Sunteți pe pagina 1din 24

www.preisgroup.

com
SISTEME DE ŢEVI SML - CALITATE VERIFICATĂ PENTRU CELE MAI EXIGENTE PRETENŢII

SML - sisteme de ţevi de scurgere


fără mufe, din fontă
destinate evacuării apei din clădiri

ducăt
Pro

or

ur
an
e

ope
Material clasic

PREIS® SML - sistemul de ţevi


fără mufe, din fontă
PENTRU TOATE CERINŢELE

__ Fonta este materialul clasic pentru confecţionarea ţevilor de scurgere pentru canalizarea interioară.
interioară

Începând din anul 1982, SML, adică sistemul de ţevi din fontă fără mufe, a înlocuit complet ţeava de scurgere cu
mufă. Materialul verificat pentru ţevi, racordurile ușor de mânuit și îmbinările fiabile formează o reţea de conducte
funcţională și durabilă cu economisirea spaţiului, care corespunde cerinţelor locative de înaltă calitate și dotării
tehnice moderne a clădirilor și îndeplinește condiţiile principale de securitate, cum ar fi protecţia fonică și prote-
cţia împotriva incendiilor.

Calitatea tehnică a sistemului SML permite în general ca cele mai importante tronsoane ale sistemului de evacua-
re a apei din clădiri (burlane și conducte colectoare, dar și conducte de ape pluviale interioare) să fie confecţionate
din fontă.

Standarde și dispoziţii relevante pentru produsele PREIS®SML:

EN 877 | Tuburi și racorduri din fontă, elemente de legătură și accesorii destinate evacuării apei din clădiri. Cerinţe,
metode de încercare și asigurarea calităţii.
DIN 19522 | Standard complementar pentru EN 877. Conţine, înainte de toate, detalii referitoare la cotele con-
structive ale tuburilor și elementelor de legătură, racordurilor.
RAL-GZ 698 | Marcă de calitate RAL cu domeniul de verificare extins semnificativ și cerinţe de calitate superioare
în comparaţie cu standardul EN 877.
tru construcţii (89/106/CEE).
Marcaj CE | Declaraţie de conformitate conform Directivelor UE privind produsele pentru
EN 1561 | Turnătorie. Fontă cu grafit lamelar.

Caracteristicile materialului
Densitate Tensiune circumferenţială Coeficient de transfer termic
cca 7,2 kg/dm3 (71,5 kN/m3 ) (rezistenţă la presiune la vârf ) 50-60 W/mK (la 20º C)
...................................................... ≧350 MPa ...........................................................................
Rezistenţă la tracţiune ...................................................................... Coeficient de dilatare
≧150 MPa pentru racorduri Modul de elasticitate longitudinală
≧200 MPa pentru ţevi 8 . 104 – 12 . 104 N/mm2 Numai 0,0105 mm/mK (între 0 și 100º C)
...................................................... ...................................................................... aproximativ similar cu cel al betonului;
Rezistenţă la presiune Coeficientul lui Poisson ~(0,3) se poate încastra fără dificultate în beton
cca. 3 până la 4 ori valoarea ...................................................................... ...........................................................................
rezistenţei la tracţiune Rezistenţa la temperatură Stabilitatea chimică


...................................................... PREIS® SML corespunde clasei de incen- PREIS® SML este foarte rezistent
Rezistenţă la forfecare diu A1 ca material, iar ca sistem, clasei la ape uzate menajere
cca 1,1 până la 1,6 ori valoarea de incendiu A2, deci este considerat în domeniul pH2 până la pH12.
rezistenţei la tracţiune conform EN 13501 neinflamabil* ...........................................................................
...................................................... ......................................................................

*EN 877 confirmă în anexa F.2: „Produsele din fontă fabricate conform acestui standard european nu sunt inflamabile și combustibile. În cazul
unui incendiu, produsele își păstrează timp de câteva ore proprietăţile funcţionale și fiabilitatea, adică pereţii acestora rămân impermeabili la flă-
cări și gaze, fără a permite apariţia rupturilor, defecţiunilor sau a unor deformări semnificative. Trecerile prin pereţi și tavane se păstrează intacte.”

02__
Producţie
NOI CONSTRUIM ȘI PRODUCEM
Producţie
__ Compania PREIS & CO produce în turnătoria FERRO-PREIS
produse din grafit lamelar.

Turnătoria FERRO-PREIS este dotată cu cele mai moderne instalaţii. Acest lucru permite producţia ecologică și
eficientă a produselor.

Accentul se pune în primul rând pe calitatea produselor. În calitate de producător,PREIS & CO / FERRO-PREIS
monitorizează în mod constant toate etapele de producţie și îmbunătăţește în permanenţă procesele tehnologice.

Pentru verificarea produselor, dar și pentru dezvoltarea continuă a pieselor turnate cu geometrie foarte complexă,
se utilizează un sistem de măsurare 3 D de ultimă generaţie.

Toate procesele tehnologice sunt certificate internaţional și monitorizate:


• ISO 9001:2008: Certificarea managementului calităţii
• ISO 14001:2009: Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare
• BS OHSAS 18001:2007: Sisteme de management al sănătăţii și securităţii
ocupaţionale. Cerinţe



__03
Producţie

Procesul de producţie
PROCESUL DE PRODUCŢIE

Tuburi Q = controlul calităţii


Cuptor electric de
menţinere la cald
Rectificare (interioară) Încercare la Q
Faza de răcire

Turnare centrifugală (cochilă)

~1400°C
Fe Si
C
Mn
S P
Q
Inscripţionare Etuvă de uscare Acoperire Sablare cu bile
Cuptor cu inducţie în interior şi exterior (în exterior)
Ambalare Q

Materie primă Q

Cuptor electric de menţinere


Racorduri la cald Puromat“

„Disamatic“ Faza de răcire

Masă vibrare Q

Formare fără ramă de formare Fontă

Cuptor de trata- Rectificare Q Sablare cu bile


ment termic Baie de imersie
Ambalare Q


Depozit

04__
Tehnologia de acoperire
Tehnologia de acoperire a
tuburilor și racordurilor SML
__ Tuburile și racordurile SML se livrează acoperite cu un strat de rășini epoxidice de înaltă
calitate de culoare brun-roșcat.

Stratul de vopsea se aplică pe racorduri acoperind racordurile atât în interior, cât și pe exterior, cu straturi de
rășină epoxidică cu structură reticulară completă, prin procedeul de imersare, după care urmează un tratament
termic timp de 45 de minute, la 180°C. În acest mod se obţine o aderenţă foarte rezistentă între racord și stratul
de acoperire, o rezistenţă termică și o stabilitate chimică care depășesc cu mult cerinţele foarte stricte impuse de
standardul EN 877, respectiv marca de calitate RAL-GZ 698.

Marcajul producătorului

MARCAJUL PRODUCĂTORULUI
1 FP marcajul producătorului și al executantului
........................................................................................................................................
2 marcajul asociaţiei profesionale
........................................................................................................................................
3 CE - marcajul de conformitate
........................................................................................................................................
4 EN 877 referire la standard
........................................................................................................................................
5 marca de calitate RAL a Asociaţiei pentru
asigurarea calităţii în cadrul tehnologiei de turnare
a pieselor pentru canalizare (GEG)
........................................................................................................................................
6 Diametrul nominal și poziţia unghiulară a racordului
........................................................................................................................................
7 Luna/anuldata fabricaţiei
........................................................................................................................................

Tuburile SML sunt acoperite în exterior în conformitate cu standardul în vigoare EN 877, cu un strat de bază de
culoare brun-roșcat de 40ᶣm grosime, peste care, la nevoie, poate fi aplicată o vopsea colorată cu sisteme de


acoperire disponibile în comerţ. Acoperirea interioară se efectuează prin pulverizarea unui material epoxidic
cu structură reticulară completă, de culoare ocru (120ᶣm), protejând astfel tubul în mod fiabil de apele uzate
agresive.

__05
Calitate testată

Rezistenţa stratului de acoperire interior al


tuburilor și racordurilor PREIS® SML
__ pentru instalaţii casnice cu funcţionare discontinuă
GARANŢIE ȘI REZISTENŢĂ

până la până la până la


Rezistenţă Calitate
23° C 50° C 80° C
pH0

pH1 (cu excepţia acizilor organici)

pH2 (cu excepţia acizilor organici) Calitatea stratului de acoperire interi-

Agenţi de dizolvare a calcarului oară este relevantă pentru durabilita-

Agenţi de curăţare tea sistemului de evacuare a apei.


Creșterea agresivităţii apelor uzate
Detergenţi
EN 877

impune ca
Agenţi de dezinfecţie
stratul de acoperire interioară să înde-
Produse de îndepărtare a petelor
plinească standarde speciale.
Oxidanţi
Tuburile și racordurile PREIS® SML
Apă, săruri
acoperă o gamă largă de aplicaţii ale
Solvenţi de desfundat sistemelor de evacuare a apei.
instalaţii de canalizare

pH12

pH13

Acord privind asumarea răspunderii


încheiat cu ZVSHK
Acordul cu privire la asumarea răspunderii încheiat între PREIS&CO și ZVSHK (Uniunea Centrală de
Servicii Sanitare-Încălzire-Climatizare) garantează un nivel mai ridicat de siguranţă și cooperare pentru
companiile membre SHK în cazul daunelor.
În caz de nerespectare a condiţiilor în temeiul prezentului acord, pentru un prejudiciu suferit dar și pentru
daunele consecutive directe, răspunderea se extinde maxim la suma de 1,2 milioane de euro per incident.
Acest acord se referă la toate produsele furnizate de PREIS & CO


• tuburi PREIS® SML


• racorduri PREIS® SML
• cuple și bride cu gheare PREIS®
Mai multe informaţii sunt disponibile pe site-ul: www.wasserwaermeluft.de

06__
Avantaje
AVANTAJE ÎN FAVOAREA ALEGERII PRODUSELOR NOASTRE
Avantajele sistemului de evacuare
a apei din fontă

FP PREIS® SML
ML
Protecţie fonică Protecţie preventivă împotriva Fără sensibilitate la căldură și frig, Montaj simplu și flexibil
evacuare cu zgomot redus incendiilor dilataţie termică redusă fără unelte speciale
tuburile și racordurile PREIS® SML (0,0105 mm/mK) aproximativ similară
nu sunt combustibile cu cea a betonului. Din aceste motive pot
fi încastrate fără dificultate în beton

FP PREIS® SML

Capacitate de reciclare în proporţie Fără risipă de Tuburi acoperite pe interior Protecţie anticorozivă de cea mai bună
de 100% resurse cu sisteme din calitate la racordurile îmbunătăţite cu
Fără probleme privind eliminarea ca Produsele PREIS® SML se compun 2 componente de înaltă calitate strat de acoperire epoxidic
deșeu preponderent din fier vechi
FP PREIS® SML
ML

Economisire de timp Rezistenţă ridicată Rezistenţă ridicată la abraziune Solid


montaj rapid mult peste cerinţele favorabil curgerii datorită și stabil dimensional,
prin conectoare standardului EN 877 suprafeţei netede rezistent la impact


__07
Protecţie fonică

Protecţie fonică
__ Protecţia antifonică reprezintă un important avantaj al sistemului PREIS® SML.

Datorită densităţii ridicate a fontei și efectului de tampon produs de garniturile de cauciuc ale elementelor de
asamblare, transmiterea zgomotelor structurale este redusă la minimum, astfel încât sistemul va evacua apa
AVANTAJELE NOASTRE

aproape complet silenţios.


Acest lucru va crește nivelul general de confort și stare de bine, atât în clădirile rezidenţiale, cât și în cele de
birou și este reglementat legislativ în cadrul standardului DIN 4109.

Teste Intrare apă

În decembrie 2011 PREIS & CO a efec-


tuat testele de protecţie fonică în con-
Mansardă
formitate cu standardele DIN 4109 și Cuplă rapidă
FP PREIS®
EN 14366, la renumitul Institut Fraun-
hofer din Stuttgart. Colier de ţeavă

La aceste teste, tuburile și racordurile


standard PREIS® SML au fost utilizate
cu cuple rapide PREIS® și coliere stan-
dard pentru fixare pe pereţi. (schiţa din
Parter parter
dreapta). spate faţă

Perete de instalare
220 kg/m2

1 Suport burlan Ramificaţie


100/100/88°
2 Ramificaţie 100/100/88° Demisol demisol
spate faţă
3 Colier de ţeavă
4 Cuplă rapidă

Subsol Suport burlan




Schema standului de încercare a sistemului de


canalizare, fixat pe peretele pentru instalaţii cu
diferite coliere pentru ţevi (reprezentarea nu este Cot subsol 2 x 45°
cu tronson de liniştire Spre rezervorul
la scară, cote indicate în mm). intermediar de colectare apă
Schiţă întocmită de Institutul Fraunhofer pentru
fizica construcţiilor Zonă reprezentată rotită la 90°

08__
Protecţie fonică
Nivelul sonor
Rândul de jos indică nivelul de zgomot pentru cazul în care burlanul nu este fixat pe perete, deci conducta
este instalată în mod independent. Acest test a fost efectuat pentru izolarea zgomotelor transmise prin aer de
transmiterea zgomotelor structurale.
Testele au demonstrat de asemenea că sistemele din fontă de evacuare a apei, instalate cu cuple rapide au

AVANTAJELE NOASTRE
un nivel de zgomot foarte redus ca sisteme de sine-stătătoare. Punctul crucial al izolaţiei fonice constă în
suporturile din perete, respectiv din plafon, adică în elementele de fixare ale sistemului de ţevi pe perete
și/sau plafon.
Dacă se utilizează elemente de decuplare acustică și eliminare a vibraţiilor, nivelul de zgomot poate fi redus
drastic (vezi tabelul) până la o valoare care nu mai este perceptibilă de urechea umană.

Debitul apei [litri/sec]


PREIS® SML combinat cu:
0,5 1,0 2,0 4,0
Coliere ţevi fără cauciuc
Nivel de zgomot la parter
Concluzii (în spatele peretelui – „demisol spate“)
La aceste teste au fost simulate situaţii în [db(A)]
practice obișnuite pentru a demonstra 21 26 31 36
că rezultatele excelente pot fi obţinute
inclusiv la instalarea de zi cu zi a produ-
selor PREIS® SML pe șantier, deci aceste
rezultate sunt valabile și în afara con- Coliere ţevi cu cauciuc
diţiilor de laborator. Nivel de zgomot la parter
(în spatele peretelui – „demisol spate“)
în [db(A)]
Prin urmare, produsele PREIS® SML
16 20 25 30
reprezintă cea mai bună alegere
pentru a îndeplini cerinţele norme-
lor privind protecţia fonică cu un
produs standard, fără implementa- Coliere ţevi fără cauciuc + element de decuplare acustică și eliminarea vibraţiilor
rea de măsuri suplimentare costisi- Nivel de zgomot la parter
(în spatele peretelui – „demisol spate“)
toare. în [db(A)]

<10 <10 12 15


Burlan instalat independent


Fără fixare pe perete. Nivel de zgomot la parter
Burlanul se sprijină numai pe suporturile sale. (în spatele peretelui – „demisol spate“)
Valorile indică numai zgomotul transmis prin aer; în [db(A)]
zgomotul structural fiind complet exclus. -1 1 5 10
(fără rezultate oficiale ale testelor -
numai în scop informativ)

__09
Protecţie preventivă împotriva incendiilor

Protecţie preventivă împotriva incendiilorr


__ PREIS® SML îndeplinește toate cerinţele.

Protecţia preventivă împotriva incendiilor este termenul generic pentru toate măsurile de prevenire adoptate
pentru a inhiba sau limita generarea, respectiv răspândirea incendiilor și a efectelor acestora. Măsurile
constructive sunt variate, în special pentru clădirile publice unde se adună mase mari de oameni și încep încă
de la materialele de construcţii și componentele utilizate.

Institutul Austriac de Cercetări pentru Chimie și Tehnologie a verificat, conform standardului EN 877, sistemul
din fontă PREIS® SML pentru evacuarea apei cu privire la reacţia la foc a materialelor de construcţii conform EN
13823 (încercări de reacţie la foc ale produselor pentru construcţii) prin intermediul testului SBI (test simplu
cu element aprins), respectiv al standardului EN ISO 1716 (determinarea căldurii de ardere superioare (valoare
calorifică)) cu ajutorul unui calorimetru adiabatic (bombă calorimetrică) și a confirmat conform standardului
EN 13501, clasificarea A2 .

Testul SBI-Test (Test simplu cu element aprins):


AVANTAJELE NOASTRE

Schema standului de încercare Construcţie Ardere Rezultat


conform DIN EN 13823

Avantajele sistemului PREIS® SML din fontă pentru evacuarea apei sunt confirmate:

• necombustibil (clasa de incendiu A2


conform EN 13501)


• sistemul nu emană fum


• fără materiale combustibile sau picături
generate de căldura rezultată

10__
Marca de calitate RAL
Calitatea și siguranţa asigurată
de marca de calitate RAL Testul la variaţii de temperatură

__ Marca de calitate RAL acordată de către Asociaţia pentru asigurarea calităţii

CALITATE ȘI SIGURANŢĂ LA CEL MAI ÎNALT NIVEL


este garantul calităţii sistemelor de tuburi de scurgere din fontă, în care puteţi avea încredere și pe
viitor.
Pentru asigurarea calităţii, sub conducerea „Institutului German de Asigurare a Calităţii și Certificare (RAL)”
din Sankt Augustin, a fost înfiinţată Asociaţia pentru Asigurarea Calităţii Tehnologiei Sistemelor din Fontă
pentru Evacuarea Apei (asociaţie înregistrată - Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V).
(GEG).
Obiectivul principal al acestei asociaţii este garantarea calităţii excepţionale a produselor inclusiv pentru
viitor - garantare documentată prin marca de calitate (RAL-GZ 698). Există furnizori care nu îndeplinesc
obiectivele de calitate care au constituit întotdeauna un criteriu relevant pentru tuburile de scurgere din
fontă. Prin intermediul mărcii de calitate se îndeplinesc cerinţele partenerilor noștri din magazinele de
specialitate, unităţile meșteșugărești, birourile de proiectare și autorităţi, cu privire la siguranţă.

Marca de calitate se acordă după finalizarea cu succes a unui test iniţial extins, executat de institute de
verificare recunoscute, independente. În plus, institutele de verificare efectuează inspecţii externe ad-hoc
cel puţin de două ori pe an, pentru asigurarea calităţii produselor conform cerinţelor stricte de calitate.

Aceste măsuri garantează în mod constant calitatea superioară și demonstrează responsabilitatea


producătorilor faţă de partenerii lor de pe piaţă, precum distribuitorii, instalatorii și clienţii finali.

Cerinţe și verificări
Cerinţe în conformitate cu , EN 877 GEG

Ceaţă salină 350 de ore 1.500 de ore

Rezistenţă la ape uzate* 30 de zile la 23°C 30 de zile la 50°C




verificări extinse cu
de la pH 2 până la pH 12, 30 de
Stabilitatea chimică substanţe agresive,
zile la 23°C
de exemplu: acid fosforic (pH 1)

*Compoziţia tipică a apelor uzate vezi în standardul EN 877, capitolul 5.7.2.2, tabelul 5

__11
Calitate testată

Calitate testată

Obiectivul nostru permanent este menţinerea


SISTEM CERTIFICAT DE ASIGURARE A CALITĂŢII

sistemului certificat de asigurare a calităţii tu-


burilor de scurgere, a racordurilor și cuplelor
confecţionate din fontă.


12__
Prezentare generală a produselor
Cote constructive
__ tuburi / racorduri / cuple

Diametru Diametru exterior Grosimea peretelui Lungime de Greutatea tubului/ţevii Suprafaţa


nominal inserţie
Tuburi și racorduri (zonă de etanșare) gol plin
DN DE Abat. adm. e Abatere adm. t cca kg/m cca kg/m cca m2 pe m

50 58 3,5 -0,5 30 4,3 6,4 0,18


70 78 +2 3,5 -0,5 35 5,9 9,9 0,25
75-S 75 3,5 -0,5 35 5,7 10,1 0,25
80 83 -1 3,5 -0,5 35 6,3 10,6 0,26
100 110 3,5 -0,5 40 8,5 16,7 0,35
125 135 +2 4,0 -0,5 45 11,9 24,5 0,42
150 160 -2 4,0 -0,5 50 14,2 32,2 0,50
200 210 5,0 -1,0 60 23,3 54,5 0,65
+2,5
250 274 5,5 -1,0 70 33,5 87,6 0,85
- 2,5
300 326 6,0 -1,0 80 43,6 120,6 1,02

COTE CONSTRUCTIVE TUBURI ȘI RACORDURI SML


Tuburi și racorduri SML
__ Prezentare generală a produselor

TUB 3000 mm DN kg/buc. COD ART.


ARTT.
AR UA

50 13,0 26620 37
70 17,7 26621 41
4
75-S 17,0 19903 41
80 18,9 26622 38
100 25,4 26623 38
125 35,7 26624 23
150 42,5 26626 20
200 69,8 26627 10
250 100,5 26628 8
300 130,7 26629 6

COT 15° DN kg/buc. COD ART. X

50 0,4 11270 40
70 0,6 11269 45
X
75-S 0,6 25935 45
X 80 0,7 19945 45
15° 100 1,0 10041 50
125 1,8 11268 60


150 2,6 11267 65


200 4,6 19844 80

COT 22° DN kg/buc. COD ART. X

75-S 0,7 20916 45

22°
100 1,3 25964 50

75-S = standard scandinav. La cerere se pot furniza și alte articole.


__13
Prezentare generală a produselor
COT 30° DN kg/buc. COD ART. X

50 0,5 11266 45
70 0,7 10042 50
75-S 0,7 25936 50
X
80 0,8 19946 50
100 1,3 10043 60
X 125 2,1 11265 70
30° 150 3,0 11264 80
200 5,4 19845 95
250 8,0 10045 110
300 14,0 10048 130

COT 45° DN kg/buc. COD ART. X

50 0,5 10050 50
70 0,9 10067 60
75-S 0,8 15552 60
X
80 0,9 13875 60
100 1,6 10073 70
125 2,3 10076 80
X
45° 150 3,5 10079 90
200 5,7 10082 110
250 10,3 18242 130
300 16,5 10096 155

COT PRELUNGIT 45° DN kg/buc. COD ART. X1 X2 K

K
45°

100 3,5 10101 250 70 180


X2
X1
TUBURI ȘI RACORDURI SML

COT 68° DN kg/buc. COD ART. X

50 0,7 19709 65
X
70 1,1 10112 75
75-S 1,1 25937 75
80 1,2 23733 80
100 1,9 10113 90
X 125 2,9 11263 105
68° 150 4,1 11262 120
200 7,7 10115 145

COT 88° DN kg/buc. COD ART. X

50 0,7 10118 75
70 1,2 10121 90
X
75-S 1,2 15553 90
80 1,3 13876 95
100 2,1 10125 110
X 125 3,2 10129 125
88° 150 4,3 10131 145
200 8,8 18241 180

COT PRELUNGIT 88° DN kg/buc. COD ART. X1 X2 K

88°
K
X2

100 3,6 10109 250 110 140




X1

COT DUBLU 88° DN kg/buc. COD ART. X1 X2 X3


44°
X3 50 1,0 19115 50 100 121
X1 70 1,8 19986 60 120 145
X3 80 1,9 19985 60 120 145
100 3,2 10152 70 140 170
X2
44°
125 4,3 10151 80 160 195
X1
150 6,2 10154 90 180 219
75-S = standard scandinav. La cerere se pot furniza și alte articole.
14__
Prezentare generală a produselor
COT ÎN LINIE DREAPTĂ 88° DN kg/buc. COD ART. X1 X2 X3

44° X3

X1 100 4,8 10032 70 312 291

X3

125 6,4 10037 80 322 308


X2

44°
150 8,7 10039 90 334 326
X1

RAMIFICAŢIE 45° DN kg/buc. COD ART. X1 X2 X3 L

50 x 50 1,4 17017 50 135 135 185


70 x 50 1,6 10002 40 150 150 190
45°

70 x 70 2,1 10028 55 160 160 215

L X3 75-S x 50 1,6 25950 40 130 130 170

X2 75-S x 75-S 2,1 15554 55 160 160 215


X1 80 x 50 1,6 19756 45 135 135 180
80 x 80 2,3 13878 60 155 155 215
100 x 50 2,3 10029 35 165 165 200
100 x 70 3,0 10030 50 185 185 235

TUBURI ȘI RACORDURI SML


100 x 75-S 3,0 15555 50 185 185 235
100 x 80 3,0 13877 50 170 170 220
100 x 100 4,4 10033 70 205 205 275
125 x 50 3,2 11301 20 185 185 205
125 x 70 4,0 11302 40 200 200 240
125 x 80 4,4 23831 51 189 189 240
125 x 100 5,0 10034 60 220 220 280
125 x 125 6,1 10035 80 240 240 320
150 x 70 5,3 11300 30 215 215 245
150 x 80 5,3 21002 115 140 105 220
150 x 100 6,5 10060 55 240 240 295
150 x 125 7,2 10061 70 255 255 325
150 x 150 8,3 10062 90 265 265 355
200 x 100 10,0 11299 40 265 265 305
200 x 125 11,6 11298 55 280 280 335
200 x 150 13,3 10063 75 300 300 375
200 x 200 17,2 11297 115 340 340 455
250 x 100 13,6 10064 15 310 310 325


250 x 125 16,3 10065 35 335 335 370


250 x 200 20,4 10068 90 385 385 475
250 x 250 31,5 10071 130 430 430 560
300 x 125 21,0 10072 15 360 360 375
300 x 200 30,0 10074 70 440 415 485
300 x 250 36,9 10075 115 465 465 580
300 x 300 48,2 10077 155 505 505 660
75-S = standard scandinav. La cerere se pot furniza și alte articole.
__15
Prezentare generală a produselor
RAMIFICAŢIE 68° DN kg/buc. COD ART. X1 X2 X3 L

50 x 50 0,9 24870 55 80 80 135


68°
70 x 50 1,0 24869 55 90 90 145
X3 70 x 70 1,2 22405 70 100 100 170
L
100 x 50 1,9 10080 55 110 100 155
X1
X2 100 x 70 2,4 10081 70 120 110 180
100 x 100 2,9 10083 85 130 130 215
125 x 100 3,9 11257 85 145 140 225

RAMIFICAŢIE 88° DN kg/buc. COD ART. X1 X2 X3 L

50 x 50 1,1 11296 79 80 66 145

70 x 50 1,3 10086 83 90 72 155


88°
45°
70 x 70 1,7 10087 97 95 83 180
X3
75-S x 75-S 1,6 20409 97 95 83 180
L
80 x 50 1,4 19757 85 90 75 160
X1

80 x 80 1,8 13880 95 95 85 180


X2 100 x 50 2,1 10088 94 105 76 170

100 x 70 2,4 10089 102 110 88 190

100 x 75-S 2,3 18088 102 110 88 190


TUBURI ȘI RACORDURI SML

100 x 80 2,4 13879 100 110 90 190

100 x 100 2,9 10090 115 115 105 220

125 x 50 3,0 11295 98 120 82 180

125 x 70 3,6 10097 107 125 93 200

125 x 80 3,4 23992 105 125 100 205

125 x 100 4,0 11294 125 130 110 235

125 x 125 4,6 19841 137 135 123 260

150 x 50 4,4 10095 100 140 100 200

150 x 100 4,7 10099 130 145 115 245

150 x 125 6,2 19842 147 150 128 275

150 x 150 6,9 19843 158 155 142 300

RAMIFICAŢIE DUBLĂ 45° DN kg/buc. COD ART. X1 X2 X3 L

X3
100x100x100 3,8 21186 70 130 130 215
X2


RAMIFICAŢIE DUBLĂ 68° DN kg/buc. COD ART. X1 X2 X3 L

DN1 68°

DN2
X3
L DN3 100x100x100 3,6 20463 85 130 130 215
X1
X2

75-S = standard scandinav. La cerere se pot furniza și alte articole.


16__
Prezentare generală a produselor
RAMIFICAŢIE DUBLĂ 88° DN kg/buc. COD ART. X1 X2 X3 L

100x50x50 2,2 11288 100 80 105 180


88°
45°
DN1 100x70x70 3,0 20619 102 88 110 190
DN2 DN3 X4
X5 100x100x100 3,9 10138 120 120 120 230
L

X1 X2 125x100x100 5,0 19846 130 115 135 245


X3
150x100x100 7,1 19847 130 115 145 245

RAMIFICAŢIE DE COLŢ 88° DN kg/buc. COD ART. X1 X2 X3 L

88°

45° 100x100x100 3,8 10146 115 120 105 220


DN1
X3
DN3
L

X1

X2 DN2
90° 150x100x100 6,1 21826 130 130 145 245

REDUCŢIE EXCENTRICĂ DN kg/buc. COD ART. A L

70/50 0,7 10139 10 75


75-S/50 0,6 20410 10 75
t1
L 80/50 0,7 13884 13 80
t2

TUBURI ȘI RACORDURI SML


A
100/50 0,9 10140 25 80
100/70 0,9 10142 16 85
100/75-S 0,9 18089 10 75
100/80 1,0 13882 14 90
125/50 1,4 19856 38,5 85
125/70 1,6 10144 28,5 90
125/80 1,7 23833 26 95
125/100 1,8 10145 12,5 95
150/70 2,2 11282 41 100
150/80 2,3 20676 39 100
150/100 2,4 10147 25 105
150/125 2,6 10149 12,5 110
200/100 4,1 18654 50 115
200/125 4,1 19762 37,5 120
200/150 4,3 18243 25 125
250/150 6,8 18244 57 140
250/200 7,0 18245 32 145
300/250 12,4 19126 26 170


COT ÎN S DN kg/buc. COD ART. A

2,5 11261 65 mm
X
L

100
X

A
3,4 11258 130 mm

75-S = standard scandinav. La cerere se pot furniza și alte articole.


__17
Prezentare generală a produselor
CAPAC CAPĂT DN kg/buc. COD ART. L

50 0,3 11284 30
70 0,4 11287 35
75-S 0,4 25952 35
80 0,5 13888 35
L 100 0,8 10150 40
125 1,1 19114 45
150 1,6 11290 50
200 3,1 19850 60
250 6,0 19851 70
300 9,5 21633 80

SUPORT BURLAN fără REAZEM DN kg/buc. COD ART. D L

50 1,3 19852 87 200


70 1,8 11276 106 200
80 1,8 13887 118 220
100 2,7 10106 145 200
125 3,0 11275 170 200
150 4,0 11274 195 200
200 5,9 20499 245 200
250 18,7 19854 340 300

REAZEM pentru SUPORT BURLAN DN kg/buc. COD ART. D1 D2 A B C

cu cauciuc vulcanizat 50 0,8 10104 61 93 195 148 25


13
70 1,0 10024 81 114 215 166 26
1
D
TUBURI ȘI RACORDURI SML

D2
80 1,1 24013 87 133 218 175 19
100 1,4 10027 115 147 250 202 28
C
B 125 1,5 21139 138 171 275 224 28
A
150 2,0 21918 163 199 300 252 30
200 3,0 21237 215 250 360 310 30

TUB DE CURĂŢARE CU CAPAC DN kg/buc. COD ART. H d1 d2 L

50 2,3 13226 59 53 105 190


d2
70 2,8 10133 69 73 125 210
L d1 H
75-S 2,8 21783 68 73 125 210
80 3,5 13885 71 73 125 210
100 4,8 10135 84 104 159 260

TUB DE CURĂŢARE CU CAPAC DN kg/buc. COD ART. H G d A F L

100 7,0 10122 83 160 100 200 230 340


125 10,0 10128 101 190 125 225 255 370
G

d 150 12,8 10130 112 215 150 250 280 395


H
L A F
200 25,2 18468 137 265 200 300 330 465
250 36,5 18469 170 330 259 350 426 570
300 51,0 18471 195 380 309 400 476 640


TUB DE CURĂŢARE CU CAPAC CU CAMĂ DN kg/buc. COD ART. A F d H L

100 9,2 10114 250 275 110 160 400

125 10,2 10117 250 275 135 172,5 410

150 11,5 10119 250 275 160 185 420

200 17,9 10120 250 275 210 210 440

75-S = standard scandinav. La cerere se pot furniza și alte articole.


18__
Prezentare generală a produselor
SIFON DN kg/buc. COD ART. l h X1 X2 X3 X4 W

orizontal/vertical 50 2,9 20182 190 250 182 68 122 68 60


70 5,8 20170 265 293 200 93 172 93 60
80 5,9 23848 265 293 200 93 172 93 60
100 9,5 17988 325 392 282 110 215 110 100
125 13,0 19859 390 446 316 130 260 130 100
150 21,8 20191 470 493 348 145 325 145 100
200 38,4 20177 600 600 420 180 400 200 100

SIFON APĂ PLUVIALĂ DN kg/buc. COD ART. l l2 l3 a b

vertical
l2

100 18,5 11271 588 90 408 276 124


100
l3
l
l2

125 28,5 11272 687 100 487 344 144


b

75-S = standard scandinav. La cerere se pot furniza și alte articole.

TUBURI ȘI RACORDURI SML


Cuple SML
__ Prezentare generală a produselor
REZISTENŢĂ LA EFORTURI AXIALE
LE
E

Grafic de compatibilitate

DN și presiune (bar)

Bridă universală
apidă cu gheare
PREIS® Bridă r

Cuplă uzuală
Cuplă rapidă

Bridă uzuală
cu gheare

cu gheare
PREIS®

PREIS®

50 70 80 75-S 100 125 150 200 250 300

Cuplă
rapidă 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 ✓ ✗ ✓ ✓
PREIS®

Bridă rapidă
cu gheare 10 10 10 10 7 6 4 3 ✓ ✗ ✗ ✗
PREIS®

Cuplă uzuală
PREIS®
--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ✗ ✗ ✓ ✓


Bridă uzuală
cu gheare
10 10 10 10 10 5 5 3 ✓ ✗ ✓ ✗
rapidă rapidă rapidă rapidă rapidă rapidă rapidă rapidă rapidă rapidă
Bridă 10 10 10 10 10 10 5 5 3 3
universală
uzuală uzuală uzuală uzuală uzuală uzuală uzuală uzuală uzuală uzuală
✓ ✗ ✓ ✗
cu gheare
5 5 5 5 5 5 5 5 3 3

__19
Prezentare generală a produselor

Cuple și bride cu gheare


__ Proprietăţi
Cuplu de
Cuple rapide PREIS® cu garnitură EPDM DN UA COD ART.
strângere (Nm)

50 100 20903 13-15


• Material de construcţii verificat în conformitate cu EN877
• Material: Oţel crom 1.4520 70 100 20904 13-15
• Nivel ridicat de protecţie anticorozivă datorită stratului
75-S 100 23335 13-15
special de acoperire a componentelor de blocare
• Rezistent la tracţiune axială până la presiunea interioară de 0,5 bar 80 100 20905 13-15
• Blocat cu un singur șurub (până la DN100)
• Strângere definită prin control vizual fără unelte speciale 100 50 20906 13-15
• Montare și demontare rapidă
125 35 20907 13-15
• Garnitură integrată din EPDM
• Rigiditate transversală mare - permite preasamblarea tuburilor 150 25 20908 13-15
• Îndeplinește cerinţele cu privire la protecţia împotriva incendiilor
200 15 27193 13-15

Cuplu de
Cuple rapide INOX PREIS® cu garnitură EPDM DN UA COD ART.
strângere (Nm)

50 50 26680 13-15
• Domeniul de utilizare: pozare subterană, expunere la intemperii,
medii agresive (aer salin,....) 70 50 26682 13-15
• Rezistent la tracţiune axială până la presiunea interioară de 0,5 bar
• Blocat cu un singur șurub (până la DN 100) 75-S 50 26683 13-15
CARACTERISTICILE CUPLELOR SML

• Material:
80* 50 26684 13-15
- Inel de strângere: oţel inoxidabil V4A 1.4571
- Șurub blocare M6 x 45 mm, 6 mm 100 50 26685 13-15
Locaș hexagonal: oţel inoxidabil A4-80
- Mâner: oţel inoxidabil V4A 1.4404 125* 35 26686 13-15
- Garnitură de cauciuc antifonic: EPDM – Shore=55° +/-5°
150 25 26687 13-15

Cuplu de
Cuple uzuale PREIS® cu garnitură EPDM DN UA COD ART.
strângere (Nm)

50 100 18405 4-6


70 100 18406 4-6
• Cuple verificate pentru toate aplicaţiile standard 75-S 100 18408 4-6
în instalaţiile de canalizare
80 50 18407 6-8
• 2 șuruburi de blocare
• Înălţime constructivă mică 100 50 18409 10-12
• Adecvat inclusiv pentru reparaţii 125 25 18410 10-12
• Nu îndeplinește cerinţele cu privire la protecţia 150 20 18411 10-12
împotriva incendiilor
200 10 18412 15-20
250 10 18413 15-20
300 10 18414 15-20

Cuplu de
Bridă rapidă cu gheare PREIS® DN UA COD ART.
strângere (Nm)

• Material: DD11 - zincat prin galvanizare 50 25 21855 27-29




• Colier de siguranţă rezistent la eforturi axiale


• Pentru presiuni interioare de până la 10 bari 70/75-S/
25 21856 27-29
80
• 2 semibride cu gheare și 4 șuruburi Inbus (până la DN125)
• Sunt necesare aceleași unelte ca la cuplelePREIS® RAPID-
100 25 21857 27-29
motiv pentru care nu este nevoie de schimbarea uneltelor
= economie de timp
• Domeniul de utilizare: Conducte de refulare, conducte de ape 125 10 21858 27-29
pluviale și ape reziduale în zone cu pericol de retenţie
150 10 21859 27-29

* în preg tire

20__
Prezentare generală a produselor
Cuplu de
Bridă uzuală cu gheare DN UA COD ART.
strângere (Nm)

50 10 24768 12-14
•CColier de siguranţă rezistent la eforturi axiale
Pentru presiuni interioare de până la 10 bar
• Pe 70 10 24769 12-14
•MMaterial: Oţel zincat
Închizător: Oţel zincat
• În
80 10 24770 12-14
•DDimensiune șurub:
-DDN 50-80: Șurub cu cap cilindric cu locaș hexagonal
100 10 24771 32-35
cu
c șaibă plată M8 x 50
- DN 100-150: Șurub cu cap cilindric cu locaș hexagonal
cu șaibă plată M10 x 45 125 10 24772 32-35
• Domeniul de utilizare: Conducte de apă pluvială și apă
reziduală în zone cu pericol de retenţie 150 5 24348 45-49

200 1 24349 40-50

Cuplu de
Bridă universală cu gheare DN UA COD ART.
strângere (Nm)
Strângere pentru
• Brida cu gheare pentru sarcini mari de tracţiune 50 10 19990 blocare
- PREIS® RAPID până la max. 10 bar Strângere pentru
70 10 19992 blocare
- uzual până la max. 5 bar (DN 50–DN 200)

CARACTERISTICILE CUPLELOR SML


Strângere pentru
- uzual până la max. 3 bar (DN 250–DN 300) 80 10 19993 blocare
• Numai 2 șuruburi R timp montaj mai scurt Strângere pentru
100 10 19994 blocare
• Strângere pentru blocareR nu este nevoie de unelte speciale
Strângere pentru
(control vizual) 125 5 19995 blocare
• Numai o singură bridă cu gheare pentru mai multe cuple R Strângere pentru
150 3 19996 blocare
reducerea cu 15% a costurilor de stocare
Strângere pentru
• Domeniul de utilizare: conducte de refulare pompe la 200 4 19997 blocare
staţii de pompare ape pluviale și ape reziduale Strângere pentru
250 4 23196 blocare
în zone cu pericol de retenţie
Strângere pentru
300 4 23197 blocare

Konfix DN UA COD ART. ----

50 50 18240 ----
• Pentru conectarea tuburilor SML cu alte materiale
(oţel sau material plastic) 70 50 19120 ----
• cu NORMACLAMP® TORRO® în gama de benzi de 12mm; 80 20 19999 ----
Bandă de oţel 1.4016 cu colier cu filet melcat foarte rezistent
100 20 18656 ----
• Material EPDM
125 10 19121 ----

Rollfix DN UA COD ART. ----

50 1 25771 ----
• Pentru conectarea tuburilor de fontă cu tuburi refractare sau
tuburi KG (tuburi canalizare subterană) 70 1 25772 ----


• Cu mufă sau cuplă pentru conectarea tuburilor KG la


tuburi de fontă cu mufă 100 1 25773 ----
• Economie de timp
125 1 26305 ----
• Nu este nevoie de stocuri duble (garnitură de etanșare + inel O)
• Conectare sigură 150 1 26308 ----
• Material: EPDM
La cerere sunt disponibile și alte produse, respectiv specificaţii tehnice.
200 1 26309 ----

__21
Cuple adaptoare

Cuple și adaptoare universale


Cuplă universală
Cuplele universale vor fi utilizate pentru conectarea tuburilor din diferite materiale (SML, ceramică, LORO-X,
fibrociment, sistem fonoizolant Skolan, tuburi din material plastic etc.). Domeniile de utilizare ale acestor cuple diferă
în ceea ce privește rezistenţa la presiune și rezistenţa la sarcini de forfecare.
CUPLE ȘI ADAPTOARE UNIVERSALE

Cuple universale LP 0,6 bar *


Exemplu:
Domeniul de utilizare: până la 0,6 bar
Presiune interioară fără forţe de forfecare
Zona de prindere: între 24–225 mm Denumire Deschidere Lăţime profil Greutate
produs di (mm) (mm) (kg)
Cuplul de strângere recomandat:
până la 100 mm–3 Nm /
de la 100 mm–6 Nm ALP115 100–115 120 0,45

Cuple universale HP 2,5 bari *


Exemplu:

Domeniul de utilizare: până la 2,5 bari


Presiune interioară cu forţe de forfecare Denumire Deschidere Lăţime profil Greutate
Zona de prindere: între 55–385 mm produs di (mm) (mm) (kg)
Cuplul de strângere recomandat: 10 Nm
AHP115 100–115 120 0,80

Adaptor universal
Adaptoarele universale pot fi utilizate în cazul trecerilor fiabile și rentabile, respectiv în cazul schimbării diametrului
nominal, pentru toate materialele de ţevi folosite la instalaţiile menajere. La conectarea tuburilor cu diametre
nominale sau diametre exterioare diferite, respectiv la conectarea tuburilor confecţionate din materiale diferite,
trebuie avut în vedere sensul de curgere.

Adaptor universal de 0,6 bar *


Exemplu:
Domeniul de utilizare: până la 0,6 bar
Presiune interioară fără forţe de forfecare Deschi-
Deschidere Lăţime
Zona de prindere: între 32–460 mm Denumire dere Greutate
A profil
produs B (kg)
Cuplul de strângere recomandat: di (mm) (mm)
di (mm)
până la 100 mm–3 Nm /
de la 100 mm–6 Nm AUG1153 100–115 40-50 120 0,45


*) Material: Cuplele și adaptoarele universale din elastomer EPDM de calitate superioară rezistent la ozon (cauciuc etilen-propilen-dienic).
Benzile de fixare sunt confecţionate din oţel inoxidabil austenitic de calitate superioară (1.4301,V2A). Rezistenţa la substanţe chimice: Este
interzis contactul cu benzină și se admite limitat contactul cu uleiuri sau solvenţi. Rezistenţă bună la acizi și soluţii alcaline. Adecvat pentru
pozarea subterană. Rezistent la raze UV. Rezistenţă la temperatură: între -40°C și +120°C.

22__
Indicaţii de montaj
Tuburile, racordurile și sistemele de conectare PREIS®

Indicaţii de montajj SML sunt fabricate și verificate conform EN 877.


Tuburile SML sunt tăiate la lungimea necesară de către
personalul prelucrător. Tuburile și racordurile sunt co-
nectate cu bridele corespunzătoare pentru ţevi.

= cuplă rapidă PREIS® Conductele orizontale trebuie fixate corespunzător la toa-


= bridă cu gheare PREIS® Ventilaţie princi- te schimbările de direcţie și la toate ramificaţiile. Burlanele
pală
trebuie fixate la o distanţă maximă de 2m. La clădirile de
5 etaje sau mai înalte, burlanele începând de la dimensi-
unea DN 100 trebuie asigurate împotriva prăbușirii cu un
Apă pluvială
de exemplu, DN 100 suport burlan. În plus, la clădirile mai înalte trebuie montat
apă reziduală
suplimentar un suport burlan la fiecare al cincilea etaj.

Conductele de scurgere sunt proiectate sub formă de


conducte descendente fără presiune pentru canalizare
gravitaţională. Totuși, în anumite situaţii, acest lucru nu
exclude apariţia presiunii în conducte. Din acest motiv, la
Izolaţie anti-incendiu apariţia unei suprapresiuni interioare sau exterioare între
în cazul cerinţelor cu privire la
protecţia împotriva incendiilor DN 50 0 și 0,5 bar, conductele de scurgere și de aerisire trebuie să
fie permanent etanșe faţă de eventualele interacţiuni din
proximitatea lor. Pentru a putea rezista la aceste presiuni,
componentele conductelor trebuie astfel conectate, reze-
mate și fixate încât să suporte eforturile axiale.
de exemplu, DN 100
Rezistenţa cuplelor la eforturi axiale este prioritară mai
ales în cazul conductelor de scurgere unde pot apărea
presiuni interioare mai mari de 0,5 bar, cum ar fi
• Conductele de ape pluviale
• Conductele din zonele de retenţie
Bridă cu gheare Ventilaţie până deasupra • Conductele de ape reziduale fără evacuare,
împotriva defor- acoperișului
mării dacă acestea trec prin mai multe subsoluri
Opţional: Ventilaţia
Muchia superioară a se va integra în ventilaţia • Conductele de presiune ale pompelor de ape uzate
Bridă cu gheare
carosabilului = principală
la conducta
nivelul de retenţie de presiune Conductele conectate fără rezistenţă la eforturi axiale,
(dacă local nu este
stabilit altfel)
prevăzute pentru presiune interioară, sau la care poate
surveni această situaţie. Aceste conducte trebuie asigura-
Bridă cu gheare dacă te printr-o fixare corespunzătoare, mai ales în punctele de
presiunea este mai
La mare de 0,5 bar schimbare a direcţiei, împotriva dezmembrării și devierii
canal
Staţie pompare axei.
Bridă cu gheare la de exemplu, DN 80
conductele de ape pluviale
sub nivelul de retenţie Rezistenţa la eforturi axiale necesară este asigurată în ca-


zul tuburilor și racordurilor SML prin protecţia conexiuni-

Alimentare
lor cu bride suplimentare cu gheare (presiune interioară
de până la 10 bar).
Staţie pompare ape uzate

Pentru alte informaţii tehnice vă rugăm să consultaţi catalogul


tehnic.

__23
Filiale
Acest document nu se pretinde a fi complet. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru erori tipografice. Versiunea 8.0, aprilie 2015

Viena

PREIS & CO

FERRO-PREIS

•Zagreb

Sediul central Turnătoria

PREIS & CO Ges.m.b.H FERRO-PREIS d.o.o


Josef Nitsch-Straße 5 Dr. Tome Bratkovica 2
A-2763 Pernitz, Austria HR-40000 Cakovec, Croatia
Tel: +43 (0)2632/733 55-0 Tel: +385 (0)40/384 206
Fax: +43 (0)2632/729 76 Fax: +385 (0)40/384 209
office@preis-co.at office@ferro-preis.com

WEBSITE. Fiţi la curent și vizitaţi site-ul nostru


www.preisgroup.com
Website


Reprezentantul dumneavoastră de vânzări PREIS® SML:


graphik.design www.enzo.at