Sunteți pe pagina 1din 4

Sfintele Taine

- În Noul Testament taina este un sentiment care îți creiază o stare


de uimire.
- Biserica spune că însuși viața noastră este o taină .
- Tainele sunt ceea ce Dumnezeu a revelat în mod exhaustiv.
- Biserica prin Sfintele Taine împărtășește viața lui Dumnezeu în
fiecare din noi.
- Sf. Ioan gură de aur spune că Biserica este ca un spital și Sfintele
Taine sunt ca un fel de tratament (medicamente).
- Harismele Tainelor sunt diverse precum ai conecta o persoana la o
perfuzie (vezie că ești perfuzat dar nu ști mereu ce medicamante
îți sunt administrate).
- Sf. Euharistie este hrana de baza a creștinului.
- La taina Sfintei Spovedanii este ca la chirurgie încerci să scoți ceea
ce nu este bun.
- Botezul înseamnă renunțarea la tine însuți ( la ceea ce îți face
plăcere).
- Sfintele Taine sunt un dar imens pe care Biserica îl face pentru om.
- Prin Sfânta Euharistie este hrănit atât trupul cât și sufletul.
- Sacramentele au efect practic.
- Sfintele Taine au o putere reală și nu sunt doar o iluzie psihologică.
- Sfintele Taine lucrează asupra noastră indiferent de sentimentele
noastre.

Sf. Euharistie

-este taina veșniciei


-este hrana sufletului și a trupului
-este hrana vieții veșnice

1
Botezul
-este frontiera care separă membrii trupului lui Hristos de cei care
se află în afara acestuia.
-lumina sau lumânarea de la botez este lumina adevărului.

Mirungerea
-este momentul împuternicirii.
-ritualul acesta se desăvârșește prin primirea euharistiei..
-este poarta de intrare în împărăție.
Spovedania
-spovedania este asemănată cu un sistem de curățare cu aburi.
-când te spovedești pui întreaga voință înaintea lui Dumnezeu.
-în taina spovedaniei Dumnezeu ne primește cu bucurie la fel cum
a fost primit și fiul risipitor.
Maslul
-este taina pentru trup și suflet.
-nu este doar pentru muribunzi.
-este folositoare nu doar pentru bolile trupești ci și pentru cele
sufletești..
Preoția
-episcopul este supraveghetor.
-preoții sunt administratori ai tainelor.
-preoția este garanția autenticității tainelor.

2
Rugăciunea, scriptura și postul

Sfintele Taine nu sunt singurele modalități prin care omul vine în


contact cu Dumnezeu.
Ce înseamnă viață în Hristos?
- Citirea Scripturii
- Rugăciunea
- Post

Sfânta Scriptură
-În toate slujbele ortodoxe există pasaje din Sf. Scriptură
-În cadrul Sfintei Liturghii sunt 98 citate din Vechiul Testament și 114
din Noul Testament.
-Creștinii ortodocși acordă puțin timp pentru lecturarea Scripturii
-Prin citirea scripturii înțelegem mai mult iubirea lui Dumnezeu
revărsată peste noi.
-Ortodocși nu pun accent pe aspectele de ordin istoric, geografic care pot
fi găsite în biblie, ci ei se interesează doar de ceea ce are strict legătură
cu Hristos.
-Cântările din cadrul slujbelor sunt tâlcuirii ale Scriturii.
-Se recomandă citirea dinainte a textelor care urmează să se citească la
slujbe.
-Biblia nu se interpretează doar în lumina propriilor concepții.
Rugăciunea
-Evagrie Ponticul spune că rugăciunea este convorbirea minții cu
Dumnezeu.

3
-Nu există viață fără rugăciune.
-Sufletul ortodoxiei este rugăciunea.
-Rugăciunea domnească și interpretarea fiecărui pasaj al acesteia.
Sfântul Isaac Sirul ( cum trebuie făcută rugăciunea)
- Să ne rugăm cu luare aminte
- Cu smerenie
- Cu lacrimi
- Cu răbdare și cu înflăcărare
- Rugăciunea să fie pornită din adâncul inimii
- Cu încrederea în mila lui Dumnezeu

Apoi se explică rolul pe care îl are rugăciunea lui Iisus ci și felul în care
trebuie făcută.

Postul

-Postul nu este cură de slăbire.


-Postul ne ajută să ne controlăm.
-Ținând post de cele lumești avem mai mult timp de rugăciune.
-Post nu însemnă doar cel strict alimentar ci și de obiectele, lucrurile
care ne fac să ne simțim bine folosindu-le.
-Postim pentru a ne supune cuvântului lui Dumnezeu scris în evanghelie.