Sunteți pe pagina 1din 18

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.

ro

FACULTATEA DE LIMBI Ş I LITERATURI STRĂIN E


Str. Edgar Quinet, nr. 7, tel. 314.35.08, 314.89.65

Prima medie/ultima medie:


Domeniul de 2006 2005 2004 2003 2002 2001
licenţă A
Engleză 9,39/7,35 9,73/8,88 9,34/8,10 9,45/7,72 9,23/7,58 9,48/6,93
Franceză 9,57/6,79 9,37/8,60 9,60/7,97 9,53/7,95 9,67/7,77 9,45/6,51
Germană 9,57/8,23 9,28/7,70 9,42/7,81 10/6,96 9,06/7,34 9,42/6,87
Rusă 9,83/9,04 9,82/7,83 10/9,60 9,72/9,24 10/9,48 8,97/5,75
Italiană 8,16/6,35 9,23/5,95 9,55/7,39 9,18/6,93 9,40/6,91 9,28/5,96
Spaniolă 8,56/6,86 9,77/5,97 9,52/7,19 9,03/6,60 8,72/6,50 8,89/5,45
Portugheză 8,61/5,78 9,02/6,31 9,03/6,84 9,23/7,61 9,22/7,16 8,87/5,32
Filologie clasică 9,80/8,89 9,88/8,32 10/9,69 10/9,35 10/9,34 9,80/5,00
Japoneză 9,74/8,24 9,61/8,52 9,53/8,23 9,36/8,14 9,47/7,67 8,36/7,16
Chineză 9,43/7,29 9,03/6,65 9,33/6,48 9,07/6,55 9,45/6,55 8,30/6,98
Arabă 9,23/6,76 9,67/8,34 9,07/7,55 8,81/7,59 8,85/7,17 9,14/5,35
Sârbă 9,66/7,52 9,86/9,33 9,77/9,38
Slovacă 9,74/8,85 9,95/9,66 10/9,41
Ucraineană 9,42/7,12 9,80/9,24 9,64/9,26
Maghiară 9,42/6,46 9,69/7,92 10/9,26 9,76/8,86 9,76/9,29
Turcă 9,72/8,77 9,98/9,08 9,85/9,57
Bulgară 9,14/6,35 9,36/8,79
Cehă 9,85/9,43 9,73/9,37
Croată 9,71/8,85 9,68/9,03
Polonă 9,81/9,20 9,76/9,10
Neogreacă 9,93/8,85
Rromani 9,40/7,01 9,24/6,31
Neerlandeză 9,91/9,52
LMA – Engleză 9,98/9,91 9,97/9,34 9,97/9,55 9,82/9,14
-Franceză 9,81/7,23
LMA – Engleză 9,85/9,85 9,92/8,56 9,92/9,61 9,89/9,24
-Italiană 9,62/7,22
LMA – Engleză 9,95/9,63 10/9,06 10/9,30
-Spaniolă
LMA – Engleză 9,98/9,86 9,98/8,62 9,91/9,53
-Germană 9,85/7,24
Studii americane 9,88/9,88 9,94/9,22 9,56/8,84
9,81/8,25
Traducători 8,81/6,46 9,27/7,50 9,08/7,30

39
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
Concurenţa în anii anteriori (candidaţi/loc):
A 2002 2003 2004 2002 2003 2004
Engleză 3,38 4,5 5,96 Arabă 2,86 3,85 3,87
Franceză 3,58 5,09 4,16 Bulgară 3,73
Germană 2,06 1,91 2,40 Polonă 4,53
Rusă 7,53 4,10 5,80 Sârbă 7,13
Italiană 2,25 2,52 3,13 Slovacă 7,66
Spaniolă 2,15 2,52 3,87 Cehă 4,73
Portugheză 2,53 2,87 2,60 Croată 4,00
Filologie 5,90 3,10 3,07 Turcă 11,93
clasică
LMA 4,98 4,12 3,15/5 Ucraineană 6,13
Japoneză 2,73 3,80 3,93 Maghiară 5,53 3,07 2,47
Chineză 2,00 1,73 2,20 Studii 7,70
americane
Traducători 3,43

Concurenţa în anul 2005 (candidaţi/loc):


A 2006 2005 2006 2005
Engleză 4,34 Arabă 4,07
Franceză 3,12 Bulgară 2,87
Germană 2,65 Polonă 2,87
Rusă 3,55 Sârbă
Italiană 1,71 Slovacă
Spaniolă 1,61 Cehă 2,87
Portugheză 2,07 Croată 2,87
Filologie 2,33 Turcă
clasică
LMA Ucraineană
Japoneză 4,93 Maghiară 1,40
Chineză 1,60 Studii 11,40
americane
Neogreacă 8,27 Traducători 4,85
Rromani 2,27
Engleză- 3,78
Franceză
Engleză- 5,10
Italiană
Engleză- 6,73
Spaniolă
Engleză- 6,03
Germană
Engleză-Rusă 0,83

NOTĂ: Pentru limbile: rusă, sârbă, croată, slovacă, ucraineană, maghiară, turcă – ca specializare A şi pentru secţiile
Filologie clasică şi Limbi moderne aplicate, admiterea s-a făcut în baza selecţiei de dosare.

Domeniul de licenţă „Limbi şi literaturi“


Proba scrisă la Limba Română (subiect tip A)
Citiţi textul anexat, apoi rezolvaţi cerinţele de mai jos. Toate subiectele sunt obligatorii.
Nota finală este media aritmetică a notelor pe cele două subiecte. Timp de lucru: 2 h.
Subiectul I: 10 p. (9 p. + 1 p. oficiu)
I.1. Reformulaţi primele 2 fraze din text, înlocuind cu sinonime adecvate contextual cuvintele dacă, a adus, Lumea
Nouă, a fost botezată, compatrioţii, seduşi, adictivă dragoste, franţuz. (1,50 p.)
I.2. Explicaţi următoarele secvenţe din text (1,50 p.):
a. ...îşi lustruiau filozofia...
b. ... ca orice copie e mai ambiţioasă decât originalul.

40
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
c. Brandul neoficial de Admitere
ţară [...] vaFacultate, Forum
trebui modificat. Admitere,
Ţigările Subiecte
vor dispărea Admitere
la fel Forum.ListaFacultati.ro
ca adversarii lui Stalin din pozele
oficiale.
I.3. Clasificaţi după cazul gramatical cuvintele următoare din text: Jean Nicot, acestuia, indiferentul,
alene, gurii, (care)-şi, vai, divorţul, ca o soacră, ceva, marfă, ticăloşilor, rezultate, Jean-Paul Sartre, delicioasele. (1,50 p.)
NOMINATIV ACUZATIV GENITIV DATIV VOCATIV FARĂ CAZ

I.4. Extrageţi din text 5 verbe sau participii verbale la diateza pasivă. (1,50 p.)
I.5. Realizaţi o schemă în care să clasificaţi atributele în funcţie de partea de orbire prin care se exprimă.
Ilustraţi fiecare clasă cu câte un exemplu din textul anexat. Construiţi câte un exemplu pentru clasele
nereprezentate în text. (1,50 p.)
I.6. Ce tipuri de propoziţii subordonate apar în text? Ce rol stilistic au? (1,50 p.)
Subiectul II: 10 p. (9 p. + 1 p. oficiu)
II. 1. Rezumaţi textul anexat în maximum 10 rânduri. (3 p.)
II. 2. Extrageţi din text secvenţele prin care autorul îşi exprimă atitudinea ironică. (3 p.)
II. 3. Redactaţi două texte de maximum 15 rânduri fiecare exprimând puncte de vedere diferite privind fumatul:
a) în primul text, punctul de vedere al unui tânăr fumător; b) în al doilea text, punctul de vedere al unui medic. (3 p.)

Barem de corectare
Subiectele urmăresc testarea abilităţilor şi deprinderilor de „lectură” şi ,,redactare de text”, de utilizare a
cunoştinţelor teoretice dobândite, în acord cu orientarea comunicativ-pragmatică a actualelor manuale şi programe scolare.
Subiectul I: 10 p. (9 p. + 1 p. oficiu)
I. 1.: 1,50 p. distribute astfel:

41
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere
– 0,50 p. păstrarea nealterată Facultate,
a semnificaţiei Forum
globale Admitere,
a celor Subiecte Admitere
două fraze; Forum.ListaFacultati.ro
– 0,50 p. respectarea cerinţei de substituţie a termenilor cu sinonime;
–0,50 p. coerenţa, coeziunea, corectitudinea gramaticală şi ortografică a frazelor reformulate.
În cadrul fiecăreia dintre cele 3 subdiviziuni ale punctajului se va aprecia gradul de îndeplinire a cerinţei (25%; 50%;
75%; 100%).
I. 2.: 1,50 p. distribute astfel:
– câte 0,50 p. pentru explicarea corectă şi într-un limbaj adecvat a semnificaţiei fiecăreia dintre cele 3 secvenţe de
text.
În cadrul fiecăreia dintre cele 3 subdiviziuni ale punctajului se va aprecia gradul de îndeplinire a cerinţei (25%; 50%;
75%; 100%).
I. 3.: 1,50 p.: câte 0,10 p. pentru fiecare cuvânt corect clasificat:

NOMINATIV ACUZATIV GENITIV DATIV VOCATIV FARĂ CAZ


- Jean Nicot - ca o soacră - - - alene
- indiferentul - Jean Paul - gurii - vai
- divorţul Sartre* -
- ceva
- marfă
- rezultate
- delicioasele
* În textul articolului: preferate de Serge Gainsbourg şi Jean Paul Sartre - cazul acuzativ; în textul care
explică imaginile, cazul nominativ; ideal ar fi să se remarce ocurenţa diferită a substantivului; oricare dintre răspunsuri
însă poate fi considerat corect.
I. 4.: 1,50p. – câte 0,30 p. fiecare formă corectă din lista următoare:
a fost botezată, seduşi, uitată, a fost amendată, au fost amendate, preferate, modificat
I. 5.: 1,50 p. care vor fi distribute astfel:
– 0,50 p. pentru întocmirea schemei corecte şi complete (respectând criteriul unităţii criteriilor, al ierarhizării etc.) (cf.
Manualele şcolare);
– 0,50 p. pentru exemplele corect extrase din text;
– 0,50 p. pentru exemplele corect construite.
În cadrul fiecăreia dintre cele 3 subdiviziuni ale punctajului se va aprecia gradul de îndeplinire a cerinţei (25%; 50%;
75%; 100%).
I. 6.: 1,50 p.: câte 0,50 p. pentru fiecare tip corect identificat şi explicat.
În cea mai mare parte, textul se bazează pe structuri simple, coordonate. În aceste condiţii, puţinele subordonate
care apar se detaşează în raport cu celelalte structuri, dobândind rol stilistic/discursiv/retoric:
– opoziţionale: mijloc sintactic de emfază a semnificaţiei prin contrast.
Atenţie! În manualele şcolare şi în programe nu se predă circumstanţială opozitivă. Aici interesează sesizarea de
către candidaţi a acestei structuri sintactice de tip frastic prin care se accentuează semnificaţia. Orice aproximare -
condiţionale, temporale, antiteză, relaţie de opoziţie etc. - adecvat comentată, care demonstrează înţelegerea
textului, va fi considerată corectă.
– atributive: clarificare, precizare, explicare, captarea detaliului semnificativ, dezvoltarea ideii.
– cauzală: argumentare.
În cadrul fiecăreia dintre cele 3 subdiviziuni ale punctajului se va aprecia gradul de îndeplinire a cerinţei (25%; 50%;
75%; 100%).
Subiectul II: 10 p. (9 p. + 1 p. oficiu)
II. 1.: 3 p. care se vor distribui astfel:
– 1 p. captarea nealterată a ideilor centrale ale textului;
– 1 p. coerenţa şi coeziunea textului redactat de candidat, adecvare stilistică;
– 1 p. corectitudine gramaticală, aspecte formale.
În cadrul fiecăreia dintre cele 3 subdiviziuni ale punctajului se va aprecia gradul de îndeplinire a cerinţei (25%; 50%;
75%; 100%).
II. 2.: 3 p. Se va aprecia gradul de îndeplinire a cerinţei (25%; 50%; 75%; 100%).
– titlul (Fumători, Europa vă pregăteşte ceva!)
– Dar, vai, se apropie divorţul!
– Ca o soacră perseverentă, Guvernul de la Paris, în frunte cu virtuosul Chirac...apare cu ţigara-n gură)
– Împotriva ticăloşilor de fumători
– Posibil şi opoziţia dintre acţiunile numeroase întreprinse de guvern („faptele”, coloana 1 jos) şi ceva rezultate se
văd (minimalizarea efectului)
– 52% din populaţia adultă trăgea din ţigară

42
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admiteredecât
– ca orice copie e mai ambiţioasă Facultate,
originalulForum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
– Ba chiar şi o agenţie de luptă antitabac...
– instructori în arta renunţării la fumat
– Brandul neoficial de ţară....va trebui modificat
– Ţigările vor dispărea la fel ca adversarii lui Stalin...
– Delicioasele Gauloises se vor mai găsi doar în muzee. Şi pe piaţa neagră!
II. 3.: 3 p. repartizate astfel:
– 1 p. redactarea celor două texte cu respectarea cerinţelor formulate;
– 1 p. coerenţa, coeziunea, adecvarea stilistică a textelor;
– 1 p. corectitudine gramaticală, aspecte formale.
În cadrul fiecăreia dintre cele 3 subdiviziuni ale punctajului se va aprecia gradul de îndeplinire a cerinţei (25%; 50%;
75%; 100%).

Proba scrisă la Limba Engleză (subiect tip A)


I.A. Translate into English:
La vreo câteva zile, primii o scrisoare de la Mama Corneliei, câteva rânduri, în care mi se cerea, fără mult înconjur, să
curm o corespondenţă prea asiduă, al cărei rost nu putea fi identificat pe linia unor planuri realizabile. Am citit scrisoarea încă
o dată şi încă o dată. Da, era clară. Mai clară decât aş fi putut să mi-o imaginez vreodată! Impresia ce o lăsasem familiei ei în
Banat fusese aşadar mai prejos de orice aşteptări, ceea ce de altfel era de prevăzut, căci nici înainte, nici după această
întâmplare, niciodată nu mi-am aranjat existenţa spre a face vreo impresie. Cu a doua poştă a zilei primii o scrisoare de la
Cornelia: să nu pun prea mult la inimă cele ce-au căzut pe capul nostru ca din senin, datorită unor circumstanţe independente
de voinţa ei. Cuvintele Corneliei erau ca nişte flăcări, care ar îngheţa în văzduh, rămânând imobile.
I.B.
1. Write out the sentences, using the most logical form of the verbs in brackets (0,25 x 10 = 2,5 points):
Almost every part of the world has experienced an earthquake in recent years, and almost every part of the world
(experience) earthquakes in the years to come. Since the ancient Chinese (begin) (keep) records several thousand year ago,
more than 13 million (occur) worldwide by some estimates. What (cause) them? Different cultures (develop) various myths
(explain) these violent earth movements. According to a Japanese myth, a playful fish (live) in the mud under the earth and
whenever it feels like (play), it (wave) its fat tail around in the mud. The result? Earthquakes.
2. Give the passive counterpart for the following sentences (0,50 x 3 = 1,5 points):
a. All his relatives approved of his decision.
b. People were using the tennis court, so we couldn’t play.
c. They saw the children stealing apples from the farmer’s orchard.
3. Rewrite the following sentences beginning as shown by making use of a modal verb: (3 points)
a. She finally managed to phone Bill in the evening. / She...
b. What is it that she is thinking of, I wonder. / What...
c. This door is impossible to open. /The door....
4. Find the mistake in each of the following sentences and correct it (0,50 x 4 = 2 points):
a. What does a patient tell a doctor is confidential.
b. The teacher opened the window for letting some fresh air in the room.
c. For how long ago have you been in love with John?
d. They are here for more than a year.
II.A. Translate into Romanian:
Not content with having devoted his career to gathering the biggest fortune in history, Bill Gates has said that he wants to
devote the rest of his life to giving it away. Microsoft’s chief software architect is not alone; there are other dirt-rich people
who have committed themselves to such deals. That the moneyed are generous is welcome, but that the best brains in
business take the giving seriously matters, too. Philanthropy, done well, is a serious undertaking. Too often, the money is
wasted away. The giving is partly the result of all the receiving that has been going on. In an economy that tends to offer huge
rewards to the best, the ranks of the very wealthy have recently been filling as fast as their pockets. A survey published this
week identified 85,000 people with more than $30 million last year, over 10% more than in 2004. Most of this wealth has
come from success in business. The urge to give can have many shapes. Sometimes charity reflects a sense of morality;
sometimes, a vain hope of immortality, secured by your name on that university chair or hospital wing.
II.B. Read the text below and then answer the following questions.
In the first essay in On Photography, I argued that while an event known through photographs certainly becomes more
real than it would have been had one never seen the photographs, after repeated exposure it also becomes less real. As much
as they create sympathy, photographs diminish sympathy. (...) The question turns on a view of the principal medium of the
news, television. An image is drained of its force by the way it is used, where and how often it is seen. Images shown on
television are by definition images of which, sooner or later, one tires. What looks like insensitivity has its origin in the
instability of attention that television is organized to arouse and to satisfy by its excess of images. Image-excess keeps

43
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere
attention light, mobile, relatively Facultate,
indifferent to content.Forum Admitere,
Image-flow Subiecte
excludes Admitere
a privileged Forum.ListaFacultati.ro
image. The whole point of television
is that one can switch channels, that it is normal to switch channels, to become restless, bored. Consumers droop. They need to
be stimulated, jump-started, again and again. Content is no more than one of these stimulants. A more reflective engagement
with content would require a certain intensity of awareness - just what is weakened by the images disseminated by the media,
whose dissolution of content contributes most to the deadening of feeling. (Susan Sontag, Regarding the Pain of Others,
2005) [To droop = (about flowers) to hang downwards]
Tasks:
1. State in no more than 15 words what is the main topic of this passage from Sontag’s text.
2. What is the effect of photographic images on the viewer, according to Sontag? What is paradoxical in his/her
response?
3. What is the effect of channel switching?
4. Discuss the metaphor in “Consumers droop”.
5. Explain in your own words the contradiction related to the content of TV images.

Barem de corectare
Fiecare subiect este notat cu note de la 1 la 9, deci un punct se acordă din oficiu.
Subiectul I - conţine două subpuncte (A şi B) care se notează fiecare cu câte 10 puncte, dintre care un punct din oficiu.
Nota finală se constituie prin calcularea mediei dintre notele pentru A şi B.
I.A. Se notează traducerea corectă a structurilor gramaticale, fluenţa textului în limba engleză, cunoaşterea vocabularului
implicat de traducerea textului. Se depunctează cu 0,50 folosirea greşită sau formarea greşită a timpurilor verbale, a verbelor
modale şi a diatezei pasive, nerespectarea regulilor de concordanţă a timpurilor, folosirea greşită a infinitivului ca şi a
gerundului sau a participiului. Se depunctează cu 0,25 puncte formele greşite de plural, folosirea necorespunzătoare a
principalelor prepoziţii din limba engleză, greşelile de topică. Se consideră că cinci greşeli de ortografie se vor depuncta cu
0,10 puncte. Se pot puncta cu un bonus între 0,50 şi 1 punct soluţiile deosebit de originale pentru unele structuri mai dificile.
I.B. Primul subpunct din cele patru ale subiectului I.B. este notat cu 2,5 puncte, subpunctul 2 se notează cu 1,5 puncte,
subpunctul 3 se notează cu 3 puncte, iar subpunctul 4 cu 2 puncte, după cum urmează:
1: 0,25 p. x 10, 2: 0,50 p. x 3, 3: 1 p. x 3, 4: 0,50 p. x 4.
La totalul de nouă puncte se adaugă un punct din oficiu.
Subiectul II conţine două subpuncte (A şi B) care se notează fiecare cu câte 10 puncte, dintre care un punct din oficiu.
Nota finală se constituie prin calcularea mediei dintre notele pentru A şi B.
II.A. Se notează corectitudinea şi acurateţea exprimării în limba română, redarea adecvată a sensului textului în limba
engleză. Se depunctează cu un punct abaterile grave de la sensul textului, distorsionarea totală a înţelesului ca şi exprimarea
confuză în limba română. Se apreciază eleganţa exprimării în limba română, găsirea de soluţii cât mai aproape de sensul
textului englezesc. Se pot puncta cu un bonus de 0,50 până la 1 punct soluţiile ingenioase de traducere.
II.B. Se va verifica pentru fiecare răspuns: adecvarea la cerinţa exprimată; corectitudinea conţinutului răspunsului;
corectitudinea limbii folosite. Pentru greşelile de limbă se vor scădea puncte conform baremului de la retroversiune. Se poate
acorda pentru fiecare întrebare un bonus pentru originalitatea ideilor şi bogăţia informaţiei.
Cele 5 itemuri vor fi notate astfel:
Subpunctul 1 – 1 punct;
Subpunctele 2,3,4,5 – câte 2 puncte fiecare (2 p. x 4 = 8 p.)

Proba scrisă la Limba Franceză (subiect tip A)


I. a. Mettez les phrases suivantes à la forme négative:
– Ce sont des amis d’enfance.
– Ils s’aiment toujours.
I. b. Continuez les phrases suivantes:
– Nous connaissons le problème assez bien pour que...
– Les bandits sont entrés dans la banque sans que...
I. c. Reliez les phrases suivantes en employant un pronom relatif. Faites les modifications qui s’imposent:
– Ils ont frappé à une porte. Au-dessus de cette porte il y avait une enseigne.
– C’est une position importante. Elle ne peut pas y renoncer si facilement.
– Il est en retard. J’en suis inquiet.
I. d. Remplacez les groupes de mots soulignés par les pronoms convenables:
– Parlez-moi de vos projets.
– Les soldats obéissent aux officiers.
– Dis à ton enfant de ne pas laisser la porte ouverte.
I. e. Mettez à la voix passive les phrases suivantes:
– Son dernier disque enthousiasmera ses fans.

44
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere
– Cette nouvelle les étonna. Forum.ListaFacultati.ro
I. f. Trouvez une question pour chacune de ces réponses:
– Non, c’est Pierre.
– Si, j’en veux.
– Si, j’en viens.
I. g. Traduisez en français:
Abia după vreo jumătate de oră am fost în stare să stau liniştit pe scaun, dar nu puteam mânca nimic. Mi
se părea că va trebui să mă distrug, că nu mai trebuia să exist. Abia mai puteam să respir. După vreo oră ea mi-a dat telefon.
M-a rugat s-o iert, ceea ce m-a făcut să mă simt brusc mai bine. Dar de data asta fără să mai sper nimic, dimpotrivă,
ştiind că era absolut necesar s-o uit, că ori o uitam, ori nu supravieţuiam. Cred că în acea noapte câmpia infinită mi
s-a arătat din nou în vis...
II. a. Transposez le dialogue suivant au discours indirect, en commençant par: Il lui demanda...
– Vous êtes encore là?
– Je dois finir un rapport pour demain matin, c’est pour cela que je suis restée.
– Vous en avez encore pour longtemps?
– Non, je serai prête dans une demi-heure.
II. b. Nous vivons une époque paradoxale, très contrastée en bien comme en mal.
Rédigez un bref développement argumentatif de cette assertion (18 à 22 lignes) en employant, dans l’ordre, les
connecteurs suivants: en effet…, … alors que…, d’une part…, d’autre part…, cependant…,
d’ailleurs…, c’est pourquoi…
Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru este de două ore.

Barem de corectare
Fiecare subiect (I şi II) se notează cu 9 puncte, la care se adaugă punctul din oficiu.
Subiectul I se notează astfel:
I. a. 2 x 0,15 p.
I. b. 2 x 0,50 p.
I. c. 3 x 0,25 p.
I. d. 4 x 0,25 p.
I. e. 2 x 0,25 p.
I. f. 3 x 0,15 p.
I. g. 5 p. La traducerea în limba franceză, greşelile vor fi depunctate astfel:
– 0,02 - 0,05 p. greşelile de grafie, în funcţie de gravitate;
– 0,10 p. greşelile de lexic;
– 0,15 p. greşelile de morfosintaxă, de tipul: flexiunea verbului, elementele de relaţie, regimul prepoziţional al verbului,
acordul;
– 0,25 - 0,40 p. folosirea greşită a negaţiilor, interogaţia directă şi indirectă, folosirea greşită a modurilor; SI condiţional,
concordanţa timpurilor;
– 0,50 - 1 p. contrasensurile, în funcţie de gravitate.
Subiectul II se notează astfel:
II. a. 3 p.
II. b. 6 p. La proba de redactare, greşelile se vor depuncta astfel:
– 1 p. folosirea greşită a conectorilor;
– 1 p. omiterea unui conector din lista indicată, sau nerespectarea ordinii indicate;
– 1 p. nerespectarea dimensiunilor indicate;
– 1 p. absenţa sau folosirea inadecvată a argumentelor;
Greşelile grave de ortografie, lexic şi/sau gramatică se sancţionează ca acelea de la proba de traducere în limba
franceză.

Proba scrisă la Limba Germană (subiect tip A – timp de lucru: 2 ore)


I. a. Lesen Sie folgenden Text und übersetzen Sie ihn ins Rumänische:
Woher kommt der April-Scherz? Wer als erstes die Idee mit den Aprilscherzen hatte, das weiß heute keiner mehr genau.
Bei einem Aprilscherz erzählt man ja gerne Dinge, die gar nicht stimmen. Und genauso macht es auch das Aprilwetter:
Am Morgen scheint noch warm und sommerlich die Sonne und wir lassen unsere Jacke zu Hause. Und schon mittags wird es
plötzlich eisig kalt und es regnet in Strömen.
Oder kommt der Aprilscherz aus Frankreich? Bis zum Jahr 1564 war es noch ganz normal, dass man Neujahr am 1.
April feierte. Dann beschloss der französische König Karl IX. eine Kalenderreform – also eine neue Zeiteinteilung. Ab da

45
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
begann das neue Jahr immer Admitere Facultate,
am 1. Januar, Forum
so wie heute noch.Admitere,
Doch einigeSubiecte Admitere
konnten sich Forum.ListaFacultati.ro
das nicht merken und wollten immer
noch am 1. April Neujahr feiren.
(www.br-online.de/kinder/fragen-verstehen/wissen)
b. Erzählen Sie einen Aprilscherz, den Sie selber erlebt oder jemandem gemacht haben (auf höchstens 0,5 Seiten).
II. a. Bilden Sie Sätze. Achten Sie dabei auf die Wortfolge und auf die Verbform!
1. man, heute, ohne eigenes Auto, kann leben?
2. perfekt, befriedigen, das Automobil, den Wunsch nach individueller Mobilität.
3. sind bereit, viele Menschen, auszugeben, große Teile ihres Einkommens, für das Autofahren.
4. im Durchschnitt, verbringen, pro Jahr drei Tage, jeder Deutsche, im Stau.
5. auch Probleme, und mit der Sicherheit, es gibt aber, mit den Auswirkungen auf die Natur.
b. Ergänzen Sie die Lücken sinngemäß mit folgenden Wortgruppen:
gemeinsam etwas, Toleranz entwickeln, -verständnisse beseitigen, gemeinsame Interessen.
Integration bedeutet Brücken zwischen verschiedenen Gruppen schlagen, Miss-_______________ und
______________ für die andere Seite ____________.
Das funktioniert am besten, wenn die Jugendlichen _____________ haben und wenn sie _______________ tun - in der
Schule oder in der Freizeit.

Barem de corectare
Cele două grupuri tematice I şi II se apreciază fiecare cu câte 10 puncte (total), după modelul 1 punct din oficiu + 9
puncte împărţite pe subpunctele a şi b, după cum urmează:
Subiectul I. 1p. (oficiu) + 4,50 p. + 4,50 p. = 10 p.
a. Traducere:
Se apreciază cu punctaj maxim (4,50 puncte) redarea fidelă a sensului textului, forma lingvistică îngrijită şi
corectă. Nu se ţine cont de variantele indicate de candidat în paranteze.
Se depunctează:
– 0,50 puncte pentru fiecare deviere gravă de sens;
– 0,25 puncte: orice eroare lexicală sau gramaticală;
– 0,25 puncte: orice omisiune sau element adăugat;
– 0,15 puncte: orice eroare de ortografie sau punctuaţie;
(O greşeală repetată se depunctează o singură dată).
b. Redactare de text:
Se acordă 4,50 puncte pentru tratarea coerentă şi creativă a temei solicitate, dublată de corectitudine lingvistică şi
cursivitate în exprimare.
Se depunctează:
– 0,50 puncte pentru lipsa de fluiditate a textului;
– 0,15 puncte pentru orice greşeală de ortografie şi/sau punctuaţie;
– 0,50 puncte pentru 2 elemente lexicale neadecvate resp. pentru 2 greşeli gramaticale.
Subiectul II. 1 p. (oficiu) + 5 p. + 4 p. = 10 p.
a. Exerciţiu de gramatică:
Se acordă 1 punct pentru fiecare soluţie corectă. Total 5 puncte.
b. Exerciţiu de lexic:
Se acordă 1 punct pentru fiecare soluţie corectă. Total 4 puncte.

Proba scrisă la Limba Italiană (subiect tip A – 2 ore)


Subiectul I (9puncte)
Dopo la lettura attenta del seguente testo,
a) fatene la traduzione in romeno (5 puncte)
b) volgete gli 8 verbi sottolineati al passato prossimo, mantenendone la persona e il numero invariati (4 puncte)
“Se almeno si potesse eliminare il cemento. Sarebbe già un passo avanti. Il cemento, l’asfalto e le macchine sono tra i
responsabili principali della mancanza di varietà nel mondo. Trascinano le sensazioni da un posto all’altro e creano un tessuto
perfettamente omogeneo, come grossi pennelli instancabili che dipingono ogni paesaggio sempre con le stesse linee e lo
stesso colore. È l’unicità che sta diventando rara. È questo che cercavo di dire prima.” Lei non risponde, guarda la strada dove
passano macchine e camion. Tira fuori con impazienza il telefonino dalla sua piccola borsa a tracolla. I suoi occhi color
nocciola hanno una luce e un taglio quasi orientali, il suo sguardo è difficile da decifrare. Entrano in un bar a prendere
qualcosa. È un bar standard, non c’è nessuna musica, manifesto, odore o suono peculiare di quel luogo. Stanno zitti, mentre il
barista tira fuori due pizzette industriali dalle loro buste di plastica e le mette a scaldare con aria indifferente.
Subiectul II (9 puncte)
a) Tradurre in italiano: (6 puncte)

46
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
Se apropiară de căsuţă, Admitere Facultate,
deschiseră uşa, Forum
intrară încet, Admitere,
se aşezară Subiecte
la masă Admitere
şi începură Forum.ListaFacultati.ro
să mănânce în tăcere. Trecuseră deja
două ore de când nu îşi vorbeau. Dacă nu s-ar fi dus acolo şi n-ar fi văzut totul cu ochii lor, n-ar fi crezut. Pentru a o face să se
gândească la altceva, el îi surâse, luă o carte de pe raft, o deschise şi se făcu că îi citeşte un poem pe care îl ştia pe de rost de
când era copil. Despre anii aceia urma să-şi amintească prea puţine lucruri, despre clipele acelea - aproape totul.
b) Volgere le seguenti frasi al plurale (nomi, aggettivi, pronomi, verbi inclusi): (3 puncte)
1. L’atleta era venuto per praticare uno sport invernale.
2. C’era allo sportello un uomo ubriaco.
3. Conobbi allora l’attore tedesco e lo stilista turco.
4. Non posso e non voglio dimenticare quell’incidente stradale.
5. Ti sei presentato ad un esame importante.
6. Quell’antico tempio greco si è ben conservato.

Barem de corectare
Din punctajul maxim acordat fiecărui subiect (subiectul I - 9 puncte; subiectul II - 9 puncte) se depunctează după cum
urmează:
Subiectul I a. (max. 5 puncte):
– cu câte 0,5 - 2 puncte (în funcţie de gravitate) erorile de limbă română (ortografie, morfologie, semantică);
– cu 2 puncte orice distorsiune semantică flagrantă în traducerea textului italian (neînţelegerea textului);
– cu 0,5 puncte fiecare eroare de sintaxă în traducere;
– cu 0,3 puncte fiecare eroare/confuzie/omisiune lexicală.
Subiectul I b. (max. 4 puncte):
– cu 0,5 fiecare eroare de flexiune a verbelor sau de auxiliar;
– cu 0,1 puncte fiecare eroare de grafie.
Subiectul II a. ( max. 6 puncte):
– cu 0,5 puncte fiecare eroare de sintaxă;
– cu 0,3 puncte fiecare eroare de morfologie;
– cu 0,3 puncte fiecare eroare/confuzie/omisiune lexicală;
– cu 0,1 puncte fiecare eroare de grafie.
Subiectul II b. (max. 3 puncte):
– cu 0,3 puncte fiecare eroare de morfologie (flexiunea verbului, adj., pron., subst.);
– cu 0,3 puncte nerespectarea cerinţei exerciţiului (forma de plural corespunzătoare);
– cu 0,1 puncte fiecare eroare de grafie.

Proba scrisă la Limba Latină (subiect tip A – timp de rezolvare – 2 ore)


I. Traduceţi textul următor:
Armis obsidibusque acceptis, Crassus in fines Tarusatium profectus est. Tum vero barbari, commoti quod
oppidum suum, bene munitum, paucis diebus expugnatum esse cognoverant, ad proximas civitates legatos mittere coeperunt,
ut auxilium peterent.
II. 1. Evocaţi pe scurt crezul poetic al lui Catul.
II. 2. Dintre cele trei variante latineşti a., b., c. ale următorului fragment românesc, alegeţi-o pe cea corectă şi marcaţi-o
cu x.
Cicero striga în senat că, pe vremurile acestea cumplite, deşi consulul vede ce se petrece, Catilina trăieşte şi chiar
unelteşte împotriva statului.
a. Cicero senatu clamabit Catilinam, hoc atrociore tempore, etsi consul quid accidat videat, vivere et immo in rem
publicam machinari.
b. Cicero senatu clamavit Catilinam, his atrocioribus temporibus, etsi consul quae acciderint videret, vivere et immo
in rempublicam machinari.
c. Cicero senatu clamabat, Catilinam, his atrocibus temporibus, etsi consul quid acciderit videret, vivere et immo in rem
publicam machinari.
N.B.: Candidaţii au dreptul să folosească Dicţionarul Latin-Român.

Barem de corectare
Se acordă o notă între 1 şi 10 pentru fiecare dintre cele două subiecte (I şi II). La fiecare dintre cele două notări se
acordă câte 1 punct din oficiu.
Cum subiectul II conţine două componente, II. 1 şi II. 2, notă parţială II se va calcula astfel: 1 punct din oficiu, 4
puncte pentru rezolvarea corectă a componentei II. 1 (întrebarea de literatură) şi 5 puncte pentru rezolvarea corectă a
componentei II. 2 (varianta corectă).
47
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere
Nota finală rezultă din media Facultate,
celor două Forum
note parţiale: I şiAdmitere,
II. Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
Din valorile maxime se vor scădea câte 0,10 - 0,50 puncte pentru greşelile de morfologie, sintaxă sau lexic, în
funcţie de gravitatea lor (de pildă, gravă este neidentificarea unei participiale absolute sau a unei infinitivale.
Ezitările în interpretarea corectă a unei sintagme gerunziale sau gerundivale vor putea beneficia de o anumită
indulgenţă). Neînţelegerea textului se taxează cu 2-3 puncte, în funcţie de întinderea şi profunzimea erorii.
O teză care impresionează prin corectitudine, prin demonstrarea obiceiului traducerii, a siguranţei gramaticale,
precum şi prin aptitudini de sintetizare şi de prezentare clară a răspunsurilor va putea beneficia de 1 punct în
plus, adăugat mediei finale.
Se vor sancţiona drastic greşelile de limba română.

Proba scrisă la Limba Portugheză (subiect tip A)


I. a. Complete com os verbos na forma correcta:
– Sempre que a Xana (1 - ter) tempo livre, (2 - fechar-se) no atelier e (3 - dedicar-se) à pintura, que (4 - ser) a sua
grande paixão.
– Sempre que tu (5 - poder), (6 - vir) visitar-me, pois como (7 - saber), (8 - ser) sempre bem-vindo a nossa casa.
– Foi pena que o Zeca (9 - ficar) zangado comigo, mas eu (10 - ter) de lhe dizer o que (11 - pensar), senão não (12 -
sentir-se) bem comigo próprio.
– Eu ainda (13 - conseguir) arranjar bilhetes para o concerto dos Trovantes, mas talvez a Milú já os (14 - comprar),
porque ela ontem (15 - ir) à agência em Alvalade.
– (16- dizer) tu o que (17 - dizer), não o (18 - ir) fazer mudar de opinião. Já (19 - saber) que ele (20 - ser) de ideias
fixas.
I. b. Complete com as preposições, contraindo-as com o artigo quando necessário:
– A Xana tem um projecto (1 - ) mãos (2 - ) grande responsabilidade, que tem (3 - ) estar
pronto este mês.
– A janela (4 - ) nossa sala (5 - ) aula dá (6 - ) o pátio (7 - ) escola.
– Vamos mas é almoçar. Já passa (8 - ) duas e eu estou (9 - ) a barriga (10 - ) dar horas.
– A Milú mudou (11 - ) penteado e o Quim nem deu (12 - ) nada.
– Estou farto (13 - ) falar (14 - ) ele, mas ele faz ouvidos (15 - ) mercador e não segue os conselhos (16
- ) ninguém.
– Não sei o que é que se passa (17 - ) a filha (18 - ) Teresa, que agora deu (19 - ) mentirosa.
Talvez seja (20 - ) idade!
I. c. Substitua as palavras sublinhadas pelos pronomes pessoais adequados, fazendo todas as alterações
necessárias. (exemplo: Acabavam por comer a sopa à força. - Acabavam por comê-la à força.)
1. O Nuno chegou ontem e foi logo visitar a família.
2. A avó São gostou muito de ver o neto.
3. Deu um grande abraço ao Nuno para matar saudades.
4. Depois de jantar, ele e a irmã estiveram a recordar momentos da infância.
5. Os pais divertiram-se imenso ao ouvir o Nuno e a Inês.
6. A Inês não achou muita graça a certas histórias.
7. O Nuno esteve tão ocupado no dia seguinte que nem teve tempo de telefonar aos amigos.
8. Esteve a dar os últimos retoques à reportagem.
9. Depois foi entregar a reportagem ao jornal.
10. Foi um sucesso. Todos os colegas deram os parabéns ao Nuno.
II. a. Complete com as palavras apropriadas. (exemplo: Um conjunto de músicos é uma orquestra.)
1. Um grande número de ______________ multidão.
2. Um conjunto de ______________ cacho.
3. Um conjunto de ______________ assistência.
4. Um conjunto de ______________ arquipélago.
5. Um conjunto de ______________ tripulação.
II. b. Indique os adjectivos correspondentes às expressões dadas. (exemplo: com saúde - saudável)
– (1) com emprego -; (2) com imaginação -; (3) que tem pressa -; (4) que serve de exemplo -; (5) que
gosta de conquistar coraoções -.
II. c. Escreva entre 200 e 300 palavras sobre o tema “A CRIANÇA E A TV”, indicando as vantagens, os
inconvenientes e a sua opinião pessoal.

Barem de corectare
Subiectul I: 10 puncte (1 punct din oficiu)
48
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere
I. a. 4 puncte: 0,20 puncte / verb.Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
I. b. 2 puncte: 0,10 puncte / prepoziţie.
I. c. 3 puncte: 0,30 puncte / exerciţiu (unde este cazul, se va defalca astfel:
i. 0,10 pentru pronume,
ii. 0,10 pentru poziţionarea corectă în frază,
iii. 0,10 pentru modificarea corectă a formei verbale).
Subiectul II: 10 puncte (1 punct din oficiu)
II a. 1,5 puncte: 0,30 puncte / exerciţiu.
II b. 1,5 puncte: 0,30 puncte / exerciţiu.
II c. 6 puncte:
i. 1 punct pentru respectarea dimensiunii cerute,
ii. 5 puncte pentru coerenţa şi logica discursului (2 p), respectarea temei (1 p), proprietatea limbajului (2 p).
Notă: Se depunctează: greşeli de sintaxă: - 0,15; morfologie - 0,10; ortografie - 0,05.

Proba scrisă la Limba Spaniolă (subiect tip A – secţia traducători-interpreţi)


I. 1. Léase atentamente el fragmento siguiente:
Una mujer de aspecto insignificante, la señora Liu Chi Jan, se presentó una mañana de junio a las puertas de la
Embajada de los Estados Unidos en Formosa con un letrero escrito en inglés y en chino en el cual calificaba de asesino al
sargento americano Robert Reynolds y llamaba a la población de la isla a manifestarse contra la decisión del tribunal que lo
declaró inocente. Pocas semanas antes, la esposa de dicho sargento Reynolds, a quien la señora Liu Chi calificaba igualmente
de asesina, estaba tomando una ducha en su residencia de Taipei. De pronto, prorrumpió en gritos de terror porque, según
decía, un hombre la estaba mirando por una rendija de la ventana. El esposo de la señora Reynolds, que leía el periódico en la
sala, salió al patio con su revólver, con el propósito, según dijo en la audiencia, “de mantener a raya al individuo, hasta cuando
llegara la policía”. A la mañana siguiente un cadáver amaneció en el jardín acribillado de proyectiles del revólver del sargento.
El cadáver era del esposo de la señora Liu Chi. Un tribunal compuesto por un capitán y dos coroneles juzgó al sargento
americano y dio su veredicto: “Legítima defensa”.
Las manifestaciones provocadas por este hecho, que la población de Formosa consideró como una simple comedia
judicial, fueron el primer incidente grave entre la China republicana y los Estados Unidos, desde cuando el señor Chian Kai
Shek, presidente de la República China, fue expulsado a la isla por los comunistas de Mao y se instaló en Formosa con el
visto bueno y el apoyo político y financiero de Washington. Las protestas de la señora Liu Chi desencadenaron en Formosa
una tempestad de manifestaciones antiamericanas, que el primer-ministro de la China Roja supo valorar ejemplarmente.
Convencido de que las cosas no iban bien entre Formosa y Estados Unidos, y pensando que no era el caso de desperdiciar la
oportunidad, los gobernantes de la China comunista hicieron una propuesta a Chian Kai Shek: que permaneciera en Formosa,
con sus ejércitos, su población y sus 92 automóviles particulares, pero en calidad de administrador de la isla por cuenta del
gobierno de Mao Tse Tung. El general Chian Kai Shek, que debió de considerar la propuesta como un chiste de mal gusto, ni
siquiera se tomó el trabajo de dar una respuesta. Mao Tse-Tung se encogió de hombros. De todos modos, dijo para sus
adentros, el tiempo se encargará de resolver el problema de Taipei: los ejércitos de Chian Kai Shek se están volviendo viejos.
Dentro de 10 años tendrán un promedio de 45 años de edad. Dentro de 20 ese promedio será de 55. La China comunista tiene
paciencia y prefiere que los ejércitos de la China republicana se mueran de viejos en Taipei. Era el año de 1957.
Gabriel García Márquez, Cuando era feliz e indocumentado (adaptación)
a. Clasifiquen el texto desde el punto de vista de la modalidad discursiva predominante: narración, descripción, texto
dialogado.
b. Señalen las principales secuencias narrativas del texto. Sinteticen cada una de estas secuencias bajo la forma de un
título o enunciado breve. (5 líneas)
c. Señalen la relación lógica entre las secuencias y justifiquen la decisión del autor de reunirlas en un relato unitario.
¿Cuál es el significado global del texto? (10 líneas).
d. ¿Obra de ficción o informe periodístico? Identifiquen el tipo de obra de la que podría formar parte este fragmento.
Justifiquen su opción. (15 líneas)
e. Encuentren equivalencias para las palabras o estructuras subrayadas, de modo que el significado del contexto no
venga modificado.
I. 2. Tradúzcase al rumano:
Cuando se acercaba a las tapias del monasterio, una convulsión más intensa hizo que de la tierra surgiesen nubes de
polvo, y se detuvo, estupefacto: al otro lado del río, entre las arboledas espesas se iba alzando una enorme masa blanca. Tardó
unos instantes en comprender lo que contemplaban sus ojos y, cuando lo aceptó, sintió que toda su piel se contraía como bajo
el azote de un resoplido helado. Se trataba de una mano y de medio antebrazo desnudo. Retrocedió, invadido por un pavor al
que se unía la oscura certeza de comprender, en el fondo de su mente, ahora sin memoria, lo que estaba sucediendo. Subió la
cuesta corriendo, hasta rebasar el olivar, con sus débiles ramajes otoñales, y hasta trepar por el áspero sendero que abría la
montaña en dos mitades, justo detrás del monasterio. (José María Merino, Cuentos del reino secreto)

49
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere
II. 1. Tradúzcase al español: Forum.ListaFacultati.ro
Cred că după o vreme m-a prins somnul, pe când stăteam lungit în şanţ (= la cuneta), aşteptând să iasă soarele. Vântul
nu mai bătea. Se lumina greu de ziuă, în aer se simţea o ceaţă groasă. Trenul dispăruse şi am simţit că cerul se va deschide
curând chiar în punctul în care trenul a traversat orizontul. În liniştea câmpului, m-a trezit vocea unui om ivit de nu ştiu unde:
– Te-ai lovit rău?
Mi-am ridicat capul, ca să-i disting trăsăturile. Era străinul pe care-l văzusem dormind în tren. Apoi m-a întrebat unde
merg. I-am răspuns că merg în satul F. să caut un om care nu mai există, dar fără prea mari speranţe. Adresa pe care o aveam
era foarte vagă: trebuia să mă interesez de un învăţător, sau de fratele învăţătorului, în sfârşit, de cineva din satul F. care ar şti
ceva despre un ofiţer care l-ar fi cunoscut pe omul dispărut. (Ştefan Bănulescu, Satul de lut)
II. 2. a. Sustitúyase el verbo estar de las estructuras predicativas subrayadas con otro verbo, sin modificar el significado
de la oración:
Está loco por ganar la disputa con los amigos.
En el coche de mi madre estábamos muy apretados.
El dibujo estaba puesto aquí, en la pared.
b. Reúnanse las dos frases simples de cada línea en una sola oración compleja con una subordinada:
No me conoce. ¡Qué raro!
No quiere venir. Es evidente.
Llegará mañana. Pero no es cierto.
c. Complétense las oraciones siguientes con los elementos conectivos que se consideren adecuados. (Sólo se tomará en
cuenta la primera propuesta):
Cel del Parque del Retiro es .................. vivo.
Conseguimos meter el sobre en el buzón ..................... era muy grande.
Trabaja más duro .................... piensa su madre.

Barem de corectare
Subiectul I va fi notat după cum urmează:
I. 1. a. identificarea modului discursiv predominant - 0,50 p.
b. semnalarea unităţilor narative şi realizarea rezumatului - 2 p.
c. explicarea relaţiei dintre secvenţe şi justificarea unităţi textului - 2 p.
d. identificarea tipului retoric, a genului şi justificarea opţiunii - 3 p.
e. semnalarea echivalenţelor lexico-semantice - 1,50 p.
I. 2. - 9 p. Pentru găsirea unor soluţii originale se poate acorda un punct.
Nota pentru subiectul I va consta din media aritmetică a punctajelor obţinute la I. 1. şi I. 2., la care se va adăuga un punct
din oficiu.
Subiectul II va fi notat după cum urmează:
II. 1. - 9 p. Pentru găsirea unor soluţii originale se poate acorda un punct.
II. 2.
a. - 3 p.
b. - 3 p.
c. - 3 p.
Nota pentru subiectul II va consta din media aritmetică a punctajelor obţinute la II. 1. şi II. 2., la care se va adăuga un
punct din oficiu.
În toată lucrarea, greşelile de limbă se vor depuncta astfel:
– 0,10 p.: semne diacritice greşite sau omise, greşeli de ortografie;
– 0,25 p.: distorsiuni lexicale şi frazeologice, contextualizare improprie;
– 0,30 p.: greşeli de morfosintaxă (forme verbale şi nominale, conectori, acord);
– 0,50 p.: folosirea greşită a verbelor ser şi estar, selecţia greşită a modurilor şi timpurilor verbale în subordonată;
– 0,5 p. - 1 p.: calcuri, lacune, distorsiuni semantice grave la nivelul frazei.

Proba scrisă la Limba Japoneză (subiect tip A)


I.a Traduceţi următorul text în limba română

50
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

= preţuri)

I.b Completaţi cu particulele potrivite (cu excepţia particulei

I.c Puneţi verbele sau adjectivele din paranteză la forma potrivită:

II.a Traduceţi în limba japoneză:


1. Te rog să nu mergi mâine la bancă.
2. Cartea pe care am cumpărat-o ieri este foarte interesantă.
3. Profesorul l-a pus pe elev să scrie o scrisoare.
4. Pot să folosesc maşina ta?
5. Parcurile din Japonia sunt mai mici decât parcurile din Europa.
II.b Scrieţi în kanji cuvintele numerotate de la 1 la 5; notaţi în hiragana citirile cuvintelor numerotate de la 6 la 10.

II.c Scrieţi o compunere de aproximativ 8 rânduricu titlul:

Barem de corectare
Subiectul I: 10 p. (1 p. din oficiu + 9 p.)
a) 4 p. (se acordă 0,40 p. pentru fiecare propoziţie din text tradusă corect din punct de vedere lexical şi
gramatical);
b) 2 p. (fiecare particulă corectă se notează cu 0,50 p.);
c) 3 p. (fiecare formă verbală sau adjectivală corectă se notează cu 0,60 p.).
Subiectul II: 10 p. (1 p. din oficiu + 9 p.)
a) 3,50 p. (fiecare propoziţie tradusă corect se notează cu 0,70 p.);
b) 2,50 p. (fiecare cuvânt scris corect în kanji şi fiecare citire corectă scrisă în hiragana se notează cu 0,25 p.);
c) 3 p. (se acordă 2 p. pentru exprimare corectă din punct de vedere gramatical şi lexical, 0,75 p. pentru folosirea
corectă şi variată a ideogramelor kanji, 0,25 p. pentru originalitate şi stil).

Proba scrisă la Limba Chineză (subiect tip A)


I. a) Traduceţi în limba chineză:
1. Eu încă nu am terminat de scris scrisoarea, aşa că nu pot să merg împreună cu tine la poştă acum.

51
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
2. Când a ajuns la poartă,Admitere Facultate,
el a auzit că Forum
din spate se apropiaAdmitere, Subiecte
cineva în fugă Admitere
şi s-a oprit în loc. Forum.ListaFacultati.ro
3. Bluza aceasta este mult mai frumoasă decât cea cumpărată de mine, dar este mai scumpă cu 10 yuani.
4. Ea a studiat limba chineză la Beijing timp de doi ani şi jumătate, de aceea vorbeşte chineza aşa de bine.
5. Bate vântul şi în curând va începe ploaia. Să ne întoarcem degrabă la şcoală!
I. b) Traduceţi în limba română:

II. a) Alcătuiţi câte o propoziţie cu sintagmele următoare (Verb + Complement de rezultat):

II. b) Alcătuiţi un dialog cu titlul:

Barem de corectare
Subiectul I: Se acordă un punct din oficiu.
a) Se acordă câte 1 punct pentru fiecare frază tradusă corect în limba chineză. (Total 5 puncte)
b) Se acordă 4 puncte pentru traducerea corectă din punct de vedere gramatical şi formularea îngrijită în limba
română.
Subiectul II: Se acordă un punct din oficiu.
a) Se acordă câte 0,50 puncte pentru fiecare din cele 8 fraze construite corect. (Total 4 puncte)
b) Se acordă 5 puncte pentru dialogul realizat pe tema dată.

Se penalizează cu:
– 0,05 puncte pentru o greşeală de scriere (caracter scris greşit sau lipsă);
– 0,15 puncte pentru o greşeală de lexic (cuvânt greşit sau lipsă);
– 0,25 - 0,50 puncte pentru o greşeală de gramatică (în funcţie de gravitate).

Proba scrisă la Limba Arabă (subiect tip A)


I.. Vocalizaţi complet textul de mai jos (direct pe foaia de examen), apoi traduceţi-l în limba română:

II. Traduceţi în limba arabă:


1. Cartea aceasta este mai frumoasă decât cartea lui.
2. Acesta este colegul pe care l-am întâlnit la aeroport.
3. Câte fete sunt în clasă?
4. El vorbeşte două limbi străine.

52
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere
5. Scrie-ţi numele pe această Facultate,
foaie de hârtie! Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
6. Vreau să lucrez într-o companie petrolieră.

III. Conjugati verbul la prezent (neîndeplinit) şi trecut (îndeplinit).


IV. Explicaţi folosirea particulelor de negaţie: şi .

Barem de corectare
Acordarea punctajului:
Subiectul I (se acordă 10 puncte: 4,50 puncte pentru traducerea corectă a textului; 4,50 puncte pentru
vocalizarea corectă a acestuia + 1 punct din oficiu)
a) Vocalizarea incorectă a unei consoane finale a cuvântului se penalizează cu 0,10 puncte.
b) Vocalizarea incorectă a unei consoane în interiorul cuvântului se penalizează cu 0,05 puncte.
c) Se penalizează netraducerea integrală a textului, scăzându-se din numărul de punct procentul corespunzător
părţii netraduse, cu o aproximaţie de ± 5%.
d) Se penalizează cu 0,10 puncte folosirea unui cuvânt greşit care modifică sensul frazei.
e) Se penalizează cu 0,10 puncte cuvântul netradus, în locul căruia s-a lăsat spaţiu gol.
Observaţie: Nu se penalizează eventuala nemarcare a vocalelor lungi.
Subiectul II (se acordă 10 puncte: 1,5 pentru fiecare frază corect tradusă + 1 punct din oficiu per total)
a) Se penalizează netraducerea integrală a textului, scăzându-se din numărul de puncte procentul corespunzător
părţii netraduse, cu o aproximaţie de ± 5%.
b) Se penalizează cu 0,10 puncte folosirea unui cuvânt greşit care modifică sensul frazei.
c) Se penalizează cu 0,10 puncte cuvântul netradus în locul căruia s-a lăsat spaţiu gol.
Subiectul III (se acordă 10 puncte: 4,5 pentru fiecare subiect + 1 punct din oficiu).
Se penalizează cu 0,10 puncte orice indicare greşită a unui sufix sau prefix verbal.
Subiectul IV
b) Se penalizează cu 3 puncte indicarea greşită / neindicarea folosirii particulelor de negaţie.
Observaţie generală: Penalizarea altor eventuale tipuri de greşeli este lăsată la latitudinea profesorului
care face corectarea, dar nu cu mai mult de 0,2 puncte pentru o greşeală.

Proba scrisă la Limba Engleză (subiect tip B)


I.A. Translate into English:
– Ştii ce, spune la un moment dat femeia, am să-ţi dau numele şi adresa mea. Am să ţin minte numele şi adresa ta. Nu
ştiu cât mai putem sta de vorbă. Într-un ceas ori într-o zi, într-o săptămână, voi fi trimisă în altă parte. Nu hotărâm că trebuie să
te caut ori să mă cauţi. Acum, de exemplu, nu-mi dau seama dacă aş vrea să te întâlnesc. Peste zece ani, poate douăzeci, voi
gândi altfel. Timpul ne arată că lucrurile au altă importanţă decât aceea pe care le-o atribuim la un moment dat.
Bărbatul spune un nume şi o adresă. Femeia spune cum o cheamă şi unde locuieşte, ori, mai bine zis, unde locuia înainte
de a fi arestată. Numele şi adresele sunt reale şi acesta e amănuntul cel mai ciudat din istoria lor.
I.B.
1. Write out the sentences, using the most logical form of the verbs in brackets: (0,25 x 6 = 1,5 points)
I (buy) a new alarm clock the other day, when I actually (see) someone (shoplift). I just (finish) paying for my clock and
as I (turn) round an elderly woman slowly (put) a silver plate into a bag.
2. Rewrite the following sentences beginning as shown by making use of a modal verb: (1 x 3 = 3 points)
2. 1 When he was young, he was in the habit of buying a new book every other week. / He...
2.2 You probably left your keys in the car. / You...
2.3 Don’t go there, if you don’t want to. / You...
3. Fill in with ‘a’, ‘an’, ‘the’ only where necessary: (10 x 0,30 = 3 points)
3.1 She isn’t at ...home because she’s gone to... hospital to visit her grandmother who is ill with... pneumonia.
3.2 ... place with... lowest attitude in relation to... level of... sea is in ... Holland.
3.3 Our cousins have gone to... Hawaiian Islands for... whole summer.
4. Find the mistake in each of the following sentences and correct it (0,50 x 3 = 1,5 points):
4.1 How long is since you settled in this town?
4.2. The new flat is very enormous.
4.3 The latest news of the earthquake survivors are very disturbing.
II.A. Translate into Romanian:
What is it that makes a waterfall the best? It isn’t height. There are many immensely tall waterfalls, some cascading
thousands of feet. Of course, when people go to see a waterfall, they expect to see a serious amount of water. But even here
size isn’t everything. Tourists who appreciate waterfalls for their sheer breathtaking beauty know that Iguaçu Falls, on the

53
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitereare
border between Brazil and Argentina Facultate, Forum
far superior. Admitere,
Iguaçu’s pristine Subiecte Admitere
tropical setting makes it one of theForum.ListaFacultati.ro
planet’s great
natural phenomena. Visitors shall be rewarded not only by an awesome display of raw water-power, but also by the
surrounding spectacle of a rainforest breached by no fewer than 275 separate waterfalls bursting over Iguaçu’s three-
kilometer-wide-rim. These can be taken in on a walk to the main falls, known as the Devil’s Throat, where you can hang over
the balustrade and cool off in the spray. Should you want it, you could see Iguaçu in a variety of ways - by boat to the edge of
the falls, on a bike through the forest trails, by floating down the river in an inflatable boat, or, most thrillingly, by helicopter.
II.B. Read the text below and then answer the following questions.
One message flashes on the screen in hot pursuit of another. Your fingers are always busy: you squeeze the keys, calling
new numbers to answer the calls or composing messages of your own. You stay connected - even though you are constantly
on the move, and though the invisible senders and recipients of calls and messages move as well, all following their own
trajectories. Mobiles are for people on the move. You never leave your mobile out of sight. Your jogging gear has a special
pocket for your mobile, and you would not go out with that pocket empty just as you would not go running without your
training shoes. As a matter of fact, you would go nowhere without your mobile ("nowhere" is, indeed, the space with a mobile
out of range, or a mobile with a flat battery). And, once with your mobile, you are never out or away. You are always in - but
never locked up in one place. Protected in a web of calls and messages, you are invulnerable. Those around you cannot
ostracize you, and if they tried, nothing that truly matters would change. (Zygmunt Bauman, Liquid Love, 2003)
Tasks:
1. State in no more than 15 words what is the main topic of this passage from Bauman’s text.
2. Discuss the relationship between “stay connected” and “on the move”.
3. What is the metaphorical meaning of “nowhere” in Bauman’s text?
4. What kind of protection is offered by calls and messages?
5. What are the things that “truly matter” and that would not change anyway?

Barem de corectare
Fiecare subiect este notat cu note de la 1 la 9, deci un punct se acordă din oficiu.
Subiectul I - conţine două subpuncte (A şi B) care se notează fiecare cu câte 10 puncte, dintre care un punct din oficiu.
Nota finală se constituie prin calcularea mediei dintre notele pentru A şi B.
I.A. Se notează traducerea corectă a structurilor gramaticale, fluenţa textului în limba engleză, cunoaşterea vocabularului
implicat de traducerea textului. Se depunctează cu 0,50 folosirea greşită sau formarea greşită a timpurilor verbale, a verbelor
modale şi a diatezei pasive, nerespectarea regulilor de concordanţă a timpurilor, folosirea greşită a infinitivului ca şi a
gerundului sau a participiului. Se depunctează cu 0,25 puncte formele greşite de plural, folosirea necorespunzătoare a
principalelor prepoziţii din limba engleză, greşelile de topică. Se consideră că cinci greşeli de ortografie se vor depuncta cu
0,10 puncte. Se pot puncta cu un bonus între 0,50 şi 1 punct soluţiile deosebit de originale pentru unele structuri mai dificile.
I.B. Primul subpunct din cele patru ale subiectului I.B. este notat cu 1,5 puncte, subpunctul 2 se notează cu 3 puncte,
subpunctul 3 se notează cu 3 puncte, iar subpunctul 4 cu 1,5 puncte, după cum urmează:
1: 0,25 p. x 6; 2: 1 p. x 3; 3: 0,30 p. x 10; 4: 0,50 p. x 3.
La totalul de nouă puncte se adaugă un punct din oficiu.
Subiectul II - conţine două subpuncte (A şi B) care se notează fiecare cu câte 10 puncte, dintre care un punct din oficiu.
Nota finală se constituie prin calcularea mediei dintre notele pentru A şi B.
II.A. Se notează corectitudinea şi acurateţea exprimării în limba română, redarea adecvată a sensului textului în limba
engleză. Se depunctează cu un punct abaterile grave de la sensul textului, distorsionarea totală a înţelesului ca şi exprimarea
confuză în limba română. Se apreciază eleganţa exprimării în limba română, găsirea de soluţii cât mai aproape de sensul
textului englezesc. Se pot puncta cu un bonus de 0,50 până la 1 punct soluţiile ingenioase de traducere.
II.B. Se va verifica pentru fiecare răspuns: adecvarea la cerinţa exprimată; corectitudinea conţinutului răspunsului;
corectitudinea limbii folosite. Pentru greşelile de limbă se vor scădea puncte conform baremului de la retroversiune. Se poate
acorda pentru fiecare întrebare un bonus pentru originalitatea ideilor şi bogăţia informaţiei.
Cele 5 itemuri vor fi notate astfel:
Subpunctul 1 – 1 punct;
Subpunctele 2,3,4,5 – câte 2 puncte fiecare (2 p. x 4 = 8 p.)

Proba scrisă la Limba Rusă (subiect tip B)


I. ПЕРЕВЕДИТЕ:
I. 1. НА РУМЫНСКИЙ ЯЗЫК:
С приходом зимы начинаются приготовления к зимним праздникам. В канун новогодних праздников ватаги
колядовщиков отправляются поздравлять и колядовать. Колядки поют под окнами и в доме, вокруг стола с
подарками, которыми будут одарены колядющие: куличами, яблоками, орехами и колбасками. В колядках
прославляется семья: муж и жена, их родители и дети.

54
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
В день Нового года, Admitere
как толькоFacultate,
наступаютForum Admitere,
сумерки, ватаги сSubiecte Admitere
«плугушором» отправляютсяForum.ListaFacultati.ro
по селу. Плуг,
украшенный зеленью и цветами, который тянут волы или парни, останавливается у каждого дома, проводя новую
борозду во дроре хозяина, в то время как один из юношей читает на мелодию дойны традиционные стихи, желая
дому богатых плодов земли в новом году.
I. 2. НА РУССКИЙ ЯЗЫК:
În centrul Moscovei se găseşte o clădire în stil clasic, pe care o cunosc toţi iubitorii muzicii – este vorba de Conservatorul
de Stat „P. I. Ceaikovski”. În anul 1976 Conservatorul din Moscova a împlinit 110 ani. El a fost înfiinţat în anul 1866 de către
eminentul muzician rus Nikolai Grigorievici Rubinştein. În anul 1867 la Conservator a început să predea P. I. Ceaikovski. Pe
atunci tânărul compozitor avea 27 de ani. El a predat aici 12 ani. Multe dintre operele lui – Evgheni Oneghin, Lacul lebedelor
şi altele – au devenit populare după ce au fost interpretate la Moscova. La sfârşitul deceniului al şaptelea, numele lui
Ceaikovski se bucura deja de o mare popularitate în toată Europa.
II. ГРАМАТИКА:
II. 1. Раскройте скобки:
1. Без (я) мой брат не хотел ехать на экскурсию. 2. Они часто получают письма от (свои друзья). 3. С (утро) до
(вечер) мы гуляли по городу. 4. После (обед) бабушка отдыхает в своей комнате. 5. Моя сестра любит писать
(карандаш). 6. В классе 23 (ученик) и только 7 (ученица). 7. Мы всегда пишем сочинения без (ошибки). 8. Мы с
нетерпением ждём ответа от (родители). 9. Я люблю гулять по (парки) нашего города.
II. 2. Вместо точек вставьте подходящие по смыслу глаголы движения:
1. Зимой часто ... снег (итди-ходить). 2. Спортсмены сейчас уже ... к берегу (плыть-плавать). 3. Мой брат
хорошо ... машину (вести-водить). 4. Каждое лето мы ... к своим друзьям в Петербург (ехать-ездить). 5. Всегда в 8
часов учитель ... в класс (войти-входить). 6. Каждое утро этот автобус ... пассажиров на вокзал (везти-возить). 7.
Домашние птицы не умеют (лететь-летать). 8. Он идёт по улице и ... в руке книгу (нести-носить). 9. Дедушка плохо
видит и поэтому ... очки (нести-носить).

Barem de corectare
Fiecare din cele două subiecte se va nota cu câte o notă între 1 şi 9, un punct acordându-se din oficiu:
Subiectul I: 9 puncte
– subpunctul 1.: 4,5 puncte.
Se notează corectitudinea şi acurateţea exprimării în limba română, redarea adecvată a textului din limba rusă.
Se pot puncta soluţiile deosebit de originale pentru unele structuri mai dificile. Se scad 0,75 puncte pentru fiecare
propoziţie netradusă, pentru deviere gravă de sens a unei întregi fraze sau propoziţii.
Se scad 0,5 puncte pentru omisiune sau element adăugat.
Se scad 0,2 puncte pentru fiecare greşeală de echivalare lexicală.
– subpunctul 2.: 4,5 puncte.
Se notează traducerea corectă a structurilor gramaticale, fluenţa textului în limba rusă, cunoaşterea vocabularului
implicat de traducerea textului.
Se pot puncta soluţiile deosebit de originale pentru unele structuri mai dificile.
Se scad 0,5 puncte pentru fiecare echivalare incorectă a structurilor gramaticale fundamentale.
Se scad 0,3 puncte pentru fiecare greşeală de gramatică (recţiune verbală, terminaţii substantivale, adjectivale,
pronominale, verbale etc.
Se scad 0,2 puncte pentru fiecare greşeală de echivalare lexicală.
Subiectul II: 9 puncte
– subpunctul 1.: 4,5 puncte.
Pentru fiecare construcţie greşită se scad 0,5 puncte.
– subpunctul 2.: 4,5 puncte.
Pentru fiecare construcţie greşită se scad 0,5 puncte.
NOTĂ
• Timp de lucru: 2 ore
• Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect se notează cu note de la 1 la 10. Nota finală pe lucrare este media
aritmetică a celor 4 note parţiale.

Proba scrisă la Limba germană (subiect de tip B)

I. a. Lesen Sie folgenden Text und übersetzen Sie ihn ins Rumänische:
Herr Müller war auf dem Markt und hatte fürs Wochenende eingekauft. Es waren viele Leute unterwegs, denn der
Markt ging zu Ende. Plötzlich kam eine Frau auf Herrn Müller zu. Sie trug ein Kleinkind auf dem Arm und schien in Eile.
„Können Sie bitte das Kind einen Moment halten?“ fragte ihn die Frau. „Ich komme gleich wieder. Ich muss nur noch schnell

55
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere
etwas besorgen!“ Ehe Herr Müller etwasFacultate, Forum
sagen konnte, Admitere,
hatte die Frau ihmSubiecte
das Kind inAdmitere Forum.ListaFacultati.ro
den Arm gelegt und war in der Menge
verschwunden....
b. Schreiben Sie die Geschichte zu Ende! (auf höchstens 0,5 Seiten)
II. a. Sein oder haben? Ergänzen Sie!
1., 2. Erich _____ am Samstag und Sonntag früh aufgestanden und _____ im Garten gearbeitet.
3. Klaus _____ seine Oma besucht und dort Karten gespielt.
4. Eva _____ länger geschlafen, denn sie war sehr müde.
5. Bruno _____ mit seiner Frau früh einkaufen gegangen.
b. Was kann man für die Umwelt tun? Notieren Sie das passende Verb: benutzen, sammeln, schützen, sparen und bilden
Sie Sätze mit den entstandenen Strukturen.
1. Altpapier _______________
2. die Umwelt _______________
3. Energie _______________
4. öffentliche Verkehrsmittel _______________

Barem de corectare
Cele două grupuri tematice I şi II se apreciază fiecare cu câte 10 puncte (total), după modelul: 1 punct din oficiu + 9
puncte împărţite pe subpunctele a şi b, după cum urmează:
Subiectul I. 1 p. (oficiu) + 4,50 p. + 4,50 p. = 10 p.
a. Traducere
Se apreciază cu punctaj maxim (4,50 puncte) redarea fidelă a sensului textului, forma lingvistică îngrijită şi corectă. Nu
se ţine cont de variantele indicate de candidat în paranteze.
Se depunctează:
– 0,5 puncte pentru fiecare deviere gravă de sens;
– 0,25 puncte: orice eroare lexicală sau gramaticală;
– 0,25 puncte: orice omisiune sau element adăugat;
– 0,15 puncte: orice eroare de ortografie sau punctuaţie;
(O greşeală repetată se depunctează o singură dată).
b. Redactare de text
Se acordă 4,50 puncte pentru tratarea coerentă şi originaţă a temei solicitate, dublată de corectitudine lingvistică şi
cursivitate în exprimare.
Se depunctează:
– 0,5 puncte pentru lipsa de fluiditate a textului;
– 0,15 puncte pentru orice greşeală de ortografie şi/sau punctuaţie;
– 0,5 puncte pentru 2 elemente lexicale neadecvate resp. pentru 2 greşeli gramaticale.
Subiectul II. 1 p. (oficiu) + 5 p. + 4 p. = 10 p.
a. Exerciţiu de gramatică
Se acordă 1 punct pentru fiecare soluţie corectă. Total 5 puncte.
b. Exerciţiu de lexic
Se acordă 0,5 puncte pentru fiecare soluţie lexicală corectă (total 2 puncte). Se acordă 0,5 puncte pentru fiecare
propoziţie corect formulată (total 2 puncte). Total general 4 puncte.

56
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro