Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE

ACTIVITATE

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMANT: Gradinita cu Program Prelungit Nr. 13 Alba Iulia

Nivel II: Grupa Mare II

DATA: 12.02.2020

EDUCATOARE: Dobrota Maria Viorica

TEMA ANUALĂ: ”Cum este/ a fost si va fi aici pe pamant?”

PROIECT TEMATIC:“Iubim animalele”

SUBTEMA: “In curtea bunicilor/ In padure”

TEMA ACTIVITATII : “Cu animalele ne jucam si raspunsuri bune dam!”

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrata- “Cu animalele ne jucam si raspunsuri bune dam!”:

DLC + DS

DOMENIUL LIMBA SI COMUNICARE – (denumirea cuvantului, precizarea sunetului cu care


incepe cuvantul, formularea de propozitii cu un cuvant dat, despartirea in silabe, singular- plural).

DOMENIUL STIINTA –Activitate matematica –(numeratie in limitele 1-5, raportarea numarului la


cantitate si invers).

TIPUL ACTIVITATII: mixt

SCOPUL ACTIVITATII: consolidarea şi verificarea număratului în limitele 1- 5, raportarea numarului la


cantitate si invers, formularea de propoziţii, despărţirea cuvintelor în silabe si precizarea sunetului cu care
incepe un cuvant.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII:

 Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;


 Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare;

 Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute;

 Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea


mediului apropiat;

 Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare.

COMPORTAMENTE VIZATE:

- Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor,


semnificațiilor etc. (comunicare expresivă);

- Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții
proprii (comunicare expresivă);

- Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare;

- Discriminează/diferențiează fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere;

- Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia;

- Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor;

- Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului.

OBIECTIVE OPERATIONALE:

 Sa sorteze animalele după mediul lor de viata: animale domnestice/ animale salbatice;

 Sa denumeasca animalul reprezentat pe jeton;

 Sa precizeze cu ce sunet incepe cuvantul –( animalul reprezentat pe jeton);

 Sa numere prin incercuire elementele din fiecare grupa( de pe jeton);

 Sa raporteze numărul la cantitate şi invers, utilizând un limbaj matematic adecvat;

 Sa desparta corect in silabe cuvintele si sa stabileasca numarul de silabe;

 Sa asocieze cifra corespunzătoare numărului de silabe din cuvântul descoperit;

 Sa lipească animalele corect in curtea bunicilor/ in padure;

 Sa formuleze propoziţii simple/ dezvoltate corecte din punct de vedere gramatical despre animalele
reprezentate pe jetoane;

 Sa precizeze forma de singular/ plural a unui cuvant.


MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic

 Sarcina didactică:

1. Sa aseze animalele la casuta lor, sa le numere si sa asocieze cifra corespunzatoare;

2. Sa spuna cu ce sunet incepe cuvantul –( animalul reprezentat pe jeton);

3. Sa desparta cuvintele in silabe si sa asocieze cifra corespunzatoare numarului de silabe;

4. Sa spuna care este forma de singular/ plural a unui cuvant.

 Elemente de joc: manipularea materialului didactic, inchiderea si deschiderea ochilor, batai din
palme, competitia, surpriza, aplauze.
 Regula jocului: raspunde copilul intrebat, iar raspunsurile corecte vor fi aplaudate si recompensate.

STRATEGII DIDACTICE:

1. Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, problematizarea, jocul, explicaţia, demonstraţia,


exerciţiul, diamantul, ghicitori.

2. Materiale şi mijloace auxiliare: plansa- suport: In curtea bunicilor/ in padure, jetoane


reprezentand animale domestice/ salbatice, jetoane cu cifre, plansa cu diamantul, lipici.

3. Metode de evaluare: evaluare orala.

Forma de organizare: frontal, pe grupuri mici, individual.

Durata: 50 - 60 minute

BIBLIOGRAFIE:
 M.E.N „Curriculum pentru educatia timpurie” 2019

 ,,Suport pentru explicitarea si intelegerea unor concepte si instrumente cu care opereaza

curriculumul pentru educatie timpurie” 2019


DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategii Evaluare


didactic didactice
1. Moment Voi asigura condiţiile necesare unei bune
organizatoric desfăşurări a activităţii.
Voi aşeza scăunelele sub forma unui semicerc.
Voi aşeza materialele necesare desfăşurării
activităţii.
Vom intra ordonat în sala de grupă şi ne vom
aşeza pe scăunele.

2. Captarea Captarea atenţiei se va face prin intermediul


atenţiei Fermierului si a Padurarului care le cer ajutorul
copiilor sa gaseasca ei animalele pierdute prin Conversaţia Aprecierea
padure si sa le duca la casuta lor. comportamentală.

3. Se va purta o scurtă discuţie despre numeraţia în


Reactualizarea concentrul 1- 5.
cunoştinţelor
Voi cere copiilor să numere crescător şi
descrescător în limitele 1-5, să ridice atâtea Aprecierea
degete câţi iezi are capra din poveste, câte mâini răspunsurilor date de
Conversaţia copii şi a
are copilul, câte degete are o mână, câte roţi are
maşina etc., să numere bătăile, pocnirile din comportamentului
degete ale educatoarei, sa realizeze sirul acestora
numeric, să spună vecinii câtorva cifre.
4. Anunţarea Se vor descoperi materialele si se va anunta titlul
temei şi a jocului: “Cu animalele ne jucam si raspunsuri bune
obiectivelor dam!”. Vom grupa animalele în funcţie de locul Aprecierea
unde ele traiesc, le numaram, vom asocia cifrele răspunsurilor date de
Conversaţia copii şi a
corespunzătoare numărului de animale de pe un
jeton, vom spune cu ce sunet incepe cuvantul, comportamentului
vom despărţi cuvinte în silabe, vom formula acestora.
propoziţii.
5. Prezentarea Copiii se impart în două echipe: Echipa
conţinutului şi Fermierilor si Echipa Padurarilor. Fiecare echipa
dirijarea primeste in piept un ecuson: un animal domestic Conversaţia
învăţării sau un animal salbatic.
Se explica sarcinile jocului, regula, apoi se Aprecierea
explicarea executa jocul de proba. corectitudinii
regulilor Explicaţia răspunsurilor
Fiecare copil care va raspunde corect va primi o
jocului palarie de fermier/ padurar pentru echipa lui.
Vom desfăşura un joc de probă, astfel voi alege
dintr-un ou kinder o sarcina de joc: voi citi
ghicitoarea şi o vom rezolva împreună. Va trebui
desfăşurarea să cautam in padure si sa aşezăm în curtea
jocului de bunicilor/ in padure animalul/ animalele despre
care este vorba in ghicitoare, sa le numaram şi să Jocul Aprecierea
probă
asociem cifra corespunzătoare numărului de comportamentului
animale de pe jeton. copiilor
Dar inainte de desfasurarea propriu-zisa a
jocului, voi cere copiilor (cate un copil din
ambele echipe) sa sorteze animalele pierdute
prin padure: domestice si salbatice.
VARIANTA 1
Vin in fata grupei doi copii (cate un copil din
fiecare echipa), numiţi prin numărătoare “1, 2, 3,
Problematizarea
4, 5 Vino repede aici”, un copil va raspunde la Aprecierea
desfăşurarea ghicitoare, cauta jetonul cu animalul/ animalele comportamentului şi
propriu-zisă a din ghicitoare, denumeste animalul, spune cu ce a răspunsurilor date
jocului sunet incepe cuvantul si aseaza animalele la casa Conversaţia de copii
lor. Celalalt copil numara cate animale sunt pe
jeton si asociaza cifra corespunzatoare
numarului de animale. Se repeta astfel jocul cu Jocul
1-2 copii.
Problematizarea
VARIANTA 2: “Eu spun una tu spui multe”
Observarea
Pentru fiecare echipă va fi pregătit un saculet- comportamentului
Saculetul fermecat cu jetoane. La semnalul Exerciţiul verbal şi nonverbal
“Start” saculetele vor porni, fiind date din mână
în mână, iar la semnalul “Stop” saculetele se vor
complicarea opri. Copiii la care se vor opri cele două
jocului saculete, le vor deschide, vor scoate câte un Aprecierea
jeton conţinând un animal domestic/ salbatic, pe Conversaţia comportamentului şi
care il vor denumi, spunand astfel: ex. Eu spun a răspunsurilor date
un cal, iar tu spui mai multi cai. de copii
Copilul care a raspuns alege alt coleg din echipa
sa care cauta in padure ex.: jetonul cu mai multi Explicaţia
cai, aseaza caii la casa lor si ii numara, apoi
asociaza cifra corespunzatoare.
Aprecierea
Tot la această variantă copiilor li se va sugera să comportamentului şi
închidă ochii, timp în care voi schimba locul Jocul a răspunsurilor date
jetoanelor, nemaipotrivindu-se cu cifrele. La de copii
deschiderea ochilor copiii vor sesiza schimbarea Exerciţiul
produsă.
Problematizarea

6. Obţinerea VARIANTA 3: Diamantul


performanţei
Se vor intui materialele puse la dispoziţie. Pe Conversaţia Observarea
tabla magnetica este desenat un diamant, iar pe o comportamentului
masa avem lipici, cifre si o cutie cu surprize. Exerciţiul
verbal şi nonverbal
Se aleg trei capitani care vor avea pe piept o
cifra de la 1-3. Ceilalti copii extrag din saculet Conversaţia
cate un jeton cu un animal, le vor despărţi în
silabe si apoi se grupeaza in functie de numarul
silabelor la capitanul 1, 2 sau 3. Explicaţia
Executarea sarcinii
Voi cere copiilor să lipească jetonul pe diamant, Demonstraţia
de către copii
astfel: pe primul rand este o singura casuta –
lipim animalul care contine 1 silaba si asociem Exerciţiul
cifra corespunzatoare, pe randul doi sunt 2
casute, lipim animalele care contin 2 silabe, si la
fel procedam pana completam tot diamantul.
Voi da indicaţii suplimentare şi ajutor acolo
unde va fi necesar.
7. Incheierea Se fac aprecieri generale asupra modului de
activităţii desfăşurare al activităţii şi asupra modului de Aprecieri frontale şi
Conversaţia individuale asupra
comportare al copiilor.
În finalul activităţii copiii vor fi recompensaţi lucrărilor copiilor.
cu jeleuri –animalute. Recompensarea
Ieşirea la baie se face prin tranziţia: copiilor
,,Bat din palme clap, clap, clap
Din picioare trap, trap, trap
Ne-nvârtim, ne răsucim
Şi la baie noi pornim’’

SCENARIUL ZILEI

Întalnirea de dimineață:
Salutul:”Buna dimineata, animalutelor!

“Dimineata a sosit,

Toti copiii au venit.

In cerc sa ne adunam,

Cu toti sa ne salutam:

A-nceput o noua zi,

Buna dimineata, copii!”

Activitatea de grup: se va desfăşura printr-un joc distractiv in care îi invit pe copii să împărtășească
cu colegii lor preferințele in legatura cu animalele domestice/ salbatice: „Dac-as fi un animal
domestic/ salbatic , as vrea sa fiu...”

Calendarul naturii: stabilim anotimpul în care ne aflam, ziua din saptamana si cum este vremea
astazi.
Prezența: „Dupa ce ne-am asezat/ Si frumos ne-am salutat/ Colegii ne-am intalnit/ Oare cine n-a
venit? „

Rutine: ”Este animalul meu si il voi iubi mereu! ( deprinderea de a iubi animalele).

Momentul de miscare: „Puisorul cafeniu”- joc muzical

Tranziții:
 „Graiul animalelor” –cantec
 „Sade rata pe butoi” -cantec
 Bat din palme 1,2,3/ Din picioare 1,2,3/ Ne-nvartim, ne rasucim/ Si spre baie noi pornim.

 ALA1 :
ARTA: Animalul preferat – pictura cu buretel si cu sabloane

- sa fixeze silueta unui animal pe foaie si sa picteze intr-un mod original un peisaj din curtea
bunicilor sau din padure.

STIINTA: Ce folosim de la ...? –fisa de lucru: decupare/ lipire

- sa identifice ce produse avem de la animale, sa decupeze cosul si produsele pe care apoi sa le


lipeasca in cosuletul respectiv.

BIBLIOTECA: Decoram rochita Soricelului Jerry – decorarea rochitei

- sa decoreze rochita soricelului cu semne grafice invatate

 Activitatea integrata- “Cu animalele ne jucam si raspunsuri bune dam!”: DLC + DS –joc
didactic

Se explica sarcinile jocului: vom grupa animalele în funcţie de locul unde ele traiesc, le
numaram, vom asocia cifrele corespunzătoare numărului de animale de pe un jeton, vom spune cu ce
sunet incepe cuvantul, vom despărţi cuvinte în silabe, vom formula propoziţii.

 Activitatea practica: “Tigrisorul”

Se explica copiilor pasii pe care trebuie sa-i urmeze:


- sa decupeze componentele care alcatuiesc corpul tigrului( corpul, capul, coada); sa indoaie
hartia (corpul tigrulu); sa lipeasca capul si coada tigrului corect, astfel incat sa obtina jucaria-
tigru.

 ALA2: “Carnavalul animalelor”

 Concurs de recitare poezii si cantece ( momentul povestilor)

 Carnavalul animalelor –dans

 Jocuri de miscare

S-ar putea să vă placă și