Sunteți pe pagina 1din 7

Lucrarea de laborator nr.

2
INTRODUCERE ÎN DOMENIUL COMUNICAŢIILOR PRIN FIBRE OPTICE

OBIECTIVELE LUCRĂRII
La terminarea lucrării de laborator studenţii vor fi capabili să descrie părţile de bază ale unei
legături de comunicaţie prin fibră optică. Totodată, se va demonstra funcţionalitatea unor legături de
comunicaţie analogice şi digitale prin fibră optică.
CONSIDERAŢII TEORETICE

Fibra optică poate fi folosită la transmiterea şi recepţionarea informaţiilor analogice, precum cele
audio sau video.
Fibra optică poate fi folosită de asemenea, pentru transferul infomaţiei digitale de tipul datelor
procesate de calculatoare. Semnalele digitale audio sau video pot fi transferate la fel de bine şi prin
intermediul unei legături optice.

O legătură de comunicaţie prin fibră optică constă din câteva părţi de bază:
- un circuit driver;
- o sursă de lumină;
- o conexiune fibră-sursă;
- o fibră optică;
- o conexiune detector-fibră;
- un detector de lumină;
- un circuit de ieşire.

Circuitul driver constă deobicei dintr-un tranzistor


care închide şi deschide sursa de lumină cu frecvenţe foarte
ridicate. Prin utilizarea unui tranzistor poate fi comutată
(închis-deschis) o sursă de lumină cu putere mare.
Acest etaj primeşte semnalul de intrare de la un
calculator sau de la un periferic.

Sursa de lumină este un LED sau un laser.


Mai multe tipuri de LED-uri sunt folosite pentru sursa de lumină - infraroşu şi cu lumină vizibilă.
Conexiunea fibră-sursă constă în mod uzual într-un conector dispus la un capăt al fibrei optice
care realizează adaptarea fizică cu sursa de lumină (FOT –Transmiţătorul pe Fibră Optică).

1
Fibra optică asigură legătura dintre sursa de lumină şi
detectorul de lumină. Aceasta are două părţi de bază: miezul
şi învelişul. Un cablu de fibră optică conţine o fibră optică
care este protejată de un înveliş exterior (jacket).

Vedere a secţiunii transversale a cablurilor de fibră optică

Câteva straturi diferite de material sunt deseori folosite între


fibra optică şi învelişul care asigură protecţia şi rezistenţa cablului
asamblat.
Mărimile fibrelor sunt în general exprimate prin diametrul
miezului urmat de diametrul învelişului (cladding) în micrometri
(μm).

1. Fibra optică de sticlă utilizată cu modulul de laborator este de tipul 62.5/125, ceea ce înseamnă
că are un diametru al miezului de 62.5 micrometri şi
a. un diametru al invelişului exterior de 125 micrometri;
b. diametrul învelişului de 125 micrometri.

Conexiunea detector-fibră constă în mod uzual într-un conector


dispus la un capăt al fibrei optice care realizează adaptarea
fizică cu detectorul de lumină (FOR – Receptorul pe Fibră
Optică).

Detectorul de lumină este (tipic) fie un fototranzistor sau o fotodiodă, care converteşte energia
luminoasă în energie electrică.
Circuitul de ieşire prelucrează (curăţă) semnalul de la detectorul de lumină pentru a asigura un
semnal de ieşire utilizabil.
Acest etaj transmite semnalul de ieşire la un calculator sau alt periferic.

Un transmiţător pe fibră optică complet conţine un circuit de comandă, o sursă de lumină şi o


conexiune fibră-sursă.
Un receptor pe fibră optică complet conţine o conexiune detector-fibră, un detector de lumină şi
circuit de ieşire.

2
ECHIPAMENTE NECESARE:
1. Modul de laborator pentru COMUNICATII PE FIBRE OPTICE;
2. Adaptor de alimentare de la reţea;
3. Multimetru digital;
4. Osciloscop cu 2 canale;
5. Generator de semnal.
DESFĂŞURAREA LUCRĂRII:

Prima etapă este cea a realizării unei legături analogice de comunicaţie.


1. Stabiliţi ambele shunt-uri POWER pe poziţiile ANALOG.
2. Plasaţi 2 conectori pe poziţiile ANALOG ale bornelor catodului şi anodului de la
transmiţătorul pe fibră optică (FOT).

3. Plasaţi 2 conectori pe poziţiile ANALOG ale bornelor receptorului pe fibră optică (FOR).
4. Conectaţi fibra optică de sticlă de un metru lungime (cu conectori ST la fiecare capăt şi
marcată 62.5/125) de la conectorul transmiţătorului pe fibră optică la conectorul receptorului pe fibră
optică. (Vezi SUPORT 2-1)

5. Conectaţi un generator de semnal la jack-ul T-IN al transmiţătorului analog (ANALOG


TRANSMITER).
6. Conectaţi canalul 1 (CH1) al osciloscopului la T-IN, iar canalul 2 (CH2) la jack-ul R-OUT al
receptorului analog (ANALOG RECEIVER).
7. Setaţi generatorul pentru 1Vv-v undă sinusoidală de 1kHz folosind canalul 1 (CH1) al
osciloscopului.

3
8. Reglaţi potenţiometrul CÂŞTIGUL RECEPTORULUI ANALOG (ANALOG RECEIVER -
GAIN) pentru a obţine 1Vv-v undă sinusoidală pe CH2.
9. Manevrând acest potenţiometru al cui câştig se stabileşte ca fiind egal cu unitatea?
a. câstigul receptorului analog;
b. câstigul legăturii de comunicaţie;
c. câstigul transmiţătorului analog;
d. câstigul receptorului pe fibră optică.

10. Desfaceţi legăturile generatorului şi osciloscopului cu placa de circuit.


11. Realizaţi conectarea bornei MIC OUT la borna T-IN (ANALOG TRANSMITER).
12. Conectaţi borna R-OUT (ANALOG RECEIVER) la borna AUDIO IN.

13. Reglaţi potenţiometrul NIVEL (LEVEL) al blocului MIC AMPLIFIER la aprox. un sfert din
cursa maximă stg. şi potenţiometrul VOLUM al amplificatorului audio în poziţie maximă dr.
14. Folosind degetul loviţi sau zgâriaţi uşor suprafaţa microfonului. Ca variantă alternativă, se
poate sufla în microfon. Dacă apar sunete ascuţite acţionaţi butonul LEVEL (spre stg.) pană când
dispar.
15. Poti auzi sunetul corespunzător acţiunii tale în difuzor?
a. da; b. nu.
16. Desfaceţi fibra optică de la receptorul pe fibră optică.
17. Din nou, loviţi sau zgâriaţi uşor suprafaţa microfonului sau suflaţi în microfon.
18. Vă puteţi auzi în difuzor?
a. da; b. nu.

4
În continuare veţi realiza o legătură de comunicaţie digitală transmiţând şi recepţionând semnale
prin interfaţa RS-232.
19. Setaţi ambele shunt-uri POWER pe poziţia DIGITAL.
20. Realizaţi conectarea bornelor catodului şi anodului FOT pe poziţia DIGITAL.
21. Realizaţi conectarea bornelor FOR pe poziţia DIGITAL.
22. Conectaţi fibra optică de sticlă de un metru lungime la conectorul transmiţătorului pe fibră
optică (FOT), iar celălalt capăt lăsaţi-l neconectat. (Vezi SUPORT 2-2)

23. Folosind un conductor de legătură conectaţi jack-ul TDATA al interfeţei RS-232 la jack-ul
DATA IN al transmiţătorului digital.
24. Conectaţi jack-ul DATA OUT al receptorului digital la jack-ul RDATA.
25. Conectaţi CH1 al osciloscopului la DATA IN şi CH2 la DATA OUT.

26. Localizaţi circuitul interfaţă RS-


232 şi setaţi şunt-ul DCD pe pozitia T
(transmisie).

27. Utilizaţi 4 conductoare de legătură pentru a conecta următoarele semnale:


OUT1 la TX; OUT2 la DTR; OUT3 la RTS; OUT4 la DCD. (Vezi SUPORT 2-3)
Pentru semnalele de la conectorul portului serial, led-urile roşii indică nivelul HIGH de semnal
(+5V), iar led-urile verzi indică nivelul LOW (-5V). Pentru nivelul LOW de 0V, ambele led-uri (roşu
şi verde) sunt stinse.

5
28. Observaţi starea led-urilor roşii
(4) asociate celor 4 semnale de intrare la
TP2. Cele 4 led-uri roşii pâlpâie (alternează
stările ON şi OFF)?
a. da; b. nu.
(Vezi SUPORT 2-4)

29. Conectaţi capătul liber al fibrei optice la receptorul pe fibră optică (FOR).

Atunci când legătura de date digitale este completă, următoarele intrări şi ieşiri digitale sunt
disponibile pe conectorul portului serial:
INTRARE IEŞIRE
TX RX
DTR DSR
RTS CTS
DCD -
30. Observaţi starea celor 7 led-uri roşii asociate cu cele 4 semnale de intrare şi cele 3 semnale
de ieşire. Starea fiecărui LED de ieşire urmăreşte starea celui de intrare?
a. da; b. nu. (Vezi SUPORT 1-11)
31. Ce s-ar întampla dacă înlăturaţi fibra optică de la transmiţător?
a. nimic nu s-ar schimba;
b. toate led-urile vor alterna stările ON – OFF;
c. led-urile de ieşire vor înceta să se aprindă.
32. Desfaceţi toate conexiunile de pe placa de circuit a modulului.

Concluzii
 Transmiţătorul pe fibră optică este format dintr-un circuit driver, sursă de lumină şi
conexiune sursa-fibră.
 Receptorul pe fibră optică este format dintr-o conexiune fibră-detector, detector de lumină şi
circuit de ieşire.
 O legătură de comunicaţie pe fibră optică este formată dintr-un transmiţător pe fibră optică şi
un receptor pe fibreă optică conectate printr-o fibră optică.
 Informaţiile analogice, precum cele audio sau video, pot fi transmise printr-o legătură de
comunicaţie pe fibră optică.
 Informaţiile digitale, cum ar fi datele computerizate, pot fi schimbate printr-o legătură de
comunicaţie prin fibră optică, numită şi legătură de date.
 O întrerupere a traseului luminii prin fibra optică conduce la întreruperea legăturii de
comunicaţie.

6
Întrebări recapitulative
1. Care parte nu este necesară unei legături de comunicaţie prin fibră optică?
a. sursa de lumină;
b. fibra optică;
c. interfaţa RS-232;
d. detectorul de lumină.
2. Transmiţătorul pe fibră optică de pe placa modulului de laborator conţine:
a. circuit driver;
b. sursă de lumină;
c. detector de lumină;
d. conector fibră-detector.
3. Receptorul pe fibră optică de pe placa modulului conţine:
a. circuit driver;
b. sursă de lumină;
c. conector fibră-sursă;
d. detector de lumină.
4. Pe placa modulului, un conector fibră-detector poate fi găsit la:
a. transmiţătorul pe fibră optică;
b. receptorul pe fibră óptica;
c. blocul surselor de lumină (LED-urilor);
d. blocul circuitului transmiţător analog.
5. Ce se poate transmite pe o legătură de comunicaţie prin fibră optică?
a. semnal de audiofrecvenţă;
b. semnal video complex;
c. impulsuri şi date;
d. toate de mai sus.