Sunteți pe pagina 1din 5

CLASA: a III-a A DATA:

OBIECTUL: Educaţie plastică ÎNVĂŢĂTOR:

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recunoaşterea culorilor şi a nonculorilor

TEMA LECŢIEI: Amestecul culorilor

TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

2.1.- să compare culori sau grupe de culori, în funcţie de locul acestora în steaua culorilor;
4.5.- să utilizeze criterii evaluative în analiza propriilor exprimări plastice şi a celorlalţi.
ELEMENTELE ACTIVITĂŢII DE PREDARE-ÎNVĂŢARE:

TIPUL DE ÎNVĂŢARE: receptiv-reproductivă, inteligibilă, operaţională;


TIPUL DE INTERACŢIUNE: dialogată, bazată pe activitatea elevilor;
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, observarea;
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:-Album de pictură;
-planşă cu tema plastică.
BIBLIOGRAFIE: - Album metodic de creaţie artistică plastică;
- Maria Ilioaia – „Metodica predării desenului la clasele I-IV”.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE ŞI DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:

O.1 – să realizeze o compoziţie cu tema „Amestecul culorilor” şi subiectul „Mozaic”; obiectivul este atins, dacă
folosesc corect nuanţele şi tonurile unei culori;
F.B.- realizează o compoziţie cu nuanţe şi tonuri ale unei culori, dovedind abilităţi deosebite;
B.- realizează o compoziţie cu nuanţe şi tonuri ale unei culori;
S.- foloseşte amestecurile culorilor – nuanţe şi tonuri- după explicaţii suplimentare şi cu sprijinul
învăţătorului.
OBIEC- EVENIMEN- CONŢINUTUL PREDĂRII DESCRIEREA EVALUARE
TIVE TELE LECŢIEI SITUAŢIILOR DE
OPERAŢI- ÎNVĂŢARE
ONALE
I. Moment C.I- exersarea deprinderilor de S.I- Interacţiune
organizatoric comportament şcolar expozitivă

II. Discuţii Tip de învăţare receptiv-reproductivă S.II- Interacţiune bazată - orală,


pregătitoare C.II- culori cunoscute; pe activitatea elevilor frontală şi
- culori principale; Metode: conversaţia, individuală
- culori reci, culori calde; exerciţiul
- tonuri: deschiderea sau închiderea unei Elevii îşi reamintesc
culori cu alb sau negru; cunoştinţele despre
- nuanţe: amestecul a două culori. culori principale, culori
calde, culori reci, tonuri,
nuanţe.

III. Anunţarea C.III- receptarea temei plastice - S.III- Interacţiune:


temei lecţiei şi “Amestecul culorilor”, a subiectului - expozitivă
a obiectivelor “Mozaic” şi a obiectivelor Procedee: comunicarea
Se anunţă tema
plastică, subiectul şi
obiectivele care se
urmăresc.
IV. Dirijarea Tip de învăţare: operaţională S.IV- Interacţiune: - orală,
învăţării noului C.IV - recunoaşterea tonurilor şi nuanţelor dialogată frontală
conţinut diferitelor culori pe planşe şi reproduceri de Metode şi procedee:
artă; conversaţia, explicaţia,
exerciţiul
- explicarea modului de lucru; Elevii recunosc tonurile
şi nuanţele pe planşe şi - formativă
- realizarea compoziţiei plastice. în reproducerile de artă.
O.1 Se explică modul de
lucru.
Se realizează
compoziţia de către - orală,
elevi. frontală
În timpul lucrului se
reaminteşte tehnica de
lucru.

V. Evaluare C.V- prezentarea criteriilor de analiză a S.V - Interacţiune: - orală,


lucrărilor: dialogată frontală şi
- respectarea temei plastice şi a subiectului; Metode şi procedee: individuală
- sensibilitatea cromatică; conversaţia, explicaţia
- acurateţea lucrării;
- gradul de finalizare.