Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul Tehnologic “Aurel Vlaicu” Lugoj

Str. Cernei nr. 42


Tel./ fax 0256352604

ACORD,

Subsemnatul, _____________________________________________,
elev în clasa a XII-a B la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”, Lugoj, menţionez
că sunt de acord să-mi fie trecute notele în catalog, ca urmare a evaluării
desfășurate în sistem on-line, conform OMEN Nr. 4135/21.04.2020 Art. 10 Lit.
e) și adresei MEC nr. 545/DGIP/28.04.2020, privind măsurile de reluare a
activității în sistemul de educație după încetarea stării de urgență.

Data Numele

____________________ _________________________

Semnătura

_________________________

S-ar putea să vă placă și