Sunteți pe pagina 1din 5
Str. Matei Basarab nr 55.57 \ \ Consiliul National pentru Studierea —»xwesissctors Arhivelor Securitatii vtets 097,189,162 / (C.N.S.A.S.) Fax: 0374,189.149 Nr. Du/ 213/ 30.11.2013 ADEVERINTA Nr. 4704/14.11.2013 1. In temeiul art, 3lit.g), art. 5 alin, 1, art. 8 lit b), art 10 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 24/2008, privind accesul la propriul dosar si deconspirerea Securit, aprobaté cu modifica si completari prin Legea nr. 293/2008; 2. Avand in vedere caitatea domnului MIHAESCU Mugur de candidat la functia de primar al sectorului 5, Bucuresti 3. in baza Notei de Constatare nr. DU540 din data de 28.02.2013, intocmita de catre Directia de Specialtate din cadrul Consilului National pentru Studierea Arhivelor Securtai in care se regasesc urmatoarele elemente: domnul MIHAESCU Mugur este titular al dosarului fond retea nr, R 220962 (cota C.N.S.A.S_). Domnia sa a fost recrutat pe cand salisfacea stagiul militar cu termen redus (1986), pentru supravegherea informativa a militarilor gi a rezolvati uunor sarcini in dosarulinformativ ,MANEA’. Ulterior salisfaceriistagiului militar, find student la Facultatea Electronica’ din Craiova, a fost folosit in perioada 1986-1988, pentru supravegherea informativa a colegilor sai care proveneau din famili de cadre miltare. A fost reintegistrat la data de 26.09.1988, in problema ,Invatémant’, de cétre Inspectoratul Judetean Dolj, La data de 02.06.1986, a semnat un Angajament, atribuindu-se numele conspirativ ,MIHAI’. De asemenea, domnie sa este titularul dosarului fond informativ 1 310209 (col C.N.S.AS), fiind umérit de organele de Securitate in perioada 15.01.1986 - 20.05.1986. Directia de Specialitate a identiticat urmatoarele informati transmise Securitati de catre domnul MIHAESCU Mugur: ,Sursa va informeazé cu urmatoarele aspecte referitoare la caporal termen redus M. A.: In ziua de 16.06.1986 i-a spus sursei c& a facut report la comendantul unital privind legaturle pe care le are cu rudele gi reatile din Israel Mai spunea c& a fost observat de comandant pentru faptul c& nu a respectat 0.G. 20 in sensul c& trebuia sa facé raportul imediat dupa ce a intra in legaturé cu prietena sa B. E. si cu fratele sau vitreg M. A. Mai spunea c& a fost atentionat de ofiferul C.!. pentru nerespectarea legii 23 gi sper sd nu alba alte repercusiuni In afaré de observatia primita. In fest are © comportare normala, este preocupat pentru examenul de sf al stagiului, dorind 88 obfind rezultate bune. In urma mergului pe care l-am efectuat a acuzat dureri la picioare $i Sursa va sursa nu cunoaste prin ce imprejurare a obtinut scutire de portul bocancilor informeaza ca intr-o discutie purtata cu cap. tr. M. A., In ziua de 25.08.1986, in spalatoru! ———_—— Operator de date cu caracter personal notificat sub numarul 158 Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii www.cnsas.ro of companiei, avesta ji spunea sursei c&-i pare rau c& nu a respectat ordinele primite deoarece este posibil ca din aceasta cauza 8 nu devind ofifer la fel ca ceilalti colegi ai nostri, Mai spunea o& el considera c& este bine s& termine defini cu prietena sa din Israel si asa aceast’ prietenie nu are nici o perspectiva. Sursa a fost de acord cu cele afirmate de el si ka precizat c& ar fi un lucru foarte bun daca s-ar tine de cuvant."; ,Sursa va informeazé cu turmatoarele aspecte referitoare la caporal M. A. Respectivul, uneori, dé dovada de rervozitate in relatile cu colegii din subunitate, asa cum s-a intamplat cu sergentul termen redus S. D., loctitor al comandantului de pluton. in plutonul acestuia, care |-a solcta, Impreund cu alti miitari termen redus s execute curatenie in salile de clas&, iar acesta I./P. D. cu care a avut unele discutii banale. Datorita fir sale impulsive in randul colegiior nu se bucura de apreciere gi sunt foarte putin printre care si sursa, care-i suport toanele. Va informez ca, avand in alentie pe caporal termen redus M. A. daca acesta e interesat Th prelucrarea de armament si muniie, in special cu ocazia tragerilor, sursa nu a observat asemenea preocupare la respectivul. Cu ocazia orelor de pregatire poltico-ideologic& M. nu face afirmalii negative, raspunde numai la ceea ce este intrebat, fara a avea initiativa, in sensul de a rspunde si cand nu este intrebat. In legaturd cu prietena sa din Israel acesta spunea c& momentan nu si-a pus problema casaitorie cu aceasta, in schimb nu are nici o alta prietena. Desi afirma c& a intrerupt relatile cu respectiva, totusi spunea sursei ca a primit un pachet de la aceasta cu mai multe obiecte printre care si un portfeu pe care Fa vazut si sursa, Cu fiecare ocazie cand a venit din invoire spunea sursei ca s-a intdlnt si cu fratele sau vitreg din Israel care in prezent este student la Facultatea de Medicind (stomatologie) din Bucuresti Desi sursa a insistat s& cunoasca continutul discutilor dintre el gfratele su acesta evita sa dea relati,"; .V informez c caporalul termen redus M. A. datorité comportari sale si faptului c&-si raporta colegii comandantului de pluton, de cate ori vre-unul facea vre-un banc pe seama sa, desi lui fi place sa fac bancuri pe seama colegilor, acesta in afard de mine, mai are ca relalie apropiata in randul colegiar pe sergent termen redus S., fata de care se mai destainui cu anumite probleme personele. Cu S. e in relati find interesat ca acesta s@ nu-| raporteze comandantului de pluton cand mai face cate o abatere. L-am intrebat intr-o discutie dacd, dupa absolvirea facultati intentioneazé s& mearg’ la specializare in straindtate sau chiar s@ se stablleasca la fratele séu sau in alté tard. Spunea o& daca are posiiltatea s& meargé la specializare in str&inatate va face acest lucru in schimb sa se stabileasca intr-o alta fara chiar la rudele sale, nu o va face, deoarece are toate conditiile asigurate de parintii s&i aici in Romania. Spunea ca un om inteligent nu pleaca din fara sa s-o ducd tn alta parte mai rau, unde nu te poli descurca decst daca ai o pozitie social avantajoasa tn fara Pog. 215 Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii www.cnsas.ro respectiva.’; Va informez cu umétoarele aspecte refertoare la cap. tr. M.A. din op. 2 tr In baza relatilor pe care sursa le are cu acesta s-a destainuit cu unele aspecte referitoare la relatile pe care le are in Israel, Spunea c& are o prietena pe nume B, E, cu care a corespondat si dup& venirea sa in armata dar a incetat s& mai corespondeze cu aceasta deoarece a fost chemat de ofiterul de contrainformatii despre care spunea c& nu slie de unde a aflat. Totusi, de Anul Nou, i-a trimis prietenei sale o felicitare si intentiona sa trimita gi de 1 martie, dar -a fost teama c& afla din nou ofiferul c.., motiv pentru care va relua relatile cu respectiva dupa trecerea sa in rezerva. L-am intrebat daca are de gand s se cAsatoreasca cu respectiva si a spus c& pana in prezent nu si-a pus problema casatoriel find inca tanar pe acest lucru, L-am mai Intrebat daca are in Romania vreo prietend ca cea din Israel si a spus c8 are cunostinte printre colegele sale cu care discuté numai daca se intainesc ocazional, dar ca prietend n-o are decal pe E. si c8 aceasta, desi el nu-i mai sorie, ea, ii mai timite din cand in cand cate o scrisoare, De asemenea ji spunea sursei c& se intalneste cu fratele sau din Israel de fiecare data cand merge acasa deoarece acesta vine in mod frecvent in vizité la familia sa. Despre acesta spunea sursei ca fi este frate vitreg, doar de tata si c&, pe la varsta de 10 ani, a plecat la mama lui in Israel, iar in prezent se afla student in anul I |a facultatea de stomatologie din Bucuresti si este venit pe cont propriu din Israel, cazat la un c&min sludentesc din Bucuresti, iar cdnd nu merge la cursuri gi are mai putin de invajat vine pe la familia sa. Intrebat de sursé, care si-a exprimat mirarea in legatura cu relatiile sale din Israel, dacd mai are si alte relat, acesta a spus c& mai are un var din partea mamei, pe nume M. B. cu care a corespondat mai demult, dar pe acesta nici nu |-a vazut si nici nu a luat legtura cu el in vara anului 1985 cand a fost in vizité la fratele su in Israel si s-a intainit si cu prietena sa, E.; ,Subsemnatul fit. Tr. MIHAESCU Mugur fiind in permisie la Craiova, in ziua de (04.04.1986, printre alli colegi am intalnit gi pe fr. Tr. P. A, fr Tr M.A. din UM, 01841Caracel, in compania numitei C. |, din Craiova, cu rude in Grecia, care intretine relat prin vizite reciproce cu aceste rude. Deoarece cunosteam despre respectiva aspeciele mentionate mai sus cat gi faptul c& tata ei e de nationalitate greaca, am evitat ram&nerea in Va aduc la cunostinga c& intro discutle purtata cu M., zis ,H’, elev in cls. A Xia la Liceul Nicolae BALCESCU, Craiova, printre altele mi-a spus c& are foarte multe legaturi in randul studentilor straini de facultatle din Craiova. Spunea c® prin acegtia poate 88-9) procure o serie de oblecte de provenienta strdina si ca s& ma poata convinge de acest lucru mi-a aratat suma de 100 dolari anturajul lor, motiv pentru care nu cunosc continutul discutilor: (8). La afirmatia mea c& nui poate folosi acesta a precizat c& ji foloseste foarte usor prin prietenii si studenti straini care ei merg la Shop si-i cumpara ceea ce doreste.”. ,In cursul Pag. 3/5 Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii www.cnsas.ro lunii decembrie in grupa 5104 a facultafii de automatic’ si calculatoare a sosit cetdteanul palestinian M. H. Z. Cu acesta m-am imprietenit si am avut ocazia s& vorbese cu el in fecare zi, in cursul uneia din discufi mi-a povestt c& a venit in Romania la studii deoarece urma s8- si indeplineascai stagiul militar pe 0 perioada de 2 ani. Fugind, a fost urmarit de autoritatle locale si -a rémas ca solutie s& fac8 cerere pentru studii in Romania. Périnti lui find someriel este intretinut cu bani de ctre un var de al sau, farmacist in Bagdad, a venit la aceasta facultate dupa ce in prealabil fusese, timp de un semestru la facultatea de medicind. Nu a intrat in examenele sesiunii din iarna deoarece nu-si achitase inca taxa de scolarizare care mica spus c& e de 3300 (8). A spus c& are de gand s& ramand inc’ 1 an sau 2 in Craiova dupa care s& se mute la Bucuresti, Se aff in relafi mai apropiate cu J. C., T..D.., B. B..,D. G,,A.C. $10, C. Acesta nu are preocupari de a comercializa produsele straine desi are o fire sociabila, El se mai afté in relali cu un student palestinian afat in cursul pregatitor de studi in limba romana."; .in timpul excursiei care s-a desfasurat la Sinaia in perioada vacantei de dupa sesiunea din iarna doi prieteni de ai mei, unul coleg cu mine, S. R. si un prieten al lui, nestudent, au intenfionat s& aduca in cabana in care locuiau cu grupul un numa 4 studenti arabi care 88 participe la 0 petrecere pe care 0 dadeam noi si care s& vind cu tigari si ate lucruri straine. Tn ciuda insistentelor lor ei au fost impiedicati s8 facd acest lucru de catre profesor N. care nu a fost de acord cu acest fapt. Am aflat ulterior de la ei c€ ii cunosteau pe acesti arabi inc de acum 2 ani dint-o tabaira la munte cénd s-au imprietenit cu ei, acestia fiind studenji la Bucuresti, , R. a afirmat ca ar vrea s se mai intélneasca cu ei cu ocazia diteritelor tabere studentestiprilej cu care s& continue si chiar 8& permanentizeze legatura."; Potrivit art, 2 lit. b din Ordonanta de Urgenté nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar $i deconspirarea Securititi, aprobata cu modificéri si completéri prin Legea nr. 293/2008, caltatea de colaborator al Securitatii nu poate fi retinuté decat in privinta persoanelor care au {urnizat informati rn care se denuntau activitaile sau atitudinile potrivnice regimuluitotaltar comunist si care au vizat ingrddirea dreptunilor $i libertatilor fundamentale ale omulu. Documentele citate in cuprinsul prezentei adeverinte nu fac referire la activi! sau atitudini .potrivnice regimufui totalitar comunist, Tinand seama de faptul c& cele dou’ condi, prevazute de art. 2 lit b, sunt cumulative gi nu alternative, iar in spe{& este indepiinita numai cea de-a doua conditie, persoanel verificate nu i se poate retine calitatea de colaborator al Seourititi, astfel cum este definita aceasta de prevederea legala anterior amintta. Totodata, in Cuprinsul Notei de Constatare nr. DUN/540 din data de 28.02.2013, ca urmare a veriicérlor efectuate, nu existé niciun fel de indicii cu privie la calitatea perscanel verificate de ofiter de Pag. 4/5 Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii www.cnsas.ro Securitate, astfel incat nu poate fi retinut& nici calitatea de lucrétor al Securit potrivit art. 2 li adin Ordonanta de Urgent nr. 24/2008, 5. Inbaza procesului verbal al sedintei Colegiului C.N.S.A.S din data de 14.11.2013; ADEVERIM, PRIN PREZENTA, CA Elementele mai sus prezentate nu se circumscriu prevederior art. 2 lt asi b din Ordonanfa de Urgent a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar $i deconspirarea Securitti, aprobata cu modifica si completa prin Legea nr. 2932008, asttel domnului MIMAESCU Mugur, ful lui Stefan Marius gi Dorina, nascut a data de 02.08.1967, in Goicea, judetul Dol, nu i se poate atribui calitatea de lucrator/ colaborator al Securitati Nota de constatare pe care s-a intemeiat adeverinta poate fi consultaté la sediul Conslislui National pentru Studierea Arhivelor Securitai Prezenta poate fi contestaté la Sectia de contencios administrativ gi fiscal a Curtii de Apel Bucuresti, de catre orice persoana interesata, in termen de 30 de zile de le data publicdri pe pagina de Intemet a Consilului National pentru Studierea Arhivelor Securit Pag, 515

S-ar putea să vă placă și