează cu 0,50 p. folosirea greşită sau formarea greşită a timpurilor verbale, a verbelor modale şi a diatezei pasive, nerespectarea regulilor de concordanţă a timpurilor, folosirea greşită a infinitivului ca şi

63

a gerundului sau a participiului. Se depunctează cu 0,25 p. formele greşite de plural, folosirea necorespunzătoare a

principalelor prepoziţii din limba engleză, greşelile de topică. Se consideră că cinci greşeli de ortografie se vor depuncta cu 0,10 p. Se pot puncta cu un bonus între 0,50 p. şi 1 p. soluţiile deosebit de originale pentru unele structuri mai dificile.

Subiectul 2. Se notează corectitudinea şi acurateţea exprimării în limba română, redarea adecvată a sensului textului în limba engleză. Se depunctează cu un punct abaterile grave de la sensul textului, distorsionarea totală a înţelesului ca şi exprimarea confuză în limba română. Se apreciază eleganţa exprimării în limba română, găsirea de soluţii cât mai aproape de sensul textului englezesc. Se pot puncta cu un bonus de 0,50 p. până la 1 p. soluţiile ingenioase de traducere. Subiectul 3. Primul subpunct din cele patru ale subiectului 3 este notat cu 3 p., subpunctul 2 se notează cu 3 p., subpunctul 3 se notează cu 1,50 p., iar subpunctul 4 cu 1,50 p., după cum urmează:

3.1. 0,50 p. x 6; 3.2. 1 p. x 3;

Subiectul 4. Se acordă câte 4,5 p. pentru fiecare subpunct. Se vor deduce 0,25 p. pentru fiecare 10 cuvinte peste numărul recomandat de cuvinte. Se apreciază: exprimarea corectă, coerenţa şi concizia răspunsului, claritatea şi consecvenţa, încadrarea în limitele cerinţei, precum şi capacitatea candidatului de a structura argumentaţia. Se acordă un bonus de 0,5 p. până la 1 p. pentru idei originale şi exprimare nuanţată.

3.3. 0,50 p. x 3;

3.4. 0,50 p. x 3.

Specializarea „Traducători, Interpreţi, Terminologi“ Probă scrisă de Limba engleză Subiectul 1.A. Put the verbs
Specializarea „Traducători, Interpreţi, Terminologi“
Probă scrisă de Limba engleză
Subiectul 1.A. Put the verbs in brackets in the correct form:
1. If I (know) what (happen) the previous day, I never (go) there. 2. I recently (consider) (take out) life insurance, but
my husband (not feel) it (be) worth (make) the payments. 3. It's six o'clock and although I (work) all day I (achieve) almost
nothing. 4. If you ask my opinion I suggest you (go) by bus. 5. By the time the police (arrive), the burglar (vanish). 6. John
acts as if he (live) on another planet. 7. The