Sunteți pe pagina 1din 53

CATALOGUL

MANUALELOR ȘCOLARE

VALABILE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

clasele I - VII
an şcolar 2020 - 2021
CLASA I
Titlul manualului Clasa Autorii Ofertant/Editura Nr. act aprobare/ Mod de
anul achiziţie
1 Comunicare în limba română I Gabriela Bărbulescu, Grup Media Litera SRL 5135/05.09.2016 MENCS
pentru şcolile şi secţiile cu Daniela Beșliu, Ioana
predare în limba germană Petronela Ceccarelli,
Nicoleta Stănică
2 Limba modernă germană I M.G. Bertarini, A: Hallier, P. SITKA SRL 5651/26.10.2016 MENCS
Iotti, S. Peri Steubing
3 Limba modernă germană I Evemarie Draganovici, Corint Logistic SRL 5651/26.10.2016 MENCS
Andrea Ruse, Laura Udrea

4 Limba modernă germană I Naomi Achim, Eugenia Grup Media Litera SRL 5651/26.10.2016 MENCS
Roșianu
5 Comunicare în limba română I Cleopatra Mihăilescu, Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
Tudora Pițilă
6 Comunicare în limba română I Olga Pîrîială, Mihaela Ada Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
Radu, Rodica Chiran
7 Matematică și explorarea I Constanța Bălan, Corina Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
mediului Andrei, Cristina Voinea,
Nicoleta Stan
8 Matematică și explorarea I Cleopatra Mihăilescu, Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
mediului Tudora Pițilă
9 Matematică și explorarea I Constanța Bălan, Corina Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
mediului traducere în limba Andrei, Cristina Voinea,
maghiară Nicoleta Stan
10 Matematică și explorarea I Cleopatra Mihăilescu, Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
mediului traducere în limba Tudora Pițilă
maghiară
11 Matematică și explorarea I Constanța Bălan, Corina Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
mediului traducere în limba Andrei, Cristina Voinea,
germană Nicoleta Stan
12 Matematică și explorarea I Constanța Bălan, Corina Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
mediului traducere în limba Andrei, Cristina Voinea,
slovacă Nicoleta Stan
13 Comunicare în limba modernă I Diana Lățug Editura Didactică și Pedagogică 5150/26.09.2018 MEN
(engleză)
14 Religie - Cultul Penticostal I Gheorghe Catană, Roxana Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
Badea, Vasilica Elena Bădoi,
Speranța Doina Catană,
Andrei Varasciuc

15 Religie - Cultul Baptist I Irina Briscan, Marinela Miu, Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
Marcel Leon Treica
16 Religie - Cultul Unitarian I Bartha Marta Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
17 Religie - Cultul Romano-Catolic I Szep Monika, Csiki Beata, Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
de limba maghiară Gyorgy Noemi
18 Comunicare în limba maternă I Sarosi Melinda Katalin, Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
maghiară Kallos Eniko Rita
19 Comunicare în limba maternă I Kocsis Annamaria, Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
maghiară Kisgyorgy Katalin, Kerekes
Izabella, Vollancs Szidonia

20 Comunicare în limba maternă I Elke Dengel , Adriana Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
germană Hermann
21 Comunicare în limba română I Karp Agnes, Makai Emese- Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
pentru școlile și secțiile în limba Marta
de predare maternă maghiară

22 Comunicare în limba română I Tanko Veronika Zita, Zahu Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
pentru școlile și secțiile în limba Valeria
de predare maternă maghiară

23 Comunicare în limba română I Balazsy Ella, Antal Irma Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
pentru școlile și secțiile în limba
de predare maternă maghiară

24 Comunicare în limba maternă I Iomer Subihan, Arif Aisel Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
turcă
25 Comunicare în limba maternă I Serafyma Crygan, Elvira Editura Didactică și Pedagogică 3970/15.06.2018 MEN
ucraineană Codrea
26 Comunicare în limba maternă I Livia Neculai Editura Didactică și Pedagogică 4312/08.08.2018 MEN
rusă
27 Comunicare în limba maternă I Reghină Ramona Ardelean, Editura Didactică și Pedagogică 4312/08.08.2018 MEN
slovacă Milușka Conearic

28 Comunicare în limba modernă I Mariana Mion Pop EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ 4500/18.07.2019 MEN
(italiană) S.A.
29 Comunicare în limba modernă I Aura Cristina Bunoro, Monica EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ 4500/18.07.2019 MEN
(spaniolă) Dragnea, Daniela Drăgan, S.A.
Mihaela Ciobanu

30 Comunicare în limba maternă sârbă I Vera Jupunschi, Dragomir EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ 4500/18.07.2019 MEN
Zlatomir Petrov S.A.
31 Comunicare în limba maternă I Gheorghe Sarău, Ionel SC EDITURA SIGMA SRL & 5037/25.08.2015 MECS
rromani Cordovan, Camelia ASCENDIA DESIGN SRL
Stănescu
32 Comunicare în limba modernă 1 - I Mariana Popa, Mariana SC GRUP EDITORIAL ART SRL 5038/25.08.2015 MECS
limba franceză Frânculescu, Bianca Popa,
Diana Zografi
33 Comunicare în limba modernă 1 - I M.A. Apicella, H. Challier, CENTRUL DE CARTE STRĂINĂ 5038/25.08.2015 MECS
limba franceză Mariana Vişan, Raisa Elena SITKA SRL
Vlad
34 Religie cultul ortodox I Irina Leonte, Daniela Buzatu, Asocierea SC Corint Logistic SRL- 5963/11.12.2015 MECS
Iuliana Enache, Daniela Filip Tipografia Everest 2001 SRL
CLASA II
Nr. act aprobare/ Mod de
Titlul manualului Clasa Autorii Ofertant/Editura anul achiziţie
Limba modernă germană a II-a M.G. Bertarini, A: SITKA SRL 5650/26.10.2016 MENCS
Hallier, P. Iotti, S. Peri
1 Steubing
Religie cultul romano-catolic de limbă a II-a Petru Sebastian Tamaș EDP 5154/05.09.2016 MENCȘ
2 română
Comunicare în limba română a II-a Mihăilescu Cleopatra Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Daniela, Pițilă Tudora Pedagogică
3
Comunicare în limba română a II-a Bărbulescu Gabriela, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Beșliu Daniela, Ioniță Pedagogică
Daniela-Elena
4
Matematică și explorarea mediului a II-a Pițilă Tudora, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Mihăilescu Cleopatra Pedagogică
5 Daniela
Matematică și explorarea mediului a II-a Chiran Rodica, Mihaela Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Ada Radu, Pîrîială Olga Pedagogică
6
Matematică și explorarea mediului a II-a Andrei Mirela Corina, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Stan Nicoleta, Voinea Pedagogică
Cristina, Bălan
Constanța
7
Matematică și explorarea mediului traducere a II-a Pițilă Tudora, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
în limba maghiară Mihăilescu Cleopatra Pedagogică
8 Daniela
Matematică și explorarea mediului traducere a II-a Chiran Rodica, Mihaela Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
în limba maghiară Ada Radu, Pîrîială Olga Pedagogică
9
Matematică și explorarea mediului traducere a II-a Andrei Mirela Corina, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
în limba maghiară Stan Nicoleta, Voinea Pedagogică
Cristina, Bălan
Constanța
10
Matematică și explorarea mediului traducere a II-a Pițilă Tudora, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
în limba germană Mihăilescu Cleopatra Pedagogică
11 Daniela
Matematică și explorarea mediului traducere a II-a Pițilă Tudora, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
în limba slovacă Mihăilescu Cleopatra Pedagogică
12 Daniela
Religie - Cultul Baptist a II-a Flore Drăgan, Lucia Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Maria Lupoian, Terezia Pedagogică
Crișan, Emanuel Florin
Moldovan, Emilian
Claudiu Cîra
13
Religie - Cultul Unitarian a II-a Bartha Marta Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
14 Pedagogică
Religie - Cultul Romano-Catolic de limbă a II-a Szep Monika Carla, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
maghiară Csiki Beata, Gyorgy Pedagogică
15 Noemi
Comunicare în limba maternă rromani a II-a Sarău Gheorghe, Ionel Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
16 Cordovan Pedagogică
Comunicare în limba maternă sârbă a II-a Malimarcov Dubravca- Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Mara, Peianov Slavena Pedagogică
17
Comunicare în limbă maternă turcă a II-a Ene Ulgean Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
18 Pedagogică
Comunicare în limba maternă ucraineană a II-a Serafyma Crygan, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Lucia Mihoc, Anca Pedagogică
19 Maria Știubianu
Religie - Cultul Penticostal a II-a Catană Gheorghe, Editura Didactică și 4312/08.08.2018 MEN
Cătană Speranța Pedagogică
Doina, Poduț Danuț,
Duciuc Alin Eugen,
Varasciuc Andrei
20
Comunicare în limba maternă rusă a II-a Savin Liliana-Olea, Editura Didactică și 4312/08.08.2018 MEN
Pavlov Natalia, Pedagogică
Cuprian Claudia,
21 Poliect Ana
Comunicare în limba maghiară pentru școlile a II-a Kocsis Abbanaria, Editura Didactică și 4312/08.08.2018 MEN
și secțiile cu predare în limba română Kisgyorgy Katalin Pedagogică
22
Comunicare în limba română pentru școlile si a II-a Gabriela Barbulescu. Editura Didactică și 4312/08.08.2018 MEN
secțiile cu predare în limba germană Nicoleta Stănică, Pedagogică
Daniela Beșliu, Ioana
Ceccareli
23
Comunicare în limba maternă slovacă a II-a Lașac Milenca, Gaidoș Editura Didactică și 4312/08.08.2018 MEN
Iuliana, Zifcsak Ana, Pedagogică
Mlinarcsik
24
Muzică și mișcare pentru școlile si secțiile cu a II-a Abri Bela, Gyergyai Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
predare în limba maghiară Barna, Kereszteszy Pedagogică
25 Janos
Muzică și mișcare pentru școlile si secțiile cu a II-a Molnar Margareta, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
26 predare în limba maghiară Papp Enicko Pedagogică
Comunicare în limba modernă (italiană) a II-a Mariana Mion Pop EDITURA DIDACTICĂ ȘI 4500/18.07.2019 MEN
PEDAGOGICĂ S.A.
27
Muzică și mișcare pentru școlile și secțiile cu a II-a Adriana Hermann, Brita EDITURA DIDACTICĂ ȘI 4500/18.07.2019 MEN
predare în limba maternă germană Falch Leutert, Jűrg PEDAGOGICĂ S.A.
Leutert
28
Comunicare în limba modernă (engleză) a II-a Jenny Dooley, SC UNISCAN GRUP 4765/13.08.2019 MEN
Virginia Evans EDUCAȚIONAL SRL
29
Comunicare în limba modernă (engleză) a II-a Herbert Puchta, SC ART KLETT SRL 4765/13.08.2019 MEN
Gűnter Gerngross,
Peter Lewis-Jones,
Bianca Popa

30
Comunicare în limba modernă (engleză) a II-a Elena Sticlea, SC BOOKLET SRL 4765/13.08.2019 MEN
Cristina Mircea
31
Arte vizuale şi abilităţi practice a II-a Cristina Rizea, Daniela Grup Media Litera SRL + 5042/25.08.2015 MECS
Stoicescu, Ioana Grup Editorial Litera SRL
32 Stoicescu
Comunicare în limba română pentru şcolile şi a II-a Karp Ágnes, Makai SC NORAND SRL 5039/25.08.2015 MECS
secţiile cu predare în limba maghiară Emese-Márta
33
Comunicare în limba română pentru şcolile şi a II-a Tankó Veronika - Zita, SC EDITURA CORVIN SRL 5039/25.08.2015 MECS
secţiile cu predare în limba maghiară Farkas Tünde-Jolán DEVA
34
Comunicare în limba maternă maghiară a II-a Kocsis Annamaria, SC NORAND SRL 5592/02.11.2015 MECS
Kerekes Izabella,
Fuleki Katalin,
35 Vollancs Szidonia
Comunicare în limba modernă 1 -limba a II-a M.A. Apicella, Centrul de Carte Străină 5040./25.08.2015 MECS
franceză H.Challier, Mariana SITKA SRL
Vişan, Raisa Elena
36 Vlad
Dezvoltare personală a II-a Constanţa Cuciinic SC ARAMIS Print SRL + SC 3054/12.01.2016 MENCS
AROBS Transilvania
37 Software SRL
Dezvoltare personală a II-a Adina Grigore, Cristina ARS LIBRI PROF SRL + 3054/12.01.2016 MENCS
Ipate-Toma, Georgeta- L&G Absolut Admin SRL +
Mihaela Crivac, Polichrom Industry 2006
Claudia-Daniela SRL
Negriţoiu, Augustina
Anghel, Nicoleta-Sonia
Ionică

38
Dezvoltare personală a II-a Gabriela Bărbulescu, Grup Media Litera SRL + 3054/12.01.2016 MENCS
Angelica Sima, Grup Editorial Litera SRL
Cristina Sima, Claudia
Ştefan
39
Muzică şi mişcare a II-a Irinel Beatrice Nicoară Asocierea Grup Media 3324/03.03.2016 MENCS
Litera SRL + Grup Editorial
40 Litera SRL
Muzică şi mişcare a II-a Alina Perţea,Dumitra SC ARAMIS PRINT 3324/03.03.2016 MENCS
Radu
41
Religie cultul ortodox a II-a Gabriela Favu, Ana SC CORINT SRL + SC 5041/ 25.08.2015 MECS
Nicoleta Danciu, Tipografia Everest 2001
Ionelia Ţiţirigă, Daniela
42 Lupiş
CLASA a III-a
Titlul manualului Clasa Autorii Editura Nr. act aprobare/ Mod de
anul achiziţie
Arte vizuale şi abilităţi a III-a Cristina Rizea, Daniela Grup Media Litera + Grup 5046/25.08.2015 MENCS
practice Stoicescu, Ioana Stoicescu Editorial Litera
1
Arte vizuale şi abilităţi a III-a Mirela Flonta, Claudia SC CD PRESS SRL 5046/25.08.2015 MENCS
practice Stupineanu, Simona
2 Dobrescu
3 Educaţie civică a III-a Olga Pîrîială SC ARAMIS Print 3325/03.03.2016 MENCS
Educaţie civică a III-a Dumitra Radu, Gherghina SC ARAMIS Print 3325/03.03.2016 MENCS
Andrei
4
Educaţie civică a III-a Tudora Pițilă, Cleopatra SC Grupul Editorial Art SRL 3325/03.03.2016 MENCS
Mihăilescu
5
Limba şi literatura română a III-a Mirela Mihăescu, Ştefan SC INTUITEXT SRL 3053/ 12.01.2016 MENCŞ
Pacearcă, Aniţa Dulman,
Crenguţa Alexe, Otilia
6 Brebenel
Limba şi literatura română a III-a Cleopatra Mihăilescu, SC Grupul Editorial ART SRL 3053/12.01.2016 MENCŞ
7 Tudora Piţilă
Limba şi literatura română a III-a Adina Grigore, Cristina ARS LIBRI PROF SRL + L&G 3053/12.01.2016 MENCŞ
Ipate-Toma, Nicoleta-Sonia Absolut Admin SRL+
Ionică, Georgeta-Mihaela Polichrom Industry 2006 SRL
Crivac, Claudia-Daniela
Negriţoiu, Augustina Anghel
8
Limba modernă engleză a III-a Elena Sticlea, Cristina SC Booklet SRL 5043/ 25.08.2015 MENCŞ
9 Mircea
Limba modernă engleză a III-a Jenny Dooley, Virginia SC UNISCAN GRUP 5043/ 25.08.2015 MENCŞ
Evans Educațional SRL & Express
10 Publishing House
Limba modernă engleză a III-a Mady Musional, Magaly Centrul de Carte Străină SITKA 5043/ 25.08.2015 MENCŞ
Villarroel, Raluca Milescu, SRL
11 Victorţ'a Sorescu
Limba modernă franceză a III-a M A Apicella, H Challier, Centrul de Carte Străină SITKA 5044 / 25.08. 2015 MECS
Mariana Vişan, Raisa Elena SRL
12 Vlad
Matematică a III-a Mirela Mihăescu, Ştefan SC INTUITEXT SRLt 3116/02.02.2016 MENCS
Pacearcă, Aniţa Dulman,
Crenguţa Alexe, Otilia
13 Brebenel
Matematică a III-a Mihaela Ada Radu, Rodica SC Aramis Print 3116/02.02.2016 MENCS
14 Chiran
Matematică a III-a Gabriela Bărbulescu, Olguţa Grup Media Litera + Grup 3116/02.02.2016 MENCS
Călin, Doina Cândea, Elena Editorial Litera + SIVECO
15 Niculae
Muzică şi mişcare a III-a Florentina Chifu, Petre Grup Media Litera + Grup 3052 / 12.01.2016 MENCS
16 Ștefănescu Editorial Litera
Muzică şi mişcare a III-a Dumitra Radu, Alina Perțea SC Aramis Print 3052 / 12.01.2016 MECS
17
Muzică şi mişcare a III-a Mirela Rizea Marinescu, SC INTUITEXT SRL 3052 / 12.01.2016 MENCS
Mihaela Predoiu, Ana
18 Motora-Ionescu
Religie cultul ortodox a III-a Cristina Benga, Aurora SC CORINT SRL +SC 5045 / 25.08.2015 MECS
Ciachir, Niculina Filat, Tipografia Everest 2001
Mihaela Ghițiu, Ioana
19 Niculae
Ştiinţe ale naturii a III-a Mihaela Ada Radu, Dumitra SC Aramis Print 3118/02.02.2016 MENCS
20 Radu
Ştiinţe ale naturii a III-a Mirela Mihăescu, Ştefan SC INTUITEXT SRL 3118/02.02.2016 MENCS
Pacearcă, Aniţa Dulman,
Crenguţa Alexe, Otilia
21 Brebenel
Ştiinţe ale naturii a III-a Nicolae Ploscariu, Eana SC Grupul Editorial ART SRL 3118/02.02.2016 MENCS
Mihaela Preda, Cleopatra
22 Mihăilescu, Tudora Piţilă
Limba modernă germană a III-a M.G. Bertarini, A: Hallier, P. SITKA SRL 5652/26.10.2016 MENCS
23 Iotti, S. Peri Steubing
Religie - Cultul Romano- a III-a Alois Hîrja, Cristian Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
24 Catolic de limba română Scripcaru Pedagogică
Religie - Cultul Penticostal a III-a Catană Gheorghe, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Varașciuc Andrei, Botezatu Pedagogică
Onisim, Cătană Speranța
Doina, Poduț Danuț
Emannuel, Timiș Gabriel,
Timofte Florin
25
Religie - Cultul Baptist a III-a Șucan Gheorghe Pavel, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Popa Florin-Crăciun, Pedagogică
Ardelean Florin-Ancuța,
Moțoc Mariana, Petruș
Emilia-Sanda, Bodea
Mihaela-Olimpia, Șucan
Dorina, Alb Ioan-Teofil,
Oros Nicolae-Lucian
26
Religie - Cultul Unitarian a III-a Pal Tunde Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
27 Pedagogică
Limba și literatura maternă a III-a Bartalis Irma, Dragomer Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
maghiară Katalin, Kocsis Annamaria, Pedagogică
28 Bartok Emilia
Limba și literatura maternă a III-a Denes Ida Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
29 maghiară Pedagogică
Limba și literatura maternă a III-a Belluska Eva, Csiszar Eva, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
maghiară Foldes Ildiko, Leiti Monika, Pedagogică
Roman Melinda, Szejke
30 Ottilia
Limba și literatura română a III-a Tanko Veronica-Zita, Zahu Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
pentru școlile și secțiile cu Valeria Pedagogică
predare în limba maternă
31 maghiară
Limba și literatura română a III-a Karp Agnes, Makai Emese- Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
pentru școlile și secțiile cu Marta Pedagogică
predare în limba maternă
32 maghiară
Limba și literatura maternă a III-a Jupunschi Vera, Fericean Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
33 sârbă Diana Pedagogică
Limba și literatura maternă a III-a Serafyma Crygan, Lucia Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
34 ucraineană Mihoc Pedagogică
Limba și literatura maternă a III-a Anefi Icbal, Bormambet Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
35 turcă Vildan Pedagogică
Muzică și mișcare pentru a III-a Forika Eva Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
școlile și secțiile cu Pedagogică
predare în limba maternă
36 maghiară
Muzică și mișcare pentru a III-a Abri Bela, Gyergyai Barna, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
școlile și secțiile cu Kereszteszy Janos Pedagogică
predare în limba maternă
37 maghiară
Limba și literatura a III-a Bartok Emilia, Dragomer Editura Didactică și 4312/08.08.2018 MEN
maghiară pentru școlile si Katalin Pedagogică
secțiile cu predare în limba
38 română
Matematica în limba a III-a Ada Mihaela Radu, Rodica MEN
SC Aramis Print SRL Traduceri
39 germană Chiran
Științe ale naturii în limba a III-a Mihaela-Ada Radu, Dumitra MEN
SC Aramis Print SRL Traduceri
40 maghiară Radu
Științe ale naturii în limba a III-a Mihaela-Ada Radu, Dumitra MEN
SC Aramis Print SRL Traduceri
41 germană Radu
Matematica în limba a III-a Mihaela-Ada Radu, Rodica MEN
SC Aramis Print SRL Traduceri
42 maghiară Chiran
Educație Civica în limba a III-a Gherghina Andrei, Dumitra MEN
SC Aramis Print SRL Traduceri
43 maghiară Radu
a III-a Mirela Flonta, Claudia MEN
Arte vizuale si abilități
Stupineanu, Simona SC CD Press SRL Traduceri
practice în limba maghiară
44 Dobrescu
Limba și literatura maternă a III-a EDITURA DIDACTICĂ ȘI
rusă PEDAGOGICĂ S.A.
45 Livia Neculai, Olga Ștefan 4500/18.07.2019 MEN
CLASA a IV-a
Titlul manualului Clasa Autorii Editura Nr. act aprobare/ Mod de
anul achiziţie
1 Arte vizuale şi abilităţi practice a IV-a Adina Grigore, Georgeta- Asocierea Ars Libri Prof SRL 3613/07.04.2016 MENCS
Mihaela Crivac, Claudia- + L&G Absolut Admin SRL +
Daniela Negriţoiu, Augustina Polichrom Industry 2006 SRL
Anghel, Elena-Otilia Ţîroiu,
Cristina Ipate-Toma, Nicoleta-
Sonia Ionică
2 Arte vizuale şi abilităţi practice a IV-a Cristina Rizea, Daniela Asocierea Grup Media Litera 3613/07.04.2016 MENCS
Stoicescu,Ioana Stoicescu SRL + Grup Editorial Litera
SRL+ SIVECO Romania SA

3 Educaţie civică a IV-a Daniela Barbu, Cristiana Ana- S.C. CD PRESS S.R.L. 3615/07.04.2016 MENCS
Maria Boca, Marcela Claudia
Călineci
4 Educaţie civică a IV-a Dumitra Radu, Gherghina Asocierea S.C. ARAMIS 3615/07.04.2016 MENCS
Andrei PRINT S.R.L.+ S.C. AROBS
TRANSILVANIA SOFTWARE
S.A.
5 Educaţie civică a IV-a Tudora Piţilă, Cleopatra Asocierea S.C. ARAMIS 3615/07.04.2016 MENCS
Mihăilescu PRINT S.R.L.+ S.C. AROBS
TRANSILVANIA SOFTWARE
S.A.
6 Geografie a IV-a Manuela Popescu, Ştefan SC INTUITEXT 5705/03.11.2016 MENCS
Pacearcă
7 Geografie a IV-a Cleopatra Mihăilescu, Tudora SC Aramis Print 5705/03.11.2016 MENCS
Piţilă
8 Geografie a IV-a Carmen Camelia Rădulescu, Grup Editorial ART 5705/03.11.2016 MENCS
Ionuț Popa
9 Istorie a IV-a Doina Burtea, Alina Perțea SC Aramis Print 5472/12.10.2016 MENCS
10 Istorie a IV-a Cleopatra Mihăilescu, Tudora SC Aramis Print 5472/12.10.2016 MENCS
Pițilă
11 Istorie a IV-a Zoe Petre (coord.), Bogdan Corint Logistic + Tipografia 5472/12.10.2016 MENCS
Teodorescu, Corina Andrei Everest 2001
12 Limba şi literatura română a IV-a Mirela Mihăescu, Ștefan SC INTUITEXT 5471/12.10.2016 MENCS
Pacearcă, Anita Dulman,
Crenguța Alexe, Otilia
Brebenel
13 Limba şi literatura română a IV-a Adina Grigore, Cristina Ipate- Asocierea Ars Libri Prof SRL 5471/12.10.2016 MENCS
Toma, Nicoleta-Sonia Ionică, + L&G Absolut Admin SRL +
Georgeta-Mihaela Crivac, Polichrom Industry 2006 SRL
Claudia-Daniela Negrițoiu,
Augustina Anghel, Elena-Otilia
Țîroiu
14 Limba şi literatura română a IV-a Alina Radu, Roxana Jeler Grup Editorial ART 5471/12.10.2016 MENCS
15 Limba şi literatura română pentru a IV-a Tankó Veronika-Zita,Zahu S.C. EDITURA CORVIN S.R.L. 3606/07.04.2016 MENCS
şcolile şi secţiile cu predare în Valéria DEVA
limba maghiară
16 Limba modernă engleză a IV-a Elena Sticlea, Valentina SC BOOKLET SRL 5134/05.09.2016 MENCS
Barabaș, Laura Stanciu
17 Limba modernă engleză a IV-a Jenny Dooley, Virginia Evans Asocierea UNISCAN 5134/05.09.2016 MENCS
-Express Publishing
18 Limba modernă engleză a IV-a H.Q. Mitchell, Marileni Astro Impex 5134/05.09.2016 MENCS
Malkogianni
19 Limba modernă franceză a IV-a M.A. Apicella, H. Challier, CENTRUL DE CARTE 3617/07.04.2016 MENCS
Mariana Vişan, Raisa Elena STRĂINĂ SITKA S.R.L.
Vlad
20 Limba modernă germană a IV-a M.G. Bertarini, A.Hallier, P. CENTRUL DE CARTE 3607/07.04.2016 MENCS
Iotti, S. Peri Steubing STRĂINĂ SITKA S.R.L.
21 Matematică a IV-a Mariana Mogoș Sc Grup Editorial ART 5136/05.09.2016 MENCS
22 Matematică a IV-a Mirela Mihăescu, Ștefan SC INTUITEXT 5136/05.09.2016 MENCS
Pacearcă, Anita Dulman,
Crenguța Alexe, Otilia
Brebenel
23 Matematică a IV-a Rodica Chiran, Mihaela-Ada SC Aramis Print SRL 5136/05.09.2016 MENCS
Radu
24 Muzică şi mişcare a IV-a Lăcrămioara-Ana Pauliuc, S.C. CD PRESS S.R.L. 3616/07.04.2016 MENCS
Costin Diaconescu
25 Muzică şi mişcare a IV-a Florentina Chifu,Petre Asocierea Grup Media Litera 3616/07.04.2016 MENCS
Ştefănescu SRL + Grup Editorial Litera
SRL+ SIVECO Romania SA

26 Muzică şi mişcare a IV-a Dumitra Radu, Alina Perţea Asocierea S.C. ARAMIS 3616/07.04.2016 MENCS
PRINT S.R.L.+ S.C. AROBS
TRANSILVANIA SOFTWARE
S.A.
27 Religie – cultul ortodox a IV-a Mihaela Achim, Anişoara Daiu, Asocierea SC Corint Logistic 3614/07.04.2016 MENCS
Dragoş Ioniţă, Maria SRL + SC Tipografia Everest
Moldoveanu, Florentina Nicula 2001 SRL

28 Ştiinţe ale naturii a IV-a Tudora Piţilă, Cleopatra SC Aramis Print 5473/12.10.2016 MENCS
Mihăilescu
29 Ştiinţe ale naturii a IV-a Dumitra Radu, Mihaela-Ada SC Aramis Print 5473/12.10.2016 MENCS
Radu
30 Ştiinţe ale naturii a IV-a Nicolae Ploscariu SC Grup Editorial ART 5473/12.10.2016 MENCS
31 Religie - Cultul Romano-Catolic de a IV-a Alois Hîrja, Cristian Scripcaru, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
limba română Maria Daniela Mititelu, Liviu Pedagogică
Marius Ciuraru

32 Religie - Cultul Romano-Catolic de a IV-a Tamaș Petru Sebastian, Mate Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
limba română Cristina, Cojan Teodora, Blînda Pedagogică
Fulvina, Bejenaru Maricica,
Herciu Tereza, Cojan
Loredana, Ghercă Cristina

33 Religie - Cultul Penticostal a IV-a Catană Gheorghe, Cătană Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Speranța Doina, Poduț Danuț Pedagogică
Emannuel, Dascălu V
Elisabeta, Duciuc Alin Eugen,
Barasciuc Andrei
34 Religie - Cultul Unitarian a IV-a Pal Tunde Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Pedagogică
35 Limba și literatura maternă sârbă a IV-a Jupunski Vera, Malimarcov Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Dubravca-Mara Pedagogică
36 Limba și literatura maternă a IV-a Kocsis AnnaMaria, Vollancs Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
maghiară Szdonia, Kerekes Izabella, Pedagogică
Dragomer Katalin
37 Limba și literatura maternă a IV-a Bartalis Irma, Dragomer Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
maghiară Katalin, Kerekes Izabella, Pedagogică
Vollancs Szidonia, Kocsis
Annamaria, Bartok Emilia
38 Muzică și mișcare pentru școlile și a IV-a Forika Eva Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
secțiile cu predare în limba Pedagogică
maghiară
39 Muzică și mișcare pentru școlile și a IV-a Abri Bela, Gyergyai Barna, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
secțiile cu predare în limba Kereszteszy Janos Pedagogică
maghiară
40 Limba și literatura maternă turcă a IV-a Anefi Icbal, Bormambet Vildan Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Pedagogică
41 Limba si literatura maternă a IV-a Serafyma Crygan, Lucia Mihoc Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
ucraineană Pedagogică
42 Religie - Cultul Baptist a IV-a Hurbert Szabo Emeric, Mireuțe Editura Didactică și 4312/08.08.2018 MEN
Ioan, Onaga Florina Pedagogică
Magdalena, Marta Rus, Ochiș
Anita Teodora
43 Limba și literatura maternă a IV-a Lașac Milenca, Corchiș Maria Editura Didactică și 4312/08.08.2018 MEN
slovacă Pedagogică
44 Limba și literatura maternă a IV-a Gheorghe Sarău, Cordovan Editura Didactică și 4312/08.08.2018 MEN
rromani Ionel Pedagogică
45 Limba și literatura maternă rusă a IV-a Tacu Claudia, Demid Anfisa Editura Didactică și 4312/08.08.2018 MEN
Pedagogică
46 Limba și literatura maghiară pentru a IV-a Kerekes Izabella, Vollancs Editura Didactică și 4312/08.08.2018 MEN
școlile și secțiile cu predare în Szidonia Pedagogică
limba română
47 Muzică și mișcare pentru școlile și a IV-a Fericean Diana, Bugarschi Ioța Editura Didactică și 4312/08.08.2018 MEN
secțiile cu predare în limba Pedagogică
maternă sârbă
48 a IV-a Adina Grigore, Georgeta- Traduceri MEN
Mihaela Crivac, Claudia-
Arte vizuale și abilități practice în Daniela Negrițoiu, Augustina
SC Ars Libri Prof SRL
limba maghiară Anghel, Elena-Otilia Țîroiu,
Cristina Ipate-Toma, Nicoleta-
Sonia Ionică
49 a IV-a Adina Grigore, Georgeta- Traduceri MEN
Mihaela Crivac, Claudia-
Arte vizuale și abilități practice în Daniela Negrițoiu, Augustina
SC Ars Libri Prof SRL
limba germană Anghel, Elena-Otilia Țîroiu,
Cristina Ipate-Toma, Nicoleta-
Sonia Ionică
50 a IV-a Cleopatra Mihăilescu, Tudora Traduceri MEN
Geografie în limba germană SC Aramis Print SRL
Pițilă
51 Științe ale naturii în limba a IV-a Tudora Pițilă, Cleopatra Traduceri MEN
SC Aramis Print SRL
maghiară Mihăilescu
52 a IV-a Mihaela-Ada Radu, Rodica Traduceri MEN
Matematica în limba maghiară SC Aramis Print SRL
Chiran
53 a IV-a Tudora Pițilă, Cleopatra Traduceri MEN
Educație Civica în limba maghiară SC Aramis Print SRL
Mihăilescu
54 a IV-a Cleopatra Mihăilescu, Tudora Traduceri MEN
Istorie în limba germană SC Aramis Print SRL
Pițilă
55 a IV-a Cleopatra Mihăilescu, Tudora Traduceri MEN
Istorie în limba maghiară SC Aramis Print SRL
Pițilă
56 Matematica în limba maghiară a IV-a Mariana Mogoș Grupul Editorial ART Traduceri MEN
57 a IV-a Carmen Camelia Rădulescu, Traduceri MEN
Geografie în limba maghiară Grupul Editorial ART
Ionuț Popa
58 Matematica în limba germană a IV-a Mariana Mogoș Grupul Editorial ART Traduceri MEN
CLASA a V-a
Titlul manualului Clasa Autorii Editura Nr. act aprobare/ Mod de
anul achiziţie
1 Biologie a V-a Adriana Simona Popescu, DIDACTICA PUBLISHING 5268/03.10.2017 MEN
Gina Barac, Marinela HOUSE
Roșescu,Florica
Alexandrescu, Daniela
Petrov, Cristian
Gurzu,Valer Cerbu

2 Biologie a V-a Teodora Badea, Nicoleta- S.C. ARAMIS PRINT S.R.L. 5268/03.10.2017 MEN
Adriana Geamănă,
Mădălina Nițuleac
3 Biologie a V-a Atia Mihaela Fodor, EDITURA SIGMA S.R.L. 5268/03.10.2017 MEN
Leontina Monica Sună,
Viorica Boldișor, Carmen
Mihaela Ciuculescu
4 Biologie a V-a Iuliana-Alina Sprîncenea, ARS LIBRI PROF S.R.L. 5268/03.10.2017 MEN
Florina-Claudia
Ghițulescu,Adina Grigore

5 Biologie a V-a Silvia Olteanu CORINT LOGISTIC S.R.L. 5268/03.10.2017 MEN


(coordonator), Ștefania
Giersch, Iuliana Tanur,
Camelia Manea, Teodora
Lazăr
6 Biologie a V-a Ioana Ariniș, Monica Popa TAMAR PRINT S.R.L. 5268/03.10.2017 MEN

7 Biologie a V-a Irina Pop-Păcurar, Dorina S.C. GRUPUL EDITORIAL 5268/03.10.2017 MEN
Podar ART S.R.L.
8 Biologie a V-a Elena Crocnan EDITURA DIDACTICĂ ŞI 5268/03.10.2017 MEN
PEDAGOGICĂ R.A.
9 Biologie a V-a Rozalia-Nicoleta Stătescu, INTUITEXT S.R.L. 5268/03.10.2017 MEN
Viorica Broască
10 Biologie a V-a Jeanina Cîrstoiu, GRUP EDITORIAL LITERA 5268/03.10.2017 MEN
Alexandrina-Dana Grasu
11 Consiliere şi dezvoltare personală a V-a Mălina Radu, Ioana S.C. EDITURA PARALELA 45 5270/03.10.2017 MEN
Andreea Ciocâlteu, Aurelia S.A.
Stănculescu, Robert Florin
Florea
12 Consiliere şi dezvoltare personală a V-a Ana-Maria Oancea, Doina CORINT LOGISTIC S.R.L. 5270/03.10.2017 MEN
Popescu
13 Consiliere şi dezvoltare personală a V-a Simona Popa S.C. UNISCAN GRUP 5270/03.10.2017 MEN
EDUCATIONAL S.R.L.
14 Consiliere şi dezvoltare personală a V-a Gabriela Bărbulescu, GRUP EDITORIAL LITERA 5270/03.10.2017 MEN
Cristina Maria
Gunea,Angelica Sima,
Elena-Cristina
Sima,Daniela Stoicescu
15 Consiliere şi dezvoltare personală a V-a Marcela Claudia CD PRESS S.R.L. 5270/03.10.2017 MEN
Călineci,Cristiana Ana-
Maria Boca,Daniela Barbu

16 Educație fizică și sport a V-a Laurențiu Oprea,Vera Ana EDITURA DIDACTICĂ ŞI 4456/27.07.2017 MEN
Pîslaru, Marilena Geanina PEDAGOGICĂ R.A.
Calistru, Dorin Stoican,
Vicol Eduard Nicușor Șuță

17 Educație fizică și sport a V-a Monica Iulia Stănescu, GRUP EDITORIAL LITERA 4456/27.07.2017 MEN
Silvia Violeta Teodorescu, S.R.L.
Nicolae Neagu

18 Educație fizică și sport a V-a Petrică Dragomir, Titel CD PRESS S.R.L. 4456/27.07.2017 MEN
Iordache
19 Educaţie muzicală a V-a Florentina Chifu, Petre GRUP EDITORIAL LITERA 5264/03.10.2017 MEN
Ștefănescu
20 Educaţie muzicală a V-a Anca Toader, Valentin S.C. ARAMIS PRINT S.R.L. 5264/03.10.2017 MEN
Moraru
21 Educaţie plastică a V-a Elena Stoica, Ionela ARS LIBRI PROF S.R.L. 5272/03.10.2017 MEN
Cârstea, Adina Grigore
22 Educaţie socială a V-a Codruța S. Missbach, ASCENDIA S.A. 5269/03.10.2017 MEN
Gabriel-Ștefan Ion
23 Educaţie socială a V-a Andreea Ciocâlteu, Robert EDITURA SIGMA S.R.L. 5269/03.10.2017 MEN
Florea, Cristina Gunea,
Mădălina Radu, Aurelia
Stănculescu
24 Educaţie socială a V-a Cristina Ipate-Toma, ARS LIBRI PROF S.R.L. 5269/03.10.2017 MEN
Georgeta-Mihaela
Crivac,Adina Grigore
25 Educaţie socială a V-a Liliana Zascheievici, GRUP EDITORIAL LITERA 5269/03.10.2017 MEN
Nicoleta-Laura
Crețu,Tamara Mănatu,Elena
Nedelcu, Maria-Dorina
Stoica
26 Educaţie socială a V-a Daniela Barbu,Cristiana CD PRESS S.R.L. 5269/03.10.2017 MEN
Ana-Maria Boca
27 Educaţie socială a V-a Victor Bratu, Elena Lupșa, EDITURA CORVIN S.R.L. 5269/03.10.2017 MEN
Alina Bratu DEVA
28 Educaţie socială a V-a Olga Pîrîială, Silviu Nicolae S.C. ARAMIS PRINT S.R.L. 5269/03.10.2017 MEN
Pîrîială
29 Educaţie tehnologică şi aplicaţii a V-a Daniel Păunescu,Claudia- ARS LIBRI PROF S.R.L. 4865/06.09.2017 MEN
practice Daniela Negriţoiu,Adina
Grigore,Augustina Anghel

30 Educaţie tehnologică şi aplicaţii a V-a Elena-Carmena ASCENDIA SA 4865/06.09.2017 MEN


practice Neamțu,Violeta Halbac
31 Educaţie tehnologică şi aplicaţii a V-a Ramona-Eugenia CORINT LOGISTIC S.R.L. 4865/06.09.2017 MEN
practice Popescu,Cristina
Galeş,Ioana Corina
Rotaru,Daniela Vlăduţ
32 Educaţie tehnologică şi aplicaţii a V-a Stela Olteanu,Natalia Lazăr EDITURA DIDACTICĂ SI 4865/06.09.2017 MEN
practice PEDAGOCICĂ R.A.
33 Educaţie tehnologică şi aplicaţii a V-a Gabriela GRUP EDITORIAL LITERA 4865/06.09.2017 MEN
practice Lichiardopol,Viorica
Stoicescu,Silvica Neacşu
34 Educaţie tehnologică şi aplicaţii a V-a Marinela Mocanu,Magda S.C. ARAMIS PRINT S.R.L. 4865/06.09.2017 MEN
practice Dache,Loredana-Irena
Săndulescu
35 Geografie a V-a Manuela Popescu, Ioan S.C. ARAMIS PRINT S.R.L. 5265/03.10.2017 MEN
Mărculeț
36 Geografie a V-a Octavian Mândruț CORINT LOGISTIC S.R.L. 5265/03.10.2017 MEN
37 Geografie a V-a Mihaela Ofelia Rașcu, EDITURA DIDACTICĂ ŞI 5265/03.10.2017 MEN
Nicolae Lazăr PEDAGOGICĂ R.A.
38 Geografie a V-a Silviu Neguț, Carmen S.C. GRUPUL EDITORIAL 5265/03.10.2017 MEN
Camelia Rădulescu,Ionuț ART S.R.L.
Popa
39 Geografie a V-a Marius Cristian Neacșu, CD PRESS S.R.L. 5265/03.10.2017 MEN
Mihaela Fiscutean,Dorin
Fiscutean,Gelu Hanganu,
Ciprian Mihai,Ionela Popa

40 Geografie a V-a Violeta Dascălu,Diana GRUP EDITORIAL LITERA 5265/03.10.2017 MEN


Alexandra
Popovici,Ștefania Omrani,
Maria Stoica
41 Informatică şi TIC a V-a Doru Anastasiu C.D. PRESS S.R.L. 4866/06.09.2017 MEN
Popescu,Sanda
Profeanu,Simona Dobrescu

42 Informatică şi TIC a V-a Adrian Niţă,Carmen CORINT LOGISTIC S.R.L. 4866/06.09.2017 MEN
Popescu,Diana Nicoleta
Chirilă,Maria Niţă
43 Informatică şi TIC a V-a Rodica Pintea,Filonela EDITURA DIDACTICĂ SI 4866/06.09.2017 MEN
Bălaşa PEDAGOCICĂ R.A.
44 Informatică şi TIC a V-a Carmen Diana EDITURA SIGMA S.R.L. 4866/06.09.2017 MEN
Băican,Melinda Emilia
Coriteac
45 Informatică şi TIC a V-a Luminiţa Ciocaru,Ştefania GRUP EDITORIAL LITERA 4866/06.09.2017 MEN
Penea,Claudia-Elena
Stan,Oana Rusu

46 Informatică şi TIC a V-a Daniel Popa INTUITEXT S.R.L. 4866/06.09.2017 MEN


47 Istorie a V-a Bogdan Asocierea EDITURA ALLFA 4864/06.09.2017 MEN
Teodorescu,Cristina S.R.L. – EDITURA ALL S.R.L.
Hornoiu
48 Istorie a V-a Stan Stoica,Dragoș C.D. PRESS S.R.L. 4864/06.09.2017 MEN
Sebastian Becheru
49 Istorie a V-a Maria Mariana CORINT BOOKS S.R.L. 4864/06.09.2017 MEN
Gheorghe,Vasile
Ionescu,Irina Ema
Săvuță,Aurel Constantin
Soare
50 Istorie a V-a Elvira Rotundu,Carmen CORINT LOGISTIC S.R.L. 4864/06.09.2017 MEN
Tomescu-Stachie
51 Istorie a V-a Valentin Băluțoiu,Maria EDITURA DIDACTICĂ SI 4864/06.09.2017 MEN
Grecu PEDAGOCICĂ R.A.
52 Istorie a V-a Magda Stan GRUP EDITORIAL LITERA 4864/06.09.2017 MEN
53 Istorie a V-a Doina Burtea,Florin S.C. ARAMIS PRINT S.R.L. 4864/06.09.2017 MEN
Ghețău,Liuba Sazon-
Ghiorghiță,Alina Perțea
54 Limba modernă 1 – Limba engleză a V-a Jenny Dooley S.C. UNISCAN GRUP 5266/03.10.2017 MEN
EDUCAŢIONAL S.R.L.
55 Limba modernă 1 – Limba engleză a V-a Clare Kennedy, Chiara S.C. GRUPUL EDITORIAL 5266/03.10.2017 MEN
Soldi,Cristina Rusu, Diana ART S.R.L.
Todoran
56 Limba modernă 1 – Limba engleză a V-a Liliana Putinei, Cristina S.C. BOOKLET S.R.L. 5266/03.10.2017 MEN
Mircea,Cristina Truță
57 Limba modernă 1 – Limba engleză a V-a Emma Heyderman,Fiona GRUP EDITORIAL LITERA 5266/03.10.2017 MEN
Mauchline, Ana-Magdalena
Iordăchescu, Mariana
Stoenescu
58 Limba modernă 1 – Limba engleză a V-a Diana Ioniță CORINT LOGISTIC S.R.L. 5266/03.10.2017 MEN
(coordonator),Simona
Drulă, Corina Dumitrescu,
Niky Paula Gheorghe,
Adriana Giurgi, Alina Sârbu

59 Limba modernă 1 – Limba engleză - a V-a Ben Goldstein,Ceri SC GRUPUL EDITORIAL ART 4862/06.09.2017 MEN
Studiu intensiv Jones,David SRL
McKeegan,Cristina
Rusu,Diana Todoran
60 Limba modernă 1 / Limba modernă 2 / a V-a Gabriele Kopp, Siegfried EDUCATIONAL CENTRE 5271/03.10.2017 MEN
Limba modernă 1 - Studiu intensiv – Buttner,Miruna Bolocan
Limba germană
61 Limba modernă 2 – Limba engleză a V-a Fiona Mauchline,Daniel GRUP EDITORIAL LITERA 4863/06.09.2017 MEN
Morris,Catherine
Smith,Ana-Magdalena
Iordăchescu,Mariana
Stoenescu
62 Limba modernă 2 – Limba engleză a V-a Jenny Dooley S.C. UNISCAN GRUP 4863/06.09.2017 MEN
EDUCAȚIONAL S.R.L.
63 Limba modernă 2 – Limba franceză a V-a Gina Belabed, Claudia S.C. BOOKLET S.R.L. 5263/03.10.2017 MEN
Dobre, Diana Ionescu
64 Limba modernă 2 – Limba franceză a V-a Doina Groza, Dan Ion Nasta CORINT LOGISTIC S.R.L. 5263/03.10.2017 MEN

65 Limba modernă 2 – Limba franceză a V-a Elena Raisa Vlad, Mariana GRUP EDITORIAL LITERA 5263/03.10.2017 MEN
Vișan
66 Limba modernă 2 – Limba franceză a V-a Ion Fărcășanu, Angela- CD PRESS S.R.L. 5263/03.10.2017 MEN
Gabriela Lăpădatu
67 Limba şi literatura maternă maghiară a V-a Bartalis Boróka, Köllő S.C. NORAND S.R.L. 4453/27.07.2017 MEN
Zsófia, Orbán Zsuzsa-Lilla,
Szőcs Hedviga,Tamás Adél

68 Limba şi literatura maternă maghiară a V-a Pataki Enikő, Fisár Erika EDITURA CORVIN S.R.L. 4453/27.07.2017 MEN
DEVA
69 Limba şi literatura română a V-a Mimi Gramnea- S.C. BOOKLET S.R.L. 5267/03.10.2017 MEN
Dumitrache,Margareta
Onofrei
70 Limba şi literatura română a V-a Florentina Sâmihăian,Sofia S.C. GRUPUL EDITORIAL 5267/03.10.2017 MEN
Dobra,Monica Halaszi,Anca ART S.R.L.
Davidoiu- Roman

71 Limba şi literatura română a V-a Cătălina Popa,Onorica INTUITEXT S.R.L. 5267/03.10.2017 MEN
Tofan,Elena
Corcăcel,Viorica Isaia
72 Limba şi literatura română a V-a Costache Adrian,Săpoiu EDITURA SIGMA S.R.L. 5267/03.10.2017 MEN
Camelia,Corina
Buzoianu,Angela
Turculeț,Veronica Hoitan
73 Limba şi literatura română a V-a Cristian Moroianu CORINT LOGISTIC S.R.L. 5267/03.10.2017 MEN
(coordonator),Ioana
Revnic,Iolanda
Iacob,Isabella Ioniță
74 Limba şi literatura română a V-a Marilena GRUPUL EDITORIAL LITERA 5267/03.10.2017 MEN
Pavelescu,Cristina-Florina
Mihai
75 Limba şi literatura română a V-a Cristina-Loredana ARS LIBRI PROF S.R.L. 5267/03.10.2017 MEN
Bloju,Virginia Rențea,Adina
Grigore,Mihaela-Elena
Pătrașcu,Gabriela-Mădălina
Nițulescu,Nicoleta-Sonia
Ionică

76 Limba şi literatura română a V-a Anca Șerban,Roxana C.D. PRESS S.R.L. 5267/03.10.2017 MEN
Ciobanu,Ana-Maria
Barău,Iuliana Băiașu
77 Limba şi literatura română a V-a Mariana Norel, Petru S.C. ARAMIS PRINT S.R.L. 5267/03.10.2017 MEN
Bucurenciu
78 Limba şi literatura română a V-a Mihaela Daniela Cîrstea EDITURA DIDACTICĂ ŞI 5267/03.10.2017 MEN
,Ileana Sanda,Viorica PEDAGOGICĂ R.A.
Avram,Alexandra
Dragomirescu
79 Limba şi literatura română a V-a Geanina Cotoi,Irina Hăilă S.C. EDITURA PARALELA 45 5267/03.10.2017 MEN
S.A.
80 Limba şi literatura română pentru a V-a Maxim Andreia-Nicoleta, CORINT LOGISTIC S.R.L. 4452/27.07.2017 MEN
şcolile şi secţiile cu predare în limba Kibédi Nemes Ildikó, Militar
maghiară Adela, Bărbos Liana-Cecilia

81 Limba şi literatura română pentru a V-a Bartolf Hedwing EDITURA CORVIN S.R.L. 4452/27.07.2017 MEN
şcolile şi secţiile cu predare în limba DEVA
maghiară
82 Matematică a V-a Ion Cicu, Ștefan INTUITEXT S.R.L. 5294/05.10.2017 MEN
Smarandache, Ioana
Iacob,Răzvan Ceucă
83 Matematică a V-a Radu Gologan CORINT LOGISTIC S.R.L. 5294/05.10.2017 MEN
(coordonator), Camelia
Elena Neța, Ciprian
Constantin Neța,Corina
Mianda Mîinescu, Ion
Cătălin Mîinescu
84 Matematică a V-a Marius Perianu, Cătălin S.C. GRUPUL EDITORIAL 5294/05.10.2017 MEN
Stănică,Ştefan Smărăndoi ART S.R.L.

85 Matematică a V-a Cristian Voica, Consuela INSTITUTUL PENTRU 5294/05.10.2017 MEN


Voica DEZVOLTAREA EVALUĂRII
ÎN EDUCAȚIE
86 Matematică a V-a Cristian Alexandrescu, C.D. PRESS S.R.L. 5294/05.10.2017 MEN
Alina Carmen Birta,Cristian
Teodor Olteanu

87 Matematică a V-a Lenuța Andrei, Mădălina EDITURA SIGMA S.R.L. 5294/05.10.2017 MEN
Călinescu, Ani
Drăghici,Maria Popa
88 Matematică a V-a Mona Marinescu, Elefterie S.C. ARAMIS PRINT S.R.L. 5294/05.10.2017 MEN
Petrescu,Ioan Pelteacu

89 Pregătire sportivă practică-Atletism a V-a Silvia Violeta Teodorescu, GRUP EDITORIAL LITERA 4457/27.07.2017 MEN
Cătălin Ganera, Monica S.R.L.
Iulia Stănescu, Nicolae
Neagu
90 Pregătire sportivă practică-Fotbal a V-a Silvia Violeta Teodorescu, GRUP EDITORIAL LITERA 4458/27.07.2017 MEN
Adrian Boingiu, Nicolae S.R.L.
Neagu
91 Religie - cultul ortodox a V-a Cristina Benga, Aurora CORINT LOGISTIC SRL 5491/14.11.2017 MEN
Ciachir,Mihaela Ghițiu,
Ioana Niculae
92 Religie - cultul ortodox a V-a Cristian Alexa, Marius AKADEMOS ART SRL 5491/14.11.2017 MEN
Bîzoi, Sorina Ciucă, Dragoș
Ioniță, Mirela Șova

93 Religie – Cultul Romano-Catolic de a V-a Ozsváth Judith, Nemes EDITURA CORVIN S.R.L. 4455/27.07.2017 MEN
limba maghiară István, Benedek Ramóna DEVA
94 Religie – Cultul Romano-Catolic de a V-a Maria Andrici, Marian Blaj, EDITURA DIDACTICĂ ŞI 4454/27.07.2017 MEN
limba română Paula Odille Dogan, Alois PEDAGOGICĂ R.A.
Hîrja, Cristian Scripcaru,
Mariana Sofronie

95 Religie - Cultul Penticostal a V-a Cătană Speranța Doina, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Marici Carmen, Barașciuc Pedagogică
Andrei, Cătană Gheorghe

96 Religie – Cultul Unitarian a V-a Miko Amalia Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Pedagogică
97 Limba și literatura maternă rromani a V-a Sarău Ghorghe, Ionel Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Cordovan Pedagogică
98 Limba și literatura maternă sârbă a V-a Marcov Svetozar, Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Solmosan Iovanca Eliza, Pedagogică
Glisovic Radoslava
99 Limba și literatura maternă ucraineană a V-a Serafyma Crygan, Lucia Editura Didactică și 3970/15.06.2018 MEN
Mihoc Pedagogică
100 Limba modernă italiană a V-a Georgeta Liliana Carabela; Editura Didactică și 4312/08.08.2018 MEN
Mihaela Manea Busuioc Pedagogică

101 Religie - Cultul Baptist a V-a Bugnărug Ioan, Covaci Dan Editura Didactică și 4312/08.08.2018 MEN
Cătălin, Treica Marcel Pedagogică
Leon, Tamaș Ioan Claudiu

102 Limba și literatura maternă croată a V-a Lucacela Marian,Neculai Editura Didactică și 4312/08.08.2018 MEN
Livia Pedagogică
103 Limba și literatura maternă rusă a V-a Neculai Livia, Ștefan Olga Editura Didactică și 4312/08.08.2018 MEN
Pedagogică
104 Educație plastică în limba maghiară a V-a Elena Stoica, Ionela SC Ars Libri Prof SRL Traduceri MEN
Cârstea, Adina Grigore
105 Biologie în limba maghiară a V-a Atia Mihaela Fodor, SC Editura Sigma SRL Traduceri MEN
Leontina Monica Sună,
Viorica Boldișor, Carmen
Mihaela Ciuculescu
106 Educație sociala în limba maghiară a V-a Andreea Ciocâlteu, Robert SC Editura Sigma SRL Traduceri MEN
Florea, Cristina Gunea,
Mădălina Radu, Aurelia
Stănculescu
107 Informatică si TIC în limba maghiară a V-a Carmen Diana Băican, SC Editura Sigma SRL Traduceri MEN
Melinda Emilia Coriteac
108 Consiliere si dezvoltare personală în a V-a Mădălina Radu, Ioana SC Editura Paralela 45 SA Traduceri MEN
limba maghiară Andreea Ciocâlteu, Aurelia
Stănculescu, Robert Florin
Florea
109 Consiliere si dezvoltare personală în a V-a Mădălina Radu, Ioana SC Editura Paralela 45 SA Traduceri MEN
limba germană Andreea Ciocâlteu, Aurelia
Stănculescu, Robert Florin
Florea
110 Educație tehnologica si aplicații a V-a Marinela Mocanu, Magda SC Aramis Print SRL Traduceri MEN
practice în limba maghiară Dache, Loredana-Irena
Săndulescu
111 Matematica în limba maghiară a V-a Marius Perianu, Cătălin Grupul Editorial ART Traduceri MEN
Stănică, Ștefan
Smărăndoiu
112 Matematica în limba germană a V-a Marius Perianu, Cătălin Grupul Editorial ART Traduceri MEN
Stănică, Ștefan
Smărăndoiu
113 Consiliere si Dezvoltare Personala în a V-a Simona Popa SC Uniscan Grup Educațional Traduceri MEN
limba maghiară SRL
114 Istorie în limba maghiară a V-a Stan Stoica, Dragoș SC CD Press SRL Traduceri MEN
Sebastian Becheru
115 Educație fizica si sport în limba a V-a Petrică Dragomir, Titel SC CD Press SRL Traduceri MEN
maghiară Iordache
116 Geografie în limba maghiară a V-a Marius Cristian Neacșu, SC CD Press SRL Traduceri MEN
Mihaela Fiscutean, Dorin
Fiscutean, Gelu Hanganu,
Ciprian Mihai, Ionela Popa
117 Consiliere si dezvoltare personală în a V-a Marcela Claudia Călineci, SC CD Press SRL Traduceri MEN
limba maghiară Cristiana Ana-Maria Boca,
Daniela Barbu

118 Limba modernă 1( franceză) a V-a Alain Brouté, Marta Criado CENTRUL DE CARTE STRĂINĂ 4500/18.07.2019 MEN
Navamuel SITKA S.R.L.
119 Limba modernă 1( franceză) a V-a Raisa Elena Vlad, Mariana VișGRUP EDITORIAL LITERA S.R.L. 4500/18.07.2019 MEN

120 Limba și literatura maternă germană a V-a Laura-Marioara Părăian, EDITURA DIDACTICĂ ȘI 4500/18.07.2019 MEN
Bianke-Marion Grecu, PEDAGOGICĂ S.A.
Verona-Maria Onofrei,
Teodora-Elena Gălbinuși,
Troancă Elena
CLASA a VI-a
Titlul manualului Clasa Autorii Editura Nr. act aprobare/
anul
1 Limba și literatura română a VI-a Mariana Norel, Petru Bucurenciu, Mihaela Editura Didactică și 3970/15.06.2018
Dragu Pedagogică
2 Limba și literatura română a VI-a Cîrstea Mihaela Daniela, Ileana Sanda, Editura Didactică și 3970/15.06.2018
Avram Viorica, Dragomirescu Alexandra Pedagogică

3 Matematică a VI-a Zaharia Dan, Zaharia Maria, Linț Dorin, Editura Didactică și 3970/15.06.2018
Linț Maranda Pedagogică
4 Matematică a VI-a Popescu Maria, Iancu Emilia, Ghiciu Editura Didactică și 3970/15.06.2018
Niculae, Enea Florentina Amalia, Rusu Pedagogică
Vicențiu
5 Matematică traducere în limba a VI-a Zaharia Dan, Zaharia Maria, Linț Dorin, Editura Didactică și Traduceri
maghiară Linț Maranda Pedagogică
6 Matematică traducere în limba a VI-a Popescu Maria, Iancu Emilia, Ghiciu Editura Didactică și Traduceri
maghiară Niculae, Enea Florentina Amalia, Rusu Pedagogică
Vicențiu
7 Matematică traducere în limba a VI-a Zaharia Dan, Zaharia Maria, Linț Dorin, Editura Didactică și Traduceri
germană Linț Maranda Pedagogică
8 Fizică a VI-a Bostan Carmen, Perjoiu Rodica, Ioana Editura Didactică și 3970/15.06.2018
Stoica, Țura Mihaela Mariana Pedagogică
9 Fizică a VI-a Mihaela Garabet, Raluca Constantineanu, Editura Didactică și 3970/15.06.2018
Gabriela Alexandru Pedagogică
10 Fizică traducere în limba maghiară a VI-a Bostan Carmen, Perjoiu Rodica, Ioana Editura Didactică și Traduceri
Stoica, Țura Mihaela Mariana Pedagogică
11 Fizică traducere în limba maghiară a VI-a Mihaela Garabet, Raluca Constantineanu, Editura Didactică și Traduceri
Gabriela Alexandru Pedagogică
12 Fizică traducere în limba germană a VI-a Bostan Carmen, Perjoiu Rodica, Ioana Editura Didactică și Traduceri
Stoica, Țura Mihaela Mariana Pedagogică
13 Fizică traducere în limba slovacă a VI-a Bostan Carmen, Perjoiu Rodica, Ioana Editura Didactică și Traduceri
Stoica, Țura Mihaela Mariana Pedagogică
14 Biologie a VI-a Afrim Elena Camelia, Olteanu Silvia, Editura Didactică și 3970/15.06.2018
Giersch Stefania, Tanor Iuliana, Manea Pedagogică
Camelia, Miricel Florina
15 Biologie a VI-a Crocnan Elena Editura Didactică și 3970/15.06.2018
Pedagogică
16 Biologie traducere în limba a VI-a Afrim Elena Camelia, Olteanu Silvia, Editura Didactică și Traduceri
maghiară Giersch Stefania, Tanor Iuliana, Manea Pedagogică
Camelia, Miricel Florina
17 Biologie traducere în limba a VI-a Crocnan Elena Editura Didactică și Traduceri
maghiară Pedagogică
18 Biologie traducere în limba a VI-a Crocnan Elena Editura Didactică și Traduceri
germană Pedagogică
19 Biologie traducere în limba a VI-a Crocnan Elena Editura Didactică și Traduceri
slovacă Pedagogică
20 Geografie a VI-a Fiscutean Dorin, Fiscutean Mihaela Editura Didactică și 3970/15.06.2018
Cornelia, Mihai Ciprian, Popa Ionea Pedagogică
21 Geografie traducere în limba a VI-a Fiscutean Dorin, Fiscutean Mihaela Editura Didactică și Traduceri
maghiară Cornelia, Mihai Ciprian, Popa Ionea Pedagogică
22 Geografie traducere în limba a VI-a Fiscutean Dorin, Fiscutean Mihaela Editura Didactică și Traduceri
germană Cornelia, Mihai Ciprian, Popa Ionea Pedagogică
23 Istorie a VI-a Stan Magda Editura Didactică și 3970/15.06.2018
Pedagogică
24 Istorie traducere în limba maghiară a VI-a Stan Magda Editura Didactică și Traduceri
Pedagogică
25 Istorie traducere în limba germană a VI-a Stan Magda Editura Didactică și Traduceri
Pedagogică
26 Istorie traducere în limba slovacă a VI-a Stan Magda Editura Didactică și Traduceri
Pedagogică
27 Educație socială a VI-a Bratu Victor, Bratu Alina, Lupșa Elena Editura Didactică și 3970/15.06.2018
Pedagogică
28 Educație socială a VI-a Lupșa Daria-Daniela Editura Didactică și 3970/15.06.2018
Pedagogică
29 Educație socială traducere în a VI-a Lupșa Daria-Daniela Editura Didactică și Traduceri
limba maghiară Pedagogică
30 Educație socială traducere în a VI-a Bratu Victor, Bratu Alina, Lupșa Elena Editura Didactică și Traduceri
limba maghiară Pedagogică
31 Educație socială traducere în a VI-a Bratu Victor, Bratu Alina, Lupșa Elena Editura Didactică și Traduceri
limba germană Pedagogică
32 Educație tehnologică și aplicații a VI-a Dache Magda, Mocanu Marinela, Editura Didactică și 3970/15.06.2018
practice Săndulescu Loredana Irena, Pedagogică
33 Educație tehnologică și aplicații a VI-a Lichiardopol Gabriela Editura Didactică și 3970/15.06.2018
practice Pedagogică
34 Educație tehnologică și aplicații a VI-a Olteanu Stela, Lazăr Natalia, Pișleagă Editura Didactică și 3970/15.06.2018
practice Florina-Daniela Pedagogică
35 Educație tehnologică și aplicații a VI-a Dache Magda, Mocanu Marinela, Editura Didactică și Traduceri
practice traducere în limba Săndulescu Loredana Irena, Pedagogică
maghiară
36 Educație tehnologică și aplicații a VI-a Lichiardopol Gabriela Editura Didactică și Traduceri
practice traducere în limba Pedagogică
maghiară
37 Educație tehnologică și aplicații a VI-a Olteanu Stela, Lazăr Natalia, Pișleagă Editura Didactică și Traduceri
practice traducere în limba Florina-Daniela Pedagogică
maghiară
38 Informatică și TIC a VI-a Mihaela Giurgiulescu, Valeriu Benedicth Editura Didactică și 3970/15.06.2018
Giurgiulescu Pedagogică
39 Informatică și TIC a VI-a Popa Daniel Editura Didactică și 3970/15.06.2018
Pedagogică
40 Informatică și TIC a VI-a Coriteac Melinda Emilia, Băican Diana Editura Didactică și 3970/15.06.2018
Carmen Pedagogică
41 Informatică și TIC traducere în a VI-a Mihaela Giurgiulescu, Valeriu Benedicth Editura Didactică și Traduceri
limba maghiară Giurgiulescu Pedagogică
42 Informatică și TIC traducere în a VI-a Popa Daniel Editura Didactică și Traduceri
limba maghiară Pedagogică
43 Informatică și TIC traducere în a VI-a Coriteac Melinda Emilia, Băican Diana Editura Didactică și Traduceri
limba maghiară Carmen Pedagogică
44 Informatică și TIC traducere în a VI-a Popa Daniel Editura Didactică și Traduceri
limba germană Pedagogică
45 Informatică și TIC traducere în a VI-a Popa Daniel Editura Didactică și Traduceri
limba slovaca Pedagogică
46 Religie - Cultul Romano-Catolic de a VI-a Tamaș Petru Sebastian, Mate Cristina, Editura Didactică și 3970/15.06.2018
limba română Cojan Teodora, Blînda Fulvina, Bejenaru Pedagogică
Maricica, Herci Tereza, Cojan Loredana,
Ghercă Cristina
47 Religie - Cultul Ortodox a VI-a Alexa Cristian, Ciucă Sorina Mihaela, Editura Didactică și 3970/15.06.2018
Ioniță Dragos Ioan, Șova Mirela Pedagogică
48 Religie - Cultul Ortodox a VI-a Benga Cristina, Ciachir Aurora, Filat Editura Didactică și 3970/15.06.2018
Niculina, Ghițiu Mhaela, Niculae Ioana Pedagogică
49 Religie - Cultul Romano-Catolic de a VI-a Ozsvath Judit, Nemes Istvan, Benedek Editura Didactică și 3970/15.06.2018
limba maghiară Ramona Pedagogică
50 Limba și literatura română pentru a VI-a Bărbos Liana, Kibedi Ildiko, Militar Adela, Editura Didactică și 3970/15.06.2018
școlile și secțiile cu predare în Maxim Andreia-Nicoleta Pedagogică
limba maternă maghiară

51 Limba și literatura română pentru a VI-a Bartolf Hedwig Editura Didactică și 3970/15.06.2018
școlile și secțiile cu predare în Pedagogică
limba maternă maghiară

52 Istoria și tradițiile minorității a VI-a Vanyolos Istvan-Albert, Varadi Eva- Editura Didactică și 3970/15.06.2018
maghiare Andrea, Vajnar Janos Zsolt, Wolf Agnes Pedagogică
Kinga, Orban Zsolt, Gyongyossy, Bartos
Elekes Zsombor
53 Limba și literatura maternă a VI-a Cordovan Noemi, Cordovan Ionel, Sarău Editura Didactică și 3970/15.06.2018
rromani Gheorghe Pedagogică
54 Istoria și tradițiile minorității rrome a VI-a Sandu Ion Editura Didactică și 3970/15.06.2018
Pedagogică
55 Istoria și tradițiile minorității a VI-a Kukucska Ioan Editura Didactică și 3970/15.06.2018
slovace Pedagogică
56 Limba și literatura maternă a VI-a Zagoni Melinda, Timar Agnes Editura Didactică și 3970/15.06.2018
maghiară Pedagogică
57 Limba și literatura maternă a VI-a Kollo Zsofia, Szocs Hedviga, Orosz Editura Didactică și 3970/15.06.2018
maghiară AnnaBella, Tamas Adel, Bartalis Boroka, Pedagogică
Pataki Eniko
58 Limba și literatura maternă a VI-a Serafyma Crygan, Elvira Codrea, Lucia Editura Didactică și 3970/15.06.2018
ucraineană Mihoc Pedagogică
59 Limba modernă 1 italiană a VI-a Georgeta Liliana Carabela; Mihaela Manea Editura Didactică și 4312/08.08.2018
Busuioc Pedagogică
60 Consiliere si dezvoltare personală a VI-a Simona Elena Popa Editura Didactică și 3970/15.06.2018
Pedagogică
61 Consiliere si dezvoltare personală a VI-a Simona Elena Popa Editura Didactică și Traduceri
traducere în limba maghiară Pedagogică

62 Consiliere si dezvoltare personală a VI-a Simona Elena Popa Editura Didactică și Traduceri
traducere în limba slovacă Pedagogică
63 Educație fizică și sport a VI-a Laurențiu Oprea, Vera Ana Pislaru, Editura Didactică și 3970/15.06.2018
Marilena Geanina Calistru, Dorin Stoican, Pedagogică
Vicol Nicușor Eduard Șuță
64 Educație fizică și sport traducere a VI-a Laurențiu Oprea, Vera Ana Pislaru, Editura Didactică și Traduceri
în limba maghiară Marilena Geanina Calistru, Dorin Stoican, Pedagogică
Vicol Nicușor Eduard Șuță
65 Religie - Cultul Penticostal a VI-a Marici Carmen, Birle Samuel Florin, Editura Didactică și 4312/08.08.2018
Caraman Bratu Maximilian, Pop Andrei Pedagogică
Daniel, Cătană Gheorghe, Cătană
Speranța Doina, Varasciuc Andrei

66 Religie - Cultul Baptist a VI-a Ciorba Diana, Căprar Liviu, Crețu Petrică Editura Didactică și 4312/08.08.2018
Vasile, Tamaș Ioan Claudiu, Vîrdău Pedagogică
Adriana Cristina
67 Religie - Cultul Unitarian a VI-a Mikó Amália Editura Didactică și 4312/08.08.2018
Pedagogică
68 Limba și literatura maternă rusă a VI-a Neculai Livia, Ștefan Olga Editura Didactică și 3970/15.06.2018
Pedagogică
69 Limba și literatura maternă sârbă a VI-a Svetozar Markov, Iovanca Solmoșan, Editura Didactică și 4312/08.08.2018
Radoslava Glisovic Pedagogică
70 Istoria și tradițiile minorității sârbe a VI-a Sașa Malimarcov, Milivoi Bugarschi Editura Didactică și 4312/08.08.2018
Pedagogică
71 Limba modernă 2 (engleză) a VI-a Jenny Dooley UNISCAN GRUP 4500/18.07.2019
EDUCAȚIONAL
72 Limba modernă 2 (engleză) a VI-a Fiona Mauchline, Daniel Morris, Catherine GRUP EDITORIAL LITERA 4500/18.07.2019
Smith, Ana-Magdalena Iordăchescu, S.R.L.
Mihaela-Raluca Ionescu

73 Limba modernă 1 – intensiv a VI-a Ben Goldstein, Ceri Jones, Emma S.C. ART KLETT S.R.L. 4500/18.07.2019
(engleză) Heyderman, Cristina Rusu, Diana Todoran,
Ioana Tudose

74 Limba modernă 1 – intensiv a VI-a Jenny Dooley UNISCAN GRUP 4500/18.07.2019


(engleză) EDUCAȚIONAL
75 Limba modernă 1 – intensiv a VI-a Emma Heyderman, Fiona Mauchline, Patrick GRUP EDITORIAL LITERA 4500/18.07.2019
(engleză) Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris, Ana- S.R.L.
Magdalena Iordăchescu, Mariana Stoenescu

76 Educație plastică a VI-a Elena Stoica, Adina Șerbănoiu, Adina SC ARS LIBRI PROF SRL 4765/13.08.2019
Grigore
77 Educație plastică a VI-a Oana-Mari Solomon, Cristina Rizea , Daniela SC GRUP EDITORIAL 4765/13.08.2019
Stoicescu LITERA SRL
78 Limba modernă germană nivel A2.1 Stefanie Dengler, Sarah Fleer, Paul Rusch, SC CENTRUL DE CARTE 4765/13.08.2019
Cordula Schurig STRĂINĂ SITKA SRL
79 Limba modernă germană nivel A2.1 Giorgio Motta,Elżbieta Krulak-Kempisty, SC ART KLETT SRL 4765/13.08.2019
Dagmar Glűck,Kerstin Reinke

80 Limba modernă germană nivel A2.2 Giorgio Motta, Elżbieta Krulak-Kempisty, SC ART KLETT SRL 4765/13.08.2019
Dagmar Glűck, Kerstin Reinke,
Andreea Rusen, Evemarie Draganovici

81 Educație muzicală a VI-a Lăcrămioara Ana Pauliuc, Oltea Săveanu, SC CD PRESS SRL 5103/03.09.2019
Emanuel Pecingină, Costin Diaconescu

82 Educație muzicală a VI-a Florentina Chifu SC GRUP EDITORIAL 5103/03.09.2019


LITERA SRL
83 Limba modernă 1 (engleza) a VI-a Audrey Cowan, Clare Kennedy, Chiara Soldi, SC ART KLETT SRL 5103/03.09.2019
Cristina Rusu, Diana Todoran, Ioana Tudose

84 Limba modernă 1 (engleza) a VI-a Jenny Dooley SC UNISCAN GRUP 5103/03.09.2019


EDUCATIONAL SRL
85 Limba modernă 1 (franceza) a VI-a Alain Brouté, Alicia Criado Peña SC CENTRUL DE CARTE 5103/03.09.2019
STRAINA SITKA SRL
86 Limba modernă 2 (franceza) a VI-a Lauréda Kharbache, Ana Carrión, Mariana SC ART KLETT SRL 5103/03.09.2019
Popa, Ludovic Gaucher
87 Limba modernă 2 (franceza) a VI-a Raisa Elena Vlad, Cristina Grigore SC GRUP EDITORIAL 5103/03.09.2019
LITERA SRL
88 Limba modernă 2 (franceza) a VI-a Alain Brouté, Marta Criado Navamuel SC CENTRUL DE CARTE 5103/03.09.2019
STRAINA SITKA SRL
89 Limba modernă germană nivel A1.2 Giorgio Motta, Elżbieta Krulak -Kempisty, SC ART KLETT SRL 5103/03.09.2019
Claudia Brass, Dagmar Glück, Andreea
Rusen, Evemarie Draganovici

90 Limba modernă germană nivel A1.2 Paul Cristian Calmâc SC EDITURA DIDACTICA SI 5103/03.09.2019
PEDAGOGICA SA
91 Limba modernă germană nivel A1.2 Ute Koithan, Theo Scherling, Cordula SC CENTRUL DE CARTE 5103/03.09.2019
Schurig, Anna Hila, Michael Koenig STRAINA SITKA SRL
92 Limba modernă germană nivel B1.1 Simona Trofin SC EDITURA DIDACTICA SI 5103/03.09.2019
PEDAGOGICA SA
93 Limba modernă germană nivel B1.1 Stefanie Dengler, Sarah Fleer, Paul Rusch, SC CENTRUL DE CARTE 5103/03.09.2019
Cordula Schurig STRAINA SITKA SRL
94 Educație plastică în limba a VI-a Elena Stoica, Adina Șerbănoiu, Adina SC ARS LIBRI PROF SRL Traduceri-2019
maghiară Grigore
95 Educație plastică în limba germană a VI-a Oana-Mari Solomon, Cristina Rizea, Daniela SC GRUP EDITORIAL Traduceri-2019
Stoicescu LITERA SRL
Mod de
achiziţie
MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN
MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN
MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN
MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN
MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN
MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN
MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEN

MEC

MEC
CLASA a VII-a
Titlul manualului Clasa Autorii

Elemente de limbă latină şi de cultură a VII-a Marcela Grațianu, Alexandru


1 romanică Popp
Elemente de limbă latină şi de cultură a VII-a Alexandru Dudău, Simona
romanică Georgescu, Theodor Georgescu
2
Limba modernă 1 – intensiv (engleză) a VII-a Patrick Howarth, Patricia Reilly,
Daniel Morris, Ana-Magdalena
Iordăchescu, Mariana Stoenescu
3
Limba modernă 1 – intensiv (engleză) a VII-a Jenny Dooley
4
Limba modernă 1 – intensiv (engleză) a VII-a Ben Goldstein, Ceri Jones, Vicki
Anderson, Eoin Higgins, Cristina
Rusu, Diana Todoran, Ioana
5 Tudose
Religie - Cultul Romano-catolic de a VII-a Petru-Sebastian Tamaș,
limbă română Loredana Cojan, Cristina Mate,
Teodora Cojan, Fulvina Blînda,
Maricica Bejenaru, Tereza Herciu
6
Religie - Cultul Penticostal a VII-a Gheorghe Cătană, Speranța
Doina Cătană, Andrei Varasciuc,
Carmen Marici, Samuel Florin
7 Bîrle
Religie - Cultul Baptist a VII-a Ioan Bugnarug, Dan-Cătălin
Covaci, Lidia-Claudia Filea,
8 Daniel-Vasile Meilă
Religie - Cultul Romano-Catolic de a VII-a Ozsváth Judith, Nemes István,
9 limbă maghiară Benedek Ramóna
Limba și literatura maternă maghiară a VII-a Timar Ágnes, Zágoni Melinda
10
Istoria și tradițiile minorității maghiare a VII-a Orbán Zsolt, Novák Károly-
István, Gidó Csaba, Laszló
László, Gyöngyössy János, Dr.
11 Bartos-Elekes Zsombor
Istoria și tradițiile minorității sârbe a VII-a Sașa Malimarcov, Milivoi
12 Bugarschi
Limba modernă 2 (engleză) a VII-a Jenny Dooley
13
Limba modernă 2 (engleză) a VII-a Catrin E. Morris, Paola Tite,
Grazia Cerulli, Luke Prodromou

14
Limba modernă 1 (engleză) a VII-a Jenny Dooley
15
Limba modernă 1 (engleză) a VII-a Emma Heyderman, Fiona
Mauchline, Patrick Howarth,
Patricia Reilly, Daniel Morris,
Mariana Stoenescu, Claudia
Inoan
16
Limba modernă 1 (engleză) a VII-a Herbert Puchta, Jeff Stranks,
Peter Lewis-Jones, Oana Stoica,
Ioana Tudose, Ioana Adam
17
Limba modernă 2 (franceză) a VII-a Doina Groza,
Gabriela Zota
18
Limba modernă 2 (franceză) a VII-a Katia Brandel,
Ana Castro Benítez,
Antony Sevre,
Raphaële Fouillet,
Gwendoline Le Ray,
Sophie Lhomme,
Mariana Popa

19
Limba modernă 2 (franceză) a VII-a Gina Belabed, Claudia Dobre,
Diana Ionescu
20
Limba modernă 1 (franceză) a VII-a Raisa Elena Vlad, Dorin Gulie
21
Fizică a VII-a Victor Stoica, Corina Dobrescu,
Florin Măceșanu, Ion Băraru

22
Educație muzicală a VII-a Maria Magdalena Comăniță,
Magda Nicoleta Bădău
23
Limba și literatura română a VII-a Mariana Norel, Petru Bucurenciu,
24 Mihaela Dragu
Limba și literatura română a VII-a Florentina Sâmihăian, Sofia
Dobra, Monica Halaszi, Anca
Davidoiu-Roman, Horia Corcheș
25
Limba și literatura română a VII-a Cătălina Popa, Onorica Tofan,
Aurelia Stancu, Mihaela Bahrim,
Elena Corcăcel, Mirela Dragomir
26
Biologie a VII-a Iuliana-Alina Sprîncenea, Florina-
27 Claudia Ghițulescu
Biologie a VII-a Alexandrina-Dana Grasu, Jeanina
28
Biologie a VII-a Traian Șăitan, Adriana Simona
Popescu, Marinela Roxana
Roșescu, Daniela Petrov, Valer
Cerbu, Cristian Gurzu
29
Geografie a VII-a Silviu Neguț, Carmen-Camelia
30 Rădulescu, Ionuț Popa
Geografie a VII-a Mihaela Fiscutean, Dorin
Fiscutean, Ciprian Mihai, Ionela
31 Popa, Valentina Holic
32 Geografie a VII-a Marius-Cristian Neacșu
Educație socială a VII-a Cristina Ipate-Toma, Georgeta-
Mihaela Crivac, Daniela Chiriță,
Gabriela-Carmen Diaconescu
33
Educație socială a VII-a Daniela Barbu, Ancuța Bondar,
Cătălina Neagu, Stan Stoica
34
Educație socială a VII-a Victor Bratu, Elena Lupșa, Alina
35 Bratu
Educație tehnologică și aplicații a VII-a Marinela Mocanu, Dache Magda,
practice Loredana- Irena Săndulescu
36
Educație tehnologică și aplicații a VII-a Claudia Tănase, Iulia Margareta
practice Dima, Mihaela Băsu, Gabriela
Nedelcu-Teodorescu, Mihaela
37 Anton
Educație tehnologică și aplicații a VII-a Florina Pișleagă, Natalia Lazăr,
38 practice Stela Olteanu
Informatică și TIC a VII-a Andrei Florea, Silviu-Eugen
39 Săcuiu
40 Informatică și TIC a VII-a Daniel Popa
Informatică și TIC a VII-a Luminița Ciocaru, Ștefania
Penea, Oana Rusu, Claudia-
41 Elena Mitrache
Consiliere și dezvoltare personală a VII-a Daniela Barbu, Cristiana Ana-
Maria Boca, Marcela Claudia
Călineci, Elena Ciohodaru, Delia
Goia, Luminița Doina Mitrofan
42
Consiliere și dezvoltare personală a VII-a Mădălina Radu, Ioana Andreea
Ciocâlteu, Aurelia Stănculescu,
Robert Florin Florea
43
Consiliere și dezvoltare personală a VII-a Gabriela Bărbulescu, Daniela
Beșliu, Cristina Maria Gunea,
Angelica Sima, Elena Cristina
44 Sima
Educație plastică a VII-a Rita Bădulescu, Adriana
Brăileanu, Liliana Marin,
Mădălina Adriana Gheorghe-
45 Tănase
Educație plastică a VII-a Oana-Mari Solomon, Cristina
46 Rizea, Daniela Stoicescu
Religie-Cultul Ortodox a VII-a Cristina Benga, Aurora Ciachir,
Niculina Filat, Mihaela Ghițiu,
47 Ioana Niculae
Religie-Cultul Ortodox a VII-a Cristian Alexa, Sorina Ciucă,
Gheorghe Dogaru, Dragoș Ioniță,
48 Mirela Șova
Religie-Cultul Ortodox a VII-a Mihaela Maria Guicin, Florina
Despina Mihală, Mioara Dobre,
49 Elena Ispas
Chimie a VII-a Marius Andruh, Daniela Bogdan,
Iuliana Costeniuc, Mihaela
50 Morcovescu
Chimie a VII-a Camelia Beșleagă, Mariana
Moga, Mariana Roiniță, Anca
Tăbăcariu, Elisabeta Merinde,
Mira Pruneș, Daniela-Marilena
Tudor
51
Chimie a VII-a Luminița Irinel Doicin, Silvia
Gîrtan, Mădălina Veronica
52 Angelușiu
Matematică a VII-a Ion Cicu, Silvia Mareș, Ioana
Iacob, Răzvan Ceucă, Andrei
53 Băleanu
Matematică a VII-a Sorin Doru Noaghi, Dorin Linț,
Maranda Linț, Lucian Nicolae
54 Pițu
Matematică a VII-a Mihaela Singer, Sorin Borodi,
Vlad Copil, Emilia Iancu, Maria
Popescu, Vicențiu Rusu, Cristian
55 Voica
Biologie în limba maghiară a VII-a Alexandrina-Dana Grasu,
56 Jeanina Cîrstoiu
Biologie în limba germană a VII-a Alexandrina-Dana Grasu,
57 Jeanina Cîrstoiu
Consiliere și dezvoltare personală în a VII-a Gabriela Bărbulescu, Daniela
limba maghiară Beșliu, Cristina Maria Gunea,
Angelica Sima, Elena-Cristina
Sima
58
Educație plastică în limba germană a VII-a Oana-Mari Solomon, Cristina
59 Rizea, Daniela Stoicescu
Educație tehnologică și aplicații a VII-a Marinela Mocanu, Dache Magda,
practice în limba maghiară Loredana – Irena Săndulescu

60
Educație tehnologică și aplicații a VII-a Marinela Mocanu, Dache Magda,
practice în limba germană Loredana – Irena Săndulescu

61
Informatică și TIC în limba maghiară a VII-a Andrei Florea, Silviu-Eugen
Săcuiu
62
Informatică și TIC în limba slovacă a VII-a Andrei Florea, Silviu-Eugen
Săcuiu
63
Informatică și TIC în limba sârbă a VII-a Andrei Florea, Silviu-Eugen
Săcuiu
64
Informatică și TIC în limba maghiară a VII-a Luminița Ciocaru, Ștefania
Penea, Oana Rusu, Claudia-
Elena Mitrache
65
Informatică și TIC în limba germană a VII-a Andrei Florea, Silviu-Eugen
Săcuiu
66
Informatică și TIC în limba germană a VII-a Luminița Ciocaru, Ștefania
Penea, Oana Rusu, Claudia-
Elena Mitrache
67
Geografie în limba maghiară a VII-a Silviu Neguț, Carmen-Camelia
68 Rădulescu, Ionuț Popa
Geografie în limba germană a VII-a Silviu Neguț, Carmen-Camelia
69 Rădulescu, Ionuț Popa
70 Geografie în limba maghiară a VII-a Marius-Cristian Neacșu
Fizică în limba maghiară a VII-a Victor Stoica, Corina Dobrescu,
Florin Măceșanu, Ion Băraru
71
Fizică în limba germană a VII-a Victor Stoica, Corina Dobrescu,
Florin Măceșanu, Ion Băraru
72
Istorie a VII-a Gheorghe Florin Ghețău, Olenca
73 Georgiana Ghețău
74 Istorie a VII-a Maria Ochescu
Istorie a VII-a Stan Stoica, Dragoș Sebastian
75 Becheru
Educație socială în limba germană a VII-a Victor Bratu, Elena Lupșa, Alina
76 Bratu
Educație socială în limba maghiară a VII-a Victor Bratu, Elena Lupșa, Alina
77 Bratu
Editura Nr. act aprobare/ Mod de
anul achiziţie
S.C.ARAMIS PRINT S.R.L. 4500/18.07.2019 MEN

S.C. ART KLETT S.R.L. 4500/18.07.2019 MEN

GRUP EDITORIAL LITERA 4500/18.07.2019 MEN


S.R.L.

UNISCAN GRUP 4500/18.07.2019 MEN


EDUCAȚIONAL
S.C. ART KLETT S.R.L. 4500/18.07.2019 MEN

EDITURA DIDACTICĂ ȘI 4500/18.07.2019 MEN


PEDAGOGICĂ S.A.

EDITURA DIDACTICĂ ȘI 4500/18.07.2019 MEN


PEDAGOGICĂ S.A.

EDITURA DIDACTICĂ ȘI 4500/18.07.2019 MEN


PEDAGOGICĂ S.A.

EDITURA CORVIN S.R.L. 4500/18.07.2019 MEN

EDITURA DIDACTICĂ ȘI 4500/18.07.2019 MEN


PEDAGOGICĂ S.A.
EDITURA DIDACTICĂ ȘI 4500/18.07.2019 MEN
PEDAGOGICĂ S.A.

EDITURA DIDACTICĂ ȘI 4500/18.07.2019 MEN


PEDAGOGICĂ S.A.
SC UNISCAN GRUP 4765/13.08.2019 MEN
EDUCAȚIONAL SRL
SC CENTRUL DE CARTE 4765/13.08.2019 MEN
STRĂINĂ SITKA SRL

SC UNISCAN GRUP 4765/13.08.2019 MEN


EDUCAȚIONAL SRL
SC GRUP EDITORIAL LITERA 4765/13.08.2019 MEN
SRL

SC ART KLETT SRL 4765/13.08.2019 MEN

SC CORINT LOGISTIC SRL 4765/13.08.2019 MEN

SC ART KLETT SRL 4765/13.08.2019 MEN

SC BOOKLET SRL 4765/13.08.2019 MEN

SC GRUP EDITORIAL LITERA 4765/13.08.2019 MEN


SRL
SC ART KLETT SRL 4765/13.08.2019 MEN

SC ART KLETT SRL 4765/13.08.2019 MEN

SC ARAMIS PRINT SRL 5103/03.09.2019 MEN

SC ART KLETT SRL 5103/03.09.2019 MEN

SC INTUITEXT SRL 5103/03.09.2019 MEN

SC ARS LIBRI PROF SRL 5103/03.09.2019 MEN

SC GRUP EDITORIAL LITERA 5103/03.09.2019 MEN


SRL
SC DIDACTICA PUBLISHING 5103/03.09.2019 MEN
HOUSE SRL
SC ART KLETT SRL 5103/03.09.2019 MEN

SC AVANTGARDE CENTRE 5103/03.09.2019 MEN


SRL

SC CD PRESS SRL 5103/03.09.2019 MEN


SC ARS LIBRI PROF SRL 5103/03.09.2019 MEN

SC CD PRESS SRL 5103/03.09.2019 MEN

SC EDITURA CORVIN SRL 5103/03.09.2019 MEN

SC ARAMIS PRINT SRL 5103/03.09.2019 MEN

SC AVANTGARDE CENTRE 5103/03.09.2019 MEN


SRL

SC CD PRESS SRL 5103/03.09.2019 MEN

SC EDITURA DIDACTICA SI 5103/03.09.2019 MEN


PEDAGOGICA SA
SC INTUITEXT SRL 5103/03.09.2019 MEN
SC GRUP EDITORIAL LITERA 5103/03.09.2019 MEN
SRL

SC CD PRESS SRL 5103/03.09.2019 MEN

SC EDITURA PARALELA 45 5103/03.09.2019 MEN


SA

SC GRUP EDITORIAL LITERA 5103/03.09.2019 MEN


SRL

SC CORINT LOGISTIC SRL 5103/03.09.2019 MEN

SC GRUP EDITORIAL LITERA 5103/03.09.2019 MEN


SRL
SC CORINT LOGISTIC SRL 5103/03.09.2019 MEN
SC EDITURA DIDACTICA SI 5103/03.09.2019 MEN
PEDAGOGICA SA

SC GRUP EDITORIAL LITERA 5103/03.09.2019 MEN


SRL

SC INTUITEXT SRL 5219/12.11.2019 MEC

SC GRUP EDITORIAL LITERA 5219/12.11.2019 MEC


SRL

SC ART KLETT 5219/12.11.2019 MEC

SC INTUITEXT SRL 5219/12.11.2019 MEC

SC GRUP EDITORIAL LITERA 5219/12.11.2019 MEC


SRL

SC SIGMA SRL 5219/12.11.2019 MEC

SC GRUP EDITORIAL LITERA Traduceri - 2019 MEC


SRL
SC GRUP EDITORIAL LITERA Traduceri - 2019 MEC
SRL
SC GRUP EDITORIAL LITERA Traduceri - 2019 MEC
SRL

SC GRUP EDITORIAL LITERA Traduceri - 2019 MEC


SRL
SC ARAMIS PRINT SRL Traduceri - 2019 MEC

SC ARAMIS PRINT SRL Traduceri - 2019 MEC

SC EDITURA DIDACTICĂ ȘI Traduceri - 2019 MEC


PEDAGOGICĂ SA

SC EDITURA DIDACTICĂ ȘI Traduceri - 2019 MEC


PEDAGOGICĂ SA
SC EDITURA DIDACTICĂ ȘI Traduceri - 2019 MEN
PEDAGOGICĂ SA

SC GRUP EDITORIAL LITERA Traduceri - 2019 MEN


SRL

SC EDITURA DIDACTICĂ ȘI Traduceri - 2019 MEN


PEDAGOGICĂ SA

SC GRUP EDITORIAL LITERA Traduceri - 2019 MEN


SRL

SC ART KLETT SRL Traduceri - 2019 MEN

SC ART KLETT SRL Traduceri - 2019 MEN

SC CD PRESS SRL Traduceri - 2019 MEN


SC ART KLETT SRL Traduceri - 2019 MEN

SC ART KLETT SRL Traduceri - 2019 MEN

SC ARAMIS PRINT SRL 3165/03.02.2020 MEC

SC ART KLETT SRL 3165/03.02.2020 MEC


SC CD PRESS SRL 3165/03.02.2020 MEC

SC EDITURA CORVIN SRL Traduceri - 2020 MEC

SC EDITURA CORVIN SRL Traduceri - 2020 MEC